Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eleştirel Kaynak İnceleme Hipotez ve Strateji Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eleştirel Kaynak İnceleme Hipotez ve Strateji Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Eleştirel Kaynak İnceleme Hipotez ve Strateji Geliştirme
Yrd. Doç. Dr. İhsan SARI

2 Bilimsel araştırmalar daha önce yapılan çalışmalar üzerine inşa edilir
Bilimsel araştırmalar daha önce yapılan çalışmalar üzerine inşa edilir. Bu nedenle eleştirel kaynak incelemesi yapmak gerekir. Önceki çalışmalara dayalı olarak hipotez geliştirilir. Eleştirel kaynak incelemesi olmazsa çalışmalar birbirini tekrar edebilir ve değersizleşebilir.

3

4

5

6

7

8 Sürekli okumak değil, zaman elverdiğince mümkün olanın en fazlasını okumak. Okunan her çalışma araştırmacıya yaklaşım, yöntem, veri analizi, sunumu ve sonuçların yorumlanması hakkında bilgi verir.

9 Kaynak incelemesinin faydaları
Yapılacak bir ön tarama ile araştırma konumuz özele indirgenir ve araştırılacak hale gelir. Aynı zamanda orijinal bir çalışma yapmakta bu şekilde mümkündür. Konu ile ilgili araştırma stratejileri, özel süreçler, ölçekler ve ölçüm araç gereçleri hakkında bilgi sahibi olunur. Sonuçların yorumlanması hk. ip ucu elde edilir.

10 «Bilgi bir boşlukta oluşmaz ve sizin çalışmanız ancak diğerlerininkiyle ilişkili olduğu zaman değerlidir. Çalışmanız ve bulgularınız ancak, diğer araştırmacıların bulguları ile benzeştiği ve ayrıştığı ölçüde anlamlı olacaktır.»

11 Eleştirellik: Şüphe etmek, ve subjektif yargılardan kaçınmak
Eleştirellik: Şüphe etmek, ve subjektif yargılardan kaçınmak. «Olumsuzlama» değildir fakat daha iyi ile yeterince iyi olmayanı ayırt edebilmektir. Bu nedenle, yapılan en büyük hatalardan bir tanesi çalışmaların peş peşe sıralanmasıdır.

12 Neden bu kadar çok farklı tanım var?
Hangi tanımın ne eksiği var? Tanımları belli özeliklerine göre ayrıştırmak mümkün mü. Bu çalışma için en uygun olan tanım hangisidir? Kendim daha iyi bir tanım yapabilir miyim?

13 Daha önce yapılmış çalışmalar benim araştırma sorularıma-amaçlarıma ne kadar cevap verebiliyor? Bu sorunun cevabı seçilen konunun temelini oluşturmaktadır.

14 Kaynak incelemesi nasıl olmalı
Araştırmanızın hipotezlerini tam olarak geliştirmeden önce daha genel bir yaklaşım benimsenmeli. Ana fikirlerin kısa bir takdimi. Başlıca yazarlar tarafından yapılmış çalışmaların uyuşan ve uyuşmayan yönleri. Araştırmanız ile doğrudan ilgili olanların benimsenmesi. Doğrudan ilişkili çalışmaların bulgularının detaylı ele alınması. Araştırmanızın daha önceki çalışmalardan farklı olarak ele alacağı konuların altının çizilmesi.

15 Hatırlatmalar İyi organize edilmiş, nitelikli ama az sayıda kaynak gereksiz ve çok sayıda atıftan iyidir. En yeni kaynaklardan başlamak daha avantajlıdır. Geriye doğru kaynaklara ulaşılabilir (ÖRNEK) Az sayıda çalışma var ise o zaman tüm çalışmalara ulaşmak gerekebilir. Her çalışma ile ilgili ayrı ayrı not tutmak yada uygun programlar kullanmak zamandan tasarruf sağlar ve gözden bir şey kaçmamasına yardımcı olur (ÖRNEK PROGRAM) Fazla inceleme yapmak ve kabarık bir kaynakça kalite göstergesi değildir. Uygun olan kaynağın gerektiği yerde kullanılmasıdır.

16 Kaynakların Hazırlanması
Kütüphaneler ile ilgili bütün bilgi ve kuralların öğrenilmesi (Siz ne kadar biliyorsunuz) Araştırılan konuyla doğrudan ilgili olan kaynakların öğrenilmesi. Genel kaynakların öğrenilmesi. Kütüphaneler dışında kaynak edinebilecek kurum ve kişilerin belirlenmesi. İnternet ortamında kaynak taraması yapmanın öğrenilmesi (veri tabanları ve anahtar kelimeler). Danışman, meslektaş ve arkadaşlara danışılması.

17 Kaynaklarımız neler olabilir
Kaynaklarımız neler olabilir? Belli bir yere ağırlık vermek (ders kitapları, internet arama motorlarından ulaşılan kaynaklar, sadece yerli veya yabancı kaynaklar)??

18 Bir çalışmayı eleştirel bir mantıkla ele alırken sorulması gereken sorular
Makalenin araştırma problemi açık mı. Amacı açıkça ifade edilmiş mi? Çalışma ele aldığı konuya ilişkin kaynaklara sahip mi? Kaynak incelemesi yeterince kapsamlı mı? Kuramsal bir çerçeve oluşturulmuş mu? Araştırma yöntemi açıklanmış mı? Araştırma soru veya hipotezleri ilgili araştırmalar ile ilişkilendirilerek geliştirilmiş mi? Araştırmanın evreni örneklemi tanımlanıp niçinleri açıklanmış mı? Veri çözümleme yöntemi izah edilmiş mi? Veri çözümleme yönteminin veri ile uygunluğu açıklanmış mı? Betimleyicimi yoksa analitik yöntem mi? Bulgular hipotezler ile yorumlanmış mı? Gelecekteki araştırmalar için öneriler var mı? Sonuç ve araştırmanın amacı örtüşmüş mü, sınırlılıklar verilmiş mi? Kaynakça yeterli mi?

19 Hipotezlerin oluşturulması ve ifade edilmesi
Hipotez: belli bir davranış, olgu veya olaylara dair yapılan önseziye dayalı izahlardır. Araştırmacının çalışmanın sonuçları hakkındaki düşüncelerinin özlü ifadesidir. Araştırmacının araştırma probleminin değişkenleri arasındaki ilişkiye dair beklentilerini ifade eder. Hipotez kabul veya ret edilir. Hipotezleri doğrulamak için araştırma yapılmaz.

20 Hipotezler ne zaman kurulur
Kaynak taramasından hemen sonra kurulur. Böylece; Hipotezler benzer çalışmaların bulgularına dayanır. Hipotezler oluştuktan sonra ne tür veriye ihtiyaç duyulduğu netleşir. Çalışmanın neyi sınamak için yapıldığı belirginleşir. Gereksiz yada eksik veri toplama engellenir.

21 Hipotezlerin özellikleri
Alandaki bilgi ile uyumlu olmalı. Yargı niteliğinde olmalı. Makul yani mantıksal olmalı (Örnek). Doğru terimlerle açık ve mümkün olduğunca öz olmalı. Belirli değişkenler arasındaki ilişkinin mahiyetine dair olmalı. Sınanabilir olmalı (Örnek). (Londra olimpiyatlarına katılamayan sporcular 10 yıl içinde sporu bırakacaklardır).

22 DEĞİŞKENLERİN NET OLARAK TANIMLANMASI VE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI??
Sporcunun ailesinin sporcunun psikolojik durumu üzerine etkisi vardır??? Kendi hipotezinizi yazınız..

23 Her değişkenin tanımlanması ve o değişkeni ölçecek bir araç olması gerekir.

24 Hipotez Türleri 1) Araştırma hipotezi Yön belirten hipotezler
Yön belirtmeyen hipotezler 2) İstatistiksel (Null-Farksızlık) hipotez

25 Hipotez mi Araştırma sorusu mu
Analiz yapacak düzeyde veri yok ise o zaman daha genel araştırma soruları verilebilir. Hipotezler olmayabilir.

26 Araştırma yaklaşımının sınıflandırılması
Benimsenen yöntem bakımından sınıflama Pozitivizm Yorumlayıcı yaklaşım fenomenoloji Karma yaklaşım

27

28 Araştırma yaklaşımının sınıflandırılması
Kullanılan araştırma yöntemine göre sınıflandırma Deneysel araştırma Anket araştırmaları Örnek olay araştırması

29 Araştırma yaklaşımının sınıflandırılması
Kapsadığı süreye göre sınıflandırma Anlık araştırmalar Süreli (Dönemlik) araştırmalar

30 Araştırma yaklaşımının sınıflandırılması
Amaçlarına göre sınıflandırma Keşfedici araştırmalar Tanımlayıcı araştırmalar Açıklayıcı- sebep sonuç - araştırmalar


"Eleştirel Kaynak İnceleme Hipotez ve Strateji Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları