Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Proje Yönetimi ve Danışmanlık Metodları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Proje Yönetimi ve Danışmanlık Metodları)"— Sunum transkripti:

1 (Proje Yönetimi ve Danışmanlık Metodları)
Proje nedir? (Proje Yönetimi ve Danışmanlık Metodları) Doç. Dr. Ali ARSLAN

2 İçindekiler

3 Proje Nedir? Belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı, bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütününe PROJE denir. Her aktivite de minik bir proje. Başlangıç, bitiş, kaynak

4 Proje Nedir? Değişiklik oluşturmalı
Stratejik planları hayata geçirmeye yönelik olmalı Taraflar arasında sözleşmelerle mutabakat sağlanmalı Belli başlı problemlerin çözümünde etkili olmalı

5 Proje Nedir? Her projede mutlaka FAALİYETLER KAYNAKLAR KISITLAR olarak belirlenmiş 3 faktör vardır.

6 Proje Nedir? Amaç: Zaman programı: Karmaşıklık:
İşlerin büyüklüğü ve doğası: Kaynaklar: Organizasyonel yapı: Bilgi ve kontrol sistemleri:

7 Proje Yönetimi Nedir? Performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en etkili bir şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Bu üç amaca kaynakların verimli ve etkili kullanımıyla ulaşılabilir.

8 Proje Yönetimi Nedir? Proje yönetiminde başarı faktörleri: Maliyet
Kalite Zaman Kapsam Maliyet=f (Kalite), Zaman, Kapsam

9 Proje Yönetiminin Genel İlkeleri
Projenin amacını belirlemek Amaca varmak için gerekli araçları seçmek Plan ve programa göre bu amaçlara varmak için eldeki mevcut kaynakları akıllıca tahsis etmek Projenin başlangıcından sonuna kadar bütün gidişi kontrol etmek

10 Projeyi başarısını etkileyen faktörler
Proje amaçlarının ve kısıtlarının açık ve net belirlenmiş olması Projenin planlanması ve personel organizasyonunun sağlanması Kullanıcının katılımı (başlangıçta genellikle ne istediklerini bilmez, istekler zamanla şekillenir) Proje kontrolü Proje yöneticisinin etkinliği

11 AMAÇLAR Anlaşılır Açıkça tanımlanmış Ölçülebilir
Organizasyon amaçlarına uygun Zaman sınırlı Önem sıralı Risk faktörleri tanımlı Ulaşılabilir özellikleri taşımalıdır.

12 KISITLAR Yetenekli kaynaklar Zaman aralıkları Yerleşim Teknoloji
Kalite Para Zaman İnsan

13 PROJE YÖNETİCİSİ Üst yönetime ve müşteriye karşı birinci derecede sorumlu kişi Maliyet ve süreç öngörülerinden sorumlu kişi Proje boyunca ihtiyaç duyacağı kaynakları belirler Proje takımındaki çatışma ortamlarını ve stresi azaltmaktan sorumludur. Projedeki iletişim yapısının oluşturulmasından sorumludur.

14 PMI ve PMBOK PMBOK’deki ana başlıklar Zaman yönetimi Maliyet yönetimi
PMI: Project Management Institute PMBOK: Project Management Body of Knowledge kitabı PMBOK’deki ana başlıklar Zaman yönetimi Maliyet yönetimi İnsan Kaynakları yönetimi Sözleşme/Satın alma yönetimi İletişim yönetimi Kapsam yönetimi Risk yönetimi

15 PMI ve PMBOK ZAMAN YÖNETİMİ: Projedeki zaman hedeflerine ulaşmak için Kritik Yol Analizinin ve GANTT Diyagramının detaylı anlatıldığı bölümdür. MALİYET YÖNETİMİ: Projeyi bütçe dahilinde tutmak için uygulanabilecek metodlar anlatılmaktadır. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: Projeye dahil olan insan kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için önerilen metodların anlatıldığı bölümdür.

16 PMI ve PMBOK SÖZLEŞME/SATIN ALMA YÖNETİMİ: Proje Yöneticisi, proje için gerekli olan malzemelerin ve makinaların satın alınmasından, tedarikçilerle yapılan anlaşmalardan sorumlu olabileceği için bu doğrultuda ihtiyaç duyulabilecek tekniklerin anlatıldığı bölümdür. İLETİŞİM YÖNETİMİ: Projeye dahil olan kaynakların arasındaki iletişim yöntemleriyle ilgili önerilerin anlatıldığı bölümdür. Yazılı ve sözlü iletişim.

17 PMI ve PMBOK KAPSAM YÖNETİMİ: Projenin kapsamı, yapılacak işlerin çerçevesini belirleyecektir. Kontrol edilmeyen kapsam değişiklikleri, maliyette ve zaman programlarında sapmalara sebep olabilir. Proje Yöneticileri bir kapsam değişikliğinin nasıl yönetilebileceği üzerine fikir yürütebilmelidirler. RİSK YÖNETİMİ: Murphy: Kötü giden bir süreç, diğer süreçlerin de kötü gitmesine sebeptir. Risk yönetimi gerekli.

18 Proje Hayat Döngüsü Bir fikrin doğuşu (Konsept geliştirme) Tanımlama ve planlama Tasarım Geliştirme veya üretim Uygulama Sonlandırma


"(Proje Yönetimi ve Danışmanlık Metodları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları