Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZLAR 6. Ders. 2 3 Gazlar bütün yönlerde aynı basıncı gösterirler. Gazların belirli bir hacmi veya şekilleri yoktur. Katılara ve sıvılara göre daha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZLAR 6. Ders. 2 3 Gazlar bütün yönlerde aynı basıncı gösterirler. Gazların belirli bir hacmi veya şekilleri yoktur. Katılara ve sıvılara göre daha."— Sunum transkripti:

1 GAZLAR 6. Ders

2 2

3 3 Gazlar bütün yönlerde aynı basıncı gösterirler. Gazların belirli bir hacmi veya şekilleri yoktur. Katılara ve sıvılara göre daha düşük yoğunluğa sahiptirler. Birbirleriyle her oranda karışabilirler.

4 4 1 molünün kapladığı hacim

5 5 760 mm Hg

6 6

7 7

8 8 Gaz moleküllerinin kabın çeperlerine çarpmaları sonucu gaz basıncı meydana gelir. Molekül sayısı arttırılırsa, hem birim hacimdeki molekül sayısı hem de birim yüzeye çarpma sayısı da artacağı için dolayısıyla basınç da artar.

9 9 Mol kütlesi

10 10 kendiliğinden

11 11

12 12 M α d

13 13

14 14 basınç

15 15

16 16

17 17 h α 1/d Civanın özgül ağırlığı 13,6 gr/cm 3 olduğundan borudaki sıvı basıncı (ki bu basınç açık hava basıncına eşittir); P 0 =h×d=1 atm olur. Açık hava basıncı, 76 cm yüksekliğindeki civanın uyguladığı basınca eşit olarak kabul edilir. Çünkü civa, ondan on üç buçuk defa daha ağır olan sıvı bir madendir ve bu sayede sıvı sütununun yüksekliği oldukça kısalmıştır. Torricelli, neden deneyinde suyun yerine civa kullanmıştır?

18 18 Açık hava basıncı her 105 metre yükseğe çıkıldığında, 1 cm Hg azalır. rakım

19 19 Deniz seviyesinden yüksek yerlerde niçin yemekler daha geç pişer? Bu sorunun cevabı, "yükseklerde su neden çabuk kaynar" sorusunun cevabıyla aynıdır. Her iki olayın temel nedeni, suyun kaynama sıcaklığının hava basıncına bağlı olmasıdır. Hava basıncı düştükçe suyun kaynama sıcaklığı da düşer. Yükseklere çıktıkça hava basıncı düştüğü için, buralarda su 100  C'den daha düşük sıcaklıklarda kaynamaya başlar. Daha düşük sıcaklıklarda kaynayan su yemeğin daha zor pişmesine neden olmaktadır. Pişme işlemi düşük sıcaklıkta kaynayan su ile daha zor olduğu için yemeğin pişme süresi de buna parelel olarak artmaktadır. Yani; Yükseklik azaldıkça basınç artar. Basıncın artması suyun kaynama noktasının artmasına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Daha yüksek sıcaklıklarda kaynayan su ise yemeği daha hızlı bir şekilde pişirir. Bu sayede yüksekliği az olan yerler de yemek daha kolay pişerken yüksekliğin fazla olduğu yerlerde yemek oldukça zor pişmektedir. Özetlersek, bir yemeğin pişme süresi sıcaklık arttıkça kısalır (yüksek sıcaklıklarda reaksiyonlar daha hızlı gerçekleştiği için). Dolayısıyla, yüksek yerlerde suyun kaynama noktası daha düşük olduğundan ve yemekler bu sıcaklıkta piştiğinden, pişirme süresi deniz seviyesine göre daha uzun olacaktır.

20 20 Neden düdüklü tencereler pişirme süresini kısaltır? Bu kaplar, içlerindeki havayı normal hava basıncının yaklaşık iki katı kadar fazla bir basınç altında tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu basınç altında da suyun kaynama sıcaklığı 121  C'dir. Düdüklü tenceredeki yemek kaynamaya başladığında sıcaklık tam bu değere eriştiği için, yemeğin ağzı açık kaplardakinden çok daha hızlı pişmesi sağlanıyor. Düdüklü tencerelerdeki mantık yine aynıdır. Basınç artırılarak suyun daha geç kaynaması sağlanır. Bu sayede daha geç kaynayan su, pişmesi zor olan yiyecekleri daha kısa bir sürede pişirilmesini sağlar. Sıcaklığın artması ile yemeklerin pişme süresi azalırken kullanılan enerjide hiç bir değişiklik olmamaktadır. Bu da daha az enerji ile aynı yemeğin pişirilmesine neden olmaktadır. Yüksek yerlerde neden oksijen azdır? Deniz düzeyinden yükseldikçe atmosfer basıncı düşer. Bunun sonucunda düşük oksijen basıncı nedeniyle dokulara daha az oksijen gider. 1500-3500 metre yüksekliğe çıkıldığında, nefes alma sıklığı yükselir ve kişiler hareket sırasında daha kolay yorulur. Atmosfer basıncının azalması nedeniyle oksijen yetmezliği oluşur.

21 21

22 22

23 23 P gaz = P hava Gazın basıncı, açık hava basıncına eşittir.

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 P α 1/V

33 33 P 1 /P 2 = V 2 /V 1

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Gazlarda hacmin sıcaklıkla değişimi Gazlar bu noktada sıvılaşır.

39 39

40 40

41 41 V α T olduğundan ya da V 1 /V 2 = T 1 /T 2 şeklinde de ifade edilebilir.

42 42

43 43

44 44 P α T olduğundan ya da P 1 /P 2 = T 1 /T 2 şeklinde de ifade edilebilir.

45 45 Gazlarda basıncın sıcaklıkla değişimi Gazlar bu noktada sıvılaşır.

46 46 3 / P 2 = 290 / 435 → P 2 = 4,5 atm

47 47

48 48 Ya da m A /m B = M A /M B şeklinde de ifade edilebilir.

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60 0,082

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65 Soru: Hacmi 2,24 litre olan boş bir kaba 273  C sıcaklıkta 0,4 gram H 2 ve 9,6 gram O 2 gazları gönderilmektedir. Daha sonra, bu gaz karışımı elektrik kıvılcımı ile reaksiyona sokulmaktadır. Buna göre kabın basıncını atm olarak; a)Reaksiyon öncesinde, b)Reaksiyon sonrasında hesaplayınız. 2 H 2(g) + O 2(g) → 2H 2 O (g) 2 mol 1 mol 2 mol

66

67 67


"GAZLAR 6. Ders. 2 3 Gazlar bütün yönlerde aynı basıncı gösterirler. Gazların belirli bir hacmi veya şekilleri yoktur. Katılara ve sıvılara göre daha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları