Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM ENGELLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM ENGELLERİ."— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM ENGELLERİ

2 İLETİŞİM BAŞLADIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK ENGELLERİN ÇOĞU BİZİM ESERİMİZDİR. GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ YANLIŞ İLİKLENİNCE ÖBÜRLERİ DE YANLIŞ GİDER

3 İLETİŞİM ENGELLERİ İletişim engelleri bir mesajın verilmesini ve anlaşılmasını olumsuz yönde etkileyen bütün etmenlerdir. İletişim engeli oluşturan etmenler, iletişimdeki taraflardan birinin iletişime girme amacını tam olarak algılayamaması, bedensel ya da psikolojik özre sahip olması, temel gereksinimlerinin giderilmemiş olması, sevgi ve saygı görmemesi ya da öyle hissetmesi, geleceğini güvenli bulamamasının yanı sıra taraflarının ortak yaşam alanlarının azlığı, birbirlerine güvenmemeleri şeklinde sıralanabilir.

4 İLETİŞİM ENGELLERİ İletişim engelleri aşağıdaki faktörlerden kaynaklanır: 1-İnsanların, iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları, 2-İnsanların iletişimin önemini yeterince kavrayamamaları, 3-İnsanların etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri

5 Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır:
İLETİŞİM ENGELLERİ Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır: KİŞİSEL FAKTÖRLER: İletişimin kişisel engelleri gönderici ve alıcının mesajı kodlarken, gönderirken gerekli dikkati göstermemelerinden kaynaklanan engellerdir. Yorumlama Kelime seçimi Tecrübeler Kültür Yanlış anlama Önyargı

6 Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır:
İLETİŞİM ENGELLERİ Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır: KİŞİSEL FAKTÖRLER: -Dil ve Anlatım güçlükleri -Bilgi eksikliği -Kültürel farklılıklar -Sözlerle mimikler arasındaki uyumsuzluk -Yetersiz bilgi

7 Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır:
İLETİŞİM ENGELLERİ Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır: FİZİKSEL FAKTÖRLER: Bu faktörler daha çok iletişim kanalı ve bunu etkileyen çevresel koşullarla ilgilidir. Gürültü sözlü haberleşmeyi etkileyen önemli bir engeldir. Aynı şekilde çeşitli konuşma ve yazma araçlarını etkileyen teknik bozukluklar da fiziksel faktörlere örnektir. Biriyle yüz yüze görüşmemiz mümkün olmadığı zaman fiziksel uzaklık da iletişimin önünde engel oluşturur. Çok sıcak veya aşırı soğuk hava, çevreden gelen gürültü ve sesler, kalabalık alışveriş merkezi veya mağazanın gürültüsü, yüksek sesle çalınan müzik, çevredeki diğer insanların konuşmaları, yanıp sönen ışıklar, göz alan ve dikkat çeken yazı, resim ve afişler, yorgunluğu artıran elektronik araç ve gereçler…….

8 Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır:
İLETİŞİM ENGELLERİ Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır: ZAMAN BASKISI Yeterli zamanın olmayışı, göndericinin mesajı kısa tutmasına sebep olduğundan iletişim eksikliklerine sebep olabilir. Kurumlarda yöneticiler, zaman sınırlılığı nedeniyle tüm astlarıyla iletişim kurma olanağına sahip olamayabilirler. Bu nedenle iletişim kurma konusundaki zaman baskısı, çoğu kez iletişim sorunlarına neden olur. .

9 Duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler.
İLETİŞİM ENGELLERİ Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır: ALGILAMADA SEÇİCİLİK: Algılamadaki secicilik olarak adlandırılan bu faktör bazı mesajların veya mesajın bilerek veya bilmeyerek algılanmaması veya yanlış algılanması ile ilgilidir. Duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler.

10 İLETİŞİM ENGELLERİ SEMANTİK FAKTÖRLER:
Semantik faktörler mesajı formüle etmek için kullanılan sembollerle ilgilidir. İletişim sürecinde bulunanlar, sözcükleri dikkatli seçmeli, mümkün olduğunca anlaşılabilir basit bir dil kullanmalıdırlar. Doğrudan, basit ve anlaşılır bir dil kullanmak, iletişimi daha etkin kılmaktadır. Göndericinin mesajı oluştururken kodladığı semboller alıcı için anlam taşımıyorsa etkin iletişim gerçekleşmez . Konuşma ve yazı dilindeki fark ve anlaşmazlıklardır. Mesajı formüle etmek için kullanılan sembollerle alakalıdır. Bazı sembollerin birden fazla anlamı olması yanında, belirli bir sembol belirli kişiler için farklı anlamlar ifade edebilir. Örneğin belirli bir konuda ki çok teknik bir yazıyı, bu konu ile ilişkisi olmayan bir kimse hiç anlayamayacaktır.

11 İLETİŞİM ENGELLERİ AŞIRI BİLGİ YÜKÜ:
Göndericinin belli bir zaman diliminde, alıcıya gereğinden fazla bilgi göndermesi, aşırı bilgi yükü oluşturmaktadır. Kişinin (alıcının) belli bir kapasitesi vardır, bu kapasite aşılırsa iletişim amacına ulaşamaz. Örn: Yine yöneticinin statüsü yükseldiği ölçüde, ast ve üstlerden gelen bilgi (mesaj) miktarı artar. Aşırı iletişim yükü altında yönetici, tüm mesajları gereği gibi anlayıp cevaplayamaz. Bazı önemli mesajları gözden kaçırır. Bazı önemli mesajları gözden kaçırır veya geç alır.

12 PSİKOLOJİK FAKTÖRLER :
İLETİŞİM ENGELLERİ PSİKOLOJİK FAKTÖRLER : Verici ve alıcının görüş çerçeveleri, duygu ve heyecanları, saplantılar, ön yargılar, alışkanlıkları

13 İLETİŞİM ENGELLERİ Düşündüğümüz, söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği, anladığını sandığı veya anladığı arasında engeller vardır. Kişiler arası ilişkilerde sorun yaratabilecek iletişim engelleri: EMRETME VE YÖNETME İnsanlara emretmek, onları incitebilir, kızgınlık oluşturur, isyankar davranışa yol açabilir. O kalemi elinden bırak! O oda toplanacak! Çabuk bilgisayarı kapat! Yakınmayı bırak da hareketi yap İdman bitince malzemeleri sen toplayacaksın

14 İLETİŞİM ENGELLERİ UYARMA,TEHDİT ETME Tehdit içeriklidir.
‘’Ya yaparsın,yoksa…’’ Bekle birazdan ne olacak görürsün! Bu maçta oynamak istiyorsan, git daha çok çalış Bir daha böyle yaparsan takım yüzü göremezsin

15 İLETİŞİM ENGELLERİ AHLAK DERSİ VERMEK Hadi dürüst ol ve doğruyu söyle
Kişisel sorunlarını evde bırak Sana yakışmıyor Kulübe, bir şeyler öğrenmek,, sporcu olmak için geliyorsun. ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM ÖNERMEK Yapacağın şey bol bol tekrar Yapman gereken…. Gibi bir ifade ile konuşmaya başlamak, “Ne yapacağını ben bilirim” tepkisi doğurur.

16 İLETİŞİM ENGELLERİ NUTUK ÇEKMEK, ÖĞRETMEK
Biz çocukluğumuzda babamızın yanında gülemezdik bile! YARGILAMAK, SUÇLAMAK, ELEŞTİRMEK Ne zaman verdiğin sözde durdun ki! İdmana hep geç kalıyorsun, saatin farkında değil misin? ÖVMEK, OLUMLU DEĞERLENDİRMEK Tamam kızım, bu kıyafet yakışmış işte! Sen gerçekten çok yetenekli bir sporcusun, eminim bu hareketi yapmayı başaracaksın.

17 İLETİŞİM ENGELLERİ AD TAKMAK, ALAY ETMEK
Sen neden bu takımı yönetmiyorsun Tıpkı bir bebek gibi davranıyorsun! YORUMLAMAK, TANI KOYMAK Sen açıkça bu hareketi yapmaktan kaçıyorsun İntikam almaya çalışıyorsun GÜVEN VERMEK, DESTEKLEMEK Üzülme bu kadar, başa gelen çekilir

18 İLETİŞİM ENGELLERİ SORU SORMAK Okuldan sonra bilgisayarı açtın mı?
Okuldan çıkar çıkmaz eve geldin değil mi?

19 İLETİŞİM ENGELLERİ KÖTÜ BİR İLETİŞİMİN GÖTÜRDÜKLERİ
-Zaman ve Kaynak kaybı -Kötü arkadaşlık ilişkileri -Moral Bozukluğu -Kulüp değiştirmek -Sorunların çözümsüzlüğü -Antrenör ve sporcuların, neyi neden yaptıklarını bilmemeleri

20 İLETİŞİM ENGELLERİ İLETİŞİMDE SEN DİLİ
Sen dili olumsuz iletişim içinde yer alan mesaj yollama biçimlerinden biridir. Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır.İletişim sırasında kişi eleştirildiğini, suçlandığını ya da yargılandığını hissettiğinde, kendini savunmak için önlem alır. Artık durum iletişim kurmaktan çıkmış, savunmaya dönüşmüştür. …………..yapmadın …………..girmedin ……………koşmadın

21 İLETİŞİM ENGELLERİ Etkili bir iletişim için; -Empati kurmak
-Etkili dinlemek -Selamlama ile söze başlamak -Farklılıklara saygı duymak -Göz teması kurmak -Emir vermemek -Gülümsemek -Dikkatini karşıdaki kişiye vermek -Kendini doğru ifade etmek -Karşıdaki kişinin sözünü kesmemek

22 TEŞEKKÜRLER……..

23 KAYNAKLAR 1- Yetim, A. A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor
KAYNAKLAR 1- Yetim, A.A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor. Berikan Yayınevi, 2- Demiray, U., Eroğlu, E., Gökdağ, D., Tuna, Y., Ünlü, S., Yılmaz, A. , Yüksel, H. (2008). Etkili İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 3- Yüksel, H., Künüçen, H., Demiray, E., Uztuğ, F., Onursoy, S., Vural, İ., Arslan., B., Arslan, E., Ecevit, F, Özen, Ö., Demiray, U., (2009). Genel İletişim, Pegem Akademi, Ankara. 4-Büyükonat, T. (1998). Başarılı Antrenörlük. Beyaz Yayınları, İstanbul. 5-Işık, M. (2010). Genel ve Teknik İletişim. Eğitim akademi yayınları, Konya. 6- Gökçe, O. (2013). İletişim. Çizgi Kitabevi, Konya. 7-Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, İstanbul. 8-Vural, İ. (2012). İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 9-İletişim Bilgisi, (2009). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 10- İletişim Bilgisi, (2014). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.


"İLETİŞİM ENGELLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları