Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 1 B İ TK İ HÜCRES İ VE K İ MYASAL B İ LE Şİ M İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 1 B İ TK İ HÜCRES İ VE K İ MYASAL B İ LE Şİ M İ."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM 1 B İ TK İ HÜCRES İ VE K İ MYASAL B İ LE Şİ M İ

2 Hücre zarı Peroksizom Golgi aygıtı Kloroplast Mitokondri Sitoplazma Granüllü ER Nukleus Nukleolus Nukleus zarı Hücre çeperi Plazmodezma Ribozomlar Granülsüz ER Vakuol

3  Protoplazma  % 75-85 su  % 10-20 protein  % 2-3 lipid  % 1 karbohidrat  % 1 inorganik madde PROTOPLAST Bitki hücresi= Hücre çeperi + protoplast (protoplazma)

4 NUKLEUS Nukleus zarı Porlar KromatinKromozomlar Nukleolus

5 DIŞ ORTAM İÇ ORTAM İntegral protein OligosakkaritGlikoprotein Glikolipid Periferal protein Tabakalar İki tabakalı fosfolipid Fosfolipid Hidrofilik polar uç Periferal proteinler Hidrofilik protein İntegral protein Hidrofobik bölge HÜCRE ZARI

6 SİTOPLAZMA Merkezi vakuol Hücre çeperi Tonoplast Kloroplast

7 MİTOKONDRİ İç zar Dış zar Matriks Krista - Enzim-koenzim - Oksidasyon ve solunum - Bitkilerde daha az

8 Gelen transport vesikülü Lümen Gelen transport vesikülü Sisternalar Yeni oluşmuş vesikül Giden transport vesikülü GOLGİ AYGITI - Çeper sentezi - Hücre dışı salgı - Transport

9 Düz ER Granüler ER Ribozomlar Sisternalar Nukleus zarı Nuklear porlar ENDOPLAZMİK RETİKULUM - Enzimler için yüzey - Madde değişimi

10 PLASTİDLER Lökoplastlar (depo)Kloroplastlar (fotosentez) Kromoplastlar (renk maddesi)

11 Renk maddesi taşıyanlar: 1- Kloroplastlar 2- Kromoplastlar Renk maddesi taşımayanlar: 1- Lökoplastlar

12 İç zar Zarlar arası boşluk Dış zar Stroma Granum (tilakoid yığınları) Tilakoid Lamel Lümen KLOROPLASTLAR

13

14 KROMOPLASTLAR

15 LÖKOPLASTLAR

16 Küçük alt birim Büyük alt birim 60S 40S 30 protein + 18S rRNA 40 protein + 5.8S rRNA + 28S rRNA + 5S rRNA 80S ÖKARYOTLARDA: PROKARYOTLARDA: 30S + 50S = 70S RİBOZOMLAR

17 MİKROCİSİMLER 1- Peroksizomlar: Fotorespirasyon, katalaz, peroksidaz 2- Glioksizomlar: Glioksilat devri (yağların karbohidalara dönüşümü, glukoneogenesis)

18 MİKROTÜBÜL VE MİKROFİLAMENTLER protofilament heterodimer beta-tubulin alfa-tubulin Hücre iskelet sistemi İğ iplikleri Preprofaz bandı

19 HÜCRE ÇEPERİNİN YAPISI Sekonder çeper (S3) Sekonder çeper (S2) Sekonder çeper (S1) Primer çeper Orta lamel

20 Bitki hücre çeperi Primer çeper Sekonder çeper Orta lamel 1. HÜCRE 2. HÜCRE Plazmodezma Çeper tabakaları Orta lamel Primer çeper Sekonder çeper

21 BİTKİ HÜCRESİNİN KİMYASAL BİLEŞİMİ  Su + İnorganik madde + Organik madde  Kuru madde=Biyokütle=Biyomas (organik+inorganik madde)  Kuru ağırlığın %90’ı organik, %10’inorganik

22 BİTKİLERİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ Bitkiler Ca K Mg N P Ayçiçeği1,68 3,470,731,470,08 Fasulye1,461,190,571,480,05 Buğday0,464,160,222,260,06 Arpa0,685,040,291,940,12 - Oksijen ve hidrojen - 70ºC’ de 1-2 gün ----kuru ağırlık - Karbon, hidrojen, oksijen----- karbohidratlar - Yakma-----KÜL----mineral maddeler - Mineral madde miktarı-bitki tipi-çevre koşulları-iyon alınımında -seçicilik Tablo 1.1. Aynı Ortamda Büyütülen Farklı Bitki Türlerinde Bazı Elementlerin Kuru Ağırlığa Göre % Oranları

23 ESANSİYEL BESİN ELEMENTLERİ Element % Kuru Ağırlık başına Absorbe edildiği form Gübre formuEksiklik belirtisi N 1,5 NO 3 veya NH 4 (NH 2 ) 2 CO (üre) (NH 4 ) 2 SO 4, NH 3, NH 4 NO 3, (NH 4 ) 3 PO 4 Yaprakların özellikle olgun kısımlarında açık yeşil bazen sarı veya kırmızı lekeler ile yavaş büyüme P 0,2 H 2 PO 4 veya HPO 2 Ca(H 2 PO 4 ) 2 (NH 4 ) 3 PO 4 Yapraklarda koyu yeşilden eflatuna kadar çeşitli renkler, zayıf meyve verme, olgunlaş- madan meyvelerin dökülmesi K 1,0 K+ K+ KClBenekli ya da kıvrılmış yapraklar, yavaş büyüme, kök sisteminin zayıf gelişmesi Ca0,25 Ca 2+ CaO (yanmış kireç), Ca(OH) 2 (sönmüş kireç), CaCO 3, CaSO 4 (alçıtaşı) Uçtaki tomurcukların bozulması veya ölmesi, kök büyümesinde azalma Mg0,2 Mg 2+ MgSO 4 (İngiliz tuzu), Mg(NO 3 ) 2, MgCl 2 Özellikle yaşlı yaprakların damarları arasında klorozis, sonra yaprak kenarlarına ve uçlarına yayılma S0,2 SO 4 2- (NH 4 ) 2 SO 4 CaSO 4 Azot eksikliğine benzer açık yeşil yapraklar ve yavaş büyüme Tablo 1.2. Bitki büyümesi için gerekli makroelementler

24 Element % Kuru Ağırlık başına Absorbe edildiği form Gübre formuEksiklik belirtisi Fe 0,1 Fe 2+ veya Fe +3 Demir şelatları Genç yapraklarda genel klorozis, damar bölgelerinin sarıya dönüşmesi B 0,0006 Bo -3 veya B 4 O 7 2- Na 2 B 4 O 7 (Sodyum tetraborat) Uçlarda ölüm ya da hasar, biçimi bozulmuş ve kolay kırılan yap-raklar, kök büyümesinde gecikme Mn 0,03 Mn 2+ MnSO 4 Demir eksikliğine benzer belirtiler, ilk damarlar arasında gelişen klorozis Zn 0.0008 Zn 2+ ZnSO 4 Yaprak büyümesinin gecikmesi, kısa internodlar, anormal düzende kök saçakları Mo 0.0001 MoO 4 2- Na 2 MoO 4 (sodyum molibdat) Damarlar arasında klorozis, yap-rakların kıvrılması, manganez veya demir eksikliğine benzer özellikler Cu 0,0006 Cu 2+ CuSO 4 CuO Sık sık kenarlarının kıvrılmasıyla oluşan klorozitik yapraklar, sürgün uçlarında tepeden köke doğru kuruma, lateral tomurcukların çalı gibi görünen sürgün vermesi Cl 0,1 Cl - KClGenç yapraklar mavimsi yeşil ve parlak, daha sonra kırmızımsı kahverengi (güneşte yanmış gibi) görünüm de olması ve ölmesi. Ni0,0001 Ni 2+ Yapraklarda klorozis ve nekrozis. Zayıf gelişimli fideler. Na0,01 Na + NaClKlorosis, nekrosis ve çiçeklenmede azalma

25 Klorozis orta dereceli klorosis orta dereceli klorosis- sararma

26 Nekrozis

27 ESANSİYEL OLMAYAN ELEMENTLER Al, Co, I, F, Se, Ba Co → azot metabolizması

28 BİTKİLERİN ORGANİK MADDE İÇERİĞİ  Karbohidratlar, lipidler, proteinler

29 KARBOHİDRATLAR  1:2:1 C:H:O  (CH 2 O)n  Çeper yapısında  Enerji kaynağı

30 MONOSAKKARİTLER  3-7 C atomu  Trioz, tetroz, pentoz, heksoz

31 DİSAKKARİTLER

32 POLİSAKKARİTLER  Polimer  1,4-glikozidik bağ   -glukoz →  -glikozidik bağ  1-4 bağı → AMİLOZ  1-6 bağı → molekülde dallanma (amilopektin)  Glikojen (Fungus, cyanobakterler)  İnulin (Taraxacum sp.)

33 Selüloz molekülleri Selüloz demetleri Selüloz mikrofibrilleri Selülozdan farklı polisakkaritler (hemiselüloz, pektik asit)

34 LİPİDLER  Yağ veya yağımsı maddeler  Suda çözünmezler YAĞLAR  Hidrofilik-hidrofobik  Ester bağı

35

36 FOSFOLİPİDLER MUMLAR  Yağ asitleri + uzun zincirli alkoller  Bal mumu, kutikula  Süberin

37 PROTEİNLER  Amino asitler Hidrojen atomu Amino grubu Karboksil grubu Değişken grup

38 YİRMİ DOĞAL AMİNOASİT Glisin (Gly)Alanin(Ala)Valin (Val) Lösin (Leu) Metionin (Met) Izolösin (Ileu) Serin (Ser)Treonin (Thr)Sistein (Cys) Prolin (Pro) Asparagin (Aspn) Glutamin (Gln) Fenilalanin (Phe) Tirozin (Tyr) Triptofan (Trp) Lizin (Lys) Arjinin (Arg) Histidin (His) Aspartat (Asp) Glutamat (Glu)

39  Peptid bağı, Polipeptid Amino grubuKarboksil grubu Peptid bağı Amino ucuKarboksil ucu

40 Yapısal fonksiyon Enzimatik fonksiyon Enerji kaynağı LEKTİNLER

41 HÜCRENİN pH DEĞERİ VE ORGANİK ASİTLER  Enzim aktivitesi  H + gradienti  Çeper büyümesi  Toprağın pH değeri  Tampon çözeltiler  Asit-baz  HCl → H + + Cl -  NaOH → Na + + OH - OH - + H + → H 2 O

42  Organik asitler  Vakuol  Meyvelerin ekşi tatları  Metabolik fonksiyonlar  Fitoremediasyon  Ağır metal detoksifikasyonu


"BÖLÜM 1 B İ TK İ HÜCRES İ VE K İ MYASAL B İ LE Şİ M İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları