Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜKÜMET EYLEMLERİ. Giriş Standart kural Model (örnek) Zorunlu genel kural Mantıksal yön.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜKÜMET EYLEMLERİ. Giriş Standart kural Model (örnek) Zorunlu genel kural Mantıksal yön."— Sunum transkripti:

1 HÜKÜMET EYLEMLERİ

2 Giriş Standart kural Model (örnek) Zorunlu genel kural Mantıksal yön

3 Hükümet eylemlerinin algısı Hükümet eylemlerini en yaygın sınıflandırma da bunlar ayırır : kanunlar Hükümet eylemleri kanuna bağlı

4 Kanun Kanunlar Anayasa, örgütün temel ilkelerini buna göre kurulan, bir ülkenin temel yasasıdır. Kod - örgütün belirli bir form içinde düzenlemeler değişikliği olan Kanun

5 Kanuna bağlı hükümet eylemleri Hükümetin Kararları kolluk kuvveti düzenlemek için verilir [6]. Hükümet yönetmelikleri Özel bir yasa gerekçesiyle görevden alınabilirliği sağlar.

6 Hükümet eylemlerinin bileşenleri başlıkönsözGiriş Tasarruf bölümü ekler

7 Hükümet eylemlerinin yapısal elementleri Kanun maddesi Yasal standart

8 Yasal standartların sınıflandırılması Dallara göre sivil ceza idari anayasa ticari Yasal kuvvetlere göre Kararname hükümetin kararları yönetmelikler kararlar Yapıya göre tam standartlar eksik standartlar

9 Hukuki sorumluluk formları Siyasi karakter SivilCezaiİdariİnzibati

10 Kamu yetkilileri ve görevleri Meclis Anayasal kanunlar Yapısal kanunlar Olağan kanunlar Hükümet kararları Hükümet acil yönetmelikleri Başkan (Cumhur Başkanı) Hükümet Başbakan tarafında imzalanan kararlar Yönetmelikler

11 Kaynakça 1.Masquelin, J., Légistique formelle; règles pratiques pour la rédaction des lois et arre ̂ tes1953, Courtrai,: Éditions administratives. 102 p. 2.European, C. EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - Întrebări frecvente: Autoritatea Europeană pentru Sigurana Alimentară (EFSA) la împlinirea a 10 ani. 2013 2013/07/08/08:04:45 [cited 2013 08.07.2013]; Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-869_ro.htm. 3.EFSA. ANNUAL REPORT RO - ar09ro.pdf. 2013 2013/07/08/08:08:22 [cited 2013 08.07.2013]; Available from: http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/doc/ar09ro.pdf.Comisia Europeană and D.G.S.ş. Consumatori, Oficiul Alimentar i Veterinar (OAV) 2011, Irlanda: Comisia Europeană. 4.MacMaoláin, C., EU food law : protecting consumers and health in a common market2007, Oxford: Hart. 5.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a Autorităii Europene pentru Sigurana Alimentară i de stabilire a procedurilor în domeniul siguranei produselor alimentare, in Reg. CE. 178/2002, C. Europena, Editor 2002, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 6.Liviu Rusu, Simona Radulescu, and Nina Patru, Siguranta Alimentara-Legislatie2010, Bucuresti: Spiru Haret. 7.European Commission, Documents1999: European Commission, Directorate General for External Relations. 8.M. Fogden, Meat and Livestock Commission, and M. Keynes, Hygiene, in EU Food Law: A Practical Guide, K. Goodburn, Editor 2001, CRC. 9.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 852/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 10.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, in Reg. CE. 853/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur- lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 11.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 854/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 12.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, in Reg. CE. 2073/2005, C. Europena, Editor 2005, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles.


"HÜKÜMET EYLEMLERİ. Giriş Standart kural Model (örnek) Zorunlu genel kural Mantıksal yön." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları