Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup adı: Çift dikiş. Grup Üyeleri: Mert Özbay Burcu Eren.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup adı: Çift dikiş. Grup Üyeleri: Mert Özbay Burcu Eren."— Sunum transkripti:

1 Grup adı: Çift dikiş

2 Grup Üyeleri: Mert Özbay Burcu Eren

3 ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN ERKEK ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SAKAL TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

4 Amaç: Kayseri’de eğitim gören erkek öğrencilerin kişilik özelliklerine göre sakal tercihi arasındaki ilişkiye yönelik bilgi toplamak amacıyla yapılmıştır.Ayrıca bu araştırma ile öğrencilerin sakal tercihlerine etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

5 İlgili Araştırmalar: Kişilik özelliklerine göre sakal tercihinin incelemesi ile ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Fakat bu araştırmaya yakın başlıklar incelendiğinde bulunan başlıklar şu şekildedir: Değer(1993): üniversite öğrencilerinin kişisel bakımları konusundaki bilgi ve alışkanlıklarının incelenmesi.

6 Yöntem: Kayseri’de üniversitede eğitim gören erkek öğrencilerin sakal tipi tercihlerine etki eden faktörler hakkında bilgi toplamanın amaçlandığı bu araştırmada test ve yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanan bir araştırmadır.

7 Örneklem: Araştırma Kayseri ilinde Melikşah ve Erciyes Üniversitelerinde eğitim gören 100 erkek öğrenciye yapılan kişilik testi sonucu seçilen 15 erkek öğrenci ile yapılmıştır.

8

9 Veri Toplama Süreci: Random seçki yöntemiyle 100 erkek öğrenciye ‘’Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği’’ uygulanmıştır. Bu ölçek verileri SPSS programı yardımıyla puanlanmış ve puanlama sonucu farklı kişilik özelliğine sahip 15 öğrenci seçilmiştir. Bu öğrencilere ilk uygulanan ölçekte yer verdiğimiz demografik bilgi formu yardımıyla tekrar ulaşılmıştır. Ulaşılan 15 erkek öğrenciyle 7-17 dakika arasında mülakat yapılmıştır.

10 Veri Toplama Aracı Demografik Bilgi Formu: Kişisel bilgi formunda katılımcılara cinsiyet, ilişki durumu, yaş,eğitim düzeyi, iletişim bilgileri gibi sorular sorulmuştur. Sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT): Bacanlı, İlhan ve Aslan (2007) tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik testi toplam 40 maddeden oluşmaktadır. Sıfat listesinde her maddede birbirine zıt sıfat çiftleri verilmekte ve katılımcılar sakin-sinirli, durgun- delidolu yazılan maddeleri okuyup kendilerine en uygun olan maddelerin ortasında verilen çok uygun-ne uygun ne değil-çok uygun biçimindeki yedili dereceleme ölçeğinde işaretlemektedirler. SDKT, dugusal dengesizlik, dışa dönüklüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk olmak üzre beş kişilik boyutundan oluşmaktadır. SDKT den alınan puanların artması, ilgili boyuttaki nitelikler bakımından bireyin basın kişilik özellikleri gösterdiği anlamına gelmektedir.

11 Mülakat: Görüşme (Interview), sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Stewart ve Cash(1985) görüşmeyi ‘’ önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci’’olarak tanımlamıştır

12 Giriş Metni: Melikşah Psikoloji öğrencisi olarak kişilik özelliğinin sakal tercihine etkisini araştırıyoruz.Sizinle bu araştırma için bir görüşme yapmak istiyorum. Sadece izniniz olduğu sürece ses kaydı yapacağım ve kişisel bilgileriniz kesinlikle gizli kalacaktır.Araştırmanın amacına yönelik, size bazı sorular soracağım. İstemediğiniz sorulara cevap vermeyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz yer varsa söyleyebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım..

13 Sorular: Mülakatta sorduğumuz soruların açık uçlu olmasına dikkat ederek araştırmaya uygun ve araştırmanın farklı boyutlarını ele alan sorular soruldu. Psikolojik, fiziksel ve çevresel etkilere dayalı sorular sorulmuştur.

14 Sorulardan Bazıları Sakal stili erkek yaşamı ve karakterinin bir parçasıdır. Siz bu konu hakkımda ne düşünüyorusunuz? Kayseride yaşamıyor olsaydınız farklı bir sakal stili tercih edermiydiniz? Sakal tercihlerinizde dini ve politik görüşünüzün bir etkisi var mı? Sakal tercihinizle kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kişiliğinizin sakal modelinizi tercih etmenizdeki etkileri neler? Sakal tercihinizi hangi durumlarda değiştirmeyi düşünürsünüz?

15 Bitiriş Metni Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda görüşmemizi burada tamamlıyoruz. Daha önce uyguladığımız kişilik testi sonucunuz ise dışadönüklük çıktı. Bu test sonuçlarınız ile görüşmeyi değerlendirip kişilik özelliğinin sakal modeli tercihine etkileri hakkında bilgi elde etmiş olacağız. Sabrınız ve bize ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz.

16 Veri analizi Veri analizi yaparken görüşme metinlerinden kodlar, kodlardan kategoriler, kategorilerden ise temalar elde edilir Kod Yüz şekli Sakal tercihi ve şekli yüzle uyumlu mu

17 Aile tutumu Baskıların olması, Yaşağı şehir görüşlerin etkisi, Moda-tarz başkalarını fikirlerinden etkilenme. Arkadaş çevresi tema=çevresel faktörlerin etkisi

18 Ailenin politik ve dini görüşü baskıların olması, Dini görüş dini ve politik kuralların etkisi Politik görüş tema=politik, dini ve yazılı olmayan toplum kurallarının etkisi

19 Bakış açısı Kendini algılayışı Kişiliğini tanımlaması İzlenimlerin etkisi Tema=psikolojik özelliğin etkisi Kötü, mutsuz ve depresif hissedenlerin sakal şekli ve tercihinde değişiklikler yapması Dışa dönük ve deneyime açık kişiliğin daha değişik sakallar bırakması.

20 Geçerlik-Güvenirlik Bu araştırmanın geçerlik-güvenirlik çalışması mülakat metinlerini, kodları ve temaları araştırmaya dahil olmamış bir başka psikoloji öğrencisine göstererek bizimle aynı fikirde olup olmadığı konusunda görüşleri alınarak yapılmıştır. Fikirler doğrultusunda başka psikoloji öğrencisinede sorularak ortak karara varılmış, geçerlik ve güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır.

21 Sonuç ve bulgular Araştırma sonucunda Melikşah Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde okuyan erkekler arasında anlamlı farklılıklar çıkmamıştır. Dışa dönüklük ve deneyime açık insanlar daha sık sakal modeli değiştiriyor. Çevresel faktörler dışadönük insanlarda değişime daha az engel oluyor. Genel olarak bütün kişilik tipleri uzun ve sivri yüze sakalın yakışmadığını belirtiyor. Yumuşakbaşlı insanlar sakal modeli tercih ederken toplumun düşüncelerinden, politik ve dini görüşlerden etkileniyor. Genel olarak duygusal dengesizlik, dışadönüklük, yumuşakbaşlılık ve sorumluluk sahibi kişilik tipleri bıyığın kişiyi olduğundan daha büyük gösterdiğini belirttiler. Top sakal, bütün kişilik tiplerine Kayseri şehri için iddialı bulundu.

22 Daha sonraki çalışmalar için öneriler Bu konuyla daha önceden hiçbir araştırma yapılmamıştır. Mülakat tekniği dışında bir araç kullanıp daha çok örneklem üzerinde bir araştırma yapılırsa kişilik özelliğinin sakal tercihine etkisi üzerinde daha genel geçer bir sonuca ulaşır.


"Grup adı: Çift dikiş. Grup Üyeleri: Mert Özbay Burcu Eren." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları