Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Üreme Sağlığı Sorunlarına Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Fatma ERSİN Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Üreme Sağlığı Sorunlarına Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Fatma ERSİN Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu."— Sunum transkripti:

1 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Üreme Sağlığı Sorunlarına Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Fatma ERSİN Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2 Üreme sağlığı; Üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil; tüm bunlara ilişkin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasıdır.

3

4  “Üreme Sağlığı” kavramının temel ö ğ eleri:  Çocuk sahibi olma/olmama / zamanlama  Planlanmış gebelikler/ sağlıklı çocuklara sahip olma  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenlerinden korunabilme ve gerektiğinde tedavi olabilmedir.

5 Üreme hakları ; İnsanların doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamları, Üreme yetenekleri, bu yeteneği kullanıp kullanmayacakları ve ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüklerinin olması demektir.

6 Etkenler  Uzun süre ayakta kalma,  Eğilip kalkma,  Yük taşıma  Aşırı yorgunluk,  Dehidratasyon,  Kötü beslenme,  Pestisit ve kimyasal maruziyeti Sonuçlar İnfertilite Kendiliğinden düşük, Ölü doğum, Prematür doğum, Fetal malformasyon İUGR SGA Postnatal gelişme sorunları

7 Tarım çalışanlarında üreme sağlığıyla ilişkili riskler  Biyolojik riskler  Fiziksel riskler  Kimyasal riskler  Sosyokültürel riskler

8 Biyolojik riskler EtkenSağlığa Etkisi ToksoplazmaFetal ölüm, Nörolojik defekt Riketsiya enfeksiyonlarıDüşük, ölü doğum, erken doğum, düşük doğum ağırlığı Klamidya PsittaciFetal ölüm, düşük, preterm doğum BrusellozPreterm doğum, düşük doğum ağırlığı, IUGR, sarılık, ölü doğum, HSM Lyme HastalığıÖlü doğum Sıtma HastalığıÖlü doğum, preterm doğum, IUGR

9 Fiziksel riskler

10  Eğilip kalkma ve ağır kaldırma gibi abdominal basıncı artıran işler,  Günde 6 saatten uzun süre ayakta kalma,  Haftada 40 saatten fazla çalışma kendiliğinden düşük ve erken doğum riskini artırmaktadır.

11  Bir çalışmada uzun süre ağır işlerde çalışan gebelerin bebeklerinin doğum ağırlığının daha düşük olduğu saptanmıştır.  Çalışma ortamında sürekli 85dB ve + gürültü DDA ile ilişkili bulunmuştur.

12 Kimyasal riskler

13  Tarımsal alanda çalışanlarda mesleksel ve çevresel kimyasal maruziyet ile erkek infertilitesi arasında ilişki saptanmıştır.  Pek çok pestisit düşük sperm kalitesi ve azalmış fertilite/infertilite ile ilişkilidir. (Dibromokloropan, etilen dibromid, karbaril, klordekon (kepon), tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD) gibi)

14  Kadınlarda infertilite ile tarım işçiliği arasında ilişki olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur.  Bir infertilite kliniğinde tedavi gören kadınlarda serum ve foliküler sıvıda DDT’nin bir metabolitinin yüksekliği ile düşük fertilizasyon hızı arasında ilişki saptanmıştır.  Fuortes ve ark.’nın bir çalışmasında tarımda çalışan kadınlarda infertilite riskinin arttığı gösterilmiştir.  Aynı çalışmada over veya tubal kaynaklı infertilitenin tarım çalışanlarında 4-16 kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

15 Anne ve/veya babanın pestisit maruziyeti ile  Kendiliğinden düşük riski artmaktadır.  Erken doğum,  Ölü doğum,  İUGG veya  DDA’lı bebek doğmasına neden olabilmektedir.

16 Sosyokültürel riskler Toplumsal cinsiyet

17 15-49 yaş döneminde yapılması gereken uygulamalar Pap-smear Meme muayenesi İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi Ruh sağlığının değerlendirilmesi Folik asit desteği Kadına yönelik şiddet açısından değerlendirme

18 15-49 yaş döneminde risk oluşturabilecek durumlar Pap Smear: Üreme çağındaki kadınlar için önemli risklerden birisi servikal kansere yol açan Human Papilloma Virüsüdür.

19 Risk Faktörleri Küçük yaşta evlilik ve gebelik. Çok sayıda cinsel eş, Yüksek riskli erkek eş Human Papilloma Virus (HPV) Ergenlik çağında başlayan cinsel ilişki, Sigara alışkanlığı, İmmünsupresyon (örneğin HIV). Herpes Simpleks Virus 2 (HSV2) Son 5 yıl içinde Pap sürüntüsü taramasında orta derecede displazi, İlk menarştan sonraki bir yıl içinde cinsel ilişki, Önceden hiç tarama yapılmamış olması, Düşük sosyoekonomik durum

20 15-49 yaş döneminde risk oluşturabilecek durumlar Meme Muayenesi

21

22 Risk Faktörleri İleri yaş Kişisel meme kanseri hikayesi Ailede meme kanseri hikayesi Daha önce memede oluşan kistik veya fibroadenom nedeni ile meme biopsisi alınmış olması Uzun fertil çağ süresi Hiç doğurmamış veya emzirmemiş olmak Sosyoekonomik seviyenin yüksekliği Östrojen hormon tedavisi alanlar Alkol kullanılması Sigara Obezite ve yağlı beslenme

23 15-49 yaş döneminde risk oluşturabilecek durumlar Aile planlaması

24 15-49 yaş döneminde risk oluşturabilecek durumlar Ruh sağlığının değerlendirilmesi: Pestisit Kötü yaşam koşulları Travmalar Aile içi şiddet

25 15-49 yaş döneminde risk oluşturabilecek durumlar Aile içi şiddet: Şiddet türleri!!!

26 Gebelik Öncesi Danışmanlık 1. Kronik hastalıklar: Hipertansiyon Diabetes mellitus Epilepsi gibi ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıklar!! Fetüs için teratojen olmayan ilaçlar!! Özellikle de valproik asit kullanmak zorunda olanlar epileptik hastalarda gebelik öncesi dönemde folik asit destek tedavisine (400 mikrogram/G) başlanarak nöral tüp defektlerinin önlenmesi!!

27 Gebelik Öncesi Danışmanlık 2. Folik asit desteği: Gebelik öncesi folik asit desteğinin daha önce NTD’li bebek doğurmuş kadınlar ve normal kadınlarda bu hastalığın oluşma riskini 2/3 oranında azaltmaktadır Bu destek tedavi (400 mikrogram/G) planlanan gebelikten en az 2 ay önce başlanmalı ve gebeliğin 3. ayına kadar devam edilmelidir.

28 Gebelik Öncesi Danışmanlık 3. Kızamıkçık immünizasyonunun sorgulanması: Kadına kızamıkçık geçirip geçirmediği sorulmalı, gerekirse aşılama önerilmelidir. 4. Akraba evliliği ve genetik hastalıkların sorgulanması: Ailede tekrarlayan konjenital fetal anomalileri olanlar gebelik öncesi danışmanlık için uygun merkezlere yönlendirilmelidir. Özellikle akraba evliliği yapmış olan gebelerde bu konu daha büyük önem taşır.

29 Gebelik Öncesi Danışmanlık 5. İlaçlar ve radyasyon: Korunmayan ve gebe kalmayı bekleyen annelerin gereksiz ilaç kullanımından kaçınmaları, tanı ve tedavileri gereken durumlarda ilgili hekimleri korunmadıkları ve gebe kalma olasılıkları bulunduğu yönünde aydınlatmaları önerilmelidir. 6. Madde bağımlılığı: Sigara, alkol ve diğer madde bağımlılığı olanlar bu alışkanlıklarından kurtulmaları yönünde bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir 7. Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmeleri önerilmelidir.

30 Gebelik Öncesi Danışmanlık 8. Risk faktörlerinin belirlenmesi: Gebelik öncesi dönemde başvuranların kan gruplarının tayini yapılmalı, adolesan veya 35 yaş üstü gebelik isteyen kişilerde gebeliğin olası riskleri anlatılarak bu dönemde daha yakın bir takip gerekeceği anlatılmalıdır. 9. Doğum öncesi bakım konusunda bilgilendirme: Gebelik oluştuğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir.

31 Doğum öncesi bakımda riskler, primer ve sekonder koruma Beyin Fırtınası


"Mevsimlik Tarım İşçilerinin Üreme Sağlığı Sorunlarına Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Fatma ERSİN Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları