Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bireysel Farklılıklar ve Engellilere Yönelik Tutumlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bireysel Farklılıklar ve Engellilere Yönelik Tutumlar"— Sunum transkripti:

1 Bireysel Farklılıklar ve Engellilere Yönelik Tutumlar
Dr. Eda DEMİRHAN C/Blok- 4202

2 %70 devam / 13 hafta + (1 hafta vize)

3 Dönem planı Psikoloji Bilimi? İnsan davranışlarını inceleyen yaklaşımlar Psikoloji biliminde araştırma yöntemleri (Betimsel, ilişkisel, deneysel, vaka çalışmaları) Birey, bireysel farklılıklar benzerlikler Zeka ve yetenekler? Kişilik ? Cinsiyet farkları- öğrenme stilleri Tutum ? Engellilere yönelik tutumlar Tutumlara etki eden faktörler Tutumların değiştirilmesi Temel ikna teknikleri Yetersizliği olanlara verilen hizmetler Engelli çocuğu olanlar için aile rehberliği

4 Bilim nedir? Hadi araştıralım!..

5 Uzlaşılan kesin bir tanım olmamakla birlikte….
Geçerliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünü Nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünü Genel, güvenilir, bilinen en geçerli bilgi Sistemli ve organize edilmiş bilgiler bütünü ve teknik yöntem Bilimsel yöntemle toplanmış tüm bilgiler Evrendeki düzeni bulma çabası ve bu amaca ulaşmak için herkesçe gözlenebilir olan değişkenler arasında tekrarlanabilir bağlantılar arama yolu Denetimli gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yoluyla olguları açıklama gücü taşıyan hipotez ve genellemeler bulma ve bunları doğrulama yöntemi….

6 BİLİM kısaca “bilimsel bilgi üretme yolu”
Evrendeki düzeni bulma, gerçeği arama, insanlığın daha rahat bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli araç-gereç ve yolları bulma … AMACI Deney ve gözlemle bu amaç için kullanılan bir YÖNTEMi ve bu yöntem sonucunda elde edilen bir bilgi ya da ürünü vardır.

7 Bilimin amaçları… Betimleme : ayrıntılı şekilde ortaya koymak, “ne, nedir?” Bu yıl üniversiteye giren öğrencilerin cinsiyet dağılımları, ailelerinin ekonomik durumu, yaş ortalaması… Açıklama: neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konulması Isıtılan (neden)metaller (sonuç) genleşir, süte sirke eklenirse bozulur… Yordama: ileride ne olabileceği, incelenen olay dışında kalanlar hakkında tahminde bulunma Meteoroloji; hava tahminleri Denetimleme :olayları kendi denetinine alma, istenmeyen durumları denetleme Kuraklık durumunda yağmur yağdırmak, yanlış öğrenem sonucu oluşmuş davranış bozukluklarını gidermek..

8 Bilimsel Yöntem …. ”izlenecek yol”…..

9 Bilimsel Araştırma Nedir?
Bilimsel yöntem kullanılarak, gözlemlenebilir, ölçümlenebilir, konusu belli, sonlu, zamanlı, mekanlı, özgün olay, olgu ve sorunlar hakkındaki araştırma soru ya da sorularına güvenilir, geçerli, tutarlı ve sınanabilir yanıt arama sürecidir. Ya da kısaca, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak bir araştırma sorusuna yanıt arama sürecidir.

10 Bilimsel yöntemin ayırt edici özellikleri…
Düzenlidir. Veriye dayanır. Nesneldir. Analitiktir. Tekrar edilebilir..

11 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Özetle)
Betimsel (tanımlayıcı) İlişkisel (korelasyonel) Deneysel araştırmalar Gözlem Katılımlı,katılımsız Yapılandıralmış, yapılandırılmamış Anket (tarama) Vaka çalışması Korelasyon katsayısı Bir kadın 35 yaşından büyük ise down sendromlu çocuk ihtimali yüksek

12 Psikoloji?

13 Psikolojinin Tarihsel Gelişimi
Psikolojinin ataları İlk Psikologlar Modern Psikoloji Descartes Wilhelm Wundt Freud Zeka testleri Watson Skinner Piaget Bilişsel Teoriler Hipocrates Pavlov Gestalt psikolojisi Maslow Çok kültürlülük

14 Psikoloji tanımlarının tarihsel gelişimi…
İnsan zihin yapısının incelenmesi… (ne kadar olanaklı???) Gözlenebilen davranışların bilimsel incelenmesi… (Watson etkisi…) Hayvan davranışlarının incelenmesi… Davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı….. (günümüzde modern psikoloji tanımı)

15 İnsan davranışını incelemek

16 İNSAN DAVRANIŞINI İNCELEYEN YAKLAŞIMLAR
Nörobiyolojik Yaklaşım Davranışsal yaklaşım Bilişsel yaklaşım Psikoanalitik yaklaşım Fenomenolojik(Hümanistik) yaklaşım

17 Psikolojinin Alanları
Deneysel psikoloji:bir uyarıcı hangi davranışı, nasıl ve ne derece etkiler.. Fizyolojik psikoloji: biyolojik süreçlerle davranış arasındaki ilişkiyi (kandaki hormon..) Gelişimsel Psikoloji:bireyin kronolojik yaşı ile davranış türü arasındaki ilişki Kişilik psikolojisi: bireylerin kendine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimiyle ilgilenir. Sosyal psikoloji: bireylerin birbiri ile etkileşimi..

18 Psikolojinin Alanları
Bilişsel psikoloji: algılama, düşünme, unutma vb. davranışlarının altında yatan süreçler… Klinik ve danışmanlık psikolojisi: bireyin çevresi ile daha uyumlu ilişki kurmasını sağlamak Okul ve eğitim psikolojisi: Hangi konu, kime ve nasıl öğretilmelidir? Endüstri psikolojisi: belirli bir işe en uygun kişiyi ya da tam tersi…

19 Haftaya ÖDEV… Bir gazete haberinin yorumlanması…
Watson , skinner vb gibi ünlü psikologların hayatı…


"Bireysel Farklılıklar ve Engellilere Yönelik Tutumlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları