Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Faktör Hareketleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Faktör Hareketleri"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Faktör Hareketleri
B:Uluslararası İşgücü Hareketi 1:İşgücü arzı 2:İşgücü Talebi 3:İşgücü İhracının Fayda Ve Sakıncaları

2 Uluslararası İşgücü Hareketi
Uluslararası insan hareketleri birçok nedenle meydana gelmektedir.savaş siyasi sığınma azınlık göçü gibi nedenleri bir yana bırakarak yalnız ekonomik nitelikli emek hareketleri üzerinde duracağız. Ülkelerde yaşam düzeyleri çalışma koşulları ve ücretler büyük farklılık gösterir. Bu sebebten dolayı işsizliğin yüksek ve ücretlerin düşük olduğu ülkelerden yüksek ücret ödeyen gelişmiş ülkelere doğru bir emek akımı bulunmaktadır. Bir ülkeden göç etmenin sağladığı yararlara karşın göç eden bir maliyete katlanmak zorundadır. Bu maliyetin bir kısmı manevi ve psikolojik niteliktedir. Çoğu defa bir kimsenin ailesini ve doğup büyüdüğü ülkeyi ve ortamı terk etmesi manevi ızdıraplara neden olur.

3 Uluslararası İşgücü Hareketi
O halde düşük ücretli ülkeden yüksek ücretli ülkeye göç eden insan bir yandan gelir. Durumunu ve öte yandan göçün neden olacağı maddi ve manevi maliyeti hesaplamak durmundadır. Uluslararası işgücü hareketleri yasal ve idari engeller yüzünden sınırlı kılınmıştır. Bu sınırlamalara ırk milliyet din ve kültür farklarının yarattığı engelleri de eklemeniz gerekir. En büyük işgücü hareketi 1820 den sonra avrupadan ABD ,ne doğru olan harekettir yılına gelindiğinde Avrupa’dan ABD’ne giden insan sayısı 36 milyonu bulmuştur ikinci büyük işgücü hareketi 1960’dan sonra Avrupa ülkelerine doğru olan akımdır.

4 Uluslararası İşgücü Hareketi
•Şekil 4-13 ülkeler arası göç ile denge ücret ve işgücü paylaşımını buluyor. –Şekil 4-4’de sektörler arası denge işgücü paylaşımını belirlemesine benzer şekilde. •Göç öncesi yerli ülkede OL1işçinin ücreti (nokta C) yabancı ülkedeki L1O*işçinin ücretinden (nokta B) daha düşük. –Yerli ülkede işçi başı daha az topraktan dolayı daha düşük ücret (düşük verimlilik). •Yerli ülke ülkedeki işçiler daha çok kazanabilecekleri yabancı ülkeye göç etmek istiyorlar.

5 Uluslararası İşgücü Hareketi

6 Uluslararası İşgücü Hareketi
İşgücü göçü dünya çıktısını artırır. –Yabancı ülkedeki üretim değeri artar (MPL*eğrisinin altındaki L1den L2 ye kadar olan alan kadar ) –Yerli ülkedeki üretim değeri düşer (MPLeğrisinin altındaki L2den L1e kadar olan alan kadar) –Dünya çıktısı artar çünkü işgücü daha verimli olduğu yere gider (ücretler nerede daha yüksek ise). –Dünya çıktısı marjinal işgücü verimliliği ülkeler arasında aynı olduğu zaman maksimize olur.

7 Uluslararası İşgücü Hareketi
Bu işçi giriş inden dolayı başlangıçta yerli ülkede olan işçiler kazanırken yabancı ülkedeki işçiler zarar görür Yabancı ülkedeki (göçalanülke) topraksahipleri işçigirişi reelücretleri düşüreceği ve üretimi arttıracağı için fayda sağlarlar. –Yerli ülkedeki (göçverenülke) toprak sahipleri işçi çıkışı reelücretleri arttıracağı ve üretimi düşüreceği için zarar görüler.

8 Uluslararası İşgücü Hareketi
•Göç öngörülen ücret değişikliklerine yol açıyor mu? Tablo 4-1 gösteriyor ki •1870’de varılan ülkelerdeki reel ücretler kaynak ülkelerdekinden çok daha yüksek. •1913’de 1. Dünya Savaşının başına kadar, ücretler kaynak ülkelerde varılan ülkelere göre çok daha hızlı arttı (Kanada dışında). Göç dünyayı daha eşitlenmiş ücretlere getirdi.

9 Uluslararası İşgücü Hareketi

10 Uluslararası İşgücü Hareketi
•20.yy’ınbaşlarında, A.B.D.'deki göçmen oranı hızla arttı. –En yoğun göç doğu ve güney Avrupa’dan. •1920’lerde sıkı gök kısıtları getirildi. –1960’lere gelindiğinde ABD’de göçmenler küçük bir güçtü •1970 civarında yeni bir göç dalgası başladı. –Çoğunlukla Latin Amerika ve Asya’dan •2006 itibari ile, A.B.D. işgücünün %15.3’i yabancı doğumlu. •2012 itibari ile, A.B.D. işgücünün %16.1’i yabancı doğumlu.

11 Uluslararası İşgücü Hareketi

12 Uluslararası İşgücü Hareketi
Yakın zamandaki göçteki en büyük artış en düşük eğitim seviyesindeki işçiler arasında meydana geldi. Bu da A.B.D.’deki daha az eğitimli işçileri bollaştırdı. –Muhtemelen doğma-büyüme vatandaş düşük eğitim seviyeli işçilerin ücretlerini düşürürken daha fazla eğitimlilerin ücretlerini arttırdı. –Daha az eğitimli işçiler ile yüksek eğitimli işçiler arasındaki ücret farkını genişletti.

13 Uluslararası İşgücü Hareketi

14 İşgücü Arzı Nüfus artış hızı yüksek ve ücretdüzeyi düşük olan ülkeler çoğunlukla niteliksiz emek arzı yapmaktadırlar. Bu şekildeki emek arzı işsiz kitlelerden oluşabilcegi gibi iş sahibi olanve daha yüksek gelire talip olanlardan da oluşabilir. Emek arzı genellikle az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmaktadır. Esasen bir ülke içinde de üşgücü hareketi gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru olmaktadır.

15 İş gücü talebi Nüfus artış hızı düşük ve işgücü kıt olan ülkeler uluslararası emek piyasasında emek talep ederler. Bu ülkeler bu yolla emek darboğazını aşmayı amaçlarlar. Yeterli işgücü olmayan ülkeler gibi yeterli kalifiye personele sahip olmayan ülkelerde işgücü talep etmek zorundadırlar. Batılı ülkelerin yaptıkları işgücü talebi daha çok kendi vatandaşlarının rağbet etmedikleri iş alanları içindir.

16 İşgücü İhracının Fayda ve Zararları
İşgücü ihraç eden bir ülkede işsizlik azalır. İkinci olarak işgücü ihracatı sayesinde ülke döviz geliri sağlar ve ekonomideki toplam tasarruflar artar. Yurtdışına çalışmaya giden insanlar yurda gönderdikleri dövizlerle ödemeler bilançosu olumlu bir gelişme gösterir. Yurtdışında çalışanlar gelirlerinin bir bölümünü tasarruf edeceklerinden ülkenin tasarruf gücü artar. Bundan başka yurtdışına giden insanlar nedeniyle ülkede tüketim azalacağından bu nedenle de iç tasarruf miktarı artar. Ülkede döviz girişi ve tasarrufların artması hem döviz sorunlarının çözümüne yardım eder. Ve hem de kalkınmayı kamçılar

17 İşgücü İhracının Fayda ve Zararları
İlk hamlede sağlanan bu yaralar yanında orta ve uzun vaede dışarıya gidenler yeni meslekler elde ettiklerinden ülkenin beşeri sermayesi gelişir. Çünkü; bilgi yetenek ve beceri tıpkı fiziki sermaye gibi üretim dışına yol açar. Yeni meslek ve ileri bilgiler elde eden bu insanların yurda dönmeleri ülkede beşeri sermayenin artması demektir. Yurt dışına yetenekli meslek sahiplerinin gitmesi emek ihraç eden ülkeler bakımından olumsuz sonuçlar doğurur özellikle beyin göçü bir ülke için kan kaybı demektir.

18 İşgücü İhracının Fayda ve Zararları
İşgücü ithal eden ülkeler ise bu sayede kalkınma ve büyümelerini bloke eden emek darboğazını aşarlar. Emek ithal eden bir ülkede ücret yükselmeleri ve ardından da maliyetlerinin artması durur. İşgücünü kabul eden ülkelerde farklı sosyal ve kültürel yapı gelen insanların topluma uyumunu ve entegrasyonunu zorlaştırmaktadır. Gelen işgücünün sosyal ve psikolojik entegrasyonunun yapılamaması önemli sorunlar yaratır. Bu nedenlerle yurtdışına çalışmaya giden insanlar gelecek nesiller için kendilerini kısmen feda etmektedirler bu yabancı diyarlarda yetişen yeni nesillerde anavatandaki din kültür ve ahlak kurallarından uzak kalabilmektedir.


"Uluslararası Faktör Hareketleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları