Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çözücü + çözünen = çözelti += çözücüçözünen çözelti.Çözeltiler homojendir..Çözünme; -atomlar halinde olabilir -iyonlara ayrışarak olabilir -moleküllere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çözücü + çözünen = çözelti += çözücüçözünen çözelti.Çözeltiler homojendir..Çözünme; -atomlar halinde olabilir -iyonlara ayrışarak olabilir -moleküllere."— Sunum transkripti:

1 çözücü + çözünen = çözelti += çözücüçözünen çözelti.Çözeltiler homojendir..Çözünme; -atomlar halinde olabilir -iyonlara ayrışarak olabilir -moleküllere ayrışarak olabilir. Çözelti Çözücü ve çözünenden oluşmuş homojen karışımlardır. Genellikle miktarı çok olan çözücü, az olan çözünendir.

2 .çözücü çözebileceği kadar çözmüşse doymuş.çözebileceğinden az çözmüşse doymamış.çözebileceğinden çok çözmüşse aşırı doymuş olur (aşırı doymuş sıcaklıkla yapılabilir) Çözünürlük Bir çözücünün çözebileceği madde miktarını ifade eder..çözünenin veya çözeltinin miktarının değişmesi çözünürlüğü değiştirmez.Yani çözebileceği oran sabittir. += 100 cm 3 çözücü 36 g çözünen 136 g çözelti 25°C de 100 g çözücüde 36 g madde çözülebiliyor. Çözünürlük; 36 g/100cm 3 çözücü

3 -Alaşım tanımı. -Seyreltik çözelti, derişik çözelti -Çözünürlük sorusunun çözümü. -NOT: Çözünürlük belli sıcaklık ve basınçta verilir. Seyreltik ve derişik çözelti: Doymamış bir çözeltinin çözünen miktarı fazla olan derişik, az olan seyreltik olur. (not: derişik/seyreltik aynı çözelti için söylenebilir)

4 Soru: 30 °C de 200 g suda en çok kaç gram KClO 3 çözünür? (30 °C de KClO 3 çözünürlüğü 10 gr/ 100 gr su ) Soru: 40 °C de 24 g KNO 3 çözmek için kaç gram su gerekir? (40 °C de KNO 3 çözünürlüğü 60 gr/ 100 gr su ) Soru: 60 °C de 300 g suda kaç gram MgCl 2 çözünür(60 °C de MgCl 2 çözünürlüğü 61 gr/ 100 gr su )

5 sıcaklık çözünürlük Grafik için kitap 267.syf

6 Çözünürlüğe Etki eden Faktörler 1-Çözücü ve çözünene göre değişir. Polar maddeler polar çözcüde, apolar maddeler apolar çözücüde iyi çözünür. 2-Basınç.katı ve sıvıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmez..basınç arttıkça gazların çözünürlüğü artar. Çözelti içindeki gaz miktarı artar. katı ve sıvılarda çözünürlüğün basınçla değişimi Gazlarda çözünürlüğün basınçla değişimi katı miktarı çözelti derişimi çözünen katı çözelti içine geçer

7 3-Sıcaklık.çözünürken ısıya ihtiyaç duyanlarda, yani ısı alanlarda sıcaklık arttıkça çözünürlük artar.(endotermik).çözünürken ısı verenlerde,sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır.(egzotermik).sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü azalır.Çözelti içindeki gaz miktarı azalır. endotermik ısı alan çözünme.doymuş çözelti ısıtılarak daha fazla madde çözmesi sağlanırsa aşırı doymuş olur. Endotermik çözünme;(ısı alan) derişim artar

8 Çözünme Hızı Çözünen maddenin boyutu küçültülürse (toz haline getirilirse) çözünme hızı artar. Boyut küçültülmesi maddenin daha fazla yüzeyinin çözücü ile etkileşime girmesini sağlar. Çözeltiyi karıştırma da çözünme hızını arttırır..çözelti ısıtılırsa çözünürlük azalır,daha az çözer..doymamış çözelti soğutulursa doymuş olur. Egzotermik çözünme;(ısı veren) egzotermik ısı veren çözünme derişim azalır NOT: Toz hale getirme veya karıştırma “çözünme hızını” arttırır. Çözünürlüğü değiştirmez.

9 Yukarıdaki grafik, bir X katı maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimini göstermektedir. 30°C de 200 ml suda 5 g X maddesi çözülerek hazırlanmış bir çözeltiyi, bu sıcaklıkta doymuş hale getirmek için kaç gram X eklenmelidir? 35B) 30C) 25D) 20E) 15

10 I II Yukarıda verilen çözünürlük-sıcaklık grafikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A)II.grafikte sıcaklık artışı çözünürlüğü arttırmıştır. B)X gaz, Y katıdır. C)X ve Y gazdır. D)I.grafik genellikle bir katıya, II.grafik ise gaza özgüdür. E)I.grafikte sıcaklık artışı çözünürlüğü azaltmıştır.

11 Çözeltilerin özelikleri 1-Buhar Basıncı (B.B) Düşmesi buhar basıncı sıvı fazdan buhar faza geçen gazın yaptığı basınçtır..Saf çözücüye uçuçu olmayan bir çözünen eklenirse B.B düşer Çözeltilerin özellikleri “tanecik sayısı” ile ilgilidir. Bu özelliklere koligatif özellikler de denir.(colligative) 2-Kaynama Noktası(K.N) Yükselmesi Çözelti içinde tanecik sayısı(mol) artarsa, K.N. yükselir. sonraki sayfada grafiği inceleyiniz. Çözelti saf değil. Tanecikler B.B düşürmüş. B.B farklı saf 3-Donma Noktası(D.N) Düşmesi Çözelti içinde çözünen tanecik sayısı(mol) artıkça donma noktası düşer..kışın karlı yollara tuz serpilmesinin nedeni suyun donma noktasını düşürmektir. Su normal D.N’dan daha düşük sıcaklıkta donacağı için sıvı hale geçer. Özetle; tanecik sayısı artması yani derişim artması; D.N düşürür, BB. Düşürür, K.N yükseltir.

12 Hal Değişim Grafiği sıcaklık 0 C zaman E.N erime noktası (D.N donma noktası) K.N kaynama noktası (yoğunlaşma noktası) katı-sıvı katı sıvı sıvı-gaz gaz Erime süresi veya donma süresi Kaynama süresi veya yoğunlaşma süresi Saf maddelerin erime ve kaynama süresinde sıcaklıkları sabit olur. Saf olmayan maddelerde ise erime ve kaynama süresinde sıcaklık biraz yükselmeye devam eder. sıcaklık sabit saf madde saf değil E.N ve K.N belirli basınçta ayırt edici özelliktir. Sabittir. Erime ve kaynama süreleri; madde miktarı,birim zamanda verilen ısı, basınç gibi etkilerle değişebilir. zaman sıcaklık zaman sıcaklık


"Çözücü + çözünen = çözelti += çözücüçözünen çözelti.Çözeltiler homojendir..Çözünme; -atomlar halinde olabilir -iyonlara ayrışarak olabilir -moleküllere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları