Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEŞRUTİYET DÖNEMİ Meşrutiyetin ilan edilmesinde;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEŞRUTİYET DÖNEMİ Meşrutiyetin ilan edilmesinde;"— Sunum transkripti:

1 MEŞRUTİYET DÖNEMİ Meşrutiyetin ilan edilmesinde;
Yeni Osmanlıların Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışmaları İstanbul konferansında Osmanlı devleti aleyhine karar alınmasının önlenmek istenmesi İmp.içindeki uluslarının ayrılıklarının önlenmek istenmesi etkili olmuştur.

2 KANUNI ESASİNİN ÖNEMLİ MADDELERİ
Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir.(monarşik bir meşrutiyet ) Devletin dini İslamdır yasalar dini hükümlere aykırı olamaz.(teokratik bir anayasa) Yasama görevi;Ayan meclisi ve Mebusan meclisine verilmiştir.

3 4 Ayan meclisi üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecekti.Mebusan meclisinin üyeleri dört yılda bir yapılan şeçimleher ellibin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktı.(parlementer sisteme geçilmiştir.)

4 5-6 Yürütme yetkisi başında padişahın bulunduğu bakanlar kuruluna (Heyeti Vükela) verilmiştir. Kanun teklifini sadece hükümet yapabilecektir.(Bu maddeler Mebuslar Meclisinin etkinliğini azaltmış bir danışma meclisi durumuna düşürmüştür.)

5 7-8-9 Bakanlar kurulunu başkan ve bakanlarını padişah seçer ,atar ve gerektiğinde azleder. Mebuslar Meclisinin başkanı ve iki yardımcısı Meclisin gösterdiği adaylar arasından padişah tarafından seçilir. Meclisi açmak ve kapatmak padişaha aittir.

6 10-11 Hükümet meclise karşı değil padişaha karşı sorumlu olacaktır.(bu madde padişahın yetkilerinin milli iradenin üstünde olduğunu göstermektedir.) Anayasada kişi özgürlüğü,öğrenim ve öğretim özgürlüğü,mülkiyet hakkı ,basın özgürlüğü,din özgürlüğü,konut dokunulmazlığı,vergi eşitliği ,yasal eşitlik ve dilekçe hakkı gibi temel haklar bulunmaktadır.(kişisel özgürlükler ve haklar genişlemiş anayasa güvencesine alınmıştır.)

7 12 Padişah devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve sonunda suçlu görülenleri sürgüne gönderebilecektir.

8 not Kanun-ı Esasi Türk tarihinin Avrupa tarzı ilk anayasasıdır.
Halk ilk defa padişahın yanında yönetime ortak olmuş ve 1.Meşrutiyet Dönemi başlamıştır.


"MEŞRUTİYET DÖNEMİ Meşrutiyetin ilan edilmesinde;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları