Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 2- AB’ye Uyum. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Bilişim suçları ve güvenliği ile ilgili Türkiye’yi bağlayan bir başka.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 2- AB’ye Uyum. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Bilişim suçları ve güvenliği ile ilgili Türkiye’yi bağlayan bir başka."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 2- AB’ye Uyum

2 Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Bilişim suçları ve güvenliği ile ilgili Türkiye’yi bağlayan bir başka metin Bilgisayar Suçları Sözleşmesi’dir. Türkiye, bu sözleşmeyi yayımlandıktan 9 yıl sonra, 10 Kasım 2010 tarihinde imzalayarak taraf olmuştur (DPT- BTD, 2010). AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

3 (CONVENTION ON CYBERCRIME) Budapeşte, 23.11.2001 AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

4 MADDE 2 - Kanunsuz Erişim – Her bir taraf devlet bir bilgisayar sisteminin tamamı veya herhangi bir bölümüne haksız ve kasıtlı olarak erişilmesini suç kapsamına almak için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı gerekli önlemleri almalıdır. Taraf devlet bu suçun oluşması için erişimin güvenlik önlemleri ihlal edilerek ya da bilgisayar sistemine bağlı diğer bir bilgisayar sistemi aracılığıyla bilgisayar verisini almak ya da başka kötü niyetlerle kullanmak şartına bağlayabilir. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

5 MADDE 3 - Kanunsuz Araya Girme – Her bir taraf devlet kamuya açık olmayan elektromanyetik emisyon da dahil olmak üzere bilgisayarlar arasında gerçekleşen bir iletişimin arasına bilerek isteyerek ve haksız olarak arasına girmeyi kanununda suç olarak tanımlamalı ve diğer gerekli tüm önlemleri almalıdır. Taraf devlet bu suçun oluşmasını kötü niyet şartına bağlı kılabilir. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

6 MADDE 4 - Veriye Müdahale – 1 - Her bir taraf devlet, bir kimsenin bilgisayar verisine hakkı olmadığı halde,bilerek ve isteyerek zarar verme, silme, bozma, değiştirmeye ya da ortadan kaldırma fiilleri işlemesini suç olarak düzenlemek üzere gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı ve gerekli diğer önlemleri almalıdır. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

7 MADDE 5 - Sistem Engellemeleri – Her bir taraf devlet veri yükleyerek, aktararak zarar vererek, silerek,, bozarak,değiştirerek veya müdahale ederek bilgisayar sisteminin kullanımında hakkı olmadığı halde bilerek ve isteyerek bilgisayarın sisteminin çalışmasını sekteye uğratma fiilini ulusal kanununda suç olarak düzenlemeli ve gerekli diğer düzenlemeleri yapmalıdır. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

8 MADDE 9- Çocuk Pornografisi İle Bağlantılı Suçlar – 1. Her bir Taraf devlet, bir hak olmaksızın kasıtlı – a. Bilgisayar sistemi vasıtasıyla dağıtmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek, – b. Bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisini temin edilebilir hale getirmek veya göstermek, – c. Bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisini aktarmak veya dağıtımını yapmak, d. Kendisi veya başkası için bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisi temin etmek, e. Bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar veri depolama ortamında çocuk pornografisine sahip olmak fiillerinden sorumlu tutulması için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı ve ihtiyaç duyulan önlemleri almalıdır. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

9 MADDE 9- Çocuk Pornografisi İle Bağlantılı Suçlar – d. Kendisi veya başkası için bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisi temin etmek, – e. Bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar veri depolama ortamında çocuk pornografisine sahip olmak fiillerinden sorumlu tutulması için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı ve ihtiyaç duyulan önlemleri almalıdır. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

10 2-Yukarıdaki 1.paragrafta geçen "çocuk pornografisi" – a)Bir küçüğün cinsel olarak kullanılmasını – b)Bir küçük gibi görünen kişinin cinsel olarak kullanılmasını – c)Bir küçüğü temsil eden gerçekçi bir imajın cinsel olarak kullanılmasını görsel olarak içeren pornografik materyaldir. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

11 3-Yukarıda 2.paragrafta geçen "küçük" de amacın 18 yaşın altındaki herkestir. Taraf devlet buna karşın, 16 yaşından az olmamak üzere daha düşük bir yaş sınırı belirleyebilir. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

12 MADDE 10 -Telif hakları ve bununla bağlantılı hakların ihlaliyle ilişkili suçlar – 1-Her bir taraf devlet telif hakları ihlallerini 24 Temmuz 1971 Paris Şartıyla yükümlülük altına girilen Yazın ve Sanat Ürürlerinin Korunmasına ilişkin Bern Anlaşması'na Fikri Ürün haklarının ticari yönü üzerine anlaşma ve WIPO Telif hakları anlaşmasına uygun olarak anlaşmalarda belirtilen etik hak istisnaları saklı kalmak üzere bilgisayar sistemleri aracılığıyla ticari boyutta ve isteyerek gerçekleştiğinde ulusal kanununda suç olarak tanımlamak için gerekli hukuki düzenlemeyi yapmalı ve gerekli diğer önlemleri yerine getirmelidir. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ

13 MADDE 13-Yaptırımlar ve Önlemler – 1-Her bir taraf devlet 2 ila 11. Maddelerde düzenlenen suç fiillerinin etkili, oranlı ve caydırıcı şekilde, cezalandırılabilir olmasını sağlayacak gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı; diğer ihtiyaç duyulan önlemleri almalıdır. Bu cezalar hak mahrumiyetini içerebilir. – 2-Her bir taraf devlet, 12. Maddeye uygun olarak sorumlu tutulan hukuki şahsın, maddi yaptırımları da içerecek biçimde cezai ya da ceza dışı etkili, oranlı caydırıcı yaptırım ve tedbirlere konu olmasını sağlamalıdır. AB BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ


"Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 2- AB’ye Uyum. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Bilişim suçları ve güvenliği ile ilgili Türkiye’yi bağlayan bir başka." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları