Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre kirliliği (ışık-ses-toprak…) Geri dönüşüm Organ bağışı GDO lu ürünler Nesli tükenmekte olan hayvanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre kirliliği (ışık-ses-toprak…) Geri dönüşüm Organ bağışı GDO lu ürünler Nesli tükenmekte olan hayvanlar."— Sunum transkripti:

1

2 Çevre kirliliği (ışık-ses-toprak…) Geri dönüşüm Organ bağışı GDO lu ürünler Nesli tükenmekte olan hayvanlar

3 PROJE tasarı tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir tasarı tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir

4 NEDEN PROJE YAPMALIYIZ? Proje tabanlı öğretim aktif öğrenmeyi destekler. Aktif öğrenmede: – Bireyler yaparak öğrenir, – Öğrenciler sonucunu bilemedikleri bir araştırma problemi seçer ve bu problem üzerinde sınırlı bir zaman ve ön bilgiyle kendi aralarında iş birliği yaparak çalışırlar.

5 Proje tabanlı öğrenim nedir? çekici problemlerle Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir.

6 Dayandığı Görüş Dewey- ilerlemecilik ve yeniden yapılanma Kilpatrick- proje tekniği Bruner-buluş yolu ile öğrenme Thelen-grup araştırması

7 PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJE Proje bir tasarıdır. Tasarı geliştirmeye yönelmiş bir süreçse, ilişkisel öğrenmeyi ve sürekli yeniden yapılanan bir zihinsel modeli ön görür TABANLI Tabanlı sözcüğü, projenin bir hedef değil, bir süreç olduğu gerçeğini vurgulamakta ve projeyi tamamlanmış bir bitirme ödevi olmaktan kurtarmaktadır ÖĞRENME Öğrenme ise dikkati öğretenden öğrenene kaydırarak, gerçek Anlamda öğrenci merkezliliğin altını çizmektedir.

8

9 1916 John DEWEY Yaparak Yaşayarak Öğrenme İş birliğine Dayalı Öğrenme Ve Sosyal bir organizasyonun vurgulandığı bir eğitim planı olarak tanımlamıştır. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Tarihçesi PTÖ Yaklaşımının temelini oluşturan görüşler ilk olarak, 1918 de William Heard Kilipatrick tarafından ortaya atılmıştır.

10 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğeleri İçerik Etkinlikler Süreç Sonuç

11 İçerik PTÖ yaklaşımı tek bir kaynağa bağlı kalınmaksızın, öğrencilerin farklı kaynaklara ulaşması ve sorunu çözmek için ulaştığı bilgilerden oluşur. Öğeler

12 Etkinlikler Etkinlikler boyutunda öğrenenler aradıkları cevapları bulmak ve problemleri çözmek için araştırma yapılır. Öğeler

13 Süreç PTÖ Yaklaşımın süreç boyutunda,öğrenenlerin iş birliği içerisinde birbirleriyle çalışmaları içi teşvik etmesinin yanı sıra kendi başlarına çalışmalarını da desteklemektedir. Öğeler

14 Sonuç PTÖ Yaklaşımı,öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin ve problem çözme stratejilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrenenler öğrenme süreci sonunda örneklerle kanıtladıkları karmaşık, entelektüel, mantıklı ürünler oluştururlar ve ortaya koydukları ürünleri kendileri değerlendirirler.Bu süreçte sosyal becerileri, yaşam becerileri ve kendini yönetme becerilerini sergileme fırsatı bulurlar. Öğeler

15 Proje tabanlı öğrenmede sadece ürün değil, ürüne giden süreç önemlidir.

16 Neden Proje Tabanlı Öğrenme ?

17 Bilim ve teknoloji hızla gelişiyor bilgiler hızla yenileniyor ve değişiyor ÇÜNKÜ

18 Bu model, geleneksel bir sınıftan dönüşümü gerçekleştiriyor ÇÜNKÜ Önceden cevabı belirlenmemiş bir problem, araştırma var Hata ve değişimi hoşgörüyle karşılayan bir ortam var Öğrenciler bir programa bağlı kalarak kararlarını veriyorlar Öğrenciler, bir çözüme ulaşmak için BİR DIZI işlem tasarlıyorlar Öğrenciler, aktiviteleri etkilemek ve biçimlendirmek şansına sahipler Değerlendirme sürekli olarak yapılıyor Sonunda bir ürün tasarlanıyor ve kalitesi değerlendiriliyor ve sunuluyor

19 İş bölümü yapmayı, Bilgiyi toplamayı, İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmeyi, organize etmeyi, Zamanı iyi kullanmayı, Zaman ve iş bağlantısını iyi kurarak plan yapmayı, Özgün ürünler ortaya çıkarmayı, Rapor yazmayı ve kaynakça belirtmeyi, gerekli kılar. PROJE TABANLI ÖĞRENME

20 Proje tabanlı öğrenmenin karakteristik özellikleri Öğrenenler öğrenme görevlerini belirleyebilirler. Öğrenenler çözüm sürecini kendileri tasarlarlar. Öğrenenler çözüm için bilgileri toplamak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Öğrenenler düzenli olarak yaptıklarını arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşırlar. Sınıf ortamı değişim ve hataları gözardı edebilecek şekilde oluşturulmuştur. Süreç değerlendirme için önemlidir (Global SchoolNet Foundation, 2000).

21 Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı Öğrenme Odaklı bir süreçtir. (Öğretme Değil)

22 PROJE TABANLI ÖGRENME Özgün ürün Bilgiyi toplamak İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmek Bilgiyi organize etmek Zamanı kullanmak Zaman ve iş bağlantısını kurarak planlama yapmak İş bölümü yapmak

23 PROJE AŞAMALARI PROJE KONUSUNA KARAR VERMEK ZAMAN KULLANIMI VE SÜREÇ ŞEMASI HAZIRLAMAK PROJE BASAMAKLARINI HAZIRLAMAK DEĞERLENDİRME KRİTER VE ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEMEK PROJEYE İLK ADIMI ATMAK ÖĞRENME KAYNAKLARINI TANIMLAMAK VE ULAŞMAK PROJEYİ SÜRECİNİ PLANLAMAK VE KULLANMAK PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK

24 Proje tabanlı öğrenme süreci. Soru-Sorun Aşaması : gerçek yaşamla ilgili bir konu seçilerek çalışmaya, önemli ve dikkat çekici bir soruyla başlanmalıdır. Bu sorunun öğrenciler için önemli ve anlamlı olduğundan emin olunmalı Planlama aşaması : öğrencilerin soruyu cevaplarken hangi hedeflere ulaşacağı önceden belirlenmelidir. Öğrencilerin konuyu belirleme, planlama ve projeyi yapılandırma sürecine katılımları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler araştırmayı destekleyici etkinlikleri beyin fırtınasıyla belirlemelidir. Programlama aşaması: Öğretmen ve öğrenciler proje ile ilgili zaman çizelgesi yapmalı ve kriterler belirlemelidir. Proje içeriği öğrencilerin seviyesine uygun olarak belirlenmelidir. Yönlendirme aşaması: Öğretmen, proje sürecini kolaylaştırmalı, sürece rehberlik etmelidir. Değerlendirme (Assessment) aşaması : Değerlendirme otantik (özgün) olmalı, kullanılan değerlendirme araçları çeşitlendirilmeli, öz değerlendirme araçları (rubrikler) kullanmalıdır. Değerlendirme (Evaluation) Aşaması : Bireysel ve grup olarak yansımalara zaman ayrılmalı, duygular ve deneyimler paylaşılmalı, iyi işleyen noktalar, yapılması gereken değişiklikler tartışılmalıdır. Yeni araştırmalar ve projelere zemin hazırlayacak fikirler paylaşılmalıdır.

25 PROJEDE ELE ALINAN SORUNUN ÇÖZÜM YOLLARI SORUNU OKUYUP ANLAMA BEYİN FIRTINASI YAPMA SORUNU TANIMLAMA, TARTIŞMA, GÖREVLENDİRME ÖĞRENME KAYNAKLARINI İNCELEME, OKUMA, ARAŞTIRMA, HAZIRLIK YAPMA YAPILAN ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRME, RAPOR HAZIRLAMA, RAPORA SON ŞEKLİNİ VERME RAPORU SUNMA RAPORU DEĞERLENDİRME

26 PROJE EĞİTİMİ YAPACAK ÖĞRETMENİNÖZELLİKLERİ Proje çalışmasa yapacak öğretmende belli özellikleri olmalı. Bu özellikler öğrencidekilerle aynı olmayabilir. Çünkü bir özelliğe sahip olmakla o özelliğin eğitimciliğini yapmak farklı şeylerdir.

27  Teknoloji imkanlarını iyi kullanabilmeli ve bunların kullanımını öğrencilere öğretmelidir. İyi bir rehberlik bilgisine sahip olmalı  Gelişmeleri iyi takip etmeli öğrencilere gerekli durumlarda bilgi aktarmalıdır  Öğrenciden gelen her türlü fikre açık olmalı  İyi bir gözlemci olmalı.  İletişimi iyi olmalı.

28 Proje olarak kabul edilmesi için: Projeler öğretimin merkezinde olmalı Projeler öğrencinin bir disiplinin temel kavramları ve ilkeleriyle karşılaşlalarını sağlayan yönlendirici sorulara veya problemlere odaklarnır. Projeler öğrencilerin araştırma yaparak bilgileri yapılandırmalarını sağlar Projeler öğrencilerin özerk olarak çalışmasını sağlar Projeler gerçek yaşamla ilgilidir.

29 Projeler FEN’de 3 grupta incelenebilir… Yapı ya da makine projeleri Deneysel araştırma /Ölçme projeleri Araştırma ve keşif projeleri

30 Probleme Dayalı Öğrenme & Proje Tabanlı Öğrenme Proje tabanlı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme zaman zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Aslında probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenmenin farklılıkları kadar benzer yönleri de vardır.

31 Her ikisi de Yapılandırmacı görüşe (constructivism) dayanmaktadır.

32 Öğrencilerin grup içinde iş birliği yaparak çalışmalarını gerektirir. Her iki öğrenme yaklaşımı da öğrencilerin öğrenmelerini zenginleştiren gerçek yaşam problemleriyle uğraşmalarını amaçlar ve öğrencilere gerçek yaşamlarında karşılaşmaları olası, çözülmesi için birden fazla yaklaşım gerektiren açık uçlu sorular verilir. Bu iki yaklaşım da öğrenci merkezlidir ve öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur.

33 Öğretmen, öğrenme sürecinde yönlendirici, kolaylaştırıcı bir role sahiptir. Öğrenciler her iki yaklaşımda da iş birliğine dayalı gruplar hâlinde ve geniş bir zaman sürecinde, çok çeşitli bilgi kaynaklarından faydalanarak çalışırlar. Her iki yaklaşım da genellikle otantik, performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.

34 Farkları Proje tabanlı öğrenme, ilköğretimin her seviyesinde ve disiplinlerarası buluşma için oldukça uygundur. (Hayat Bilgisi, Türkçe) Probleme dayalı öğrenme ise ilköğretim düzeyine uygun olmakla birlikte, bilginin ve disiplinlerin altyapısının çalışma ilkelerinin olgunlaşması ve spesifikleşmesi sonrası (Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler gibi), ve mesleklere hazırlık eğitimi verilmesi anlamında uygundur.

35 Probleme dayalı öğrenme süreci öğrencinin çözmek istediği ve eğitim kurumunun öğrenim amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmış bir problemle başlar. Problemler bir senaryo veya örnek olay şeklindedir. Problemi çözebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumların öğrenci tarafından fark edilmesi ve kazanılması hedeflenir. Öğrenciler konuyla ilgili ön bilgilerini organize ederler, yeni sorular eklerler ve bilgiye ihtiyaç duydukları alanları belirlerler. Öğrenciler bilgi toplamak için plan yaparlar. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra yeni bilgilerini özetleyerek birbirleriyle paylaşırlar. Öğrenciler araştırmalarıyla elde ettikleri sonuçlarını sunarlar, ancak bu proje tabanlı öğrenmedeki gibi sonuç ürünü şeklinde değildir. Bu öğrenme modelinde problem çözmek bir amaç değil araçtır; öğrencilerin, problem takımlarını çözerken birtakım bilgilere ulaşmaları üzerinde durulur.

36 Oysa Proje Tabanlı Öğrenmede süreç sonunda bir ürün ya da sunumun ortaya konulması mutlaka beklenir.

37 disiplinler arası çalışma gerektirir. Örneğin fen ve matematik kavramlarının bütünleştirilmesine olanak sağlar (Lewis ve ark., 2002). Okulda öğrenilenlerle günlük yaşam arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştırır. Öğrenciler, çalıştıkları bir projeyi başarılı bir şekilde sonlandırıp bir ürün ortaya koyarlar. Bu durum da, öğrenmenin özünü teşkil eder (Bickel, 1994).

38 MODEL ÖRNEĞİ

39

40 Değerlendirme için rubrik


"Çevre kirliliği (ışık-ses-toprak…) Geri dönüşüm Organ bağışı GDO lu ürünler Nesli tükenmekte olan hayvanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları