Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS).  “Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS).  “Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)

2  “Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere tekrar geri çağırmaya imkan tanıyan bir gelecek odaklı ve süregelen bir yapıdır” (Stanton ve Futrel, 1987).  “Pazarlama karar vericilerince ihtiyaç duyulan doğru ve zamanlı bilgilerin toplanması, tasnifi, analizi, değerlendirilmesi ve dağıtımını sağlayan kişiler, teçhizat ve süreçlerden (prosedürlerden) meydana gelen bir sistemdir” (Kotler ve diğ. 1996). Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi2

3 Pazarlama Bilgisine Neden İhtiyaç Vardır ?  Belirsizliği azaltmak  Farklı müşteri kitleleri hakkında bilgilenmek  Tüketim bağlamında spesifik bilgi gereksinimi  Üst yöneticilerin pazar değişimlerini izleme isteği  Günümüz kararlarının daha fazla hassasiyet ve dikkat gerektirmesidir.  Bilimsel kurallara göre toplanan veriler yardımıyla mevcut problemleri çözme gayreti Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi3

4  Enformasyon  Bilgi Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi4

5 Pazarlama Yöneticisi Bilgi ihtiyaç tespiti Bilgi dağıtımı Bilgi ü retimi Bilgi işlem uzmanları Veri bankası Pazarlama modelleri Karar destek sistemleri Firma kayıtları Pazar izleme bilgileri Pazarlama araştırması Pazar Çevresi PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Pazarlama kararları ve iletişim Veri Kaynakları Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi5

6 Bilgi Kaynakları  İç kaynaklar (firma kaynakları)  Pazar izleme (marketing intelligence) bilgileri  Pazarlama Araştırmaları Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi6

7 İyi Bir Pazarlama Araştırmasının Sahip Olması Gereken Özellikler  Konuyla ilgili olmak  Güncellik  Güvenilirlik  Geçerlilik  Tam ve doğru olmak Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi7

8 Pazarlama Araştırması Süreci Problemin tanımlanması Yaklaşım geliştirme (Model seçimi) Araştırma dizaynı Veri toplama çalışmaları Analiz ve raporlama Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi8

9 Araştırma Türleri (Yaklaşım Geliştirme) İnceleme-Keşfetme (exploratory) türü araştırmalar Tanımlayıcı (descriptive) araştırmalar Sebep-sonuç (Experimental) ilişkisi türü araştırmalar Pazarlama İlkeleri Pazarlama Bilgi Sistemi9

10  Verilere Ulaşım  rahat ve  hızlı  Yeni bilgiler  Güncelleme sıklığı (dönemler)  Kim yeni bilgi getirecek  Hangi formatta  Nasıl girecek  Sınıflandırılmış bilgiler  Kullanım amacına göre  Formata göre  Esneklik  Sistem firmanın değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde dizayn edilmelidir.  Kullanıcı-Girdi İlişkisi  Kullanıcılar sistemde parametre oluşturabilmeli. Pazarlama İlkeleri Başarılı bir PBS için Pazarlama Bilgi Sistemi10

11 PBS’nin Görevleri Bilgi ihtiyacının tespiti Bilgi kaynakları yardımıyla bilgi üretimi Arzu edilen formda bilgi sunumu Karar verme sürecine destek sağlama Planlama sürecini yapısal hale getirmek Yeni bilgi ihtiyacını saptamak İletişim ortamı sağlamak Mevcut bilginin etkin kullanımını gerçekleştirmek Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi11

12 Pazarlama Araştırması Pazarlama ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümü ile pazarda mevcut fırsatların ortaya çıkarılmasında pazarlama yöneticilerine karar vermede yardımcı olacak bilgilerin sistematik ve objektif bir şekilde tespiti, toplanması, analizi ve dağıtımı sürecidir Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi12

13  Pazara yeni sürülmekte olan bir ürün için yapılan araştırmalardır.  Tüketim  Ürün testi  Fiyat testi  Rekabet analizi Pazarlama İlkeleri Pazar araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi13

14 İkincil Veri Kaynakları – Resmi yayınlar – İşletme kayıtları – İndeksler – Rehberler – On-line ve Off-line bilgi kaynakları – Scanner verileri – Pazar izleme bilgileri – Akademik ve Ticari araştırmalar – Panel türü veri tabanları –....... Pazarlama İlkeleri Pazarlama Bilgi Sistemi 14

15  Anket  Mülakat  Gözlem  Deneysel düzenekler Birincil Veri Toplama Araçları Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi15

16 Örnekleme Teknikleri İhtimale dayalı teknikler Basit tesadüfi örnekleme Kümelere göre örnekleme Zümrelere göre örnekleme Sistematik örnekleme İhtimale dayalı olmayan teknikler Kolayda örnekleme Kasdi örnekleme Kota örnekleme Kartopu örnekleme Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi16

17 Ürün Hayat Eğrisi Boyunca Uygulanan Çeşitli Pazarlama Araştırmaları Marka kullanım profili Pazar tanımı Konsept testi Ürün testi Ambalaj testi Test pazarı Satışlar GirişBüyüme OlgunlukDüşüşGiriş öncesi dönem Zaman Pazar Bölümleme Yaşam tarzı çalışmaları Fiyat esnekliği Rekabeti izleme Talep tahminleri Konumlandırma Pazar Bölümleme Yaşam tarzı çalışmaları Yeniden konumlandırma Ürün takibi Maliyet azaltma Üründe değişiklik Tutumlar Ürün bilinme testleri Konumlandırma Mağaza denetimi Tutundurma testleri Ürün iyileştirme Fiyat esnekliği Maliyeti düşürme Tüketici ile ilgili araştırmalar Ürünle ilgili araştır malar Pazarlama İlkeleriPazarlama Bilgi Sistemi17


"Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS).  “Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları