Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)

2 Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)
“Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere tekrar geri çağırmaya imkan tanıyan bir gelecek odaklı ve süregelen bir yapıdır” (Stanton ve Futrel, 1987). “Pazarlama karar vericilerince ihtiyaç duyulan doğru ve zamanlı bilgilerin toplanması, tasnifi, analizi, değerlendirilmesi ve dağıtımını sağlayan kişiler, teçhizat ve süreçlerden (prosedürlerden) meydana gelen bir sistemdir” (Kotler ve diğ. 1996). Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

3 Pazarlama Bilgisine Neden İhtiyaç Vardır?
Belirsizliği azaltmak Farklı müşteri kitleleri hakkında bilgilenmek Tüketim bağlamında spesifik bilgi gereksinimi Üst yöneticilerin pazar değişimlerini izleme isteği Günümüz kararlarının daha fazla hassasiyet ve dikkat gerektirmesidir. Bilimsel kurallara göre toplanan veriler yardımıyla mevcut problemleri çözme gayreti Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

4 Enformasyon Bilgi Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

5 Karar destek sistemleri Firma kayıtları
Pazarlama Yöneticisi Bilgi ihtiyaç tespiti Bilgi dağıtımı Bilgi üretimi Bilgi işlem uzmanları Veri bankası Pazarlama modelleri Karar destek sistemleri Firma kayıtları Pazar izleme bilgileri Pazarlama araştırması Pazar Çevresi PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Pazarlama kararları ve iletişim Veri Kaynakları Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

6 Bilgi Kaynakları İç kaynaklar (firma kaynakları)
Pazar izleme (marketing intelligence) bilgileri Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

7 İyi Bir Pazarlama Araştırmasının Sahip Olması Gereken Özellikler
Konuyla ilgili olmak Güncellik Güvenilirlik Geçerlilik Tam ve doğru olmak Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

8 Pazarlama Araştırması Süreci
Problemin tanımlanması Yaklaşım geliştirme (Model seçimi) Araştırma dizaynı Veri toplama çalışmaları Analiz ve raporlama Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

9 Araştırma Türleri (Yaklaşım Geliştirme)
İnceleme-Keşfetme (exploratory) türü araştırmalar Tanımlayıcı (descriptive) araştırmalar Sebep-sonuç (Experimental) ilişkisi türü araştırmalar Pazarlama İlkeleri Pazarlama Bilgi Sistemi

10 Başarılı bir PBS için Verilere Ulaşım Yeni bilgiler
rahat ve hızlı Yeni bilgiler Güncelleme sıklığı (dönemler) Kim yeni bilgi getirecek Hangi formatta Nasıl girecek Sınıflandırılmış bilgiler Kullanım amacına göre Formata göre Esneklik Sistem firmanın değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde dizayn edilmelidir. Kullanıcı-Girdi İlişkisi Kullanıcılar sistemde parametre oluşturabilmeli. Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

11 PBS’nin Görevleri Bilgi ihtiyacının tespiti
Bilgi kaynakları yardımıyla bilgi üretimi Arzu edilen formda bilgi sunumu Karar verme sürecine destek sağlama Planlama sürecini yapısal hale getirmek Yeni bilgi ihtiyacını saptamak İletişim ortamı sağlamak Mevcut bilginin etkin kullanımını gerçekleştirmek Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

12 Pazarlama Araştırması
Pazarlama ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümü ile pazarda mevcut fırsatların ortaya çıkarılmasında pazarlama yöneticilerine karar vermede yardımcı olacak bilgilerin sistematik ve objektif bir şekilde tespiti, toplanması, analizi ve dağıtımı sürecidir Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

13 Pazar araştırması Pazara yeni sürülmekte olan bir ürün için yapılan araştırmalardır. Tüketim Ürün testi Fiyat testi Rekabet analizi Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

14 İkincil Veri Kaynakları
Resmi yayınlar İşletme kayıtları İndeksler Rehberler On-line ve Off-line bilgi kaynakları Scanner verileri Pazar izleme bilgileri Akademik ve Ticari araştırmalar Panel türü veri tabanları Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

15 Birincil Veri Toplama Araçları
Anket Mülakat Gözlem Deneysel düzenekler Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

16 İhtimale dayalı teknikler Basit tesadüfi örnekleme
Örnekleme Teknikleri İhtimale dayalı teknikler Basit tesadüfi örnekleme Kümelere göre örnekleme Zümrelere göre örnekleme Sistematik örnekleme İhtimale dayalı olmayan teknikler Kolayda örnekleme Kasdi örnekleme Kota örnekleme Kartopu örnekleme Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri

17 Ürün Hayat Eğrisi Boyunca Uygulanan Çeşitli Pazarlama Araştırmaları
Marka kullanım profili Pazar tanımı Konsept testi Ürün testi Ambalaj testi Test pazarı Satışlar Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş Giriş öncesi dönem Zaman Pazar Bölümleme Yaşam tarzı çalışmaları Fiyat esnekliği Rekabeti izleme Talep tahminleri Konumlandırma Yeniden konumlandırma Ürün takibi Maliyet azaltma Üründe değişiklik Tutumlar Ürün bilinme testleri Mağaza denetimi Tutundurma testleri Ürün iyileştirme Maliyeti düşürme Tüketici ile ilgili araştırmalar Ürünle ilgili araştırmalar Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama İlkeleri


"Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları