Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUVVET YETENEĞİNİN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUVVET YETENEĞİNİN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 KUVVET YETENEĞİNİN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Kuvvet Kavramı Biyolojik yaklaşımla kuvvet,sporcunun bir kütleyi(kendi vücudu,rakip yada bir araç olabilir) hareket ettirme,yani bir direnci yenebilme ya da onu kas çalışmasıyla etkileme anlamına gelir. Kuvveti Oluşumunu Etkileyen Faktörler 1- Fizyolojik Etkenler 2- koordinatif Etkenler 3- Morfolojik Etkenler 4- Psikodinamik Etkenler

2 1-Fizyolojik Etkenler ;
Kasta,kasılma hareketinin gerçekleşebilmesi için gerekli ön koşul enerji metabollizmasıdır, yani kas dokusu içinde gerçekleşen enerrji üretimleridir.Her türlü bedensel çalışmada,özellikle sportif çalışmalarda kandaki ve kas dokusu içindeki enerji sağlayıcı maddeler hızlı dönüşümlere uğrarlar ve organizmada kullanıma uygun hale gelirler. Çocukluk çağında kuvvet yeteneğinin oluşması kas liflerinin çapının artması,bunun içinde yeterli ölçüde testeron hormonunun olması gerekir. 2-Koordinatif Etkenler ; Koordinasyon,fizyolojik yönden kas liflerinin,kas iğciklerinin maçlı kullanımı olarak değerlendirilir.Kaslar arası ve kas içi olmak üzere 2 ayrılır.

3 Kaslar arası koordinasyon,amaçlı bir hareket dizisi sırasında agonist ve antagonis kasların ortak hareket etmesidir. Kas içi koordinasyon,merkezi sinir sitemi ile iskelet kaslarının,motor birimlerin kullanımı ve yüklenme şiddetine bağlı olarak,ortak çalışmasıdır. 3-Morfolojik Etkenler ; Kas kütlesinin,vücut ağırlığına oranı kuvvet verimliliğinde önemli bir etkenedir.Çocuk antremanında yneilmesi gereken dış kuvvetler,çoğunlukla onun vücut ağırlığıyla ilintilidir.Dış kuvvet olarak kendi vücut ağrlığını yenmek durumundadır. 4-Psİkodinamik Etlkenler ; Yapılan spor dalının fiziksel özelliklerine uygun olarak,gelişimi sağlamak için gerekli hareketler yapılır.

4 Kuvvet Türleri 1.sınıflama; Genel kuvvet: Bir spor türüne özgü olmayan,tüm kas gruplarının çok yönlü ürettiği kuvveti anlatır. Özel kuvvet: Bir spor branşında gerekli olan kuvvet anlamına gelir. 2.Sınıflama; Maksimal Kuvvet: Kasların yavaş kasılmasıyla ürettiği en büyük kuvvettir. Çabuk kuvvet: Belirli bir direnci,brim zamanda en sık yenen kuvvettir. 3.Sınıflama; Statik kuvvet: İzometrik kas çalışması sonucu ortaya çıkan kuvvettir. Dinamik Kuvvet: İzotonik kas çalışması sonucu ortaya çıkan kuvvettir. 4.Snıflama; Absolut Kuvvet: Tüm kasların ürettiği maksimal kuvvettir. Relatif Kuvvet: Vücudun kilogramı başına ürettiği kuvvettir.

5 Kuvvet Gelişimi Hettinger göre 11,Martin göre 10 yaşlarından itibaren cinsiyet farklarının görülmeye başlamasıyla hızlanan kuvvet gelişimi,13-14 yaşlarında büyük bir gelişim oranına erişir. Maksimal Kuvvetin Gelişimi Çabuk Kuvvet Gelişimi Kuvvette Devamlılığın Gelişimi Kuvvet Eğitimi Okul cocuğu çağı kuvvet alıştırmaları; Temel kuvvet yeteneğinin eğitimi söz konusudur.Pedagoji ve psikolojik yönden ise verim artışı sağlayacak teşvik ve uyarılar yapılmalıdır. Yeni başlayanlar ile kuvvet çalışmaları;Kendi vücut ağırlığı ile alıştırmalar yapılır. Antremanlı cocuklar ile kuvvet çalışmaları;Oyun karakterinde ve müsabaka formunda alıştırmalarla eğitilmelidir.

6 Kuvvet Antremanı İçeriği
Kendi vücut ağırlığıyla alıştırmalar : -İp atlama -Merdiven alıştırmaları -Tırmanmalar -Barfiks Küçük Ek Ağırlıklı Alıştırmalar ; -Eşli alıştırmalar -Sağlık topuyla alıştırmlar -Kum torbasıyla alıştırmlar -Dambıllarla alıştırmalar -Boş barla alıştırmalar

7 Ergenli Çağında Kuvvet Antreman İçeriği -Genel kuvvet çalıştırmalar
-Özel alıştırmalar -Müsabaka alıştırmaları Çocuklarda Kuvvet Çalışmalarının Riskleri -Akut yaralanmalar -Kronik yaralanmalar Cocuk ve Gneclerde Kuvvet Antremanı İçin Öneriler -Çalışma öncesi iyi bir ısınma ve ön yüklenme -Yüklenmeler sistematik olarak artırılmalı -Artmış olan boy uzaması,alıştırmaların seçiminde gözönünde tutulmalıdır. -İkincil ergenlik döneminde kuvvet antremanı,spor dalına özgü yöntemlere uygun olarak yapılmalıdır.

8 SÜRAT ÖZELLİĞİNİN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Sürati Etkileyen Faktörler
Sürat Kavramı : İnsanın motorik aksiyonlarını en kısa zaman diliminde,en yoğun biçimde uygulması anlamına gelir. Süratın Türleri Reaksiyon İvmelenme yeteneği Lokomotorsal sürat Süratte devamlılık Sürati Etkileyen Faktörler -Anteopometrik etkenler -Esneklik ve kasların gevseme yetenegi -Psişi etkiler -Isınma -Kas yoğunluğu

9 Sürat Özelliğinin Gelişimi ve Eğitilebilirliği
İnsan sprinter doğar,sprinter olunmaz. Sürat yeteneğinin erken yaşlardan itibaren eğitilmeye başlamasında bazı güçlükler vardır ; -Psikolojik olarak hazır olabilmek -Sportif tekniklerin eğitimi ve bunun önşartı olan koordinatif eğitimin de devreye girmiş olması Süratın Eğitimi Okul cocugu cagında süratin eğitimi; -Değişik pozisyonlarda reaksiyon çalışmalar -Yer değiştirme oyunlar -Ebeleme oyunları -Slalom koşuları

10 İvmeleme Alıştırmaları :
-Arttrımalı koşular metre deparlar -Tempo koşuları

11 HAREKERT GENİŞLİĞİ GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Esneklik; Bir yada daha fazla eklemde istemli olarak,mümkün olduğunca genis bir açı içerisinde yapabilme yeteneğidir. Türleri; Genel Hareket Genişliği: Kalça,omuz,omurga hareketliliğinin yeterli düzeyde gelişmiş olmasını anlatır. Özel Hareket Genişliği :Hareket genişliği belirli bir ekleme yönelikse özel kabul edilir. Aktif ve Pasif Hareket genişliği Hareket Genişliğini Etkileyen Faktörler -Eklem yapıları -Antreman düzeyi -Isınma -Yorgunluk -Çevre Koşulları

12 KOORDİNATİF YETENEKLERİN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Koordinasyon; amaca yönelik bir harekette isklet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içersinde çalışması,etkileşimidir. Koordinatif Yeteneklerin Bileşenleri -Kinestetik Ayrımlama -Boyutsal yön belirleme yeteneği -Denge yeteneği -Statik denge -Dinamik denge -Objeyle dengeleme -Rtim yeteneği

13 Koordinasyon Özellikleri
Koordinasyon Türleri Genel Koordinasyon : Kişinin çeşitli hareket becerilerini kazanmasıdır Özel Koordinasyon : Spor dalından çeşitli ve bir seri hareketin hızlı,akıcı ve uyumlu şekilde yapılmasıdır. Kapalı beceri Koordinasyonu : Sabit bir motor programına dayalı teknik karekterli becerilerdir. Açık beceri Koordinasyonu : Uyum gerektiren motor programa dayalı becerilerdir. Koordinasyon Özellikleri -Zorluk derecesi -Kesinlik ve doğruluk düzeyi -Edinilme süresi

14 Koordinasyonu Etkileyen Faktörler
-Duyu organlarının hassaslığı -Antreman ve hareket deneyimi -Yorgunluk -Cinsiyet


"KUVVET YETENEĞİNİN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları