Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü T4 Blok Bölümün tanıtılması Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması Mühendislik Etiği Birim Sistemleri Doğru ve Alternatif Akım Direnç, Kondansatör, Bobin Gerilim ve Akım Kaynakları Ohm Kanunu, Kirchoff Yasaları Devre Kavramı, Seri Devreler, Paralel ve Karmaşık Devreler Yarıiletken Teknolojisi Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Ölçme Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülmesi demek, o büyüklük cinsinden seçilen bir birimin ölçülecek büyüklük içinde kaç kez bulunduğunun sayılması demektir. Yani ölçme, bir sayma işlemidir. Örneğin çalışma masamızın uzunluğunu ölçmek isteyelim. Bunun için bir uzunluk birimi seçmemiz gerekir. Seçtiğimiz uzunluk birimimiz kendi karışımız olsun. Masayı karışladığımızda yedi karış geliyorsa, masamızın uzunluğu yedi karıştır. Bu örnekte bir uzunluğu kendi yarattığımız bir birim cinsinden ölçmüş olduk. Çeşitli Ölçü Aletleri Herkes çeşitli büyüklükleri ölçmek için kafasına göre birimler seçerse nasıl anlaşacağız? Nasıl ticaret yapılacak? Bilim adamları nasıl anlaşacaklar? Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

3 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Bir büyüklüğü ölçmek için karşılaştırma amacıyla seçilen aynı cinsten büyüklüklere birim denir. Ölçülecek fiziksel büyüklüklerin çokluğu ve aynı zamanda değişik olmaları, az sayıda temel birimlere dayanan birim sistemlerinin kurulması gereksinimine yol açmıştır. Keyfi seçilen temel büyüklükler ile tanımları bu temel büyüklüklerden türetilmiş büyüklüklerden oluşan sistemlere birim sistemleri denir. Genel olarak kullanılan beş önemli birim sistemi vardır. FPS Birim Sistemi: İngiliz Birim Sistemi olarak da bilinen bu sistem; uzunluğun foot (ft) ile, ağırlığın pound (libre, lb) ile ve zamanın saniye (s) ile ölçüldüğü birim sistemidir. MKS Birim Sistemi: Uzunluğun metre (m) , ağırlığın kilogram kuvvet (kg-f) ve zamanın saniye (s) ile ölçüldüğü birim sistemidir. CGS Birim Sistemi: Uzunluğun santimetre (cm), kütlenin gram (g) ve zamanın saniye (s) ile ölçüldüğü birim sistemidir. MKSA Birim Sistemi: Giorgi sistemi de denilen bu sistem, uzunluğun metre (m) ile, kütlenin kilogram (kg) ile zamanın saniye (s) ile ve elektrik akımının amper(A) ile ölçüldüğü birim sistemidir. SI Birim Sistemi: Uzunluğun metre (m), kütlenin kilogram (kg), zamanın saniye (s), madde miktarının mole (mol), termodinamik sıcaklığın derece kelvin (K), aydınlanma şiddetinin candela (cd) ve elektrik akımının amper (A) ile ölçüldüğü birim sistemidir. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

4 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Metrik sistemin zorunlu olarak tüm Fransa’da kullanılması ancak 1 Ocak 1840’a gelindiğinde mümkün olmuştur. Fransa hükümetinin 19. yüzyıl ortalarında yaptığı bir dizi tanıtım çalışması ve diplomatik girişimi takiben yapılan bilimsel çalışmaları onaylamak için Metre üzerine diplomatik bir konferans toplanmıştır. Nihayetinde Metre Antlaşması (Metre Convention), 17 ülkeden delegelerin katılımı ile 20 Mayıs 1875 de Paris’te imzalanmıştır. Uluslararası birimler sistemi (Système International d'Unités) ismi ve tüm dillerde geçerli olmak üzere SI kısaltması, 11. CGPM konferansında kabul edilmiştir. Uluslararası Birim Sistemi adı verilen SI, endüstrisi gelişmiş olan ülkeler başta olmak üzere, hemen hemen tüm diğer ülkelerin katılımıyla 1960 yılında resmi bir statü verildi. Bilim ve teknolojide kullanmak üzere önerilen SI Birim Sistemi’nin genel kabulü, bilimsel ve teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

5 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

6 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Metre, bir saniyenin 1/ i kadar bir sürede, ışığın boşlukta aldığı yolun uzunluğudur. (17. CGPM, 1983) Kilogram kütle birimidir ve uluslararası ilk örnek kilogram'ın kütlesine eşittir. (3. CGPM, 1901) Saniye, en düşük enerji seviyesindeki (ground state) Sezyum-133 atomunun (iki hyperfine seviye arasındaki geçiş radyasyonunun periyoduna karşılık gelen süredir, (13. CGPM, 1967). Amper, sonsuz uzunlukta, ihmal edilebilir dairesel kesitte, birbirinden 1 metre uzaklıkta, tam vakum içine yerleştirilmiş iki paralel iletkenin içinden akan ve iletkenlerde, beher metre basına newton kuvvet oluşturan sabit akımdır, (9.CGPM, 1948) Termodinamik sıcaklık birimi Kelvin, suyun üçlü noktasının (triple point) termodinamik sıcaklıgının 1/273,16 sıdır, (13. CGPM, 1967). Celsius sıcaklığı birimi derece Celsius olup sembolü °C dir. Sıcaklık farkı yada sıcaklık aralığı Kelvin veya derece Celsius cinsinden ifade edilebilir. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

7 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Mole, 0,012 kilogram karbon 12 izotopundaki atom sayısı kadar temel yapıtaşı ihtiva eden bir sistemin madde miktarıdır; sembolü mol' dür. Temel yapıtaşları, atom, molekül, iyon, elektron ve benzeri tanecikler veya böyle taneciklerden oluşan guruplar olabilir ve mole kullanılırken belirtilmelidir, (14. CGPM, 1971). Kandela, belirli bir doğrultuda, 1/683 watt/steradian ısıma şiddetinde ve ^12 hertz frekansta tek renk (monochromatic) ısınım yayan bir kaynağın ışık şiddetidir, (16. CGPM, 1979). Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

8 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

9 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

10 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

11 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

12 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

13 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

14 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

15 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

16 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

17 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

18 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

19 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

20 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

21 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

22 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

23 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Birim Sistemleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

24 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Elektrik Kavramına Giriş ATOM Maddenin yapıtaşıdır. Elektronlar ve çekirdekten oluşur. Çekirdek artı yüklüdür Elektronlar negatif yüklüdürler ve çekirdek etrafında belli yörüngelerde dolaşırlar. Yörüngelerdeki elektron sayısı 2.n2 bağıntısı ile hesaplanır. Dışarıdan bir etkiye maruz kalmadıkça proton sayısı elektron sayısına eşittir. En dıştaki yörünge ‘valans yörünge’ olarak adlandırılır. Bu yörüngedeki elektrona ‘valans elektron’ ya da ‘serbest elektron’ adı verilir. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

25 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Elektrik Kavramına Giriş Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

26 İLETKEN: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Elektrik Kavramına Giriş İLETKEN: Elektrik akımını ileten maddelere denir. Valans elektron sayısı 4’ten az. İletkenlik derecesi valans elektronu sayısının azlığına bağlıdır. Bakır, altın, gümüş, alüminyum, demir… Bakır Atomu Valans elektron Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

27 YALITKAN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Elektrik Kavramına Giriş YALITKAN Elektrik akımını iletmeyen maddelere denir. Serbest elektron sayısı 4’ten fazladır. (5-8) Son yörüngede 8’den fazla elektron olamaz. Elektron sayısı azaldıkça yalıtkanlık seviyesi azalır. Yalıtkana uygulanan gerilim ve frekans yükseldikçe azda olsa bir elektron akımı geçer. Plastik, kauçuk, cam, hava… Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

28 YARI İLETKEN: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Elektrik Kavramına Giriş YARI İLETKEN: Elektrik akımını belirli şartlara göre ileten maddelere denir. Valans elektron sayısı 4’e eşittir. Silisyum, Germanyum (Doğada saf halde yalıtkan) Katkı maddeleri (Arsenik, Galyum, İndiyum vb.) ile iletken hale gelebilirler. Diyot, transistör, tümdevre v.b elektronik devre elemanlarının üretiminde kullanılır. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

29 İletken, yarı iletken ve yalıtkan atomlarında enerji seviyeleri :
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Elektrik Kavramına Giriş İletken, yarı iletken ve yalıtkan atomlarında enerji seviyeleri : Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

30 Suyun yüksekliği  Gerilim
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Akım, Gerilim, Direnç Elektriği içi su dolu bir bidona takılı çeşmeden akan bir suya benzetebiliriz. Suyun yüksekliği  Gerilim Akan su miktarı  Akım Çeşme  Direnç Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

31 Elektron akışı negatiftenpozitife gerçekleşir.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Akım, Gerilim, Direnç Elektronların bir iletken içindeki sürekli hareketi AKIM olarak adlandırılır. Elektron akışı negatiftenpozitife gerçekleşir. Oyuk akış yönü pozitiftennegatife gerçekleşir. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

32 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Akım, Gerilim, Direnç Birimi: Amper (A) 1A akım: Saniyede 1 kulonluk yük geçişini temsil eder. 1A= 1C/S (Coulomb/Second) 1 C = 6,250,000,000,000,000,000 elektron 1,610-19C = 1elektron I=Akım (Amper) Q: Yük miktarı (kulon) t: Zaman (Saniye) I,i + - Akım kaynağı Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

33 E, U Elektronları akışa zorlayan güç GERİLİM olarak adlandırılır.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Akım, Gerilim, Direnç V A B Elektronları akışa zorlayan güç GERİLİM olarak adlandırılır. İki nokta arasındaki potansiyel farkın bir ölçüsüdür. Birimi: Volt (V) Örneğin: Bir devredeki gerilimler A noktasında VA=5V, B noktasında VB=2V ise, A’nın B’ye göre potansiyel farkı VAB= nedir? B’nin A’ya göre potansiyel farkı VBA= nedir? E, U + - + - V1 Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

34 Elektrik akımına gösterilen zorluk DİRENÇ olarak tanımlanır.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Akım, Gerilim, Direnç Elektrik akımına gösterilen zorluk DİRENÇ olarak tanımlanır. İletken içinde hareket eden elektronlarla, o iletken içindeki atom ve diğer parçacıklar arasındaki sürtünmelerden meydana gelir. Birimi: Ohm () R Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

35 Bir iletkenin direnci nelere bağlıdır ? Kesiti ile ters orantılıdır,
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Akım, Gerilim, Direnç Bir iletkenin direnci nelere bağlıdır ? Kesiti ile ters orantılıdır, Boyu ile doğru orantılıdır, Sıcaklıkla doğru orantılıdır, İletkenin cinsine bağlıdır. Bütün iletkenlerin özdirençleri birbirinden farklıdır. Örneğin aynı uzunlukta ve aynı kesitte bakır ile alüminyum iletkenin dirençleri birbirinden farklıdır. Özdirenç: 1 metre uzunluğunda ve 1 mm2 kesitindeki bir iletkenin direncidir. (20 C) Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

36 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Akım, Gerilim, Direnç Bir iletkenin direnci: Alan (mm2) Özdirenç (ohm) Uzunluk (metre) Bazı İletkenlerin Özdirençleri Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

37 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Akım, Gerilim, Direnç R1 bir direncin t1 sıcaklığındaki değeri R2 aynı direncin t2 sıcaklığındaki değeri Her metalin bir T katsayısı vardır. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

38 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Akım, Gerilim, Direnç Örnek: Bir bakır iletkeninin 20 derecedeki direnci 5  dur. 60 derecedeki direncini bulunuz. Bakır için T=235 20 5  60 5,78  Örnek: Bir kurşun iletkeninin 20 derecedeki direnci 5  dur. 60 derecedeki direncini bulunuz. Kurşun için T=218 20 5  60 5,84  Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü


"ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları