Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

06.01.2016 B E T O N A R M E 2 0 1 5 – 2016 Güz Dönemi SAYFA1 BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER - 3. Kısım DENGE ALTI KİRİŞLERDE TAŞIMA GÜCÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "06.01.2016 B E T O N A R M E 2 0 1 5 – 2016 Güz Dönemi SAYFA1 BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER - 3. Kısım DENGE ALTI KİRİŞLERDE TAŞIMA GÜCÜ."— Sunum transkripti:

1 06.01.2016 B E T O N A R M E 2 0 1 5 – 2016 Güz Dönemi SAYFA1 BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER - 3. Kısım DENGE ALTI KİRİŞLERDE TAŞIMA GÜCÜ HESABI Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme Çalışma Grubu

2 06.01.2016 KAYNAKLAR 1 – 2. SAYFA2

3 06.01.2016 KAYNAKLAR 3 – 4. SAYFA3 TS 500 Hesap Şartnamesi

4 06.01.2016 KAYNAKLAR 5 – 6 – 7. SAYFA4

5 Betonarme

6 06.01.2016 SAYFA6 ADİL ALTUNDAL NELER GÖRECEĞİZ………

7 06.01.2016 SAYFA7 ADİL ALTUNDAL NELER GÖRECEĞİZ………

8 Denge Altı Kirişlerde Taşıma Gücü Hesabı  <  b denge altı (zayıf donatılı) kirişlerdir.

9 06.01.2016 5.6. Denge Altı Kirişlerde Taşıma Gücü Hesabı: Dengeli donatılı kirişlerde, kırılmanın, ani kırılma cinsi olan gevrek kırılma olduğu daha önce belirtilmişti. Bir kirişteki A s donatı miktarına göre bulunan donatı oranına göre kirişleri kırılma şekilleri bakımından şu şekilde sınıflara ayırmak mümkündür. a)  >  b denge üstü kirişlerdir. Gevrek kırılma meydana gelen bu kirişlere yönetmelikler izin vermezler. b)  =  b dengeli donatılı kirişlerdir. Bu şekilde donatılan kirişlerde de kırılma ani olur. Gevrek kırılma meydana geleceği için yönetmeliklerce yasaklanmıştır. SAYFA9 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

10 06.01.2016 c)  <  b denge altı kirişlerdir. Donatı oranından da görüldüğü gibi bu şekilde donatılan kirişlere zayıf donatılı kirişler de denilmektedir. Bu kirişlerde kırılma Sünek kırılma olarak meydana gelir. Kırılma ani olarak meydana gelmez. Beton ezilme deformasyonuna erişmeden önce donatı akma deformasyonuna geleceğinden, donatının uzamasıyla meydana gelen çatlaklar kirişin göçmesinden önce haber verici unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla yönetmelikler kirişlerin denge altı olacak şekilde donatılmasını öngörmektedir. SAYFA10 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

11

12 06.01.2016 SAYFA12 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Şekil A birim deformasyon diyagramı; donatının akma durumuna eriştiği anda, basınç bölgesindeki betonun  co birim deformasyonuna ulaşmadığı andaki durumdur. Bu durumda donatının karşılayabileceği çekme kuvveti en üst seviyede olup; F s = A s * f yd ifadesiyle hesaplanacaktır. Bu safhadan sonra F s kuvvetinde bir artma meydana gelmeyecektir, fakat henüz kiriş taşıma gücüne erişmemiştir, biraz daha moment taşıyabilecektir.

13 06.01.2016 Şekil B den de görüldüğü gibi donatının akmasıyla beton basınç bölgesi küçülecektir. Bileşke kuvvet değişmeyeceğine göre gerilmenin değeri artacaktır. Beton basınç bölgesine tesir eden gerilmenin değeri artması ve beton basınç bölgesinde tarafsız eksene en uzak lifteki birim deformasyonun, betonun ezilmedeki birim deformasyonuna (  cu = 0.003) erişmesiyle kesit taşıma gücüne erişecektir. SAYFA13 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

14 06.01.2016 Şekil C iç kuvvetler üzerinde yatay denge denklemi yazılır. Sonra dış kuvvetlerin momenti iç kuvvetlerin momentine eşitlenir. Bu şekilde kesitin taşıma gücü momenti olan M r bulunur. SAYFA14 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

15 06.01.2016 a)  x= 0; yatay denge denklemi yazıldığında: F c = F s ; F c = 0,85*f cd *k 1 *x*b w ; F s = A s * f yd A s * f yd = 0,85*f cd *k 1 *x*b w x= k x *d uygulanırsa; A s * f yd = 0,85*f cd *k 1 * k x *d *b w SAYFA15 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Şekil C iç kuvvetler üzerinde yatay denge denklemi yazılır.

16 06.01.2016 A s * f yd = 0,85*f cd *k 1 * k x *d *b w A s / (b w *d)= 0.85*(f cd / f yd )*k 1 *k x A s / (b w *d)=   = 0.85*(f cd /f yd )*k 1 *k x ; buradan x = k x * d Denge altı kirişlerde tarafsız eksen mesafesidir. Dengeli donatıdaki k x değeri ile denge altı donatıdaki k x değeri birbirine karıştırılmamalıdır. !!! SAYFA16 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER k x =  *(f yd / f cd )* 1/ (0.85*k 1 )

17 06.01.2016 Dengeli donatılı kirişlerde, tarafsız ekseni veren k x malzemeye (Çelik Elastisite modülüne ve hesap değerine) bağlı olduğu halde; [k x = (0.003*E s ) / (0.003*E s +f yd )], Denge altı kirişlerde tarafsız ekseni veren k x malzemeye bağlı olduğu gibi donatıya da bağlıdır. Dolayısıyla değişen her A s donatısı için farklı k x değeri ve buna bağlı olarak farklı tarafsız eksen mesafesi bulunacaktır. SAYFA17 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER k x =  *(f yd / f cd )* 1/ (0.85*k 1 ) kx=kx= 0.003*E s 0.003*E s + f yd

18 06.01.2016 Beton kalitesinin normal betonlar olması halinde (C16 - C25) k 1 = 0.85 alınabileceğinden; k x =  *(f yd / f cd )* 1/ (0.85*0,85) k x, tarafsız ekseni veren ifade son şekliyle yukarıdaki gibi yazılabilir. SAYFA18 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER k x = 1.384*  *(f yd / f cd ) k x =  *(f yd / f cd )* 1/ (0.85*k 1 )

19 06.01.2016 2)  M= 0 Moment şartı yazıldığında; Şekil C dış kuvvet momenti = iç kuvvetlerin momenti M r = F s *z F s = A s *f yd z= d - (k 1 *x/2) z= d*[1-(k 1 /2)*(x/d)] z= d*[1-(k 1 /2)*k x ] z = d*k z z/d = k z M r = (A s *f yd ) *(k z *d) eşitliğin her iki tarafı ( b w *d² ) ile bölünürse; M r / (b w *d²) = A s *f yd *k z *d / (b w *d²) M r / (b w *d²) = (A s /b w *d)*f yd *k z SAYFA19 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER k z k z = 1- (k 1 *k x ) / 2

20 06.01.2016 M r / (b w *d²) = (A s /b w *d)*f yd *k z A s /b w *d =  olduğundan M r / (b w *d²) =  *f yd *k z (  * f yd * k z ) = 1 / K olarak tarif edilir ve yerine yazılırsa; M r / (b w *d²) = 1/ K ve buradan; SAYFA20 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER M r = b w * d² / K denge altı kirişlerde taşıma gücünü veren temel formül bulunmuş olur.

21 06.01.2016 denge altı kirişlerde taşıma gücünü veren temel formül bulunmuş olur. K katsayısının malzemeye, kesite ve donatıya bağlı olduğu unutulmamalıdır.  : Mevcut donatıya bağlı donatı oranıdır. f yd : Kullanılan donatının hesap dayanımı k z : Manivela kolu katsayısı k z = 1- (k 1 *k x ) / 2 k 1 : Malzemeye bağlı katsayı k x : Donatıya ve malzemeye bağlı Tarafsız eksen katsayısı SAYFA21 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER K = 1 /  * f yd * k z k z = 1- (k 1 *k x ) / 2 k x = 1.384*  *(f yd / f cd ) M r = b w * d² / K

22 06.01.2016 5.6.1. Denge Altı Kirişlerde Taşıma Gücü Momentinin Katsayılarla Hesabı: Denge altı kirişlerde bulunan k x ve k z ifadeleri normal kalitede betonlar için ( C16-C25 ) k x = 1.384*  *(f yd / f cd ) olduğu bulunmuştu. w; Donatı Göstergesi olarak tarif edilirse; ( tablo oluşumu için)  *( f yd / f cd ) = w ( w donatıya ve malzemeye bağlıdır. ) Tarafsız ekseninin yerini veren k x katsayısı sadece (w) donatı göstergesine bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir. ( k x ; sadece w ya bağlıdır. ) SAYFA22 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER k x = 1.384*w

23 06.01.2016 Manivela kolu mesafesini veren k z aşağıdaki gibi hesaplanır. k z = 1- (k 1 *k x ) / 2 k z = 1 - (0.85*1.384w) / 2 ( k z ; sadece w ya bağlıdır.) Dengeli donatı için bulunan K ifadesi de normal kalitedeki betonlar için w donatı göstergesine bağlı olarak K = 1/(  *f yd *k z ) w =  *(f yd /f cd )  *f yd = w*f cd k z = (1- 0.588*w) ( K; sadece w’ ya bağlıdır.) SAYFA23 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER k z = 1– 0.588*w K = 1/ [w*f cd *(1– 0.588*w)] k x = 1.384*w ( k x ; sadece w ya bağlıdır. )

24 06.01.2016 k x = 1.384*w k z = 1–0.588*w k x, ve k z değerlerinin sadece ( w ) ya bağlı olduğu görülmektedir. (w) ya verilecek herhangi bir değer için k x, ve k z belirlidir. K = 1/ [w*f cd *(1–0.588*w)] K değeri (w) ve beton cinsine ya bağlıdır. Her beton sınıfı için bir tablo düzenlenirse (f cd ) bilinen olur ve K değeri de (w) değerine bağlı olarak bulunabilir.  = w*( f cd / f yd )  Değeri malzemeye ve (w) değerine bağlıdır. Beton sınıfı için düzenlenen sayfada Çelik sınıfı için bir sütun açılırsa, donatı oranı da sadece ( w ) değerine bağlı olarak bulunur. SAYFA24 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

25 06.01.2016 Her beton cinsi için ayrı bir sayfa düzenlenirse (f cd biliniyor); k x k z K değerleri (w) ya verilen her değer için hesaplanabilir. Yukarıdaki sayfada her çelik cinsi için bir sütun açılırsa; (w)’ ya verilen her değer için (  ) donatı oranı da bulunabilir. TABLO HAZIRLANMASI C20 için bir sayfa açılır: f cd =13 N/mm 2 ( f cd bilinen demektir.) w = 0,020 için k x =0,02768 k z =0,98824 K=3,89 bulunabilir. S220, S420, S500 için birer sütun açılırsa her çelik için (  )  = w*(f cd / f yd )  = 0,020(13/f yd )  = 0,26 / f yd Donatı oranı da (w) ya bağlı olarak bulunabilir. SAYFA25 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

26 06.01.2016 TABLO HAZIRLANMASI C20 için bir sayfa açılır: f cd =13 N/mm 2 ( f cd bilinen demektir.) w = 0,020 için k x =0,02768 k z =0,98824 K=3,89 bulunabilir. S220, S420, S500 için birer sütun açılırsa her çelik için (  )  = w*(f cd / f yd )  = 0,020(13/f yd )  = 0,26 / f yd Donatı oranı da (w) ya bağlı olarak bulunabilir. SAYFA26 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Donatı oranı da (w) ya bağlı olarak bulunabilir. S220 için f yd =191 N/mm 2  = 0,001361256 S420 için f yd =365 N/mm 2  = 0,000712328 S500 için f yd =435 N/mm 2  = 0,000597701

27 06.01.2016 SAYFA27 Betonarme hesap tablolarının hazırlanması: Her beton sınıfı için ( f cd ) ayrı bir tablo hazırlanmıştır. Her Çelik cinsi ( f yd ) için bir sütun açılmıştır. Donatı Göstergesi olan ( w ) nin 0.020 ile 0.470 sınırları arasında her 0.005 değeri için, k x, k z,K ve (  ) değerleri hesaplanarak yazılmıştır. BETONARME TABLOLARI C 20 ( N/mm 2 ) Yukarıdaki tablo N/mm 2 birimine göre düzenlenmiştir. BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER ADİL ALTUNDAL

28 06.01.2016 Tablonun Kullanışı : Boyutları ve malzemesi verilen Dikdörtgen kesitlerin basit eğilme hesabı; Moment verildiğinde Donatı hesabı: Temel formül; M = b w d 2 / K ifadesinden K bulunur, Malzemenin tablosundan (  ) okunur. A s =  b w d donatı alanı bulunur. Gerekiyorsa tarafsız eksen (k x ) ile x = k x d manivela kolu (k z ) ile z = k z d bulunur. SAYFA28 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

29 06.01.2016 Tablonun Kullanışı : Donatı verildiğinde Moment hesabı: Önce donatı oranı  = A s /b w d bulunur. Malzemenin tablosuna gidilir. Verilen malzemeye ait sütundaki (  ) karşılığı K değeri okunur. Temel formül; M= b w d 2 / K ifadesinden Moment bulunabilir. Gerekiyorsa tarafsız eksen (k x ) ile x = k x d manivela kolu (k z ) ile z = k z d bulunur. SAYFA29 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

30 06.01.2016 SAYFA30 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER BETONARME TABLOLARI C 20 ( kg/cm 2 ) DİKKAT DİKKAT Kitaptaki ve Tablolar kitapçığındaki tablolar düzenlenirken kg/cm 2 kullanıldığından yukarıdaki değerler bulunmuştur. Dikkat edilirse birim değişikliğinden sadece K değişmektedir. kg/cm 2 kullanılarak bulunan K değerleri, N/mm 2 kullanılarak bulunan K değerlerinin 100 katıdır. Mevcut tablolar kullanılırken bu hususa DİKKAT EDİLMELİDİR !

31 06.01.2016 SAYFA31

32 x = k x d M r = F c z = F s z z = k z d z = d – k 1 x/2 k x =  *(f yd / f cd )* 1/ (0.85*k 1 ) k x = 1.384*  *(f yd / f cd ) ( C16 – C25 ) k z = 1- k 1 *k x /2 ÖZET Katsayılı Hesap Denge Altı Donatılı Kiriş

33 K = 1 /  * f yd * k z M r = b w * d² / K A s =  b w d ÖZET Katsayılı Hesap Denge Altı Donatılı Kiriş k x =  *(f yd / f cd )* 1/ (0.85*k 1 ) k x = 1.384*  *(f yd / f cd ) (C16 - C25) k z = 1- k 1 *k x /2 ( K ) karşılığı  değeri okunur.

34 Uygulama: Denge altı kirişlerde ( zayıf donatılı kirişler) kesit, malzeme ve donatının verilmesi halinde kesit taşıma gücünün hesabı. Boyutları b w = 25 cm, d = 60 cm; malzemesi C20-S220 olan bu kirişte çekme donatısı olarak 4  28 ( 24.63 cm²) demir bulunması halinde bu kesit ne kadar moment taşıyabilir ve kırılmanın cinsi ( deformasyon durumu ) nedir. Çözüm: Önce deformasyon durumuna karar vermek gerekir. Bunun için kesitteki donatı oranı (  ) hesap edilerek, dengeli donatı oranı  b ile karşılaştırılmalıdır. SAYFA34 BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

35 06.01.2016  = A s /(b w *d)  = 24.63/(25*60)  = 0.01642 Dengeli donatı oranı Tablo 5.4 den  b = 0.03730 alınır.  <  b olduğundan kirişte sünek kırılma meydana gelecektir. Deformasyon diyagramı üzerinde tales yazılarak tarafsız eksenin yeri bulunamaz. SAYFA35 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

36 06.01.2016 Tarafsız eksenin yeri ve manivela kolu, donatı miktarına, dolayısıyla donatı oranına bağlıdır ve aşağıdaki gibi üç ayrı şekilde bulunabilir. a) k x =  *(f yd / f cd )*[ 1/ (0.85*k 1 )] ( Denge altı k x yazılmalıdır.) k x = 0.01642*(191/13)* [ 1/ (0.85*0.85)] k x = 0.3339 x= k x *d x= 0.3339*60 x = 200,3 mm k z = 1- k 1 *k x /2 k z = 1-0.85*0.3339 /2 k z = 0.8581 z = k z *d z = 0.8581*600 z = 514,9 mm SAYFA36 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

37 06.01.2016 Bunlar yardımıyla Beton basınç bölgesinin bileşkesini ve kesitin taşıma gücü momentini bulabiliriz. F c = 0.85*f cd *k 1 *x*b w F c = 0.85*0.013*0.85*200,3*250 F c = 470,33 kN M r = F c *z M r = 470,33*0,5149 M r = 242,2 kN.m SAYFA37 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

38 06.01.2016 b) Tarafsız eksenin yeri aşağıdaki gibi de bulunarak da çözüm yapılabilir: F c = F s F s = A s *f yd F s = 24.63*1.91 F s = 47,033 ton F c = 0.85*f cd *k 1 *x*b w 47,033 = 0.85*0.130*0.85*x*25 x = 20,03 cm z = d - k 1 *x / 2 z = 60- 0.85*20,03 / 2 z = 51,49 cm M r = F c *z M r = 47,033*0,5149 M r = 24,22 tm bulunur. SAYFA38 BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

39 06.01.2016 c) Aynı problemin tablolar ve katsayılar yardımıyla çözümü:  = A s /(b w *d)  = 2463/(250*600)  = 0.01642 C20-S220 tablosu  = 0.01634 için K değeri tam olarak yok. Ortalama değere bakılır. (1634+1668)/2 =1651  = 0.01642 değeri alt K değerine daha yakın olduğundan Yaklaşık değer olarak K = 0,37318 alınabilir. SAYFA39 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

40  = A s /(b w *d)  = 24.63/(25*60) = 0.01642  = 0.01634 için K = 37,318 değeri yaklaşık olarak alınabilir

41 06.01.2016 c) Aynı problemin tablolar ve katsayılar yardımıyla çözümü:  = A s /(b w *d)  = 2463/(250*600)  = 0.01642 C20-S220 tablosu  = 0.01634 için K değeri tam olarak yok. Ortalama değere bakılır. (1634+1668)/2 =1651  = 0.01642 değeri alt K değerine daha yakın olduğundan Yaklaşık değer olarak K = 0,37318 alınabilir. M r = b w *d²/K M r = 250*600²/0,37318 M r = 241,1 kN.m Ortalamaya yakın olursa ortalama, üst değere yakın olursa üst değer alınması daha uygun olacaktır. SAYFA41 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

42 06.01.2016 c) Aynı problemin tablolar ve katsayılar yardımıyla çözümü: Sonucun tablo kullanarak kesin hesabı gerekirse; K = 1/(  *f yd *k z ) k z =1-(k 1 *k x )/2 k z =0,8589 (en yakın k z ) K = 1/(0,01642*191*0,8589) K = 0,37124 M r = b w *d²/K M r = 250*600²/0,37124 M = 242,4 kN.m bulunur. SAYFA42 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER K = 1 /  * f yd * k z

43 06.01.2016 Görüldüğü gibi her üç yolda bulunan momentler birbirlerinin aynısıdır. Elde tablolar mevcutsa ve beton kalitesi normal betonlar sınıfında ve çelikte standartlara uygun malzeme ise, betonun kısalma deformasyonu ve çeliğin elastisite modülü Taşıma gücünde kabul edilen değerler olması halinde K katsayısı ile çözüm en kısa ve pratik çözümdür. Beton kalitesinin yüksek mukavemetli betonlar olması halinde veya malzemelerin bilinen malzemelerden farklı bir şekilde (aykırı malzeme) verilmesi halinde, ilk iki yoldan açık hesaplar yapılarak sonuca gidilmelidir. SAYFA43 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

44 06.01.2016 Sonuç: Verilen kesitin mevcut donatısıyla taşıma gücü Momenti M r = 24,22 t.m dir. TS 500 de verilen artırma katsayılarıyla artırılmış yüklerle bulunan M d hesap momenti (dizayn momenti veya artırılmış moment de denilebilir.), M r değerine eşit veya ondan küçük olduğu sürece kesit güvenlidir. ( M d ≤ M r ) M d > M r olduğu durumda ise bu kesit mevcut donatısıyla verilen momenti güvenlikle taşıyamaz sonucu ortaya çıkar. SAYFA44 BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

45 06.01.2016 5.6.2. Denge Altı Kirişlerde Donatı Yüzdesi Üzerine Konulan Sınırlamalar: 1) Sünek Kırılma Şartı: Betonarme bir yapının düktilitesinin korunması ve kırılmanın sünek kırılma olması istenir. Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi kuvvetli donatılı kirişlerde ve dengeli donatılı kirişlerde meydana gelen, ani kırılma olarak da adlandırılan kırılma, Gevrek Kırılmadır. Yönetmelikler kirişlerdeki donatı oranının, dengeli donatı oranına eşit ve dengeli donatı oranından fazla olmasına (  ≥  b ) izin vermezler. SAYFA45 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

46 06.01.2016 Ancak zayıf donatılı kirişlerde, (  <  b ) sünek kırılma meydana geleceğinden yönetmelikler kirişlerde zayıf donatılı olacak şekilde demir konmasını öngörmüşlerdir. TS 500 de süneklik şartı için;  max = 0.85*  b istemektedir.    max olması halinde TS 500 ün kabul edeceği sünek kırılmanın meydana geleceği kabul edilmiştir. Donatı oranının  b >  > 0.85*  b olması halinde, kirişlerin zayıf donatılı kirişler olduğu, kırılmanın sünek kırılma türünde gerçekleşeceği fakat bu sünek kırılmayı TS 500 ün kabul etmediği söylenebilir. SAYFA46 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

47 06.01.2016 Normal kalitedeki betonlar için Tablo 5.4 de verilen dengeli donatı oranlarının 0.85 katı alınarak TS500 için sünek kırılma  max değerleri bulunabilir. SAYFA47 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

48 06.01.2016

49 2) Deprem Etkileri İçin Sınırlamalar: Çerçevelerden meydana gelen Betonarme Karkas yapının bir çerçevesini ele alalım ( Şekil 5.28 ). Çerçevenin düşey yükler ve yatay yüklere göre çözümünden dolayı düğüm noktaları olan kolon ve kiriş uç kesitlerinde, büyük Moment ve Kesme Kuvvetleri meydana gelecektir. SAYFA49 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Şekil 5.28 Depremden dolayı kolon ve Kirişlerde meydana gelen momentler. Deprem etkileri için bu sınırlamalar çerçeve kirişlerin mesnetlerinde uygulanmalıdır.

50 06.01.2016 Yatay yük olarak tesir eden deprem kuvvetinden dolayı meydana gelen Mesnetlerdeki Momentler, genellikle düşey yükten dolayı oluşan Momentlerden daha fazladır. Şekilde sembolize edilen çerçeveye ait bir düğüm noktası A, B gibi iki kolon uç noktası ve C gibi kiriş uç noktasının birleşmesinden meydana gelmiştir. Düğüm noktalarının ankastre mesnet olarak çalıştığı kabul edilmektedir. SAYFA50 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

51 06.01.2016 Düğüm noktasına gelen momenti düğüm noktasında birleşen çubuk elemanları (kolonlar ve kirişler) rijitlikleri oranında paylaşırlar. Bu momentin, düğüm noktasında birleşen kolon ve kiriş uçlarının taşıyabileceği toplam moment kapasitesinden daha büyük olması halinde bu düğüm noktası plastik mafsal haline dönüşecektir. SAYFA51 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

52 06.01.2016 SAYFA52 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Düğüm noktası plastik mafsal haline dönüşünce yatay ve düşey kesit tesirlerini karşılayacak fakat artan momenti karşılayamayacaktır. Taşınamayan bu moment düğüm noktasına komşu diğer düğüm noktalarına dağıtılacaktır. Bu şekilde çerçevedeki son düğüm noktası da plastik mafsal haline dönüştükten sonra çerçeve yıkılacaktır.

53 06.01.2016 SAYFA53 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Düğüm noktasında plastik mafsal oluşması, düğüm noktasını oluşturan kolonların veya kirişlerin uçlarında plastik mafsal oluşmasıyla meydana gelecektir. Burada şu soruya cevap aranmalıdır ; Plastik mafsalın, önce kolon uçlarında mı yoksa kiriş uçlarında mı gelmesi yapı için daha uygundur?

54 06.01.2016 SAYFA54 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Düğüm noktasında M momenti var

55 06.01.2016 SAYFA55 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Düğüm noktasında M1 momenti var

56 06.01.2016 Önce Kiriş uçlarında plastik mafsalın oluşması, daha az tehlikelidir. Çünkü önce kiriş uçlarında plastik mafsal oluşması halinde, o düğüm noktasının kiriş elemanı moment taşıyamayacak (dönme engellenmediğinden, dönebilecek), kiriş uç kısmındaki bu moment komşu düğüm noktalarına dağıtılacaktır. Bu an da sistem ayaktadır. Dış yüklerden dolayı herhangi bir kiriş taşıma gücünü kaybederse sadece o kiriş işlevini kaybedecek, fakat yapı ayakta kalacaktır. Kendisine ilave moment gelen, komşu düğüm noktalarının kiriş uçlarında da benzer şekilde plastik mafsallar oluşacaktır. Son düğüm noktası da plastik mafsal haline geldikten sonra yapı göçecektir. SAYFA56 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

57 06.01.2016 Önce kolon uçlarında plastik mafsal oluşması durumunda ; Herhangi bir düğüm noktasında, kolon ucunda plastik mafsal meydana geldiğinde, o düğüm noktası moment taşıyamayacak, kendisindeki taşınamayan moment komşu düğüm noktalarına dağıtılacaktır. Son düğüm noktası da plastik mafsal haline geldikten sonra göçme, önce kolonlarda meydana gelecek ve ilk kolonun göçmesiyle yapı işlevini kaybedecektir. SAYFA57 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

58 06.01.2016 SAYFA58 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Bu durumda kolon kiriş birleşim yerlerinde meydana gelecek olan sünek kırılmanın, önce kiriş uçlarında oluşacak şekilde donatının planlanması gereklidir. Kiriş uçlarında gereğinden fazla donatının olması halinde önce kolon uçlarında plastik mafsal oluşacaktır.

59 06.01.2016 TS 500 şartnamesinde, deprem bölgelerinde yapılacak yapıların çerçeve kirişlerinin mesnetlerinde kullanılacak olan donatı oranının, dengeli donatı oranının % 60' ını geçmemesi istenmektedir.  dep ≤ 0,60*ρ b Bu şartın sağlanması halinde düğüm noktalarında kiriş uçlarında plastik mafsal meydana geleceğini kabul edilmiştir. SAYFA59 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

60 06.01.2016

61 3) Sehim Kontrolü Gerektirmeyen Sınırlama: Yukarda anlatılan ilk iki deformasyon durumu dikkate alındığında kesitlerin moment taşıma kapasiteleri çok fazla olacaktır. Bu kesitlere kapasitelerinin hayli altında momentlerin tesir etmesi halinde kesit boyutları çok küçük çıkar. SAYFA61 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Bu durumda TS 500 de verilen “kirişlerde sehim kontrolünü gerektirmeyen yükseklik” şartı sağlanmayabilir. Bu şartların sağlanmadığı durumda o kirişlere ait sehim kontrolü yapmak gerekmektedir. Bunun için bu kirişe gelen yük etkisi altında yaptığı sehim hesaplanarak, yönetmeliklerin izin verdiği sınır değerleri geçmediği gösterilmelidir.

62 06.01.2016 Kiriş açıklıklarında istenmeyen büyük sehimlerin meydana gelmemesi için aşağıdaki iki şart sağlanmalıdır. a)TS 500 ün verdiği yükseklik şartını yerine getirilmelidir. b) Bir yapıda çok sayıda kiriş vardır. Kirişlere taşıdıkları yükle orantılı olarak donatı konulmaktadır. Yük arttıkça donatıda artmaktadır, fakat aynı anda kirişin yapacağı sehim de artmaktadır. Bu sehimin yönetmeliklerde verilen sınır değeri geçmediği gösterilmelidir. Çok sayıda kiriş için sehim kontrol hesabı yapmak zor ve külfetli bir iştir. Sehim kontrolü yapmamak için kirişe konulacak donatıya, dolayısıyla donatı oranına bir üst sınır getirilmiştir. Kiriş açıklıklarında bu donatı oranına da uyulması halinde sehim kontrolü gerekmeyecektir. Bu durumda kiriş açıklıklarında sehim kontrol hesabı gerektirmeyen bir donatı yüzdesi sınırlamasına uyulmalıdır. SAYFA62 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

63 06.01.2016 TS 500 de verilen minimum boyutları sağlayan kirişlerdeki donatı oranı,  def veya  L ile göstereceğimiz sınır değerden küçük kaldığı takdirde sehim kontrol hesabı gerekmeyecektir.  def =  L = 0.235*(f cd / f yd ) Malzemeye bağlı olarak  L değerleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. SAYFA63 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

64 06.01.2016 SAYFA64 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

65 06.01.2016

66 4) Donatının Minimum Yüzdesi: Buraya kadar olan donatı yüzdesi üzerindeki sınırlamalar, üst sınırlamalardır. Sünek kırılmanın sağlanması açısından düşünüldüğünden, donatı yüzdesinin daima verilen değerlerin altında olması istenmiştir. Ancak kırılmanın ani olmaması için çekme donatısına bir de alt sınır getirmek gerekmektedir. SAYFA66 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

67 06.01.2016 4) Donatının Minimum Yüzdesi: Buraya kadar olan donatı yüzdesi üzerindeki sınırlamalar, üst sınırlamalardır. Sünek kırılmanın sağlanması açısından düşünüldüğünden, donatı yüzdesinin daima verilen değerlerin altında olması istenmiştir. Ancak kırılmanın ani olmaması için çekme donatısına bir de alt sınır getirmek gerekmektedir. Bu değer beton ve donatı cinsine bağlı olarak TS 500 de şu şekilde verilmiştir;  min = 0,8* f ctd / f yd SAYFA67 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

68 06.01.2016 Taşıma gücü basit eğilme sınır değerleri, çeşitli deformasyon durumlarına ait, beton ve çelik sınıfına bağlı olarak hesaplarda kullanılan, , K, k x, k z değerlerinin toplu olarak verildiği iki tablo hazırlanmış tablolar bölümünde verilmiştir. (Tablo 7 ve Tablo 8) (Küçük Tablo)  b : Dengeli donatı oranı.  max : TS 500 Süneklik şartı. 0.6*  : Deprem Süneklik şartı.  L : Sehim Şartı.  min : Minimum donatı oranı şartı. SAYFA68 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

69 06.01.2016

70 5.7. Emniyet Gerilmelerine Göre Basit Eğilme Hesabı:  1975 yılına kadar Emniyet Gerilmeleri Metodu mecburi yürürlükte idi.  1985 TS500 de taşıma gücü metodu ile birlikte yürürlükte kalmıştır.  2000 de TS 500 de Taşıma Gücü metodu geçerlidir.  Dolayısıyla son TS 500 emniyet gerilmesi metodu ile hesap yapılmasına izin vermemektedir. Ancak Taşıma Gücü metoduna geçişin sebeplerini daha iyi anlamak ve Taşıma Gücü Metodunu daha iyi anlayabilmek için bu kısımda emniyet Gerilmelerine göre hesap esasları özet olarak anlatılmıştır. SAYFA70 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

71 06.01.2016 Emniyet gerilmeleri metodunda güvenlik, sadece malzeme mukavemetleri üzerinde sağlanır. Yapı elemanının statik hesaplarında yük olarak, TS 498 in verdiği karakteristik yükler aynen kullanılır. Dolayısıyla kesitlere tesir eden momentler karakteristik momentlerdir. Basit eğilme halinde kullanılacak olan malzeme emniyet gerilmeleri, yapı elemanının zorlanma biçimine ve kullanıldığı yere göre 1985 TS 500 Sh. 47–48 de verilmiştir.. SAYFA71 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

72 06.01.2016 Basit eğilme halinde kullanılacak olan malzeme emniyet gerilmeleri, yapı elemanının zorlanma biçimine ve kullanıldığı yere göre 1985 TS 500 Sh. 47–48 de verilmiştir.. SAYFA72 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Bu çizelgenin kullanılmasında 1985 TS 500 Sh.44 de eski beton sınıflarının, yeni sınıflandırılan beton cinsleriyle aşağıdaki şekilde eşdeğer olduğu kabul edilmiştir.

73 06.01.2016 SAYFA73 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Bu çizelgenin kullanılmasında 1985 TS 500 Sh.44 de eski beton sınıflarının, yeni sınıflandırılan beton cinsleriyle aşağıdaki şekilde eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. B160 28 günlük 20cm standart küp dayanımı 16N/mm 2 olan betondur. E.G. Metodunun geçerli olduğu 2000 yılına kadar Normal binaların B160 betonu ile, hastane postane gibi önemli yapıların B225 betonu ile Baraj gibi yapıların ise B300 betonu ile yapıldığının bilinmesinde fayda vardır.

74 06.01.2016 SAYFA74 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Yukarda anlatılan şekilde bulunan bir momentin dikdörtgen bir kesite etkimesi durumunda deformasyon ve iç kuvvetlerin diyagramları aşağıdaki gibidir. Bu metotta gerilme diyagramı, deformasyon diyagramı gibi lineer kabul edilmiştir.

75 06.01.2016 Betonarme kesitlerin hesabında beton ve çeliğin doğrusal elastik davrandıkları kabul edilmiştir. Homojen kesit elde edebilmek için çeliğin alanı n = E e /E b elastisite modülleri oranı ( n ) ile artırılmalı veya çeliğin gerilmesi ( n ) oranı ile bölünmelidir. Bu şekilde bulunan iç kuvvetler diyagramı doğrusal olacaktır. Emniyet gerilmeleri ile betonarme hesapta yapılan kabullerin çoğu taşıma gücü hesabında yapılan kabuller ile aynıdır. SAYFA75 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

76 06.01.2016 Emniyet gerilmeleri metodunda ; (x) tarafsız eksenden en uzaktaki betonda meydana gelen basınç gerilmeleri,  b betonun emniyet gerilmelerine eriştiği an, donatıda meydana gelen gerilmeler de,  e çeliğin emniyet gerilmesini geçmiyorsa, mevcut kesit verilen donatıyla tesir eden momenti emniyetle taşıyor denilir. Hesap Şekli: Yatay kuvvetlerin denge şartı ile kesite tesir eden momentin, iç kuvvetlerin momentine eşitliği düşünülerek Moment ifadesi tarafsız eksen (x) e bağlı olarak bulunur. Deformasyon diyagramındaki benzerlik şartından (x) tarafsız eksen mesafesi bulunur. SAYFA76 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

77 06.01.2016 Yatay denge şartı:  x = 0 ; F c = F s ; F c =  b *x* b w / 2 ; F s = A s *  e  M = 0 ; M= F c *z ; M =  b * x * b w * z / 2 ; z = d - x / 3 Deformasyon diyagramında uygunluk şartı: x /  b = (d-x) /(  e /n) = d / (  b +  e / n) x / d =  b / (  b +  e / n ) ; x = n *  b *d / (n *  b +  e ) k x = n *  b / ( n*  b +  e ) ; x = k x *d x = k x *d bulunduktan sonra yukarıdaki ifadelerden donatı ve moment bulunabilir. SAYFA77 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

78 06.01.2016 Hesap katsayılarının çıkarılması: M = F c * z ; F c =  b *x * b w / 2 z = d - x / 3 x, yerine x = k x * d Son iki ifadede; F c =  b * k x * d * b w / 2 ; z = d – k x * d / 3 ; z= d*(1- k x / 3) M=  b k x *d* b w * [d*(1-k x / 3)] / 2 M=  b *k x * d² *b w * (1-k x / 3) /2 M= b w * d² / (2/[  b *k x *(1-k x / 3)]) k 6 = 2 / [  b *k x *(1-k x / 3)] kabul edilirse; M = b w *d² / k 6 SAYFA78 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

79 06.01.2016 2) F c =F s ; F c =  b *x*b w /2 ; F s =A s *  e ; x=k x *d A s *  e =  b *k x *d*b w / 2 A s = (  b /  e )*k x *b w *d / 2 ; k x *(  b /  e ) / 2= 1/ k 4 denirse; A s = b w *d / k 4 Emniyet gerilmeleri ile ilgili kitaplarda, Çelik cinsi için düzenlenen tablolarda, her beton gerilmesi için; Momenti veren k 6 katsayısı, Donatıyı veren k 4 katsayısı, Tarafsız ekseni veren k x, katsayısı, Manivela kolunu veren k z katsayısı ayrı ayrı verilmiştir. SAYFA79 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

80 06.01.2016 Emniyet gerilmeleri ile ilgili kitaplarda, Çelik cinsi için düzenlenen tablolarda, her beton gerilmesi için; Momenti veren k 6 katsayısı, Donatıyı veren k 4 katsayısı, Tarafsız ekseni veren k x, katsayısı, Manivela kolunu veren k z katsayısı ayrı ayrı verilmiştir. SAYFA80 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

81 06.01.2016 Uygulama : Malzemesi C20-S220 bw = 25cm, d = 60 cm olan kesit tek donatılı olarak emniyet gerilmelerine göre emniyetle ne kadar moment taşır ve bu moment için gereken donatı alanı ne kadardır? ( Birimler, cm, kg/cm 2 ) Çözüm: SAYFA81 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

82 06.01.2016 SAYFA82 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Aynı problemin açık yol ile çözümü aşağıdaki gibi olacaktır Kuvvet diyagramı üzerinde uygunluk ifadesi yazılarak (x) tarafsız eksen mesafesi ve (z) manivela kolu bulunabilir. x/80 = (60-x)/93,33 x = 27,69cm z = d-x/3 z=60-27,69/3 z = 50,77cm

83 06.01.2016 Beton basınç bölgesi bileşkesi, Moment ve Donatı aşağıdaki ifadelerden bulunabilir. F c = (σ b *x)/2*b w F c = (80*27,69)/2*25 F c = 27,69 t M = F c *z M=27,69*0,5077 M = 14,06 t.m F s =F c F s = A s * σ s F s =A s *1,4 = 27,69 A s = 19,78 cm 2 SAYFA83 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

84 06.01.2016 SAYFA84 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Uygulama 2: Malzeme, kesit ve tesir eden moment verildiğinde beton gerilmesinin ve gereken donatı alanının hesabı: Malzeme: C20-S220 M k = 7.15 tm. k 6 = b w *d²/M k = 25*60²/ 715= 125.9 ise tablodan;  b = 51 kg/cm <  b,em k 4 =155.4 okunur. A s = b w *d / k 4 = 25*60/155.4 = 9.65 cm²

85 06.01.2016 5.8. Emniyet Gerilmeleri Metodu İle Taşıma Gücü Metodunun Karşılaştırılması: 5.8.1. Moment Karşılaştırması: Önce malzemesi ve boyutları aynı olan bir kesitin, a) Emniyet Gerilmelerine göre tek donatılı olarak, malzemenin emniyet gerilmelerine çalışması halinde taşıyabileceği en fazla moment ve bunun için gereken donatı alanı bulunur. b) Taşıma gücü metoduna göre aynı kesitin tek donatılı olarak çeşitli deformasyon durumlarında taşıyabileceği moment ve bunun için gereken donatı hesap edilecektir. SAYFA85 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

86 06.01.2016 Taşıma gücü metoduna göre bulunan dizayn momentleri (  f ) malzeme güvenlik katsayılarına (  f =1.5 alınacaktır) bölünerek bulunan karakteristik momentlerle, emniyet gerilmeleri metodunda bulunan karakteristik momentler birbiriyle karşılaştırılacaktır. Malzemesi C20-S220, boyutları b w = 25 ; d = 60 cm olan bir kesiti inceleyelim. 1) Emniyet gerilmeleri metodu ile hesap yapıldığında:  b = 80 kg/cm² ;  e = 1400 kg/cm² için M 0 = 1406 tcm; A s0 = 19,78 cm² olarak bulunmuştu. SAYFA86 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

87 06.01.2016 2) Taşıma gücü metoduna göre çeşitli deformasyon durumları için moment ve donatı hesabı yapılırsa: Dengeli donatılı kırılma hali: (  =  b ) K b = 20,713 ; M b = 25*60²/20,713 M b = 4345 tcm ; M k = M b /1.5 M k = 2897 tcm ρ b = 0.0373 ; A s = 0.0373*25*60 A s = 55,95 cm² TS 500 ün izin verdiği sünek kırılma hali: (  = 0.85  b ) K = 22,745 ; M = 25*60²/22,745 M = 3957 tcm ; M k = M/1.5 M k = 2638 tcm  = 0.0317; A s = 0.0317*25*60 A s = 47,55 cm² SAYFA87 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

88 06.01.2016 SAYFA88 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER Deprem bölgelerinde kullanılabilme şartı: (  = 0.6  b ) K = 29,003; M = 25*60²/29,003 M = 3103 tcm ; M k = M/1.5 M k = 2069 tcm  = 0,02238 ; A s = 0.02238*25*60 A s = 33,57 cm² Sehim kontrolü gerektirmeyen donatı sınırlaması: (  =  L ) K = 37,983 ; M = 25*60²/37,983 M = 2369 tcm ; M k = M/1.5 M k = 1580 tcm  L = 0,01599 ; A s = 0.01599*25*60 A s = 23,99 cm²

89 06.01.2016 Emniyet gerilmeleri metodunda emniyet gerilmeleri altında bulunan moment ve donatının, taşıma gücü ile çeşitli deformasyon durumlarında bulunan sonuçlarla karşılaştırılması aşağıda verilmiştir. SAYFA89 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

90 06.01.2016 Tablodan da görüldüğü gibi en alt deformasyon durumu olan sehim kontrolü gerektirmeyen donatı sınırlamasında dahi taşıma gücüne göre taşınabilen moment, emniyet gerilmeleri ile taşınabilen momentten %12 daha fazladır. Buna karşılık olarak taşıma gücü metodunda donatı, emniyet gerilmeleri metodunda bulunan değerden biraz daha fazla çıkmaktadır. SAYFA90 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

91 06.01.2016 Sehim kontrolü gerektirmeyen donatı sınırlamasındaki donatı, emniyet gerilmesi metodundaki donatıdan %21 daha fazla çıkmıştır. Burada bulunan yüzdeler ancak tek donatı halinde belirli bir kesit ve malzeme için geçerlidir. Veriler değiştikçe bu oranların da değişeceği aşikârdır. SAYFA91 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

92 06.01.2016 Ancak kesin olarak şu husus söylenebilir: Taşıma gücü metodunda kesitin moment taşıma kapasitesi emniyet gerilmeleri metoduna göre artmaktadır. Buna karşılık olarak donatı miktarı da taşıma gücü metodunda biraz daha fazla çıkmaktadır. SAYFA92 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

93 06.01.2016 5.8.2. Boyut Karşılaştırması: Malzemesi C20-S220 olan bir kirişe karakteristik moment olarak M k = 10 tm tesir ettiğini düşünelim. Kiriş genişliği b w = 25 cm olarak verilsin. Çözüm tek donatılı olarak planlandığına göre, acaba her iki metoda göre ayrı ayrı hesap yapıldığında kesit için gereken (d) faydalı yüksekliği ne kadar olacaktır? SAYFA93 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

94 06.01.2016 Emniyet gerilmeleri metodu sınır durumda faydalı yükseklik ve donatı hesabı:  b = 80 kg/cm² ;  e = 1400 kg/cm² ; tablodan k 6 = 64,01 ; k 4 = 75,83 M = b w *d²/k 6 1000 = 25*d²/64,01; d = 51 cm. bulunur. A s = 25*55/64,01 A s = 21,48 cm² SAYFA94 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

95 06.01.2016 2) Taşıma gücü metoduna göre çeşitli deformasyon durumlarında yükseklik ve donatı hesabı: (M d =1.5*M k =1.5*10 M d =15 tm olduğu unutulmamalıdır.) Dengeli donatılı kırılma hali: (  =  b ) K b = 20,713; M = 25*d²/K b M =1500 tcm buradan d = 35,3 cm  b = 0.0373 ; A s = 0.0373*25*35,3 A s = 32,92 cm² TS 500 ün izin verdiği sünek kırılma hali (  = 0.85  b ) K = 22,745; M = 25*d²/K M = 1500 tcm ise buradan d = 36,9 cm  = 0.0317; A s = 0.0317*25*36,9 A s = 29,24 cm² SAYFA95 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

96 06.01.2016 Deprem bölgelerinde kullanılabilme şartı (  = 0.6  b ) K = 29,003 ; M = 25*d²/K M = 1500 tcm buradan d = 41,7 cm  = 0.02238 ; A s = 0.02238*25*41,7 A s = 23,33 cm² Sehim kontrolü gerektirmeyen donatı sınırlaması: (  =  L ) K = 37,983 ; M = 25*d²/K M = 1500 tcm buradan d = 47,7 cm  L = 0.01599 ; A s = 0.01599*25*47,7 A s = 19,07 cm² SAYFA96 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

97 06.01.2016 Sonuçların karşılaştırılması: Hesaplardan da görüleceği gibi malzemesi ve b w gövde genişliği aynı olan kesitin d faydalı yükseklikleri taşıma gücü hesabında daima emniyet gerilmesi metodundakinden az çıkmaktadır. SAYFA97 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

98 06.01.2016 Aynı malzeme cinsi ve belirli bir moment değeri için bulunan bu sonuçlar genel olmamakla beraber bir fikir vermek açısından önemlidir. Yapılan bu hesaplar sonucunda deformasyon durumunun en alt sınırı olan sehim kontrolü gerektirmeyen deformasyon durumu dahi ele alındığında gereken faydalı yükseklik, emniyet gerilmelerine göre gereken faydalı yükseklikten %7 daha küçüktür. Diğer deformasyon durumlarında bu oranın daha yüksek olduğu görülmektedir. SAYFA98 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

99 06.01.2016 Sonuç: Her iki metoda göre yapılan hesaplar karşılaştırıldığında, taşıma gücüne göre hesap yapıldığında sehim kontrolü gerektirmeyen deformasyon durumuna göre hesap yapmanın, diğer bütün deformasyon şartlarını sağladığı gibi, kapasite olarak da emniyet gerilmeleri metodundan daha üstün olduğu görülmüştür. Yönetmelikler taşıma gücü hesabında kirişlerin açıklık kesitlerinde sehim kontrolü gerektirmeyen Mesnet kesitlerinde deprem şartını sağlayan deformasyon durumundan çıkılmaması istenmektedir. SAYFA99 ADİL ALTUNDAL BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

100 06.01.2016

101 SAYFA101

102 06.01.2016 SAYFA102

103 06.01.2016 SAYFA103

104 06.01.2016 SAYFA104

105 06.01.2016 SAYFA105

106 06.01.2016 SAYFA106

107 06.01.2016 SAYFA107

108 06.01.2016 SAYFA108

109 06.01.2016 SAYFA109

110 06.01.2016 SAYFA110

111 06.01.2016 SAYFA111

112 06.01.2016 SAYFA112

113 06.01.2016 SAYFA113

114 06.01.2016 SAYFA114

115 06.01.2016 SAYFA115

116 06.01.2016 SAYFA116

117 06.01.2016 SAYFA117

118 06.01.2016 SAYFA118

119 06.01.2016 SAYFA119

120 06.01.2016 SAYFA120

121 06.01.2016 SAYFA121

122 06.01.2016 SAYFA122 K= ….t/cm2

123 06.01.2016 Betonarme Yapıların hesap ve Tasarımı Adem Doğangün (Birsen Yayınevi)

124 06.01.2016

125

126

127

128

129

130

131

132

133 Uygulama: Boyutları b w = 250 mm, h = 550 mm, d’=40 mm; malzemesi C20-S420 olan bu kirişte sınır durumlardaki donatın oranlarını dikkate alarak çekme donatısını seçiniz ve bu durumlardaki betonarme kiriş kesitlerinin moment taşıma güçlerini (M r ) hesaplayınız. BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER

134 06.01.2016

135 SAYFA135

136 06.01.2016 SAYFA136

137 06.01.2016 SAYFA137

138 06.01.2016 SAYFA138

139 06.01.2016 SAYFA139


"06.01.2016 B E T O N A R M E 2 0 1 5 – 2016 Güz Dönemi SAYFA1 BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ DİKDÖRTGEN KESİTLER - 3. Kısım DENGE ALTI KİRİŞLERDE TAŞIMA GÜCÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları