Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

01.01.2012 tarihi itibariyle, SYD Vakıflarının Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Muhasebe İşlemleri için kullanılma zorunluluğu GETİRİLMİŞTİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "01.01.2012 tarihi itibariyle, SYD Vakıflarının Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Muhasebe İşlemleri için kullanılma zorunluluğu GETİRİLMİŞTİR."— Sunum transkripti:

1 tarihi itibariyle, SYD Vakıflarının Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Muhasebe İşlemleri için kullanılma zorunluluğu GETİRİLMİŞTİR.

2 -Muhasebe işlemlerinin Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesap kodlarında doğru takip edilmesi,

3 -102 Bankalar hesabının banka bakiyeleri ile uyumluluğunun düzenli olarak sağlanması, -Muhasebe kayıtlarının 10 günden fazla geciktirilmeyeceğinden, bu hususa riayet edilmesi,

4 Sorumlu sıfatıyla tevkif edilmesi gereken vergilerin, zamanında ve yerinde tevkif edilip edilmediği ile tevkif edilen bu vergilerin düzenlenecek muhtasar beyannameye istinaden ilgili vergi dairesine ödenmesinin sağlanması,

5 -Tasdike tabi defterlerinin zamanında notere tasdik ettirilmesi,
-Tasdike tabi defterlerinin zamanında notere tasdik ettirilmesi, -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığının Genelge ve Genel Yazılarında yer alan hususlara uyulması,

6 -Vakıf amacıyla örtüşmeyen harcamaların gider olarak kaydedilmemesi,
 - Gelir ve giderlere esas teşkil eden fatura vs. belgelerin muhasebe fişi eklerine eklenmesi,  -Bilanço temel eşitliği çerçevesinde geçmiş yıl bilançolarının ve diğer tabloların birbirleriyle uyumlu olması,

7 -Stokların, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine işlenmesi,
-Demirbaşların, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine işlenmesi, -Arsa, Arazi ve Binaların, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine işlenmesi, -Taşıtların, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine işlenmesi,

8 SYD Vakfına ait olup Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine işlenmeyen IBAN numaralarının sisteme işlenmesi,

9 -Dönüşümlü Projelerinde borç- alacak ilişkisinin kurulması,
Fiili olarak mevcut olmayan, ancak kayıtlarda yer alan stokların, demirbaşların, arsa, arazi ve binaların bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, -Demirbaş defterindeki demirbaşlar ile Bilançodaki demirbaşların uyumunun sağlanması, -Dönüşümlü Projelerinde borç- alacak ilişkisinin kurulması,

10 -Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sunulan mali tabloların vakfın fiili gelir-gider ve bilanço durumunu yansıtmasına özen gösterilmesi,    -Mal ve Hizmet satın alımlarında üçüncü şahısların veya firmaların Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Prim borcunun bulunup bulunmadığının tespitinin yapılması,

11 Gelir Uzmanı Erdal ASLAN
IP:


"01.01.2012 tarihi itibariyle, SYD Vakıflarının Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Muhasebe İşlemleri için kullanılma zorunluluğu GETİRİLMİŞTİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları