Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muhasebe Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muhasebe Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan."— Sunum transkripti:

1 Muhasebe Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan

2 Muhasebe Muhasebeciler ne iş yapar? Kayıtlar kim için tutulur? Esasında bir bilgi sistemi Muhasebe ◦ Genel Muhasebe  Mali durum, faaliyet sonuçları  Bilanço: mali durum  Gelir tablosu: faaliyet sonuçları ◦ Maliyet Muhasebesi  Üretim maliyetleri odaklı  Departman, ürün temelli olarak maliyetlerin yeri

3 Muhasebe Girdi: belgeler ◦ İ şlemlerin belgelere kaydı Süreç ( İ şletme): Kaydetme, Sınıflandırma, Özetleme ◦ Belgelerin tarih sırasına göre yevmiye defterine kaydı (derleme) ◦ Bu kayıtların defter-i kebire aktarımı (sınıflandırma) ◦ Bu kayıtların mizana ve kar-zarar hesabına aktarımı (özetleme) Çıktı: Bilanço ve Gelir Tablosu ◦ Mizanın kalan hesaplarından bilanço (raporlama) ◦ Kar-zarar hesabından gelir tablosu (raporlama) Hesap planı: gruplandırılmış hesaplar listesi Mizan Muhasebe yönetmeli ğ i: hesap planının kullanış yönergesi

4 Muhasebe İ şletme varlık ve kaynakları ◦ Varlıklar: bina, makine, hammadde, mamul, nakit para, ürünler, alacaklar ◦ Kaynaklar: varlıkların finansmanında kullanılan fonların kim tarafından sa ğ landı ğ ı (ortaklar ya da 3. şahıslar)  Ortakların sa ğ ladı ğ ı fonlar: özkaynaklar  3. şahısların sa ğ ladı ğ ı fonlar: yabancı kaynaklar (para, mal, bina vb)

5 Muhasebe Muhasebe eşitli ğ i ◦ Varlıklar= kaynaklar YA DA ◦ Mevcutlar+ alacaklar= Özsermaye+ Yabancı kaynaklar Kayıt ◦ Muhasebe finansal nitelikli işlemlerin kaydıyla ilgilenir ◦ Kayıt mantı ğ ı: çift taraflı kayıt ◦ Hesap  Tek düzen hesap planı

6 Muhasebe Finansal Tablolar ◦ Bilanço: borç kalanı veren varlıklar (solda); alacak kalanı veren kaynaklar (sa ğ da) yer aldı ğ ı tablo  Varlıklar (aktif)  Dönen varlıklar: bir yıl içerisinde satılabilecek ya da kullanılabilecek olan mevcutlar; alacaklar; nakitler  Duran varlıklar: bir yıldan uzun sürede satılabilecek ya da kullanılabilecek olan mevcutlar; alacaklar  Kaynaklar (pasif)  Kısa vadeli yabancı kaynaklar  Uzun vadeli yabancı kaynaklar

7

8 Muhasebe Finansal Tablolar ◦ Gelir tablosu  Dönem karı ve zararı hesaplarından yararlanılarak hazırlanır.

9

10 Muhasebe İ lgili meslekler ◦ Muhasebe uzmanı ◦ Yeminli mali müşavir  Muhasebe denetimi ya da dış denetim Muhasebe finansal analize temel oluşturacak olan verileri kayıt altına alıyor. ◦ Geçmişteki mali durum (bilanço), geçmişteki faaliyet sonuçları (gelir tablosu)


"Muhasebe Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları