Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE – 6 I DID IT MY WAY. FARKLILIKLAR Diğerlerinden farklı olarak tasarım sürecine ayrıcağı vakti fazla Tasarım bilgisi var Daha önce uzaktan eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE – 6 I DID IT MY WAY. FARKLILIKLAR Diğerlerinden farklı olarak tasarım sürecine ayrıcağı vakti fazla Tasarım bilgisi var Daha önce uzaktan eğitim."— Sunum transkripti:

1 CASE – 6 I DID IT MY WAY

2 FARKLILIKLAR Diğerlerinden farklı olarak tasarım sürecine ayrıcağı vakti fazla Tasarım bilgisi var Daha önce uzaktan eğitim tecrübesi bulunuyor Kurs denizaşırı ülkeler bulunanlara da verilecek BENZERLİKLER Öğretim tasarımı konusunda bilgisi az Tecrübeli bir profesör olmasına rağmen daha önce bir Öğretim Tasarımcısıyla ve teknik ekiple çalışmamış.

3 Ayıracağı vakit fazla olmasına rağmen etkili bir tasarım için yeterli değil Yazar profesörden ders programını göndermesini istiyor Profesörün öğretim tasarımı ile ilgili bilgilendirme için daha önce tasarım ile ilgili bilgileri ve öğretim tasarım modeli paylaştığım web sitesini incelemesini önerdim Profesöre daha önce hazırlamış olduğum yatay kurs programı taslağını gönderdim TOPLANTILAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

4 Kursun başlamasını az bir süre yoktu (yaklaşık 6 ay) Bu nedenle kendi hızımda ilerlemeyi düşündüm fakat bu süre o kadar da uzun bir süre değildi Kurs için sorumlu olan Öğretim Tasarımı Kordinatörü ile konuştuktan sonra profesöre rolleri açıklamaya karar verdik. Çünkü öğretim tasarımı süreci profesörler için genel olarak yeni bir konu. Bu nedenle teknik desteğin çerçevesi ve tasarım sürecinden habersizler. TOPLANTILAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

5 Genellikle kordinatörler, üretim sürecinin basit görünümünden dolayı hayal kırıklığına uğramaktadırlar çünkü profesörlerin didaktik ders materyallerinin nasıl hazırladıklarını anlamamaktadırlar. Bu profesörler hala web sitelerini basit bir indirme merkezi ya da materyallerin dijitalleştirildiği ortamlar olarak görmektedirler. TOPLANTILAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR (Düşünceler)

6 Bunun nedeni, özellikle Sosyal Bilimlerdeki profesörlere için, öğrencilerin yapacakları okumalar için gerekli olan didaktik materyaller dersin önemi bir parçası oluşturmaktadır. Bazı profesörler materyallerini görselleştirmek için bir teknik destek ekibi isteseler de bu çok azınlıktadır. TOPLANTILAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR (Düşünceler)

7 Şu ana kadar kordinatörler tasarım aşamasının sonuna doğru dönütler vererek süreci iyileştirmek için görev aldılar. Kordinatörlerin tasarım ve teslim sürecinin ortasında yer alması bana göre, onları yaratıcılıklarını sürece katmalarından ziyade teknik ve mekanik boşluklarda görev alıyormuş gibi hissettirmiştir. Fakat bu sefer bir önceki kordinatörün görevi Proje Yöneticisi olarak değişmişti. TOPLANTILAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR (Düşünceler)

8 Bu değişimle öğretim tasarımı sürecimiz süreç odaklı bir yöntemden sonuç odaklı bir ürüne dönüşmüştü. Başka bir ifadeyle, sürece değil çıktılara odaklanıyorlardı. Bu benim için kabul edilemez bir güç kaymasıydı. Yöneticilerin hiçbir tasarım tecrübesi olmamasına rağmen neyin nasıl yapılacağını söylemesi istenilen bir tasarımın ortaya koyulamamasına neden olabilirdi. TOPLANTILAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR (Düşünceler)

9 Bu süreç tam bir askeri hiyerarşiye benziyordu. Taktisyen stratejiste neyin nasıl yapılacağını söylüyordu. Aynı şekilde, kurumsal olarak yapılması gerekenler bir hiyerarşi takip edilerek verilebilir fakat tüm hiyerarşi bir emir komuta zincirine dönüştürülmemelidir. TOPLANTILAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR (Düşünceler)

10 1. oturum yazarın ofisinde Kordinatörün ve öğretim tasarımcısının rollerinin profesöre açıklanmasıyla başlıyor. Profesör alabileceği teknik destek ile ilgili sorular sormaya başladığından Kordinatör birden bire teknik açıklamalar ve üretim süreçleriyle ilgili açıklamalar yapmaya başlıyor ve bu profesörde uyku etkisi yaratıyor. OTURUM 1

11 Bunun üzerine yazar konuşmayı tekrar sürece çekiyor ve sınıf tabanlı öğretimle uzaktan öğretim arasındaki farkı anlatıyor. Ayrıca web sitesinde bulunan öğretim tasarımı sürecindeki uygunluk ve metotlar ile ilgili paylaşımlarına profesörün bakma şansı olup olmadığını soruyor. Profesörün baktığını söylemesine rağmen bu konuyu tartışmakta pek istekli görünmediğini söylüyor. OTURUM 1

12 Profesörün web sitesindeki içeriğe baktığı kesindi fakat oradaki bilgilerin bir bütünlüğünün olmadığını düşüyordu. Şu kesin ki içeriğini tam da anlayamamıştır. Bence, içerik üniversitenin istediği öğretim süreçleriyle de oldukça bağlantılıydı. Bu noktada birlikte çalışabilmemiz için bu içeriği anlatmam gerekliliğini hissettim ve her oturuma bu uygunluk ve metot bilgilerini anlatarak başlamayı düşünüyorum. OTURUM 1 (Düşünceler)

13 Oturum devam ederken Kordinatör birden konuyu kursun senkron mu yoksa bir VLE üzerinden mi verilmesi gerektiği konusuna getirmiş. Bu da profesörün ilgilisini çektiği için tartışma kursun verilme sürecindeki teknik ayrıntılar, avantaj ve dezavantajlar çerçevesinde sürmeye başlamış. Yazar ise tartışmayı öğretim tasarım sürecine ve adımlarına çekmeye çalışarak önceliğin bunun olduğunu açıklamış. OTURUM 1

14 Profesör, öğretim tasarımından çok teknik konulara daha ilgiliydi. Kordinatörden aldığım geri dönütler ve gözlemlerim doğrultusunda emekliliğine az kalmış bu nesil genel olarak 20 yaş aralığındaki çocuğu yaşındaki kişileri dinlemek pek ilgilerini çekmiyor. Bu noktada da öğretim tasarımcısı olarak bana çok fazla konuşacak yer kalmıyordu. OTURUM 1 (Düşünceler)

15 Yazar tartışmayı öğretim tasarımı süreçlerine çektikten sonra profesörün dikey olarak hazırlanmış kurs programını tartışmaya başlıyorlar. Profesöre başka kurslardaki programları inceleyip incelemediğini soruyor. Daha sonra profesörle diğer buluşmalarında kurs programını ayrıntılı bir şekilde analiz edeceklerine dair anlaşıyorlar. OTURUM 1

16 Profesörün kurs programını inceledikten sonra okuma listesindeki zorunlu bir kitabın diğer bir kurs programıyla aynı olduğunu farkettim. Hiçbir öğrenci bu durumdan bahsetmemiş, profesör de diğer kurslardan haberi olmadığı için bunun farkında olmamış Dolayısıyla bu farkında olmadan öğrencilere bedavadan not verme anlamına geliyor. OTURUM 1 (Düşünceler)

17 Ayrıca koordinatörün başlangıç oturumuna katılması hiç iyi bir fikir değil. Çünkü benim hedefim oturum boyunca öğretim tasarımı süreçlerinden bahsetmek teknik detayları değil. Bu nedenle bir koordinatörün görevi öğretim tasarım süreci bittikten sonra kursun verilmesiyle ilgili konuların konuşulacağı oturumda başlamalı. OTURUM 1 (Düşünceler)

18 Bu oturuma profesör tüm materyalleriyle gelmiş. Bu oturumda yazarın amacı, kursu inceledikten sonra diğer kurslarla bağlantılı olarak kurs için bir yer belirlemekti. Profesörün bu konuda istekli olması gerekiyordu fakat yazara göre bu biraz zordu. OTURUM 2

19 Bana kalırsa bir öğretim tasarımcısının ilk görevi kursun hedeflerinin ayrıştırıldığından ve net bir şekilde ortaya koyulduğundan emin olmaktır. Bu görev genellikle bir kurs başlatıldığında Program Komitesi tarafından uygulanmaktadır. Fakat gözlemlediğim kadarıyla, yerine getirilen bu görev de zaman içinde bir kaymaya uğramaktadır. Sebebi ise fakültenin emekli olması ve yerine yeni bir yönetimin gelmesidir. OTURUM 2 (Düşünceler)

20 Bana kalırsa bir kursun hedeflerinin ve yerinin belirlenmesi verilen kurs çerçevesinde ve hemen olmalıdır. Fakat bu işi düzgün yapabilmek için zamana ihtiyaç vardır fakat profesör fazla zaman kaybetmek istememektedir. Bu nedenle diğer kursların programlarını incelemem gerekmekteydi. OTURUM 2 (Düşünceler)

21 Bu süreçte 2 şey gözüme çarptı: Gözlemlediğim kadarıyla yüksek öğretimde program geliştirme süreci geleneksel üniversitelerde olduğu gibi sistematik değil, daha dağınık. Bu nedenle sistematikliği tercih eden bir öğretim tasarımcısı olarak fakülte kurallarıyla çatışma yaşıyorum. Sonuç şu: işin başında daha sistematik olmayı beklerken daha az sistematik bir yöntem benimsedim. Ayrıca fabrikasyondan el yapımı bir sürece geçiş yaptım. OTURUM 2 (Düşünceler)

22 Profesör ve Öğretim tasarımcısı arasındaki güç ilişkisini aslında birbirine çok uzak değil. Genel olarak görünürde profesör öğretim tasarımcısının genel konseptini kabul etse de, gerçekte bunu reddediyor. Üniversite yönetimi genellikle profesörlere kurslarıyla ilgili tam bir kontrol verdiğinden öğretim tasarımcısı yalınca bir tavsiye verici olarak görev alıyor. Sonuç şu: pedagojik-teknik kararlar bile profesörlerin değerlendirmeleri içinde kalıyor. OTURUM 2 (Düşünceler)

23 Sonuç olarak en sonda ortaya çıkacak ürünün kalitesi profesörün ne kadar zaman ayırdığı ve efor sarfettiğiyle ve öğretim tasarımcısının bununla ilgili fikirleriyle bağlantılı. Tekrar etmem gerekirse, öğretim tasarım modelleri Dick and Carey gibi tam anlamıyla üniversite bağlamında uygulanamıyor. Özellikle tasarım için gerekli olan zaman her zaman yetersiz kalıyor. OTURUM 2 (Düşünceler)

24 Diğer kurs programları incelendikten sonra yatay kurs programı üzerine çalışmak için hazır olduklarını söylüyor. Fakat profesör hala tasarım sürecinden çok kursun öğrencilere aktarımı konusu üzerinde daha ilgili. Yazar profesörün öğrencilerine her ders öncesinde verdiği okuma listesinden bahsederek bir nebze de olsa konuyu tasarım sürecine çekmeyi başarıyor. OTURUM 2

25 Yazar profesöre öğrencilere verilen okumaları profesörün nasıl dağıttığını soruyor çünkü kurs programında bu görünmüyor. Profesör okuma listesini haftanın bir zamanında birden verdiğini fakat bunları not etmediğini söylüyor. Bunun üzerine profesöre bu sürecin planlanmasının hem e-mail hem de telefon trafiğini azaltacağını yazar anlatıyor. Bu sebeple yazar profesörün kurs programındaki okuma listesin bölümlere ayırmak için tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor OTURUM 2

26 İlk bakışta okuma listeleri bazı temalar için çok fazlayken bazılarında az. Bunun sebebinin temalar arasındaki önem farkından mı yoksa basitçe materyalin fazla olduğundan mı olduğunu yazar sorguluyor. Bu nedenle temaların bölümlere ayırarak okuma listelerini bunlara göre ilişkilendirmenin öneminden bahsediyor. OTURUM 2

27 Yazar profesore bu verdigi okumların üzerinden nasıl geçtiğini sorduğunda profesör ona her plenary otururumları sırasında ogrencilere Sokratik soru cevap yontemiyle dersi işliyor fakat çoğunlukla bu lecturing tarzında. OTURUM 2

28 Yazar profesöre derse girmeden önce soracağı soruları not edip etmediğini soruyor. Profesör genellikle not almadığını çünkü okuma listesine çok hakim olduğunu söylüyor. Sorular dersin gidişatına göre ortaya çıkıyor ve eğer sınıfta okumalarla ilgili bir yanlış anlaşılma varsa onu hemen düzeltiyor. Bu yanlış anlaşılma eğer kişiselse doğrudan bu öğrenciye dönüt veriyor. OTURUM 2

29 Aslında profesörün bu yaptığı geleneksel yüksek öğretimin en güçlü noktalarından birisi: doğruyu buldurmanın heyecanıyla aşırı derecede sorgulamak ya da herkesin içinde başarısızlığa uğramanın utancı sonrasında diğer derste kendi küllerinden doğacağı bir süreç. Burada sorun şu: bu süreci senkron bir platformda bu süreçteki diyaloğa benzer şekilde uzaktan eğitimde nasıl simule edeceksiniz. OTURUM 2 (düşünceler)

30 Oturumdaki görüşme tekrar kursun öğrencilere nasıl aktarılacağına dönmüş. Bu noktada kullanılacak olan senkron öğretim platformunu daha önce test eden profesör olmamış çünkü Yaşamboyu Öğrenme Servisi ve sponsor arasındaki anlaşmaya göre bu süreçler videoconferencing yöntemiyle götürülmüş. Fakat bu kursun verileceği bir ortam seçeneği değil çünkü deniz aşırı ülkelerden kursu alacakların böyle bir teknoloji altyapıları yok. Bu nedenle yazar teknik destek ekibime platformun test edilebilmesi için bir randevu talep ediyor. OTURUM 2 (düşünceler)

31 Teknik destek ekibi ve yazarın ekibi birlikte birçok test yapmalarına rağmen çok başarılı olmamış. Yazara göre kullandıkları platform yüzlerce kişiyi aynı anda online olarak kabul edebilirdi. Fakat teknik ekip özellikle bandwidth genişliğinin yeterli olmadığını, bunun sonucunda da aynı anda sınırlı sayıda kişinin online olabileceğini söylüyor. OTURUM 3 (düşünceler)

32 Ekibin plan şu şekilde: bir workstation başında oturan teknik personel sınıf içinde dolaştırılan kablosuz bir mikrofonla yapılan tartışmaları yönetecek. Pedogojik olarak, yazar şöyle düşünüyor: bu virtual classroom normal sınıf ortamlarından farklı olarak optimal bir şekilde 25 öğrencinin herhangi bir zamanda aynı anda giriş yapabilecekleri, ve her öğrencinin bireysel olarak kendi workstationlarında çalışabilecekleri bir ortamdı. OTURUM 3 (düşünceler)

33 Yazar ve profesör kursun verileceği enstitünün yönetimiyle bir toplantı yapıyor. Yazar böyle bir sistemin eğitsel değerini aktarıyor ve enstitülerinin teknik eksiklikleriyle bağlantılı olarak gerekli olan sistem gereksinimlerinden bahsediyor. Yazara göre bu toplantı teoride bir grup öğrenciyi anlık olarak profesörle tartışma ortamında buluşturabilir. OTURUM 3

34 Fakat eğitimin verileceği yerden bir kullanıcıyla yapılan bağlantı çok yavaş gerçekleşiyor ve bu etkileşimi olumsuz etkiliyor. Profesör yeniliğe açık olduğunu belirterek 14 saatlik bir zaman dilimi farkından oluşan lag dan hoşlanmadığını söylüyor. Yazar da profesörle aynı fikirde. Bu nedenle kursun bu platformda verilmeye başlamadan önce geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıyorlar OTURUM 3

35 Toplantı sonrasında profesörün senkron ortamlara bağımlılığını azaltmak için farklı teknikler aramaya başlamışlar. Yazar daha önce başka bir profesörle asenkron olarak yapmış olduğu bir web sitesi ve kurs sürecinden bahsediyor. Bu web sitesine seslendirme eklenmiş Powerpointler, diyagram, fotoğraf, table ve figürler bulunduğunu söylüyor. Ayrıca sitede bir tartışma platformu olduğundan bahsediyor. OTURUM 3

36 Profesör bazı okumaların telif hakkının olduğunu fakat elinde paylaşabileceği dijital dokümanları olduğunu belirtiyor. Ayrıca kitabını yazara veriyor ki bu dijital bir formata bir an önce çevrilebilsin. Yazara göre bu süreç iyi bir başlangıç noktası hem kendisi hem de kordinatör için OTURUM 3

37 Didaktik materyaller için yazar profesöre bireysel ve takım aktiviteleri öneriyor. Profesör daha önce hiç bu tip aktivitelere yer vermemiş fakat istekli. Yazar piramit analojisinden yola çıkarak öğrencilerin kendi bilgilerini bireysel ve takım aktiviteleriyle nasıl inşaa edebileceklerini anlatıyor. OTURUM 3

38 Didaktik materyaller için yazar profesöre bireysel ve takım aktiviteleri öneriyor. Profesör daha önce hiç bu tip aktivitelere yer vermemiş fakat istekli. Yazar piramit analojisinden yola çıkarak öğrencilerin kendi bilgilerini bireysel ve takım aktiviteleriyle nasıl inşaa edebileceklerini anlatıyor. OTURUM 3

39 Yazar öğrencilere verilecek olan bireysel aktiviteler onları takım aktivitelerine hazırlayacak ve bu piramidin en üstünde yer alıyor. Aktivitelerin içeriği profesörün öğrenciler için gerekli olduğunu düşündüğü bilgilerden oluşacak. Bu bilgiler profesörün sınıfta öğrencilere sözel olarak sormuş olduğu sorulardan oluşabilir. OTURUM 3

40 Bunun için yazar profesörden açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular hazırlayarak bunları web sitesinde paylaşmasını istiyor. Daha yaratıcı fikirleri teşvik etmek için de takımlar için ayrıca açık uçlu sorular hazırlamasını istiyor. Ayrıca yazar profesörden tartışma formlarını deneyimlemesini tavsiye ediyor. OTURUM 3

41 Yazara göre bu yapılanlar profesörün öğrencileriyle anı anda online olarak bulunabilmeleri için mediumları asenkronlaştırmak. Bu yöntem profesörün tam olarak istediği şey değil fakat senkron platformu işlevsel hale getirene kadar geçici bir çözüm. OTURUM 3

42 Bu oturuma bireysel ve takım aktivitelerini hazırlamakla başlanıyor. Yazar ve profesör çoktan seçmeli soruları önemli olan notları belirleyerek yazıyorlar. Bu sırada kursun hedefleri de ortaya çıkıyor. OTURUM 4

43 Bu oturuma bireysel ve takım aktivitelerini hazırlamakla başlanıyor. Yazar ve profesör önemli olan noktaları belirleyerek çoktan seçmeli sorular hazırlıyor. Bu sırada kursun hedefleri de ortaya çıkıyor. OTURUM 4 (düşünceler)

44 Genel olarak şunu hissediyorum: profesörler sınav sorularıyla genel hedef yazma arasında kafa karışıklığı yaşıyorlar. Genel hedeflerin beceri ve üstbilgileri (knowledge) hedeflerken, sınav soruları textin bir bölümündeki bilginin öğrenci tarafından anlaşılıp anlaşışmadığını hedefler. Başlarda bu profesörler tarafından anlaşılmış görünse de süreç içinde sürekli bu konuya dönüyorum. OTURUM 4 (düşünceler)

45 Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı bir başlangıç noktası alan yazar ve profesör, daha sonra açık uçlu soruları hazırlamaya başlamışlar. Özellikle açık uçlu soruları çıkarım yapılması müsait farklı cevapları teşvik eder tarzda hazırlamaya çalışıyorlar. Bunu yaparak takım aktivitelerinde birbirleriyle eşleşen öğrencileri birbirleriyle tartışarak yapılandırmacı bir yaklaşımla yaratıcılıkları geliştirilmesi amaçlanmış. OTURUM 4

46 Bu süreçlerin zaman kaybına neden olacağını düşünerek gereksiz bazı okumaları profesör listeden çıkarabileceğini farketmiş. Daha sonra profesörün orijinal kurs programına tekrar dönülmüş. 13 hafta sürecek kurs için okumalar tekrar dağıtılmış. Bu şekilde oturumun sonuna gelinmiş. Profesör 2. hafta bireysel ve takım etkinliklerini yazara göndereceğini belirtmiş. OTURUM 4

47 Bu oturuma profesörün anlaşıldığı üzere göndermiş olduğu bireysel ve takım aktivitelerine odaklanılıyor. Profesör bu aktiviteler için genellikle «Bunu kim yaptı?» «Bunun için hangi terim kullanılır?» «Bu hangi yılda yapıldı?» gibi basit sorular sormuş. Yazar profesörü soruları biraz daha zorlaştırmasını yoksa öğrencilerin efor sarfetmeden cevapları dolaştırıp aktiviteyi tamamlayabileceği konusunda uyarıyor. OTURUM 5

48 Özellikle sorulara bazı key wordslar ekleyebileceğini söylüyor: «kendi cümlelerinizle yazınız» «kendi tecrübeleriniz çerçevesinde cevap veriniz» gibi. Bu şekilde bireysel aktivitelerin gerçekten bireysel olup olmadığı anlaşılabilir. OTURUM 5

49 Takım aktiviteleri için hazırlanmış sorular için çok uzun, komplex ve açık değil. Yazar profesörü soruları revize etmesi için uyarıyor ve profesör bu konuda yazarla hemfikir. OTURUM 5

50 Profesör reaksiyonlarını gizlemeye çalışsa da vermiş olduğum fikirlerden eğleniyor görünüyordu. Fakat bazen onun bölgesini işgal etmiş gibi hissediyordum. Profesör her ne kadar daha önce bir öğretim tasarımcısıyla birlikte çalışmasa da, sürecin gidişatından memnun olduğunu söylüyor. Hatta kursunun içeriğiyle ilgili olarak öğrencileri hariç daha önce hiçkimseyle konuşmadığını fakat benimle birlikte yapmış olduğu bu aktivitenin ilham verici olduğunu belirtiyor. OTURUM 5 (düşünceler)

51 Bunlara rağmen hala öğretim tasarımcısının rolünün öneminin tam olarak kavranamadığını düşünüyorum. Geleneksek üniversitelerde genellikle kurs programlarının düzenlenmesinin ağırlıklı olarak bireysel ve hatta diğer fakülte üyelerinden bile saklandığını düşünürsek, bir yumurta kabuğunu üzerinde yürüyormuş gibi dikkatli olmam gerekiyor. OTURUM 5 (düşünceler)

52 Tekrar bireysel ve takım aktivitelerine dönüş yapılıyor. Yazar profesörden takım aktivitelerine ek olarak her öğrencinin bireysel aktiviteleri için vermiş olduğu cevaplara bir havuz oluşturmasını öneriyor. Bu sayede öğrenciler cevaplarını tartışma şansı bulacaklar. OTURUM 5

53 Bunun yanısıra yazar profesöre içeriklerini diagram eklemesini tavsiye ediyor. Özellikle öğrencilerin başlarda genel konsepti anlamaları için bir mental model vermesiini öneriyor. Yazar profesöre kavram haritaları konusunda açılamalar yapıyor ve profesör okumalara ve aktivitelere diagramlar geliştirme konusunda ikna oluyor. OTURUM 5

54 Bu oturuma diagramları inceleyerek başlamışlar. Yazar digramı kordinatöre bir grafikere göndermesini isteyerek daha profesyonel bir görünüm almasını istiyor. Daha sonra tekrar takım aktiviteleri için hazırlanmış sorulara dönüyorlar. Çok uzun ve karmaşık olan bu sorular için yazar profesöre soruları ayrıştırmasını ve basitçe evet ya da hayır cevaplı değil de komple cevap içeren sorular sormasını öneriyor. OTURUM 6

55 Profesör sokratik yöntemler konusunda tecrübeli olsa da öğrencileriyle sadece konuşuyor fakat iletişim kurma konusunda becerileri eksik. Bu konuda 2 şey dikkatimi çekiyor. 1. Gerekli olmamasına rağmen kendi çalışma arkadaşlarıyla iletişim kuruyormuş gibi yazıyor 2. Konuşma tarzı yazım tarzına yansıyor ki bu şu anki bağlamımız ile uyumsuz. OTURUM 6 (düşünceler)

56 Oturum süresince ayrıca kendimize bir çalışma metodu belirlerler. Profesörün zaman kısıtlılığı ve kampüste sürekli bulunmamasından dolayı içerikleri yazara gönderecek ve yazar bunları inceledikten sonra dönüt verecek. Daha sonra bu içerikler koordinatöre gönderilerek teknik ekip tarafından son rütuşları yapılacak. En son da final ürünü için profesörle yazar tekrar bir araya gelip hataları ayıklayacaklar. Bunun yanı sıra telefon ve masaüstü paylaşımı yoluyla hazırlanacak diagramları tartışacaklar. OTURUM 6 (düşünceler)

57 Gelecek diğer haftalarda profesör ve yazar genellikle bireysel ve takım aktiviteleri üzerine yogunlaşmışlar. Özellikle profesörün daha önce tecrübesi olmadığını dikkate alırsak takım aktiviteleri üzerinde daha çok çalışılmış. Ayrıca didaktik materyaller için çeşitli web siteleri bulunup öğrencilere ulaştırılmış. Fakat bu sitelerin çoğu ingilizce olduğundan deniz aşırı ülkedeki Fransızca konuşan kişiler için çok az sayıda kaynak bulunmuş. Ara oturumlar

58 Ayrıca bu oturumlarda, teknik ekiple birlikte plenary aktivitelerinin nasıl yapılacağına dair beyinfırnıtası yapılır. Bu sırada teknik ekip tam anlamıyla duvara toslamıştır. Çünkü senkron platform hala hazır değil ve öğrencilere anlık kullanım imkanı tam olarak veremiyor. Profesör öğrencilerine kullanmalarını söyleyebilir fakat bandwidth sorunu ve kesintilerden dolayı iletişimde aksamalar olacaktır. Ara oturumlar

59 Hepbirlikte profesörün hafralık olarak şu yolu takip edebileceğine karar verdik: Profesör didaktik materyaller ile bağlantılı olarak genel konseptin çerçevesini çizen bir yazıyı websitesine gönderecek ve öğrencilere okumaları ve bireysel aktiviteleri için gerekli olan kaynakları sağlayacak. Öğrenciler bireysel aktivitelerini online olarak gönderecek ve takım aktivitelerini derslerden önce tamamlayacaklar Ara oturumlar

60 Profesör aktiviteler dönütleri asenkron olarak öğrencilere verecek. Plenary oturumlarında ise profesör yapılan okumalarla ilgili önemli noktaları vurgulayarak genel bir özet yapacak. Umulan, özellikle bu aktivite öğrencileri motive eleştirisel düşünme kapasitelerini geliştirecek. Ara oturumlar

61 Bu aktivitelerde profesörün basit bir bilgi sağlayıcısı olma rolünden, öğrencileri etkileşime sokan bir bilgi lideri, merakı teşvik eden ve öğrencilerin kendi bilgi kapasitelerini inşaa etmesine engel olan yapay bariyerleri yok eden bir role geçiş yapmıştır. Bir başka düşünce ise: burada yapmış olduğumu şeyi uzaktan eğitim kavramıyla artık tarif edemeyiz. Artık çevrimiçi öğrenme paradigmasına geçiş yaptık. Ara oturumlar (düşünceler)

62 Tüm zaman kısıtlamalarına ve zorluklara rağmen 6 ay sonunda başarılı bir iş çıkardığımız söylenebilir. Ara oturumlar

63


"CASE – 6 I DID IT MY WAY. FARKLILIKLAR Diğerlerinden farklı olarak tasarım sürecine ayrıcağı vakti fazla Tasarım bilgisi var Daha önce uzaktan eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları