Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi"— Sunum transkripti:

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi
“MECC” Mini Extracorporeal Circuit Cardiopulmonary Bypass Mini - Kardiyopulmoner Baypas MECC minimal ekstrakorporeal baypas , mini baypas isimleri ile adlandırılan nispeten yeni bir teknolojidir. Prof.Dr.Selim İsbir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi

2 Std KPB Geniş Yüzey kontakt akt.yüzeyi Kardiyotomi Hemodilüsyon
aspirasyon Hemodilüsyon Std KPB Ayrıca sadece geniş yüzey kontakt aktivasyonu değil bunun yanında hemodilüsyon, yüksek doz kardiyopleji, roller pompanın özellikle kanın şekilli elemanları üzerindeki travmatik etkisi, kardiyotomi aspirasyonu yani, bizim pompa aspirasyonu dediğimiz mediastenden aspire edilip pompaya giden kan, bunların hepsi inflamatuar yanıtı arttıran faktörlerdir. Roller pompa Yüksek doz kardiyopleji

3

4 Hastaya Fazla Yükleniyoruz !
Sonuçta özellikle yaşlı hasta populasyonunda bu işlem hastanın sırtına aşırı yük bindirmekte. Moratlite ve morbiditenin en önemli sebebi haline gelmektedir.

5 Tarihçe 1998 ilk vaka Almanya, atan kalpte
1999 Kross klemp ile beraber 2000 Fransa 2002 Hollanda 2003 toplam vaka sayısı KPB ın yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 1950 li yılların sonundan itibaren KVC de görülen mortalite ve morbiditenin temel sebebinin KPB a bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla sonraki yıllarda bu yönde çalışmalar artmış ve ECC da yüzey alanı ve prime solusyonun azaltmaya yönelik çalışmlar hız kazanmıştır. Gelişimine baktığımızda ilk olarak 1998 de almanyada kullanıma girmiş sonrasında avrupada yaygınlaşmıştır.

6 MECC – Std. KPB MECC sistemi, Standart kardiyopulmoner baypas devrelerinden farkı venöz rezervuarın olmaması ve kafa olarak roller pompa yerine santrifugal pompa kafasının kullanılmasıdır.

7 MECC Daha kısa tüp set Prime hacmi düşük Venöz Rezervuar yok
Santrifugal Pompa Heparin kaplı sistem Ototransfüzyon Ayrıca tübing set uzunluğu kısaltılmış prime hacmi rezervuar ve tübing setteki değişikliklere bağlı olarak azaltılmıştır. Sistemde ayrıca heparin kaplı devreler kullanılmış ve bu şekilde sistemik heparin ozunu azaltmak mümkün olmuştur.

8 MARMARA , Mini - KPB MECC sistemi bütün bu faktörleri azaltmaya yönelik olarak planlanmış bir sistemdir. Kapalı sistem olup bu şekilde hem rezervuar ortadan kaldırılmış böylece prime hacmi düşürülmüş ve hemodilüsyonon azaltılmıştır. Ayrıca rezervuar olamadığından kardiyotomi suctionda yoktur ve ototransfüzyon kullanılmaktadır.Mediastenden aspire edilen kan ototransfüzyona gitmekte ordan gerekirse hastaya verilmektedir. Kan kardiyoplejisi düşük hacimde verilmekte. Yaklaşık 500 cc lik bir kardiyopleji yeterli olmaktadır. Tübing setteki kaplama fizyolojik olup her firmanın kendine göre kaplaması bulunmaktadır. Aslında bunların hepsini std KPB da da uygulamak mümkündür. Prime hacmini düşürmek için retrograd otolog prime yapılabilir. Sentriifugal pompa kafası kullanılabilir. Kaplamalı oksijenatör ve devreler ayrıca kullanılabilir. MECC bunların hepsini tek bir sette toplayan bir sistemdir. Kapalı sistem Sentrifugal pompa Prime hacmi < 600 ml Kan Kardiyoplejisi Ototransfüzyon Bioline kaplama

9 Marmara MECC Marmarada kullandığımız MECC sistemi. Sentrifugal pompa.

10 MECC Std KPB MECC ve Std KPB da kullanılan sarf malzemeler. MECC çok daha basit görünüyor.

11 Venöz Bubble Trap Venöz bubble trap sistemden hava çıkarılmasını sağlayan en önemli komponent. Bu parça 175 mikrona kadar olan partikülleri elimine ediyor. Bir ucu Venöz hattın bir ucuna diğer ucu ototransfüzyon sistemine bağlanıyor ve bu şekilde sistemdeki hava çıkaılabiliyor.

12

13 MECC ile ilgili yapılan çok sayıda çalışma mevcut
MECC ile ilgili yapılan çok sayıda çalışma mevcut. Özellikle kan tablosu üzerindeki etkileri std KPB a oranla üstün görünüyor.

14 MECC ile daha yüksek MAP elde edilmesi mümkün
MECC ile daha yüksek MAP elde edilmesi mümkün. Ayrıca yapılan çalışmalar KPB esnasında NE kullanımının daha az olduğunu göstermekte.

15 İnflamatuar yanıt üzerindeki etkilerini Beliz hanım daha detaylı anlatacak ama bazı parametrelerde olumlu.

16 Çok sayıda çalışma mevcut
Çok sayıda çalışma mevcut. Ancak geniş vaka serilerinde çok merkezli çalışmalar yok. Daha çok tek merkezli çalışmalar mevcut.

17 MECC vs Std KPB Mortalite avantajı yok, ancak vaka sayısı arttıkça mortalite azalıyor. Hemodilüsyonu azaltıyor. Transfüzyon oranlarını azaltıyor. Troponin seviyeleri düşük. Nörolojik olay insidansı ? Sadece 1 çalışmada anlamlı ( 7 ye 1 ) Renal Disfonksiyon ? Üre ve Krea. Seviyeleri MECC de düşük Bu çalışmaların özetlerine baktığımızda

18 MECC vs Std KPB Ventilasyon süresi düşük.
Hastanede kalış süresi anlamlı fark göstermiyor. İnflamatuar yanıt azalmış görünüyor. İnfeksiyon, Atriyal fibrilasyon vb komplikasyonlarda analamlı fark yok.

19 MECC sistemi özellikle Off Pump Koroner cerrahisi ve konvansiyonel KPB ilekarşılaştırıldığında, komplet revaskülarizasyona olanak tanıması ile beraber postop datlar açısından bakıldığında off pump cerrahi ile benzer fakat konvansiyonel cerrahiye üstün rakamlar vermektedir.Bu çalışmada görüldüğü üzere ventilasyon süresi 24 saatlik kanama, ICU kalış süresi, kan tx oranları konvansiyonel cerrahiye göre istatistiksel olarak üstün ve off pump ile benzerdir. Gene inotrop ihtiyacı ve postop deliryum oranları konvasnsiyonel cerrahiye üstün bulunmuş fakat stroke oranları ECC den iyi olmakla brlikte off pumpa göre kötü bulunmuştur.

20 Bu yıl hazırlanan ve yıl sonuna kadar yayınlanması planlanan STS, Ameikan Kardiyovasküler anestezi derneği ve amerikan perfüzyonistler derneği kılavuzlarına göre

21 Mini KPB kullanımı Klass II a olarak gösterilmiştir
Mini KPB kullanımı Klass II a olarak gösterilmiştir. Bu kılavuzlarda klass I endikasyon bulunmamaktadır. Ayrıca biyokompatible devrelerde klass Iia olarak yer almaktadır.

22 Marmara - MECC N=49 Hasta KABG, KABG + SVR, MVR
Ortalama kross klemp : 36 dk Ortalama KPB : 66 dk Giriş Hct : 40 Çıkış Hct : 28 Balans :+ 500 lerde

23 Dezavantajları Kapalı sistem - Hava Embolisi Distansiyon
Kross Klemp konulduktan sonra yüksek aort basıncı Backflow ? Sistemin dezavantajlarına baktığımızda, kapalı sistem olması ve rezervuar olamamsı nedeni ile hava embolisi şansı yüksek. Ayrıca kalbin distande olma şansı fazla.Kross koyduğumuzda aortadaki basıncın yüksek olması aortaya travmatik olabilir. Ameliyat esnasında backflow şansı fazla.

24 Kalbi Boşaltmak için Arteryel pompa akımı arttırılır
Hastanın pozisyonu değiştirilir Ters trendelenburg IV Nitrogliserin bolus Konvensiyonel KPB da kalp dolu olduğundan boşlatmak için venöz klempi açar ve flowu azaltırız. Konvensiyonel kpb a karşılık MECC de rezervuar olmadığından kalbi iyi boşaltamadığınızı düşündüğünüz anda yapılabilecekler ise şunlardır. Öncelikle arteryel kan akımını arttırırız. Böylelikle sağ kalpten daha fazla kan drene ederekten bunu venöz sisteme veririz. İkincisi hsta pozisyonunu değiştiririz. Son olarakta venöz vaskular sistemi açmak için IV nitrogliserin bolus yaparız.

25 İyi Sonuç için !!! Perfüzyonist Anestezi

26 Sonuç MECC yeni gelişen bir teknoloji. Kısa sürede adapte edilebilir.
Randomize bir çalışma yok. İnflamatuar yanıtı azaltıyor. Transfüzyon oranlarını azaltıyor. Geniş vaka serilerine ihtiyaç var. Maliyet ???


"Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları