Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik Ders Notları Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bölüm 02 Görsel ve Tablo Teknikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik Ders Notları Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bölüm 02 Görsel ve Tablo Teknikleri."— Sunum transkripti:

1 İstatistik Ders Notları Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bölüm 02 Görsel ve Tablo Teknikleri

2  Değişken bir ana kütle veya örneklemin karakteristik özellikleridir. Örn. Öğrenci notları. Genellikle X, Y, Z gibi harflerle gösterilir…  Bir değişkenin belli aralıkta alabileceği olası sonuçlar, değerleri oluşturur. Örn. Öğrenci Notları (0..100)  Veri ise bir değişkenin gözlemlenen değerleridir. Örn. Öğrenci Notları : {67, 74, 71, 83, 93, 55, 48} Tanımlar İstatistik Ders Notları – Bölüm 02

3 Nümerik (Sayısal) Veri  Gerçek sayılar, Örn. Ağırlık, Yükseklik, fiyat vb.  Aralıklı veya nicel veri olarak da ifade edilebilir.  Aritmetik operasyonlar aralıklı veri olarak belirtilir. (2*Yükseklik, Fiyat + 1$) İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Tanımlar

4 Kategorik Veri  Kategoriler olarak ayrılmış veri setleridir. Örn. Evlilik Durumu, Bekar =1, Evli =2, Boşanmış =3, Dul =4  Nitel ve Nominal veri olarak da adlandırılabilir.  Nominal veri ile aritmetik işlemler gerçekleşemez. (Evli / 2 = Boşanmış) İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Tanımlar

5 Sıralı Veri  Doğal olarak kategorik yapıda olan sıralanmış verilerdir. Örn. Ders Oranlama Sistemi Kötü = 1, Kabul Edilebilir = 2, İyi = 3, Çok İyi = 4, Mükemmel = 5  Aritmetik ifadeler genel olarak mana ifade etmez. (2*Kabul Edilebilir = İyi), ama aşağıdaki gibi matematiksel ifadeler bir mana ifade edebilir: Mükemmel > İyi veya Kabul Edilebilir < Çok İyi İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Tanımlar

6 Zaman Serisi Verisi:  Bir değişkenin zamanla değişimini gösterir Arakesit Veriler:  Aynı zaman noktasındaki farklı veriler İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Tanımlar

7 Zaman serileri dikey eksende değişken değerlerinin, yatay eksende zamanların verildiği çizgi grafikleri ile sunulurlar. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Tanımlar

8 Örn2.1 –Aşağıdaki örneklerde yer alan verilerin Numerik, kategorik veya sıralı olma durumunu değerlendiriniz. a.Örneklemdeki her firma için en yüksek satış yapılan ay (Kategorik) b.Üniversitelerde Profesörler tarafından eğitim verilen bölümler (Kategorik) c.Bir yıl boyunca altının hafta sonu kapanış fiyatları (Nümerik) d.Bir restoranda müşteriler tarafında istenilen menü boyutları (Normal, Büyük, Mega) (Sıralı) e.Amerika tarafından aylık olarak ithal edilen petrokimya ürünü miktarı (Nümerik) İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Tanımlar

9 İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Kategorik Veriler İçin Görsel ve Tablo Teknikleri Kategorik Değişkenler Frekans Dağılımı Sütun Grafikleri Pasta diyagramı Pareto diyagramı Nümerik Değişkenler Çizgi Grafikleri Frekans Dağılım Histogram ve Ogive Stemplot Diyagramı Serpilme Diyagramı

10  Kategorik veriler için yapabileceğimiz tek hesaplama değişkenin her bir değerinin frekansların sayılmasıdır.  Bu tür verileri kategoriler ve frekansların sunulduğu «Frekans Dağılımı» tabloları yardımıyla özetleyebiliriz.  Göreceli Frekans Dağılımı tablosu kategorileri, frekansları ve oransal frekans değerlerini birlikte sunar. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Kategorik Veriler İçin Görsel ve Tablo Teknikleri

11 Örn2.2 – Bir öğrenci işleri bürosu son yıllarda işletme fakültesinde mezun olan öğrenciler üzerinde bir araştırma yaparak, hangi tür işlere yerleştirildiklerini belirlemeye çalışmıştır. Bu verileri yeni dönemde hangi tür firmaların iş görüşmeleri için kampüs organizasyonlarına davet edileceğine karar verme için kullanacaktır. Çalışma alanları aşağıda sunulmuştur. 1.Muhasebe 2.Finans 3.Genel Yönetim 4.Pazarlama ve Satış 5.Diğer İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Kategorik Veriler İçin Görsel ve Tablo Teknikleri

12 İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 11241424525411423 45141324312542332 54141455142422525 15341412134245512 21433141111241432 24112444545113213 31531321115323425 13111424421445521 44253241143242311 12114143442314533 14124145222544414 41441242232144341 34533151422155411 1432211423133223 4221423115112111 Kategorik Veriler İçin Görsel ve Tablo Teknikleri

13 İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Çalışma alanıFrekansGöreceli Frekans (%) Accounting7328.9 Finance5220.6 General Management3614.2 Marketing/Sales6425.3 Other2811.1 Total253100 Aynı veri, farklı sunum teknikleri Kategorik Veriler İçin Görsel ve Tablo Teknikleri

14  Veriler kategorik olmadığında çeşitli görsel yöntemler yardımıyla tanımlanabilirler.  Bu metotlar arasında en çok kullanılanı ve önemlisi «Histogram» dır.  Histogram nümerik verileri özetleyen güçlü bir görsel araç olmakla beraber, olasılıkları açıklayabildiği için de ayrıca dikkate değerdir. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Nümerik Veriler İçin Görsel Teknikler

15 Histogram üç aşamada çizilir. 1.Verileri topla. 2.Frekans dağılımı tablosunu hazırla. 3.Histogramı çiz. Örn2.3 – Aşağıda veri seti verilmiş olan şehirlerarası arama tutarlarına ait histogram grafiğini çiziniz. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Nümerik Veriler İçin Görsel Teknikler 42.1939.2175.718.37…114.6715.30 38.4548.5488.627.18…27.5775.49 29.2393.3199.5011.07…64.7868.69 89.35104.8885.001.47…45.8135.00 ………………… 74.0193.5723.319.01…3.0341.38 56.01011.0584.77…9.1645.77

16 İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Nümerik Veriler İçin Görsel Teknikler SınıflarFrekanslar 0 to 1571 15 to 3037 30 to 4513 45 to 609 60 to 7510 75 to 9018 90 to 10528 105 to 12014 Total200 Histogram

17 İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Nümerik Veriler İçin Görsel Teknikler Çarpıklık  Bir frekans dağılımının asimetriklik ölçütüdür.  Sola Çarpık  Sağa Çarpık  Simetrik (Çarpık Değil)

18 İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Nümerik Veriler İçin Görsel Teknikler Basıklık  Bir frekans dağılımının dik veya yassı olması durumu Göreceli tepeli Göreceli Yassı Normal

19 Bir dağılım şekli üzerinde yorum yapmamızı sağlayacak histogram benzeri bir görsel gösterimdir. Nümerik değişkenlerle çizim yapılabilir. Örn2.4 – Bir grup çalışanın ağırlıkları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Stem-Plot diyagramını çiziniz. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Nümerik Veriler İçin Görsel Teknikler 173165171175188 183177160151169 162179145171175 168158186182162 154180164166157

20 Stem-plot diyagramını çizmede ilk adım; hangi basamakların dal, hangi basamakların yaprak olarak ayrılacağıdır. Bu soruda üç haneli sayımızın ilk iki basamağı dal, son basamağı yaprak olarak alınmıştır. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Nümerik Veriler İçin Görsel Teknikler AğırlıkDalYaprak 173173 183183 İkinci aşamada ise belirlenen dal basamakları alt alta gelecek şekilde yaprak frekansları sağa doğru sıralanır. Burada önemli nokta frekansların sola hizalı olarak yerleştirilmesidir. DalYaprak 145 154 8 1 7 162 8 5 0 4 6 9 2 173 7 9 1 5 1 5 183 0 6 2 8

21  Kümülatif frekans dağılımının bir grafiğidir. Üç aşamada oluşturulur … 1.Göreceli frekansları hesapla. 2.Kümülatif frekansları hesapla (frekansları önceki frekansların toplamına ekleyerek. 3.Ogive eğrisini çiz. (İlk sınıf için kümülatif frekans, göreceli frekans olarak ele alınır.) İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Ogive

22 İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Ogive LimitlerGöreceli Frekanslar Kümülatif Frekanslar 0 to 1571/200=0.3550.355 15 to 3037/200 = 0.1850.540 30 to 4513/200 = 0.0650.605 45 to 609/200 = 0.0450.650 60 to 7510/200 = 0.0500.700 75 to 9018/200 = 0.0900.790 90 to 10528/200 = 0.1400.930 105 to 12014/200 = 0.0701.00 Total200 Örn2.5 – Örnek 2.3 deki veriler için bir ogive çiziniz. Telefon Faturası için Ogive Faturaların % 50 hangi değerin altındadır.

23 Tabular Method: Kontenjans Tablosu (Çapraz Sınıflama Tablosu) iki kategorik değişken arasındaki ilişkiyi açıklar. Örn2.6 – Bir reklam yöneticileri yeni yapacağı kampanya için yaptığı araştırmada 4 farklı gazete için, meslek grupları bazında okunma oranlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Aşağıdaki kontenjans tablosuna bakarak meslek grupları ile gazete okuma oranları arasındaki ilişkiyi tartışınız. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 İki Değişken Arasındaki İlişkiyi Açıklamak Meslek GazeteMavi YakalıBeyaz YakalıEsnafToplam Posta27393389 Milliyet184351112 Hürriyet38212281 Sabah37152072 Toplam120108126354

24 Serpilme Diyagramı: Üç adımda hazırlanır. 1)Veri topla. 2)Bağımsız değişkeni belirle (X – Ev Boyutu) and Bağımlı değişken (Y – Satış Fiyatı) 3)Excel Kullanarak serpilme diyagramı çiz Örn2.7 – Bir emlak komisyoncusu emlak büyüklükleri ile satış fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemek istemektedir. Serpilme diyagramı çizerek ilişkiyi yorumlayınız. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 İki Değişken Arasındaki İlişkiyi Açıklamak Size231626202214332823202718 Price315229355261234216308306289204265195

25 Aşağıdaki diyagramdan da anlaşılacağı üzere ev boyutu ile fiyatı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Serpilme Diyagramı

26 Doğrusallık ve Yön serpilme diyagramında incelenen iki farklı karakteristiktir. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Serpilme Diyagramı

27 S2.1 – Aşağıda sunulmuş olan değişkenlerin gözlemlenen verilerini tipini tanımlayınız. a.İstatistik dersindeki öğrenci sayısı b.Öğrenci tarafından yapılan hoca değerlendirmeleri (1 = kötü, 5 = mükemmel) c.Bir seçmenin politik tercihi d.Türkiye’deki bölgeler e.Bir devre mülkün büyüklüğü (metrekare olarak) İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 Çalışma Soruları

28 S2.2 – 40 devlet memurunun almış oldukları maaşları içeren örnekleme ait veriler aşağıda sunulmuştur. a.Stem-Plot diyagramını çiziniz. (İlk iki basamak dal olacak) b.Frekans dağılımı tablosunu çiziniz. (Sınıfları kullanarak) c.Göreceli frekans dağılımı tablosunu çiziniz. d.Ogive grafiğini çiziniz. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 208160175334228211179354 265215191239298226220260 173263226165252422284232 225348290180300200245204 256281230275158224315217 Çalışma Soruları

29 S2.3 – Son beş yıl içerisinde üniversitelerden MBA derecesi alan erkek ve bayan öğrencilere ait veriler aşağıda sunulmuştur. a.Sütun grafiği kullanarak veriyi görselleştirin. b.Çizgi grafiği kullanarak veriyi özelleştirin. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 YılErkekBayan 19887412 19898520 19909032 199111248 199212867 Çalışma Soruları

30 S2.4 – Bir mobilya mağazası müdürü verilmiş olan reklamların müşterileri ne ölçüde etkilediğini belirlemek istemektedir. Son 8 aya ait reklam verme sayısını ve toplam müşteri sayısını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Serpilme diyagramı çizerek müşteri sayısı ile reklam sayısı arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. İstatistik Ders Notları – Bölüm 02 AyReklam Sayısı (x)Müşteri Sayısı (y) 15528 212876 38653 46571 54556 6151058 710963 87719 Çalışma Soruları

31  Keller, Gerald; Statistics for Management and Economics, 9e, 2012  Groebner, D.F.; Shannon, P.W., Fry, P.C, Smith, K.D; Business Statistics: A decision Making Approach, 7e, 2007  Azcel, A.D; Complete Business Statistics, 7e, 2009  Newbold, P., Carlson, W., Thorne B.; Statistics for Business and Economics, 6e, 2007  Ott, R.L., Longnecker, M.; An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, 6e, 2010  Black, K.; Business Statistics for Contemporary Decision Making, 6e, 2010 Kaynaklar İstatistik Ders Notları – Bölüm 02


"İstatistik Ders Notları Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bölüm 02 Görsel ve Tablo Teknikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları