Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNCOTERMS TESLİM ŞEKİLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNCOTERMS TESLİM ŞEKİLLERİ"— Sunum transkripti:

1 İNCOTERMS TESLİM ŞEKİLLERİ
Öğr. Gör. Neşe CENKÇİ

2 İNCOTERMS ( İnternational Commercial Terms)
Uluslararası ticaret odası tarafından yayınlanan ‘’İNCOTERMS’’ uluslararası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece ihracatçı ve ithalatçının gereksiz zaman ve maliyet kaybını önlemek amacıyla uluslararası ticarete bazı kurallar getirmiş ve bu düzenlemeler ilk kez 1936’da INCOTERMS adıyla ortaya koymuştur.

3 İNCOTERMS İncoterms teslim şekilleri 4 ana grupta toplanır.
1- E Grubu-Çıkış 2- F Grubu- Ana Taşıma Bedeli Ödenmiş olarak Teslim 3- C Grubu- Ana Taşıma Bedeli Ödenmemiş olarak Teslim 4- D Grubu - Varış

4 E GRUBU-ÇIKIŞ E GRUBU-ÇIKIŞ EXW- EXWORKS-İş yerinde teslim

5 E GRUBU- ÇIKIŞ EXW- EXWORKS - İŞYERİNDE TESLİM

6 F GRUBU-ANA TAŞIMA BEDELİ ÖDENMEMİŞ
FCR-FREE CARRİER-TAŞIYICIYA TESLİM FAS- FREE ALONG SİDE SHİP- GEMİ BORDASINDA TESLİM FOB- FREE ON BOARD-GEMİ GÜVERTESİNDE TESLİM

7 C GRUBU-ANA TAŞIMA BEDELİ ÖDENMİŞ
CFR-COST AND FREİGHT-MAL BEDELİ, NAVLUN CIF- COST , INSURANCE AND FREİGHT-MAL BEDELİ, SİGORTA, NAVLUN CPT-CARRİAGE PAİD TO-TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM CIP-CARRİAGE INSURANCE PAİD TO-TAŞIMA ÜCRETİ SİGORTA, ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

8 EX WORKS (EXW) Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri
Taşıma Sözleşmesi Sigorta sözleşmesi

9 EXWORKS (EXW) ‘‘ İşyerinde Teslim ’’ terimi, satıcının malları, kendi mahallinde veya ismen belirlenmiş bir yerde ( örneğin: işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde, alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Satıcının malları kendi kuruluşunda alıcı için hazır hale getirmesiyle yükümlülüğünün sona erdiğini belirten bu terim, satıcının asgari yükümlülüğünü ifade eder. Satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ve gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların, satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün hasar ve masraflar alıcıya aittir. Şayet, alıcı doğrudan veya dolaylı olarak ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahip değilse, EXW terimi kullanılmamalı, bu terimin yerine, satıcının yüklemeyi, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapmayı kabul etmesi şartıyla FCA terimi kullanılmalıdır. EXW taşıma şeklinde tüm masraf ve riskleri alıcıya aittir.  EXW işlemlerde, satıcının riskleri minimum olmakla birlikte, alıcı malı depodan kendi nakliyecisi ile teslim alarak, o noktadan sonraki tüm masrafları ve riskleri üstlenmiş olur. Bu teslim şekli satıcıya en az, alıcıya en fazla sorumluluk yükleyen teslim şeklidir.

10 1.EX WORKS ( EXW )

11 1. EX WORKS ( EXW )

12 Satıcının Yükümlülükleri
Satıcı, satış sözleşmesi uyarınca malları ve ticari faturayı ve sözleşmenin gerektirebileceği diğer belgeleri sağlamalıdır. Satıcı, alıcının istemi üzerine ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izinlerin alınması hususunda alıcıya yardımcı olmalıdır. Ayrıca, satıcı, alıcının talebi üzerine hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, uygulandığı ölçüde yedinde bulunan ve güvenlik işlemleri için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte veya süre içerisinde belirtilen teslim yerinde, eğer üzerinde anlaşılan belirli bir nokta varsa o noktada, herhangi bir taşıma aracına yüklenmemiş olarak alıcının tasarrufuna bırakılmalıdır. Eğer belirtilen yerde belli bir nokta kararlaştırılmamış ise ve eğer uygun birkaç nokta varsa, satıcı teslim yeri içindeki bu noktalardan kendisine en uygun olanı seçebilir. Satıcının, EXW teriminde, taşıma ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, satıcı, talep üzerine, alıcıya bir sigorta sağlanması amacıyla gerekli bilgiyi temin etmelidir.

13 Satıcı, mallar teslim edildiği ana kadar o mallara ilişkin bütün ziya ve hasarı, ayrıca mallar teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları üstlenir. Diğer taraftan, satıcı , alıcıya malların ne zaman ve nerede tasarrufuna bırakılacağı hakkında ihbarda bulunmalıdır Satıcı, malların alıcının tasarrufuna sunulması öncesinde gerekli olan kontrol işlemlerinin ( örneğin: kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım, vb.) masraflarını öder ve malların taşıma için uygun biçimde ambalajlanmasını kendi adına karşılar ( şayet, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız sunulması durumu söz konusu değilse ) ve ambalajları gerekli biçimde işaretler. Satıcı, alıcının istemi üzerine hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla, uygulandığı ölçüde malların ithali veya ihracına ilişkin belgeler ile malların en son varış noktasına taşınması için alıcının gerek duyduğu ( güvenlikle ilgili belgelerde dahil olmak üzere ) her türlü bilgi ve belgeyi zamanında sağlamalı ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmalıdır.

14 1.) EX WORKS ( EXW ) b) Alıcının Yükümlülükleri
Alıcı, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemeli ve malların ihracı için gerekli olan her türlü ihracat ve ithalat iznini veya diğer resmi izinleri almalı ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Alıcı, malları belirtilen teslim yerinde teslim edildikleri tarihten itibaren veya belirlenmiş tarihten veya karşılaştırılan sürenin sona erme tarihinden itibaren, malların sözleşmeye konu mallar olduklarını belirtecek şekilde açıkça olmaları şartıyla mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenir. Alıcı, kararlaştırılmış bir zaman dilimi içerisinde teslimatın yapılacağı günü veya yeri belirleme hakkı kendisine ait olduğundan, bu konuda satıcıya yeteri kadar önceden ihbarda bulunmalıdır. Alıcı, mallar teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin bütün masrafları, mallar tasarrufuna bırakıldığı halde teslim almamasından veya satıcıya teslimatın yapılacağı tarihi ihbar etmemesinden doğan bütün ek masrafları, malların sözleşmeye konu olduklarını belirtecek şekilde açıkça bireyselleştirmiş olmak şartıyla ödemelidir. Ayrıca, alıcı satıcının, kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları ve harçları da ödemekle yükümlüdür. Alıcı, ihraç ülkesi mevzuatının gerektirdiği muayene masrafları dahil, yükleme öncesi her türlü muayene masraflarını, malların en son varış noktasına kadar taşınması için güvenliğe ilişkin belgelerin sağlanması için satıcının yaptığı bütün masrafları ve harçları da ödemelidir.

15 1.) EX WORKS ( EXW ) c.) Taşıma Sözleşmesi Satıcı malları kendi iş yerinde ( örneğin: İhracatta; EXW//Ankara, İthalatta; EXW/Münih ) teslim ettiğinden, malların bu yerden teslim alınarak varış yerine kadar taşınması alıcının sorumluluğundadır.

16 1.) EX WORKS ( EXW ) d.) Sigorta Sözleşmesi EXW terimi kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, sigorta sözleşmesinin yapılması için bir tarafın diğerine karşı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, mallar satıcı tarafından kendi iş yerinde alıcının emrine hazır bulundurulduğunda teslim yeri ve tarihinden itibaren hasar ve kayıp riskleri alıcının üzerine geçtiğinden bu riskleri güvence altına almak amacıyla alıcının gerekli sigortayı yaptırarak kendi çıkarını koruması gereklidir. Alıcının isteği üzerine satıcı, sigortayı yaptırması için gerekli bilgiyi alıcıya vermelidir.


"İNCOTERMS TESLİM ŞEKİLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları