Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hüseyin Aytekin"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
BÖLÜM 2 RADYOAKTİVİTE Radyoaktivite, atom çekirdeklerinin kendiliğinden bozunumudur. Bu olay esnasında çekirdek alfa ( α ) ve beta (β) parçacıkları veya elektromanyetik radyasyon (gamma ışını( ɣ )) yayınlar. Radyoaktiflikten yayınlanan ışınlar, nüfuslanma güçlerine göre, üç ayrı tipte sınıflandırılabilmektekiler: Bir tipi, ancak bir kâğıt parçasına nüfus edebilmektedir. İkinci bir tipi alüminyumdan 3 mm kadar ilerleyebilmekte, üçüncü bir tipi ise oldukça girici olup bir kurşun levhaya birkaç santimetre nüfuz edebilmektedir (Şekil 2.1). Her tip ışın, magnetik alanda farklı bir kıvrılma göstermektedir (şekil 2.2). BÖLÜM 1: ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE KAPSAMI VE TARİHÇESİ Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

2 RADYOAKTİF BOZUNMA ÇEŞİTLERİ
α, β ve ɣ-ışınları Magnetik Alan (sayfa içine doğru) Radyoaktif örnek X X X X X X X X X X X X ɣ α β Kurşun Blok α β ɣ Şekil 2.2. Alfa beta ışınları manyetik alanda zıt yönlere saptıkları halde gama ışınları hiç sapmamaktadırlar Şekil 2.1 alfa, beta ve gamma ışınlarının durdurulması BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

3 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
RADYOAKTİF BOZUNUM Uranyum ve toryum içeren doğal minerallerin radyoaktif bozunumları, Dünyanın yaşı mertebesinde yarı-ömre sahiptir. Başlangıçta nükleonların birleşimi ile oluşan kısa yarı-ömürlü çekirdekler bozunarak yok olduklarından bugün sadece uzun yarı-ömürlü çekirdekler gözlenmektedir. 235U ve 238U oldukça uzun ömürlü olmasalardı bugün doğada hiç uranyum kalmayacak ve nükleer sektör ya da silah olmayacaktı. Doğal olarak bulunan radyoaktifliğe ilaveten laboratuvarlarda nükleer reaksiyonlarla suni radyoaktif çekirdekler üretilmektedir. Bu tarihte ilk kez, 1934 te Polonyumun doğal radyoaktif bozunumundan çıkan α-parçacıklarının alüminyumu bombardımanı ile radyoaktif 30P izotopunun oluşumu ile gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Hüseyin Aytekin BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE

4 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
ALFA BOZUNUMU Alfa bozunumu, çekirdeğin kendiliğinden bir alfa parçacığı yayınlaması ile olur. Alfa parçacığı, iki protonla iki nötrondan veya bir helyum çekirdeğinden oluşur. Alfa parçacığı, bazı radyoaktif atomların bozunumu sonucu, çekirdeklerden çıkan yüksek hızlı parçacıklardır. Yükü ise +2e kadardır. Kütle ve hızları dikkate alındığında, alfa parçacıkları, çabuk yavaşlar ve fazla uzağa gidemezler. Ölü derilerden geçemezler. . Hemen hemen bütün α-yayıcıları, doğal olarak görülen ve radyoaktif materyal olan uranyum, toryum ve onların ürünleridir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

5 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
ALFA BOZUNUMU α-radyasyonu genellikle, beta (β) ve gama ( ) radyasyon ile karışım halindedir. Şekil 2.3 de 226Ra’ın Rn’a bozunumu görülmektedir: Kararsız çekirdek, direkt alfa bozunumu ile kararlı duruma geçebileceği gibi alfa bozunumu ile çekirdeğin bir uyarılmış durumunda kalabilir ve buradan da gamma bozunumu ile kararlı duruma (taban duruma) geçebilir. Şekil 2.3 bir AX çekirdeğinin alfa bozunumunun temsili şemasını göstermektedir. AX α γ A-4Y* A-4Y Şekil 2.3 Alfa bozunumunun şematik gösterimi Prof. Dr. Hüseyin Aytekin BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE

6 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
BETA BOZUNUMU İki tip beta bozunumu vardır; ß- (elektron) (Şekil 2.4) ve ß+ bozunumu (pozitron) (Şekil 2.5). Elektron yakalama olayı ise, pozitron bozunumu ile rekabet halindedir. Beta bozunumu yapan çekirdek (AX) direkt olarak taban duruma (karalı) geçebileceği gibi önce beta bozunumu ile uyarılmış duruma geçip (AY* ardından gamma bozunumu ile taban duruma geçebilir (AY). Şekil 2.4 Beta bozunumu şeması AX β- AY* AY ɣ BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

7 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
BETA BOZUNUMU Beta (β+) parçacığı elektronla özdeş olup çekirdekten çıkan parçacıktır. β-parçacığı (-e) yüklü olup kütlesi α-parçacığınınkinin 1/7347 sine eşittir. β-parçacıkları, α-parçacıklarına göre daha fazla nüfuz eder. Bu nedenle bu parçacıklar deriyi örten ölü tabakadan geçip canlı dokuya zarar verebilir, fakat iç organlara nüfuz edemez. Vücuda yakın kaynaktan yayılan β-parçacıkları, canlı dokuya ve göz merceğine zarar verebilir. Biyolojik ve tıbbi araştırmalarda kullanılan birçok izotop β aktiftir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

8 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
GAMA BOZUNUMU Çekirdeğin gamma bozunumu, alfa ve beta yayınımı ile birlikte olur. (Şekil 2.4). Gama ışınları, uyarılmış durumda kalan çekirdeğin bozunumu ile yayınlanır. Gama radyasyonu, elektromanyetik dalga olmaları bakımından alfa ve beta radyasyonundan farklıdır. Gamma ışınları, x-ışınlarından orijinleri bakımından farklıdır. Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan ɣ yayıcıları, 51Cr, 59Fe, 125I ve 131I dur. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

9 RADYOAKTİF BOZUNMA KANUNU
Herhangi bir radyoaktif izotopun mikroskobik bir örneğindeki çekirdeklerin hepsi aynı anda bozunmaz. Radyoaktif bir örnekte, verilen bir zaman boyunca, kaç tane çekirdeğin bozunacağını ve her çekirdeğin bulunduğu her saniyede aynı olasılıkla bozunacağını söyleyebiliriz. Herhangi bir t anında bozunmadan kalan çekirdeklerin sayısı, N0 başlangıçtaki çekirdek sayısı olmak üzere aşağıdaki şekilde verilir: BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

10 RADYOAKTİF BOZUNMA KANUNU
Burada, λ, bozunma sabiti (s-1), bir orantı sabiti olup farklı izotoplar için farklıdır. (Birim zamanda bozunan çekirdeklerin toplam çekirdek sayısına oranı). Daha büyük λ, daha büyük bozunma hızı ve daha çok radyoaktif izotop anlamını verir. Bu ifadeye göre radyoaktif bozunma kanunu, verilen bir örnekteki radyoaktif çekirdeklerin sayısının üstel olarak azaldığını söyler. Başlangıçtaki aktivitenin yarıya düşmesi için geçen süre ise yarı-ömür olarak tanımlanır: Diğer taraftan, bir radyoaktif çekirdeğin herhangi bir t anındaki aktifliği (A) ise, başlangıçtaki A0 cinsinden şu şekilde verilir: Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

11 RAYOAKTİVİTE VE RADYASYON BİRİMLERİ
1. ESKİ BİRİMLER Uluslararası Radyolojik Birimler Komisyonu (International Comission on Radiological Units (ICRU)) tarafından belirlenen belli radyolojik birimler ve büyüklükler bilim dünyasında ortak kullanıma girmiştir. Bunlar aktivite, (ışınlama dozu), doz (soğurulan doz) ve eşdeğer doz dur te yapılan tanımlamaya göre bu birimler aşağıdaki şekilde verilmektedir: Aktivite birimi Curie: Bu birim, tam olarak, saniyede 3.7x1010 ani nükleer bozunuma üretmeye karşı gelen aktivite büyüklüğü olarak tanımlanmıştır. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

12 RADYOAKTİVİTE VE RADYASYON BİRİMLERİ
IŞINLAMA DOZ BİRİMİ (RÖNTGEN) Havanın verilen bir m kütlesinde oluşan iyonlardaki toplam Q yükü ışınlama ya da poz (X) olarak tanımlanır. Buna göre poz, X=Q/m ile ifade edilir. Birimi Röntgendir. Bir röntgen, bir kg havada 2.58x10-4 coulomb yük üreten elektromanyetik radyasyon olarak tanımlanır. Bu özel birim, havadaki fotonlara uygulanır; bu bakımdan ne başka radyasyonlar için kullanır ve ne de başka ortam için. SOĞURULAN DOZ BİRİMİ (RAD) Soğurulan radyasyon dozu: Bir iyonize radyasyon tarafından soğurucu ortamın birim kütlesine verilen enerji olarak tanımlanır. 1 Rad= 100 erg/gr veya 0.01 J/kg olarak tanımlanır. Rad, herhangi bir iyonize radyasyon veya herhangi bir ortam için kullanılabilir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

13 RADYOAKTİVİTE VE RADYASYON BİRİMLERİ
EŞDEĞER DOZ Radyasyona maruz kalan bir insanda meydana gelebilecek zararlı biyolojik etkileri de ölçebilen bir birime ihtiyaç vardır. Vücudun kilogramı başına soğurduğu enerjinin meydana getirdiği biyolojik etki, maruz kalınan radyasyonun cinsine ve enerjisine göre farklılık gösterir. Örneğin, alfa tanecikleri beta taneciklerine göre daha ağır ve yüksek enerjili olduklarından, vücut içinde kat ettikleri birim yol başına çok daha fazla enerji bıraktıkları için geçtikleri bölgenin daha fazla tahrip olmasına neden olurlar. Ayrıca bazı organların diğer organlar göre radyasyon hassasiyeti farklıdır ve aynı doza karşı oluşan biyolojik etkide farklıdır. Eşdeğer doz (etkin eşdeğer doz), bütün bu faktörleri içine alan radyasyon dozu için kullanılmaktadır. Eşdeğer doz, doz ile kalite faktörünün çarpımına eşittir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

14 RAYOAKTİVİTE VE RADYASYON BİRİMLERİ
EŞDEĞER DOZ İnsanların radyasyondan korunmaları için, standartların tanımlanmasında farklı tipteki radyasyonların biyolojik etkilerinin ölçümü gereklidir. Alfa parçacıkları çok kısa yolda çok büyük enerji kaybederken beta ve gammalar uzun yol boyunca oldukça az enerji bırakırlar. Hücrenin 1 rad lık alfa parçacığından hasar görme olasılığı 1 radlık gamma radyasyonuna göre daha fazladır. Bu farklılıkların belirlenebilmesi için belirli bir radyasyon dozunun aynı biyolojik etkiyi yaratan X-ışını dozuna oranı olarak bağıl biyolojik etkinlik (BBE) kavramı kullanılır. BBE değerleri α- radyasyonu için 1 den 20 ye kadar değişir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

15 RAYOAKTİVİTE VE RADYASYON BİRİMLERİ
BBE, ölçülmesi oldukça zor bir nicelik olduğundan bunun yerine, birim mesafede aktarılan enerjiye göre belirli bir radyasyon tipi ve enerjisi için hesaplanan kalite faktörü (QF) kullanılır. Birim uzunluk başına nispeten az enerji aktaran beta ve gammalar için QF’ler 1 civarındadır. Birim uzunluk başına daha fazla enerji aktaran α’lar için QF’ler 20 ye kadar değişir. Düşük enerjili (keV) proton (p) ve nötronlar (n) için QF=1, yüksek enerjili (MeV) p ve n’ler için QF, 5-10 arasındadır. Eşdeğer doz (ED) = soğurulan doz (D)x kalite faktörü (QF) Eşdeğer doz Birimi: Rem, 1 Rem=Rad x QF BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

16 RAYOAKTİVİTE VE RADYASYON BİRİMLERİ
YENİ BİRİMLER Eski birim sistemi ve büyüklükler temel fiziksel büyüklüklere dayanan yani birimlere paralel olarak kullanılmaktadır. Uluslararası anlaşmalı olarak, eski birimler yeni SI (Uluslararası sistem) birimleriyle 1985 yer değiştirmiştir. AKTİVİTE BİRİMİ (Becquerel(Bq)) 1 Bq, saniyedeki 1 nükleer dönüşüme (bozunuma) karşılık gelmektedir. Sıvılardaki radyoaktivite (Bq/L), Katılardaki radyoaktivite (Bq/kg), Radyoaktif yağışlar sonunda toprak yüzeyindeki radyoaktivite (Bq/m2), Havadaki radyoaktivite ise (Bq/m3) olarak elde edilir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

17 RAYOAKTİVİTE VE RADYASYON BİRİMLERİ
SOĞURULAN DOZ BİRİMİ Gray (Gy): Herhangi bir maddenin bir kg’ı başına bir joule’lük enerji soğurulması meydana getiren herhangi bir radyasyon miktarıdır. 1 Gy=1 J/kg EŞDEĞER DOZ BİRİMİ: (Sievert)(Sv) 1 Sv=GyxQF=1 J/kg Sievert çok büyük bir birim olduğundan genellikle bunun bin kat küçüğü olan milisievert (mSv) kullanılır. Röntgen karşılık gelen özel bir birim yoktur. Bu bakımdan C/kg birimleriyle 1 R=2.58x10-4 C/kg. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

18 RADYOAKTİF BOZUNMA SERİLERİ
Bazen bir radyoaktif izotop, radyoaktif olan başka bir izotopa dönüşür. Bazen bu ürün de yine radyoaktif olan üçüncü bir ürüne bozunabilir. U-238 Bozunma serisi: Peş peşe olan bozunumlara bozunma serisi denir. Bozunma, kararlı elementte son bulur. Önemli bir örnek, Şekil 2-6’da görülmektedir. (T1/2=4.5x109) y α β β U-234 Pr-234 Th-234 2.33x105 y α Th-230 8.3x104 y α Ra-226 1590 y α Rn-222 α 3.825 g Po-218 α Po-214 Bi-214 β Pb-214 α β 140 g Bi-210 Po-210 Şekil U Bozunma serisi β α 5 g Pb-206 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin Kararlı element BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE

19 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
TORYUM SERİSİ 232Th→α + 228Ra → β + 228Ac → β+ 228Th → α+ 224Ra → α + 220Rn → α+ 216Po → α+ 212Pb →β+ 212Bi →β+ 212Po → α+ 208Tl → β+ 208Pb (kararlı element) Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

20 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
AKTİNYUM SERİSİ 235U→α + 231Th → β + 231Pa → α+ 227Ra → β+ 227Ac → β + 227Th → α+ 223Fr →β + 223Ra → α+ 219At → β+219Rn → α+ 215Bi → β + 215Po → β+215At → α+ 211Pb → β+ 211Bi → 211Po → α+207Tl → β +207Pb (kararlı element) Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

21 RADYOAKTİF BOZUNUM SERİLERİ
Yeryüzü ve güneş sisteminin diğer gezegenleri yaklaşık 4.5x109 yıl önce demir, oksijen, silikon bakımından zengin maddeler, diğer ağır elementler olmadan önce ortaya çıkmışlardır. Bu elementler 15x109 yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama sonucu oluşan hidrojen ve helyumdan sırasıyla yaratılmışlardır. Büyük Patlama’dan güneş sisteminin yoğunlaşmasına kadar geçen 10x109 yıl boyunca hidrojen ve helyum, yıldızlar, novalar ve süpernovalardaki ağır elementleri oluşturmuşlardır. Bizler uzun zaman önce ölmüş bu yıldızların kalıntılarıyız. Bu şekilde oluşan elementlerin büyük bir kısmı radyoaktiftirler ve o zamandan beri kararlı çekirdeklere bozunmaktadırlar. Birkaç radyoaktif element dünyanın yaşına göre oldukça uzun ömürlüdür ve bugün hala radyoaktiflikleri gözlenebilmektedir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

22 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
RADYOAKTİF SERİLER Günümüzde gözlenen radyoaktif elementlerin çoğu ağır elementlerden oluşmaktadırlar. Bu çekirdekler α ve β yayınlayarak Z ve A sayılarını kararlı çekirdeklere ulaşıncaya kadar azaltırlar. Serideki en uzun ömürlü çekirdek yerin yaşı mertebesindeyse aktiflik bugün de gözlenecektir. Dört radyoaktif seriden biri olan Neptünyum serisinin en uzun ömürlü üyesi 237Np olup yarı-ömrü 2.14x106 yıldır. Bu süre Dünyamızın yaşından daha kısa kısa olduğundan bugün bu seri Dünyamızda bulunmamaktadır. Dünyamızda mevcut seriler; toryum (232Th ile başlayan-en uzun yarı-ömürlüsü, 1.41x1010 yıl), uranyum (238U ile başlayan-en uzun yarı ömürlüsü, 4.47x109yıl) ve aktinyum serileridir (235U ile başlayan, en uzun yarı-ömürlüsü, 7.04x108 yıl). BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

23 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
RADYOAKTİF SERİLER Serilerin radyoizotopları 4.5x109 yıl önce yoğunlaşmış kaya ve minerallerde bulunmaktadır. Genel olarak radyoaktif elementler minerallere sıkıca bağlıdırlar ve sağlığımız için zararlı değildirler. Ancak, kayalar çatladıkları zaman, tüm radyoaktif serilerde bulunan ve gaz halinde olan radyoaktif radon gazı kayaların çatlaklarından sızıp yeryüzüne ulaşabilir ve havaya karışabilir. Radonun ayrıca minerallerin yüzeyinden kaçma olasılığı da vardır. Bu özellikle inşaat yapımında kullanılan maddelerde önemlidir. Bu radyoaktif gazın solunması akciğer kanserine neden olabilir, bu radyoaktif ürünleri akciğer biriktirdiği için sigaranın bu işlemi hızlandırdığına dair kuşkular vardır. Enerjinin korunması için son zamanlarda binaların yalıtılması sıkıca kapatılması eğilimi radon gazı konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

24 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
RADYOAKTİF YAŞ TAYİNİ Radyoaktif bozunumun çok ilginç uygulamaları vardır. Bunlardan biri radyoaktif yaş tayini olup bu metotla eski materyallerin yaşı tayin edilebilmektedir. 14C METODU Ağaç gibi, canlı maddeden yapılan objenin yaşı doğal radyoaktif 14C kullanılarak yapılabilir. Yaşayan tüm canlılar havadan CO2 i soğurur ve onu organik maddelerde sentezde kullanır. Bu karbon atomlarının büyük bir çoğunluğu 12C izotopundan oluşur. Bunun yanında, kozmik radyasyonun atmosferde etkileşmesi ile çıkan serbest nötronlar aşağıdaki reaksiyon nedeniyle 14C salınmasına neden olurlar: (2.7) BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

25 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
RADYOAKTİF YAŞ TAYİNİ Bir bitki veya bir ağaç yaşadığı sürece sürekli olarak havadaki karbondioksitten karbonu, eskisi yenine yeni bitki dokusunu oluşturmak için, sürekli kullanır. Hayvanlar bitkileri yer ve sürekli olarak kendi dokuları için taze karbon kaynağı alırlar. Böylece, iki izotopun oranı (14C /12C) yaşayan canlılarda sabit kalır. 14C ’ün yarı-ömrü yaklaşık olarak 5730 yıl olup 14C /12C oranı yaşayan bir ağacınkinin yarısı kadar ise aletin yapıldığı ağaç 5730 yıl önce kesilmiştir denilebilir. Karbon yaş tayini metodu, sadece yaşı yıldan daha küçük olan örneklerin yaşını tayin etmede kullanışlıdır. Eski objelerde 14C miktarı oldukça azdır. Yaş tayininde daha geriye gitmek amacıyla eski örneklerde 14C miktarını tespitte yeni yöntemler olsa da, çok eski objelerde çok az miktarda 14C olması nedeniyle yaş tayininin doğru olarak yapılması oldukça zordur. BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin

26 Prof. Dr. Hüseyin Aytekin
RADYOAKTİF YAŞ TAYİNİ YAŞLI KAYAÇLARIN YAŞ TAYİNİ Diğer taraftan çok uzun yarı-ömürlü radyoaktif izotoplar da eski örneklerin yaşlarının tayininde kullanılabilir. Örneğin, 238U çok uzun yarı-ömründen dolayı (4.5x109 yıl), jeolojik zaman ölçeğindeki kayaların yaş tayininde faydalıdır. Bir madde belli bir konumdayken onun bozunumundan sonra oluşan ürün de aynı konumda sabit kalır. Böylece maddedeki 238U miktarı ürün çekirdeğin miktarına bağlı olarak ölçüleceğinden kayanın katılaşması süresi belirlenebilir. Örneğin, 207Pb/206Pb oranından yaş tayini yapılabilmektedir: Radyoaktif yaş tayini Yer tarihinin yeniden inşası için hayati derecede önemlidir. (2.8) BÖLÜM 2: RADYOAKTİVİTE Prof. Dr. Hüseyin Aytekin


"Prof. Dr. Hüseyin Aytekin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları