Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Suçlarına Yönelik Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Suçlarına Yönelik Diğer Kurum ve Kuruluşlar"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Suçlarına Yönelik Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2 Certified Ethical Hacker
CEH Türkiye, her ne kadar ismen çağrıştırıyor olsa da bir hacking grubu değildir. CEH Türkiye topluluğu her hangi bir grubun karşısında veya tarafında olmayan bağımsız bir bilgi güvenliği topluluğudur.

3 Certified Ethical Hacker 2
Certified Ethical Hacker (CEH), bilişim suçları işleyen korsanların kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, kısacası bilgisayar dünyasının kötü adamları ile aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanıdır.

4 Certified Ethical Hacker Sertifikası
Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip güvenlik uzmanları bir bilgisayar korsanı gibi kurumların veya şirketlerin güvenliklerini test ederler. Bir etik hacker herhangi bir firma veya kurumdan gelen talep üzerine, gerçek bir bilgisayar korsanı gibi ilgili kurum ve firmanın sistemlerini tarayarak güvenlik açıklarını tespit eder ve bu açıkları istismar ederek hedef sistemlere girmeye çalışır.

5 Certified Ethical Hacker Sertifikası

6 Certified Ethical Hacker Sertifikası
Ethical Hacker veya dilimizdeki karşılığı ile Etik Hacker, bilgisayar korsanlarının kullandıkları araçları, güvenlik boşluklarını ve saldırı yöntemlerini bildiğini Ethical Hacker Sertifikası ile kanıtlar.

7 Certified Ethical Hacker Sertifikası
Bu sertifikayı almak için ECO-350 veya kodu ile bilenen CEH Sınavını geçmek gerekir. Sınav dili İngilizcedir ve bu sınavda CEH adayları bir birinden zorlu 150 bilgi güvenliği sorunu cevaplandırmaya çalışırlar. CEH sertifikasını alabilmek için 150 sorunun %70′ini doğru bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Bu sınavda %70 barajını aştığınızda Certified Ethical Hacker unvanını almaya hak kazanırsınız.

8 Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
Bu dernek 19 Nisan 2007 tarihinde kurulmuştur. Web sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin Bilişim Güvenliği Alanındaki ilk Sivil Toplum Kurulusudur (www.bg.org.tr). Derneğin kuruluş amacı “bilişim güvenliği konusunda çalışan kişi ve kurumları bir araya toplamak, kamu yararına projeler üretmek ve bilişim suçlarına karşı mücadele etmek”tir.

9 Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
Derneğin bilişim güvenliği ile ilgili çalışma konuları, çalışma ve faaliyet biçimi ise şu şekilde tanımlanmaktadır: Bilişim güvenliği kültürünün oluşması amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi organizasyonlar düzenlemek.

10 Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
Bilişim güvenliği konusunda mevcut durum ya da yeni teknolojik gelişmeler ve sorunlarla ilgili her türlü düşüncelerin paylaşıldığı bir platform oluşturmak. Derneğin amacı ile ilgili konularda belirli periyotlarda internet üzerinden ve basılı şekilde bülten yayımlamak. Bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek ve durum analizi yaparak rapor hazırlamak.

11 Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
Derneğin amacıyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak. Dernek amacına yönelik olarak farklı zamanlarda toplantı, seminer vb. etkinlikler düzenlemektedir. Derneğin bilişim güvenliği uzmanlarının düşünce, görüş ve bilgilerini paylaşmaları için Cyber-Security adlı bir web sitesi bulunmaktadır (http://www.cyber-security.org.tr).

12 Beyaz Şapka Bilgi Güvenliği Topluluğu
2006 Yılı başında McAfee ve Microsoft'un ana sponsor olması ile Beyaz Şapka projesi ücretsiz olarak dağıtılan bir bilgi güvenliği dergisine dönüştü. Beyaz Şapka Şubat 2009 sayısı ile birlikte toplam 13 sayı dergi yayınlayarak elliden fazla yazarı yüzden fazla makale ile ellibin aboneye ulaştırdı ve Türkiye'de en büyük kitleye ulaşmış bilgi güvenliği sosyal projesi oldu.

13 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF)
Bu federasyon, insan hakları ihlallerinin en yoğun olarak rastlandığı internet’te ciddi çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Federasyona göre İnternet mecrasındaki fikir ve sınai hak ihlalleri hem çok yoğun olarak artmış hem de çözümsüz bir hal almıştır.

14 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 2
Federasyonun bilişim güvenliği ve etik konularla ilgili amaçları şunlardır İnternet medyasının, haberi ve bilgiyi, topluma hızlı, özgür ve doğru biçimde ulaştırabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla çalıştaylar, toplantılar ve eğitim faaliyetleri icra etmek.

15 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 3
İnternet medyacılarının yayınları ile ilgili olumsuz faaliyetler ya da yayınlarının durdurulmasından dolayı maddi-manevi tüm zararlarının karşılanması yönünde yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak; bu doğrultuda toplumsal bilincin oluşması için gerekli çalışmaları yürütmek.

16 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 3
İnternet kullanımının, internet yoluyla devlet kurumlarında iş ve işlemlerin yürütülmesinin; internet yoluyla haber değeri taşıyan bilgi ve belgelere ulaşılmasının yaygınlaşmasını sağlayarak, idari mekanizmanın daha hızlı çalışmasına katkıda bulunmak. E-Devlet kullanımını yaygınlaştırmak. Bu alanda çalışacak kamu personelini daha iyi hizmet verecek şekilde eğitmek ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak.

17 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 4
İnternetin haberleşme boyutundaki katkısını artırarak internetle haberleşmeyi yaygınlaştırmak;. Gerek duyulduğunda güvenilir siteleri ön plana çıkarmak; faydalı ve sağlam bilgileri olmayan siteleri deşifre etmek. İnternet yoluyla yapılacak alışverişleri özendirmek amacıyla var olan zafiyetleri ortadan kaldırmaya çalışarak internet güvenliğini sağlamak, böylece internetin ekonomiye olan katkısını arttırmak.

18 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 5
İnternet yoluyla yapılan resmi veya özel tüm iş ve işlemlerde güvenilirliği sağlamak, internetin güvenilir olduğu yönünde toplumu bilinçlendirerek internet kullanımını yaygınlaştırmak. İnternet üzerinden işlenen suçlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına ön ayak olarak internetin kötüye kullanılmasını önlemek. Dolayısıyla, toplum nezdinde var olan internet hakkındaki olumsuz düşüncelerin ortadan kalkmasını sağlamak. Internet kullanımını olabildiğince yaygın hale getirmek.

19 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 5
İnternet yoluyla elde edilen hakların kötüye kullanılmasını engelleyici çalışmalar yapmak, bu konuda alınabilecek yasal önlemler üzerinde çalışmak, marka bilinirliği yük özel ve tüzel kişilerin internet üzerinden de isim haklarının (domain) korunmasını sağlayıcı yurt içi ve yurt dışı faaliyetler yürütmek, sosyal paylaşım sitelerinde ve diğer internet ortamlarında kişi haklarını ihlal edici uygulamaları engelleyici çalışmalar yapmak.

20 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 6
İnternet yoluyla elde edilen hakların kötüye kullanılmasını engelleyici çalışmalar yapmak, bu konuda alınabilecek yasal önlemler üzerinde çalışmak, marka bilinirliği yük özel ve tüzel kişilerin internet üzerinden de isim haklarının (domain) korunmasını sağlayıcı yurt içi ve yurt dışı faaliyetler yürütmek, sosyal paylaşım sitelerinde ve diğer internet ortamlarında kişi haklarını ihlal edici uygulamaları engelleyici çalışmalar yapmak.

21 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 6
Bilişim suçları ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapmak. Bu amaçla, bilişim yoluyla işlenen suçların belirlenmesi; bunların nasıl engellenebileceği; hukuki boşluk var ise bunların doldurulması ve evrensel ölçülere uygun yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için federasyon olarak kendi bünyesinde çalışmalar yürütmek. Bu bağlamda, yurtiçinde ve yurtdışındaki kamu kurumları ile uzman kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak gerekli çalışmaları yapmak.

22 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 7
İnternet kullanımının yaygınlaşması; olası zararlarının ortadan kaldırılıp, yararlarının ortaya çıkarılması; internet medyacılığının da diğer yazılı ve görsel medya gibi aynı haklara sahip olması gerektiğini anlatabilmek için toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi ve yarışmalar gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak; üye derneklerin ve cemiyetlerin birlikteliğini sağlayacak şekilde balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.

23 Internet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 8
Dernek amacına uygun olarak toplantılar düzenlemekte, basın bültenleri hazırlamakta ve devlet kurum ve kuruluşlarına görüşlerini bildirmeye yönelik ziyaretler düzenlemektedir.


"Bilişim Suçlarına Yönelik Diğer Kurum ve Kuruluşlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları