Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDYA NEDİR?. Medya Her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran; eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel ve diğer sorumluluklara sahip.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDYA NEDİR?. Medya Her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran; eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel ve diğer sorumluluklara sahip."— Sunum transkripti:

1 MEDYA NEDİR?

2 Medya Her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran; eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel ve diğer sorumluluklara sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem de işitsel araçların tümüdür.

3

4 Görsel sanatları; müziği, tiyatroyu, baleyi, tasarımı, tüm insan davranışlarını kapsar. Böylelikle insanlar; görerek, duyarak, okuyarak edindikleri bilgileri çevresindekilere de yansıtırlar. Medya takipçileri medya aracına gösterdikleri güven oranında tutum ve tavırlarını değiştirirler. MEDYA

5 Günümüz medyasının insan tutum ve davranışlarına etkisi nedir?

6

7 Geçmişte gazete, dergi, kitap gibi medya araçlarıyla bu işlevleri yerine getiren medya endüstrisi, yenilenen teknolojilerle televizyon ve video gibi araçlarla halka ulaşmış, bugün ise yeni medya araçları ile daha geniş kitlelere hizmet sunmaktadır.

8 Metin Görüntü Grafikler Animasyon Ses Video Özellikle internet son günlerde takipçisini çok etkilemiştir. İnternet kanalları, eski medyanın tüm imkanlarını kapsamakla birlikte, yeni ve daha etkin imkânlar sunmuştur: İsteğe bağlı erişim Gerçek zamanlı yayın Kullanıcı kontrolü Uyarlama

9  Bilgisayarlar başlangıçta hesap makinesi olarak düşünülmüşlerdir.  İlk işlevsel elektronik dijital bilgisayarlar Soğuk Savaş döneminde askeri amaçlı kullanılmıştır.  Silikon Vadisi’nde geliştirilen teknolojilerle bilgisayarların kullanım alanları da genişleyerek her türlü hizmet alanında yaygınlaşmıştır.

10

11 Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco vadisinin bir parçası olan San Jose vadisine verilen isimdir. Bu ismin sebebi ise bölgede yoğun olarak üretim ve geliştirme faaliyetinde bulunan chip üreticileridir ve teknoloji alanında gelişmelere büyük katkı sağlamaktadır. Kelime olarak ülkemizdeki «teknopark»lar «silikon vadisi»ni karşılayabilir. SİLİKON VADİSİ

12

13

14

15 Yeni iletişim teknolojileri/yeni medya, 1970’lerin sonlarından itibaren başlayan bir dizi teknolojik gelişmenin iletişim alanıyla birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu teknolojik gelişmelerin başında sayısallaşma ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler gelmektedir.

16

17 70’li yıllarda hayatımıza girdi. 1978: İlk sosyal ağ örneği, Ward Christensen ve Randy Suess isimli iki arkadaşın arkadaşları ile bilgi paylaşımında bulunmak, onlarla irtibatta kalmak için BBS isimli bir yazılımı hayata geçirmeleri ile ortaya çıkmıştır. 1994 yılında kurulan GeoCities’in internet kullanıcılarına kendi web sitelerini kurma olanağı sunması ve ilk tarayıcı Mosaic ile birlikte ‘halka inen’ internet 1994 yılında Informatin Superhighway olarak tanımlanmaktadır. 1994 yılında, İngiltere’de, ilk sosyal ağ Friends United kuruluyor. 1997 yılına geldiğimizde Google’ın kurulmuş olduğunu, AOL’nin anlık mesajlaşma servisinin yayında olduğunu görüyoruz. 1995 yılında dünya üzerinde toplam web sitesi sayısı 1 milyona ulaşmış. 2000 yılında 70 milyon bilgisayar internete bağlandı. 2000 MySpace, Blogger, Facebook, Linkedin…

18 Bilgiyi saklama Bilgiyi çok hızlı işleme (veri tabanı programları, bazı analiz programları vb.) İki bilgisayar arasında veri iletişimini olanaklı kılma özellikleriyle ortaya bir bilgi paylaşım ortamı çıkar. www: Bilgisayar ağlarının ağı (network) olarak tanımlanan internet, bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan ve böylece tüm dünyayı birbirine bağlayan çok büyük bir ağıdır. world wide web

19

20 Günümüzde bilgisayar, bilgisayar ağları, bilgisayar dolayımlı iletişim, internet, web 2.0, çevrimiçi habercilik, çevrimiçi sohbet, laflama odaları, wiki, e-ticaret, e-imza, dijital medya, dijital oyun, dijital kültür, dijital imgeleme, avatar (Profil ismi), sanal gerçek gibi birçok kavram ile bu kavramların tanımladığı, açıkladığı toplumsal, kültürel ve ekonomik olgular günlük konuşmalarımızın doğal bir parçası haline gelmiştir. Tüm bu kavramları kapsayan ve birleştiren kavram ‘yeni medya’ olabilir.

21 O'Reilly Media tarafından 2004'de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci nesil internet hizmetlerini -toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemi tanımlar. Web 2.0

22 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM AĞLARI ve YAYINCILIĞI YENİ MEDYA

23 Yeni Toplumsal Tanımlar Modernlik sonrası çağ Burjuva sonrası toplum Ekonomi sonrası toplum Kıtlık sonrası toplum Uygarlık sonrası toplum Kişisel hizmet toplumu Hizmet sınıfı toplumu Teknokratik çağ Sanayi sonrası toplum Bilgi toplumu Enformasyon toplumu Network toplumu

24 McLuhan 1963’te ‘’Küresel köy’’ ve ‘’Enformasyon çağı’’ kavramını kullanmıştır. Mekanik çağ bitmiş, elektronik teknolojilerinin oluşturduğu yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkmıştır. Önceleri insanlar teknolojiye yön verirken şimdi teknoloji insanlara yön vermektedir. McLuhan 1963’te ‘’Küresel köy’’ ve ‘’Enformasyon çağı’’ kavramını kullanmıştır. Mekanik çağ bitmiş, elektronik teknolojilerinin oluşturduğu yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkmıştır. Önceleri insanlar teknolojiye yön verirken şimdi teknoloji insanlara yön vermektedir.

25

26 Baudrillard; yeni iletişim teknolojilerinin aslında topluluk bilinci yaratmadığını tam tersine gerçek yaşamdan kopararak bireyi yalnızlığa ittiğini savunur. Castels, ağ tabanlı girişimlerin küresel bilgiye dayalı bir ekonomiye dayalı en uygun örgütlenme biçimi olduğunu ifade eder. Finkielkraut ve Virilio ise interneti bireysel özgürlükler üzerinde bir tehdit olarak algılar. Teknolojinin toplumların işbirliği yapmasına imkan sağlamasının yanı sıra düşmanlığa da neden olacağını ileri sürerler. Yeni Medya ve Toplum İlişkisi

27

28 “İnternet ortamında, kullanıcıların kendilerini tanımlayarak her kültürden farklı kullanıcı ile iletişime geçtiği, bunun yanında normal sosyal yaşamda kullanılan jest ve mimik hareketlerini simgeleyen sembollerle duygu ve düşüncelerini sanal olarak ifade ettiği, bu şekilde sosyal iletişim kurduğu ortamlar olarak tanımlanmaktadır.” (Koç ve Karabatak, 2011: 1) Sosyal Ağ:

29 Sosyal Medya: “Kullanıcılarına karşılıklı paylaşım imkanı sağlayan, kullanıcılarının kişisel veya gruplar içinde medya içeriği oluşturmasına imkan veren dijital medya ve teknolojilerdir.”

30 «Sosyal medya, sürekli güncellenebilirliği, çoklu kullanım ve sanal paylaşımlara olanak tanıması itibariyle en tercih edilir sosyalleşme mecralardan birisi olarak karşımızda durmaktadır.»

31 «Bireysel gerçeklikler toplumsal olan halini almaktadır. Bu toplumsal hal çoğu zaman denetimden uzak olabilmektedir. Bu durum gün be gün iletişim düzeninin nereye gittiğini sorgulatmakta ve bu yeni iletişim düzeninin salt çoklu ve sözde özgür olması nedeniyle sivil toplumlar için demokratik ve kamusal olup olmadığı noktasında tartışmalar yaratmaktadır.»


"MEDYA NEDİR?. Medya Her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran; eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel ve diğer sorumluluklara sahip." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları