Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E-Sınav Yönetimi

2 E-sınav Yönetimi E-Sınav Nedir? Sınavın Uygulanması Avantajları
Altyapı ve Güvenlik Yönetimi Sınav Görevlileri Yönetimi Soru Bankası Yönetimi Projeler-Hedefler

3 1) E-Sınav Nedir? E-Sınav : Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınav. Merkezi sistem sınavlarına başvuru hakkı olan ve e-sınava katılmasında herhangi bir engeli bulunmayan tüm adaylar aynı sınava ait e-sınav uygulaması olması hâlinde bu sınava başvuru yapabilir.

4 1) E-Sınav Nedir? Milli Eğitim Bakanlığımız 2011 yılında pilot uygulama olarak 1 sınav merkezinde 20 dokunmatik bilgisayar ile Motorlu Taşıt Kursiyerleri Sınavı’nı uygulamaya başlamıştır.

5 1) E-Sınav Nedir? 2015 yılında ise Ankara’da 2 ve Eskişehir’de 1 e-sınav salonu daha açmıştır. 1 salonda haftada 540 aday sınava girebilmektedir. Her geçen gün başvuru sayısı artmaktadır. Yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

6 2) Sınavın Uygulanması Adaylar sınav başlama saatinden 15 dakika önce salon önünde hazır bulunur, kimlik kontrollerinden sonra sınav salonuna alınırlar. Her aday salonda kendisi için ayrılan sınav cihazının başına geçer.

7 2) Sınavın Uygulanması Bilgilerinin bulunduğu giriş ekranı karşısına gelir. Aday bu bilgilerin doğruluğunu onaylar. Sınavda uyulması gereken başlıca kurallar ve gerekli teknik açıklamalar salon görevlilerince yapılır.

8 2) Sınavın Uygulanması Adaydan sınava başlamak için onay istenir.
Adayın “Sınava Başla” butonuna basmasıyla birlikte sınav başlar. Sınav esnasında bilgisayar/tabletlerde yaşanabilecek teknik problemler haricinde adaylar salon görevlilerinden yardım alamazlar.

9 2) Sınavın Uygulanması Adayın ekranına sorular sırayla gelir.
Aday istediği soruyu daha sonra cevaplamak üzere boş geçebilir. İşaretlediği soruyu daha sonra düzeltebilir.

10 2) Sınavın Uygulanması Aday doğru olduğunu düşündüğü seçeneğin üzerine dokunarak işaretler. Daha sonra fikir değiştirip başka bir seçenek işaretlemek isterse istediği seçeneğe basarak cevabı değiştirir.

11 2) Sınavın Uygulanması Aday cevapladığı soruyu boş geçmek isterse işaretlediği seçeneğin üzerine tekrar dokunarak işaretlemeyi kaldırabilir. Adayın sorulara verdiği cevaplar “Sonraki Soru” ya da “Önceki Soru” butonlarına basıldığında kaydedilir.

12 2) Sınavın Uygulanması Soru seçenekleri çeşitli şekillerde sıralanabilir. Alt alta 4 seçenek, Yan yana 4 Seçenek, İki satır iki sütun şeklinde sıralanabilir. Şekilli, hareketli sorular bulunabilir, şekilli sorularda resimler büyük boyutta görülebilir.

13 2) Sınavın Uygulanması Adayın sorulara verdiği cevapları toplu olarak görmesi mümkündür. Ekranda “Cevaplarınız” butonuna dokunarak cevapları toplu olarak görebilir, cevap anahtarında istediği sorunun üzerine dokunarak o soruya gidebilir.

14 2) Sınavın Uygulanması Aday herhangi bir zamanda sınavı bitir butonuna basarak sınavı bitirebilir. Aynı zamanda son sorudan sonra da sınavı bitirme ekranına geçebilir. Adaydan son onay alındıktan sonra sınav bitmiş olur.

15 2) Sınavın Uygulanması Sınav sonunda aday sorulara verdiği cevap formunu ve aday yoklama listesini imzalar. Sınavı bitiren adayların imzaladığı salon yoklama listesi bir yıl süreyle saklanır.

16 2) Sınavın Uygulanması Adayların sorulara verdikleri cevaplar elektronik ortamda mevzuatına uygun olarak saklanır. Aday, salon çıkışında bulunan bilgisayardan sınav sonucunu öğrenir.

17 3) Avantajları Sınav evrakı basımı, Sınav evrakının sevkiyatı,
E-Sınav Uygulamasında Sınav evrakı basımı, Sınav evrakının sevkiyatı, Cevap kağıtlarının okunması, Cevapların değerlendirilmesi için uzun süreye ihtiyaç, Sonuçların duyurulması, yayınlanması için ek çalışmaya ihtiyaç YOKTUR.

18 3) Avantajları Sınav evrakı basım masrafı, Sevkiyat masrafı,
E-Sınav Uygulaması ile Sınav evrakı basım masrafı, Sevkiyat masrafı, Basım, sevkiyat gibi işlemlerde güvenlik riskleri, Sınav evrakını saklamak için geniş alanlara ihtiyaç YOKTUR.

19 3) Avantajları Teknolojik imkanlar yeterince kullanılır.
E-Sınav Uygulaması ile Teknolojik imkanlar yeterince kullanılır. Sürekli gelişime açık bir sisteme sahip olunur. Çağın ihtiyaçlarına odaklı ölçme ve değerlendirme yapılır. Hızlı dönüt alındığından geçerliliği daha yüksektir. Çevre korunur ve sınav maliyeti düşük olur.

20 3) Avantajları Çoktan seçmeli, Boşluk doldurmalı, Eşleştirmeli, Sesli,
E-Sınav Uygulaması ile Çoktan seçmeli, Boşluk doldurmalı, Eşleştirmeli, Sesli, Resimli, Animasyonlu vb. soru çeşitleri ile sınavlar

21 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
Teknik ekipmanlar tümleşik bilgisayar 1 adet sunucu 1 adet yazıcı Güvenlik araçları (balık gözü kamera,hassas mikrofon vb.) Ağ yapısı (switch,kablolama,kanal,router vb.) Masa ve Sandalyeler 1 adet sonuç açıklama ekranı (kiosk+termal yazıcı) Kesintisiz güç kaynağı

22 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
VPN (Virtual Private Network) sayesinde sınav esnasında kötü niyetli yazılım ya da kişilerin sisteme müdahalesi engellenmeye çalışılmaktadır.

23 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
Sınav esnasında yaşanabilecek teknik aksaklıklar düşünülerek üç farklı noktada aday cevaplarının yedekleri tutulmaktadır.

24 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
Soru Bankası üzerinden şifreli iletilen soru metinleri ile sınav esnasında soruların adaylar haricinde kişilerce görülmesi engellenmektedir. Aday bilgisayarlarında cevap tutulmamaktadır.

25 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
Sınav esnasında her adayın ilerleme durumu belirlenen kişilerce takip edilebilmektedir. Sınav esnasında tutulan kayıtlar sayesinde itiraz olması durumunda sınav sürecinin izlenebilmesi sağlanmaktadır.

26 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
Sınav sırasında her aday için farklı bir soru kitapçığı üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak seçenekler de karıştırılabilmektedir.

27 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
E-Sınav uygulamalarında, Genel Müdürlükçe toplanması istenen sınav evrakı ile e-sınav salonları, izleme merkezleri ve sınav bina/salon kamera görüntüleri bir yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanır.

28 4) Altyapı ve Güvenlik Yönetimi
Salon girişinde adayların kimlikleri ve sınav giriş kartları kontrol edilir. Adaylarla ilgili kimlik problemlerinde (joker aday ihtimaline karşı) emniyet müdürlüğü ile iletişime geçilir.

29 5) E-Sınav Görevlileri Yönetimi
1. E-Sınav koordinasyon kurulu: ÖDSHGM’nin onayı ile toplam 3 üç personelden oluşur. Sınav uygulamalarının mevzuatına uygun yapılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Sınavları doğrudan sınav merkezi ya da izleme merkezinden takip eder

30 5) E-Sınav Görevlileri Yönetimi
2. E-Sınav bina komisyonu: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile toplam 4 personelden oluşur. E-Sınav bina komisyonu başkanı Sınav uygulama ve izleme sorumlusu Her salon için 1 salon başkanı Her salon için 1 gözetmen Hafta sonu yapılan sınavlarda her sınav günü için destek görevlisi olarak 1 hizmetli görevlendirilebilir.

31 5) E-Sınav Görevlileri Yönetimi
E-Sınav bina komisyonunun görevleri : Sınav öncesi e-sınav salonunun hazır hâle getirilmesi, Adayların oturma düzenlerine uygun olarak salonlara alınması, Kimlik kontrollerinin yapılması, Sınavın güvenli bir şekilde uygulanması, Salon aday yoklama listesinin ve adayların sorulara verdikleri cevapların bir nüshasının imzalatılması.

32 5) E-Sınav Görevlileri Yönetimi
E-Sınav Görev Başvurusu Bina komisyonu üyeleri görev almak istedikleri e-sınav için esinav.meb.gov.tr adresinden görev başvurusunda bulunur.

33 6) Soru Bankası Yönetimi
Sınav soruları yetkili personelimizce hazırlanarak soru bankasına kaydedilebilmektedir. Soru Bankasında bulunan binlerce soru üzerinden o anki sınavda sorulmak üzere sınav merkezine sorular rastgele seçilerek gönderilmektedir.

34 6) Soru Bankası Yönetimi
? Sınav esnasına kadar sistem yöneticileri de dahil hiç kimse hangi soruların sınavda çıkabileceğini bilmemektedir.

35 6) Soru Bankası Yönetimi

36 7) Projeler-Hedefler e- Sınav Projesi Yaygınlaştırma
2010 yılından bu yana projenin yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Mevcut sistemin (Tümleşik Bilgisayarlar ile) 81 ilde uygun salonlar oluşturularak yaygınlaştırılması. 81 ilde 110 salonda kurulmuş Uzaktan Eğitim Merkezlerinde (UZEM) gerekli değişiklikler yapılarak tablet bilgisayarlar ile yaygınlaştırılması. Tüm öğrencilere kendi kişisel tabletleri üzerinden sınav yapılabilmesi.

37 7) Projeler-Hedefler E-Sınav Çeşitleri Hedefleri MTSKS MTSKS
Pilot Uygulama Orta Vade Uzun Vade Halen MTSKS MTSKS AÇIK ÖĞRETİM MTSKS AÇIK ÖĞRETİM ORTAK SINAVLAR DİĞER SINAVLAR MTSKS –AÇIK ÖĞRETİM

38 E-Sınav Merkezleri Sayısal Hedefler
7) Projeler-Hedefler E-Sınav Merkezleri Sayısal Hedefler Pilot Uygulama Orta Vade Uzun Vade Nihai Hedef Halen 110 UZEM Salonları 81 İl Merkezi 14 10 İl Merkezi 1 Ankara 1 salon 250 Ankara- İstanbul- İzmir-Antalya- Konya-Balıkesir-Van-Diyarbakır-Trabzon-Eskişehir 250 salon Tüm Türkiye

39 Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
E-sınav Yönetimi Teşekkürler… Abdulkadir ÖZER Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü


"ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları