Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

{ MİTOLOJİ I Ders 5 İçerik: Sanatsal yaratım su ̈ reci ic ̧ erisinde mitlerin kullanımları: Prometheus, Pandora, Sel: Zeus, Hera, Poseidon; Aphrodite (Venus);

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "{ MİTOLOJİ I Ders 5 İçerik: Sanatsal yaratım su ̈ reci ic ̧ erisinde mitlerin kullanımları: Prometheus, Pandora, Sel: Zeus, Hera, Poseidon; Aphrodite (Venus);"— Sunum transkripti:

1 { MİTOLOJİ I Ders 5 İçerik: Sanatsal yaratım su ̈ reci ic ̧ erisinde mitlerin kullanımları: Prometheus, Pandora, Sel: Zeus, Hera, Poseidon; Aphrodite (Venus); Azra Erhat “I ̇ s ̧ te I ̇ nsan”: Kadınla erkek, Kosmos Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : (Prometheus, Pandora ve Sel) Bölüm 2: Olympos Tanrıları : (Zeus ve ayrıca Hera ve Poseidon)

2 Kaynak: Hesiodos Eseri ve Kaynakları; Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat Mitologya; Behçet Nectigil Antik Yunan’da Mitoloji Masallar ve Söylenceler Rosa Agizza Bibliotech Felsefe Sosyal Bilimler Dergisi Ekim/Kasım/Aralık 2008 University of Wisconsin-Milwaukee Ders İçerikleri Mitoloji Sözlüğü; Azra Erhat Mitoloji ve İkonografi; Bedrettin Cömert Sanatın Mitolojisi; İsmail Gezgin Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 1; Mircea Eliade Öneri: Atlas Shrugged; Atlas Silkindi; Ayn Rand; Plato Yayıncılık Strings (2004); Yo ̈ netmen: Anders Rønnow Klarlund; Animasyon

3 { İlk Irklar Miti: Prometheus ve Pandora Beş İnsan Irkından bahsedilir; Altın, gümüş, tunç ırklar, kahramanlar ırkı ve demir ırk.. ALTIN IRK Kronos egemenliğinde yalnız erkeklerden oluşur. Kaygının ve çalışmanın olmadığı bir çağ. Kronos devrilince altın ırk insanları toprakla örtüldü. GÜMÜŞ IRK Zeus bu ırkı tanrılara kurban sunmadıkları ve günahları sebebiyle yok eder. TUNÇ IRK Bu şiddete düşkün savaşçı ırkı geride kimse kalmamak üzere birbirlerini yok ettiler. KAHRAMANLAR IRKI Bu ırk Thebai ve Troya’da ün kazandılar. Zeus huzurla ölen kahramanlardan geride kalanları Kutlular Adasına (Elysium) yerleştirdi. Onlara Kronos hükmetti. DEMİR IRK Hesiodos bu son ırktan bahsetmemekle birlikte bu çağda doğmuş olmaktan yakınır.

4 { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : (Prometheus, Pandora ve Sel) PIERO DI COSIMO Prometheus Miti 1515 Oil on panel Alte Pinakothek, Munich Hesiodos’un teogonisinde ayrıca bir Titan’ın og ̆ lu olan ve bazen ilk insanın yaratılmasıyla ilis ̧ kilendirilen Prometheus’un hikayesine de yer verilmis ̧ tir. Ana sahnede, Prometheus c ̧ amurdan ilk insanı yaparken go ̈ sterilmis ̧ tir. Merkezin sag ̆ ında Prometheus’a Athena tarafından yol go ̈ sterildig ̆ i go ̈ ru ̈ lu ̈ yor. Elinde çaldığı ateşle Prometheus ve Athena ikilisi aynı sahne ic ̧ erisinde bu sefer sag ̆ tarafta go ̈ ru ̈ lu ̈ yor.

5 { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : (Prometheus, Pandora ve Sel) PIERO DI COSIMO Prometheus Miti 1515 Oil on panel Alte Pinakothek, Munich Hayvanların kurban edildig ̆ i ilk zamanlarda, insanların hayvanların en gu ̈ zel parc ̧ alarını tanrılara vermeleri uygun bulunmaktadır. Hayvandan geri kalanı kendileri ic ̧ in alabilirlerdi. Prometheus, o ̈ lu ̈ mlu ̈ lere hayvanın daha iyi parc ̧ alarını alabilmek ic ̧ in Zeus’u kandırmak istedi fakat Zeus bu numaranın farkındaydı. Prometheus’un bu hareketi Zeus’u insanlara karşı öfkelendirdi. Bu du ̈ zenbazlıg ̆ ın cezası olarak insanog ̆ luna hediye ettig ̆ i ates ̧ i geri aldı. Hala insanlara yardım etmek isteyen Prometheus, Zeus’a itaat etmedi ve ates ̧ i Zeus’tan c ̧ alarak o ̈ lu ̈ mlu ̈ lere geri verdi. Altın Çağ’dan beri süre gelen vejeteryan beslenmenin de sonu bu mitte görülür.

6 { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : (Prometheus, Pandora ve Sel) COSSIERS, JAN Prometeo trayendo el fuego 1637 Oil on panel Museo Nacional del Prado

7 MANSHIP, PAUL Prometheus 1933 Rockefeller Merkezi New York { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus

8 Arcesilas Ressamı Prometheu ve Atlas M.Ö. 555 { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : (Prometheus ve Atlas’ın Cezalandırılması Prometheus’un is ̧ ledig ̆ i suc ̧ u fark eden Zeus, Kronos’un savas ̧ ları esnasında Titanlara yardım eden ve Prometheus’un kardes ̧ i olan Atlas’a yaptıg ̆ ı gibi, Prometheus ic ̧ in de o ̈ zel bir ceza hu ̈ kmu ̈ verdi. Herkül tarafından kurtarılıncaya kadar bu işkence devam etti...

9 RUBENS, Peter Paul & rans Snyders Prometheus Bound 1610-11 Oil on canvas, 243 x 210 cm Museum of Art, Philadelphia { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : (Prometheus ve Atlas’ın Cezalandırılması Hesiodos’un anlatısına göre Prometheus insanlığa iyilik etmekten ziyade tanrıların düşmanı haline getirmiştir. İnsanlık bir titanın hilekarlığı nedeniyle mahkum edilmiştir. Aiskhylos ilk altın çağ miti yerine ilerleme izleğiyle Prometheus’u en büyük uygarlaştırıcı kahraman olarak alır. Yer altında, mağaralarda yaşayan insanlara bütün meslek ve bilimleri öğretmiştir. İnsanlığa ateşi vermiş ve onları ölüm kaygısından kurtarmış. Fakat Aiskhylos diğer taraftan Zeus’u iyiliğini över durur. Tiranlığın ezeli ve ebedi kurbanı olan Prometheus yücelik boyutuna Avrupa romantizmi ile birlikte yeniden ulaşacaktır.

10 RUBENS, Peter Paul & rans Snyders Prometheus Bound 1610-11 Oil on canvas, 243 x 210 cm Museum of Art, Philadelphia { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : (Prometheus ve Atlas’ın Cezalandırılması Aiskhylos'un cesur Zincire Vurulmus ̧ Prometheus oyununda yu ̈ ce Titanın meydan okuyus ̧ unu dinleriz: C ̧ ekinmeden so ̈ yleyeyim, benden zarar go ̈ rmeden; Bana zarar veren her tanrıdan nefret ederim. Sanmayın ki ben, Ju ̈ piter'den bir gu ̈ lu ̈ cu ̈ k kazanmak ic ̧ in;Ruhumu kızların yumus ̧ aklıg ̆ ına bu ̈ ru ̈ ndu ̈ ru ̈ ru ̈ m, Ve kadın gibi ellerimi kaldırıp En nefret ettig ̆ im du ̈ s ̧ mandan bir s ̧ ey isterim. Joseph Campbell; İlkel Mitoloji; syf: 270

11 Gustave Moreau Prometheus 1868 Oil on canvas 205 x 122 cm Gustave Moreau Museum (Paris, France) { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus ve Atlas’ın Cezalandırılması Moreau tu ̈ m mitolojik konuları resmederken yapmıs ̧ oldug ̆ u ufak deg ̆ is ̧ iklikleri bu resminde de yapmıs ̧ tır. Moreau, geleneksel betimlemelerde kullanılan kartalın yerine, bir akbabayı resmetmis ̧ tir. Prometheus’un kendisi ise bu durum kars ̧ ısında sakindir ve kaderini kabul etmis ̧ tir. S ̧ u ̈ phe yoktur ki Moreau, Prometheus’un yu ̈ zu ̈ ne o ̈ zelliklerini Ro ̈ nesans resimlerinde go ̈ ru ̈ len I ̇ sa portrelerine benzer s ̧ ekilde is ̧ lemis ̧ tir. Ayrıca ilginc ̧ olan bir dig ̆ er nokta, Prometheus’un bas ̧ ının u ̈ zerinde uc ̧ an titrek ilham alevidir, yaratıcı zekayı temsil etmektedir.

12 Roma Do ̈ nemi { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus ve Atlas’ın Cezalandırılması Poseidon’un verimli ülke Atlantis’in yerlilerinden Klito’yla birleşmesinden Atlas doğdu. Atlas Atlantis’in tek hakimi oldu. Önceleri erdemli ve bilge bir halk olan Atlantis’liler, daha sonra açgözlüleştiler ve saldırganlaştılar. Zeus bu durumdan hoşlanmayarak onları cezalandırdı ve Atlantis’i sulara batırdı. Atlas’ı da sonsuza dek gökleri taşımaya mahkum etti.

13 Lee Lawrie and Rene Paul Chambellan 1936 Fifth Street entrance { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus ve Atlas’ın Cezalandırılması

14 Lee Lawrie and Rene Paul Chambellan 1936 Fifth Street entrance { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus ve Atlas’ın Cezalandırılması Bu heykel, 2001 yılına ait bir posta pulunda go ̈ ru ̈ lmektedir. Bu pul sadece c ̧ es ̧ itli tu ̈ rdeki ag ̆ ır yu ̈ klu ̈ postalar (bulk mail) ic ̧ in kullanılmaktaydı.

15 Athena, Pandora, Hephaistos { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus // Pandora Hesiod bu hikayeyi iki ayrı destanda anlatıyor. Bunlardan biri bildig ̆ imiz gibi “Teogoni” ve dig ̆ eri ise “I ̇ s ̧ ler ve Gu ̈ nler”dir. Her iki versiyonda da bu hikayenin temel o ̈ zelliklerini tekrarlar: Zeus insanlıg ̆ ı, Prometheus’un oyunlarında onunla birlikte oldukları ic ̧ in, cezalandırmak u ̈ zere Pandora’yı yarattı. Pandora’nın yaratılması su ̈ recinde, her tanrı kendisinden bir parc ̧ a verdi ona. Tanrılar tarafından verilen bu hediyelerle bic ̧ imlenen Pandora’nın adı da, yaratılıs ̧ bic ̧ imini ifade etmektedir: Pan(tu ̈ m)+Dora(hediye).

16 Hermes, Ares, Pandora, Venüs, Poseidon, Zeus { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus // Pandora

17 ROSSETTI, Dante Gabriel Pandora’yla ilgili so ̈ ylencenin dig ̆ er bo ̈ lu ̈ mu ̈, onun Zeus tarafından Hermes aracılığıyla Prometheus’un erkek kardes ̧ i Epimetheus’a verilis ̧ inden sonrasıyla ilgilidir. Epimetheus so ̈ zcu ̈ g ̆ u ̈ ndeki Epi- methus, sonradan aklı bas ̧ ına gelen anlamında kullanılmaktadır. Epimethus Zeus’tan hiçbir hediye almaması ile ilgili Prometheus’un tembihlerini unutmuştur. Hem Zeus tarafından gönderilen hediyeyi geri çevirmekten korkmuş hem de Pandora’yı çok beğenmiştir. O dönem korku ve kötülüğün bilinmediği önemdi. Pandora Epimethus yokken meraklanarak Zeus’un açma dediği kutuyu açtı. Kutunun içinden tüm kötülükler çıktı. Çömleği kapattırken sadece aldatıcı umudu geri sokabildi. Umut insanların kendilerini topluca yok etmelerini engelledi ve acıları hafifledi. { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus // Pandora

18 John William Waterhouse 1898 Private Collection { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus // Pandora

19 COUSIN, Jean the Elder Eva Prima Pandora c. 1550 Wood, 97 x 150 cm Musée du Louvre, Paris { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Prometheus // Pandora Sağ kolunu bir kafatasına dayamıs ̧ ve sol eliyle ku ̈ pu ̈ tutan Pandora’yı Havva olarak yorumlamıs ̧ tır.

20 { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Sel Lorado Taft Yaradılıs ̧ C ̧ es ̧ mesi O ̈ lu ̈ mlu ̈ lerin ilk gu ̈ nlerine dair o ̈ nemli efsanelerden biri de Bu ̈ yu ̈ k Tufan’dır. Bu efsane I ̇ ncil’de Yaradılıs ̧ bo ̈ lu ̈ mu ̈ ndeki Nuh Tufanı’yla paralellik go ̈ stermektedir. Yunan versiyonunda, Zeus insanlıg ̆ ı o ̈ zu ̈ nde ko ̈ tu ̈, ahlaksız olarak tanımlar ve du ̈ nyayı selle yok edip, yeni bir du ̈ nya kuracag ̆ ını so ̈ yler. Sadece bir c ̧ ift bu selden kurtulacak ve du ̈ nyaya yeni nesiller getirecektir. Biri Prometheus’un og ̆ lu Deucalion ve karısı Pyrrha’dır. Sel suları geri c ̧ ekildikten sonra kahin Themis’e bundan sonra ne yapacaklarını sorarlar ve kahin onlara “Ana tanrıc ̧ anın kemiklerini arkanızdan, omuzlarınızın u ̈ stu ̈ nden, atın” der. Deucalion fark eder ki kahin ana tanrıc ̧ anın kemikleri derken, kayaları ve tas ̧ ları kastetmektedir. Bo ̈ ylelikle yeni bir insan soyu dog ̆ ar. Yunanlılarda insanların tas ̧ tan dog ̆ dug ̆ u du ̈ s ̧ u ̈ ncesi vardır. Yunancada laas “tas ̧ ”, laos “halk” anlamına gelmektedir.

21 Auguste Rodin Tanrının Eli 1896 { Bölüm 1: Ölümlülerin İlk Günleri : Sel

22 Cornelis Van Poelenburgh, Olymposlular Ares ve Aphrodite merkezde, Athena, Poseidon ve Kronos sag ̆ da { Bölüm 1: Olimpiyalılar

23 Cornelis Van Poelenburgh Olymposlular { Bölüm 1: Olimpiyalılar

24 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus Jean-Auguste-Dominique INGRES Jupiter and Thetis 1811 Zeus doğa karşısında aklın zaferini sembolize eder. Uranos ve Kronos’un kaderine sahip olmamak için, Kronos’u tahtından indirmek için akıl danıştığı ve daha sonra karısı olan Metis’i yutar. Yaratan ve cezalandıran tanrı onunla inanç dünyasına eklenir.

25 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus Kaynak: Mitoloji Sözlüğü; Azra Erkat; Syf: 418

26 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Ganymedes Zeus ve Ganymedes Kırmızı figu ̈ rlu ̈ vazoda ölümlülerin en güzeli Truvalı Ganymedes, Zeus’un kase tas ̧ ıyıcısı (saki) olarak go ̈ sterilmis ̧ tir. C ̧ evrelerinde birkac ̧ Olimpiyalı daha go ̈ ru ̈ lmektedir: sag ̆ da Hestia ve Aphrodite, solda Athena ve bir erkek go ̈ ru ̈ lmektedir.

27 Zeus ve Ganymedes I ̇.O ̈. 470 Olimpiya Müzesi Zeus’un yu ̈ zu ̈ nde bir gu ̈ lu ̈ msemeyle ve sanki o ̈ du ̈ lu ̈ yle birlikte kos ̧ uyormus ̧ gibi go ̈ ru ̈ nmektedir. Dig ̆ er tarafta Ganymedes, oldukc ̧ a pasif ve Olimpos’a tas ̧ ınıyor. Bas ̧ ındaki s ̧ apka onun bir Truvalı oldug ̆ unu anlamamızı sag ̆ lar. Ganymedes, Truva’ya ismini veren Tros’un og ̆ ludur. Ayrıca bir de, u ̈ zerinde zafer kazandıg ̆ ı genc ̧ bir adama, yas ̧ lı bir adam tarafından verilen ve alıs ̧ ılagelmis ̧ bir hediye olan, horozu tas ̧ ımaktadır. { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Ganymedes

28 Zeus ve Ganymedes, I ̇.O ̈. 470, Olimpiya Müzesi { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Ganymedes

29 CORREGGIO Ganymede 1531-32 Oil on canvas, 163,5 x 70,5 cm Kunsthistorisches Museum, Vienna I ̇ talya-Lombardiya’nın Mantua Du ̈ ku ̈ Gonzaga ic ̧ in yapılmıs ̧ tır. Sarayında bir odayı Zeus’un As ̧ klarına ayırmak istemis ̧ tir. Bu resimde Ganymedes ya Zeus’un kartalı tarafından veya kendisi bizzat kartala do ̈ nu ̈ s ̧ mu ̈ s ̧ olan Zeus tarafından kac ̧ ırılırken go ̈ sterilmis ̧ tir. Zeus onu du ̈ nyevi olan her s ̧ eyden, ko ̈ peg ̆ inden, uzaklas ̧ tırmıs ̧ tır. { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Ganymedes

30 CELLINI, Benvenuto Ganymede 1548-50 Bronze, height 60 cm Museo Nazionale del Bargello, Florence { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Ganymedes

31 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Moira’lar John Strudwick 1885 Altın Tehdit Kader tanrıc ̧ aları ve Musa’lar Zeus’un kızları olan ikinci derece tanrıc ̧ alardır. Bir Titan olan ve Uranos ile Gaia’nın kızı, mutlak adalet tanrıc ̧ ası olan Themis ile birles ̧ mesinden Moira’lar (kader tanrıc ̧ aları) ortaya c ̧ ıkmıs ̧ tır. Bazı kaynaklar ise Moira’ların gecenin (Nyks) c ̧ ocukları oldug ̆ unu so ̈ ylemektedir. Hesiod ise her iki versiyona da teogonisinde yer vermis ̧ tir. Kader tanrıc ̧ aları go ̈ revleriyle Zeus’un bile u ̈ stu ̈ ndedirler. I ̇ s ̧ levleri do ̈ nen bir yumakla sembolize edilir. Bu nedenle isimleri Klotho (ip eg ̆ irici), Lachesis (o ̈ lc ̧ en) ve Atropos (adı “do ̈ nmeyen” anlamına gelir c ̧ u ̈ nku ̈ onun kararı yas ̧ amın ipini keser)

32 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Moira’lar John Strudwick, 1885, Altın Tehdit

33 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Musa’lar MANTEGNA, Andrea, Parnassus, 1497, Tempera on canvas, 160 x 192 cm, Musée du Louvre, Paris Zeus yine dis ̧ i bir Titan olan Mnemosyne’le (hatıra) birlikte olur. Bu birliktelikten dokuz Musa dog ̆ mus ̧ tur. Musa’lar sanat ve yaratıcılıkla ilis ̧ ki tu ̈ m bic ̧ imlere ilham veren tanrıc ̧ alardır. Hesiod teogoniyi, ona da yazmasını sag ̆ layacak olan ilhamı veren Musa’ları selamlayarak ac ̧ ar. Bugu ̈ n de bu inanc ̧ devam etmektedir. Sanatc ̧ ılar bazen “ilham perisini gerc ̧ ekten bulduklarından” bahsederler.

34 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Musa’lar RAFFAELLO Sanzio, The Parnassus, 1509-10, Fresco, width at base 670 cm, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican

35 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Hera James Barry; Hera & Zeus; 1700 Zeus kız kardes ̧ i Hera’yı kendisine es ̧ olarak almıs ̧ tır. Hera bazen evlilig ̆ in, es ̧ lig ̆ in ve annelig ̆ in tanrıc ̧ ası olarak tanımlanmıs ̧ tır. Zeus ve Hera birlikte, savas ̧ tanrısı Ares ve genc ̧ lik tanrıc ̧ ası Hebe gibi c ̧ ocuklar u ̈ retmis ̧ lerdir. Fakat Zeus’un c ̧ ok fazla go ̈ nu ̈ l ilis ̧ kisi oldug ̆ u anlatılmaktadır. Bu nedenle pek c ̧ ok hikayede Hera kıskanc ̧ es ̧ i oynamaktadır. Ama Zeus’un tu ̈ m go ̈ nu ̈ l ilis ̧ kilerine rag ̆ men Hera ve Zeus arasında gerc ̧ ek bir tutku vardır. Homeros onların vu ̈ cutlarından c ̧ ic ̧ ekler ac ̧ arken birles ̧ melerini I ̇ liyada’da anlatmaktadır.

36 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Hera Annibale Carracci, La Galleria Farnese: Giove e Giunone, Palazzo Farnese Roma

37 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Hera Gustave Moreau; Hera & Zeus

38 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon Artemisium’un Tanrısı 25 cm

39 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon Artemisium’un Tanrısı 25 cm

40 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon Athena, Poseidon “Beni Amesis Yaptı” Deniz tanrısı olarak Poseidon’un o ̈ nemli bir tanrısal konumu vardır. Bu hikayelerden bir tanesi Poseidon ve Athena’nın mu ̈ cadelesi ile ilgilidir. Attica bo ̈ lgesinde yeni bir s ̧ ehir kuruldug ̆ unda, her iki tanrı da bu s ̧ ehrin esas tanrısı olmak istemis ̧ lerdir. Sonuc ̧ ta buradaki insanlara en iyi hediyeyi verenin tanrı olacag ̆ ı konusunda anlas ̧ mıs ̧ lardır. Poseidon u ̈ c ̧ dis ̧ li mızrag ̆ ını yere vurmus ̧ ve yerden su kaynag ̆ ı fıs ̧ kırmıs ̧ ; Athena bu ̈ yu ̈ yle ilk zeytin ag ̆ acını yaratmıs ̧ ve bu zeytin ag ̆ acı en iyi teklif, hediye olarak deg ̆ erlendirilmis ̧ tir. Zeytinyag ̆ ının u ̈ retimiyle birlikte burada yas ̧ ayan insanlar daha fazla ve uzun su ̈ reli bollug ̆ a kavus ̧ abileceklerdi. Bu yeni s ̧ ehir zafer kazanan tanrıc ̧ ayı onurlandırmak u ̈ zere Athens (Atina) ismiyle anılacaktır.

41 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon Partheon’un Pediment’inin Nashville, Tennessee’den Yeniden Olus ̧ turulmus ̧ Go ̈ ru ̈ ntu ̈ su ̈

42 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon Melos Adasından; Helenistik Poseidon yeryüzü tanrılarının rakibi olarak mücadelelerle anılır. Mücadeleleri bilinç ve bilinçışı mücadelesi gibidir. Onun Medusa ile ilişkisinden Pegasus olmuştur. Yeryüzü hareketlerinin ve depremlerin de tanrısı olan Poseidon “insanın bilinçdışını harekete geçirmektedir. Truva’ya bir aldatılma hikayesi nedeniyle öfkeliydi. Truvalı rahip Lakoon’un tahta atın bir düzmece olduğunu anlaması nedeniyle, yılanlarını gönderip onu ve oğullarını öldüren de odur.

43 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon Tunus’tan Roma Do ̈ nemine Ait Bir Do ̈ s ̧ eme Mozaig ̆ i

44 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon BERNINI, Gian Lorenzo Neptune and Triton 1620, Marble, height 182,2 cm Victoria and Albert Museum, London Vergilius’un Aeneis’inde bir konuyu ele alan heykel grubu. Poseidon Aeneis’in geçmesi için denizi sakinleştirmeye çalışmaktadır. Poseidon’un oğlu Triton deniz kabuğundan borusunu üfleyerek sinyal verir.

45 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon POUSSIN, Nicolas, Poseidon’un Zaferi, 1634, Oil on canvas, 114,5 x 146,6 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia Amphitrite, Poseidon’un karısı ve Triton’un annesidir. Konu Aphrodite’in dog ̆ umunu andıracak s ̧ ekilde resmedilmis ̧ tir. Aphrodite, Amphitrite’e solmaz güllerden yapılmış bir tac vermiş.

46 { Bölüm 1: Olimpiyalılar //Zeus//Poseidon Arnold Böcklin, Triton and Nereid, 1877, Oskar Reinhart Foundation, Winterthur, Switzerland Toprag ̆ ı sarsıp gümbürdeten Poseidon, Amphitrite tanrıçayla evlendi ve onların sevis ̧ melerinden büyük Triton dog ̆ du, gücü kuvveti sonsuz, o Triton ki dalgaların dibinde, anasının ve soylu babasının yanında altından bir sarayda oturur korkular saçarak çevreye. Athena çocukken Triton’un yanında büyümüştür. Triton kimi zaman bir tanrıya deg ̆ il de, birc ̧ ok deniz yaratıg ̆ ına verilen ad olur. Poseidon tanrının alayında yer alır ve c ̧ okluk belden yukarı insan, belden as ̧ ag ̆ ı balık olarak imgelendirilir.

47 { Aphrodite (Venus) Praxiteles; Knidos (Datc ̧ a) Aphrodite’i Romalı yazar Pliny bu heykelin sadece Praxiteles’in yapmıs ̧ oldug ̆ u en iyi heykel olmakla kalmayıp, aynı zamanda du ̈ nyadaki en iyi heykeli oldug ̆ unu so ̈ ylemektedir. Pliny, Praxiteles’in Aphrodite imgesini olus ̧ tururken, Kos adasında yas ̧ ayan insanlardan bir komisyon olus ̧ turması ve Aphrodite’i o gu ̈ n ic ̧ in sık rastlanmayan bir tasvir bic ̧ imi olarak tamamen c ̧ ıplak yapmıs ̧ olmasıyla bag ̆ lantı kurar. Kos adasında yas ̧ ayan insanlar, bu mu ̈ stehcen figu ̈ r kars ̧ ısında sarsılmıs ̧ ve yeni, daha mu ̈ tevazi giyinik bir heykel istemis ̧ lerdir. Fakat Knidos s ̧ ehri ilk heykeli istemektedir ve bu heykeli gururla sergilemis ̧ lerdir.

48 Capua Venu ̈ sü { Aphrodite (Venus)

49 Milo Venu ̈ su ̈ { Aphrodite (Venus)

50 Delos’tan Aphrodite ve Pan Bu heykel grubu, Apollon’un dog ̆ um yeri olarak bilinen, Delos adasında bulundug ̆ unu biliyoruz Delos adası, tarih ic ̧ erisinde deniz as ̧ ırı tu ̈ ccarların ug ̆ rak yeri olmus ̧ tur. Bu figu ̈ ru ̈ n bulundug ̆ u bina, Suriyelilere ait bir ev veya locaydı. Poseidoniastlar olarak bilinen bu Suriyeliler, zamanın ko ̈ le tu ̈ ccarları olarak bilinmekteydi. Bu yabancıların, binalarını kendi ku ̈ ltu ̈ rlerine o ̈ zgu ̈ nesnelerle deg ̆ il de, Yunan sanatına o ̈ zgu ̈ nesnelerle dekore etmek istemis ̧ olmaları ilginc ̧ tir. Bu kompozisyon bilinmeyen bir heykeltıras ̧ tarafından yapılmıs ̧ tır. Bu zamana kadar Aphrodite ve Pan’la ilgili olan bir mit bilinmemektedir. Bu sahne Pan’ı s ̧ ehvetli, Aphrodite’i seksu ̈ el ve aralarındaki ilis ̧ kiyi de kac ̧ ınılmaz olarak go ̈ stermektedir. Fakat bunlarla ilgili bilinen hic ̧ bir efsane yoktur. Aphrodite ve Pan arasında olanı tahmin etmek zordur. Fakat Pan’ın as ̧ kla ilgili niyeti epeyce ortadadır. Kesin olmayan Aphrodite’in tepkisidir; elindeki sandalet davetka ̂ r mı, sinirli mi veya Pan’ı elindeki bu sandaletle korkutmaya mı c ̧ alıs ̧ ıyor belli deg ̆ ildir. { Aphrodite (Venus)

51 Yıkanmaya Hazırlanan Venu ̈ s ve Priapos Venu ̈ s’u ̈ n dayandıg ̆ ı ku ̈ c ̧ u ̈ k bir erkek figu ̈ r bulunmaktadır. Bu figu ̈ r Venu ̈ s’u ̈ n u ̈ ru ̈ nu ̈ olan, onun tarafında yas ̧ ama getirilmis ̧ olan Priapos’tur. Priapos: normalden bu ̈ yu ̈ k fallusuyla, bereket tanrısıdır. Gerhard Fink, onun Anadolulu bir kis ̧ iles ̧ tirme oldug ̆ u du ̈ s ̧ u ̈ nu ̈ r. Ahs ̧ ap heykelleri, bostanlara konur ve buralarda aynı zamanda kus ̧ lara ve hırsızlara kars ̧ ı korkuluk go ̈ revi yapardı. Onun adından yola c ̧ ıkan erotik ve sıradan kısa s ̧ iirler olan Priapa son derece mu ̈ stehcen olup bu heykelleri, tanrıyı ve onun eylemlerini konu alır. Ovidius, Priapos’un bir es ̧ eg ̆ in anırmasıyla Nymphe Lotis’e tecavu ̈ z etmekten alıkonuldug ̆ unu ve ona bu yu ̈ zden es ̧ ek kurban edildig ̆ ini anlatır. { Aphrodite (Venus)

52 Yıkanmaya Hazırlanan Venu ̈ s ve Priapus Pompeii’deki evlerden birinde de Priapos’un resmedildig ̆ i bir duvar resmi vardır. Potansiyel erkeklig ̆ iyle tanrıyla akrabalıg ̆ ı vardır. (iktidar ve erkeklik ilis ̧ kisini hatırlayalım) Fakat aynı zamanda kazanc ̧ ve bollug ̆ u da sembolize etmektedir. Tu ̈ rkiye mu ̈ zelerinde Priapos heykelleri c ̧ oktur. { Aphrodite (Venus)

53 Botticelli'nin Alegorik Resimlerinde Venus; İftira iftiraadalet cehalet şüphe ihanet yalan kıskançlık pişmanlık { Aphrodite (Venus)

54 Bu resim esasen, Apelles (I ̇.O ̈. 4.yy) isimli bir sanatc ̧ ı tarafından yapılan kayıp bir eski Yunan resmine dayandırılmıs ̧ tır. Apelles’in bu resmi, Lucian (I ̇.S. 2.yy) isimli bir yazar tarafından tarif edilmis ̧ tir. Onun bu yazılı betimlemesinden yola c ̧ ıkan Botticelli, Lucian’ın metniyle mu ̈ mku ̈ n oldug ̆ u kadar uyumlu olacak s ̧ ekilde konuyu resmetmis ̧ tir. Botticelli'nin Alegorik Resimlerinde Venus; İftira { Aphrodite (Venus)

55 Sag ̆ da batı ru ̈ zgarı Zephyros, Chloris isimli bir bakireyi kovalıyor ve Chloris yanındaki figu ̈ re, Flora’ya, do ̈ nu ̈ s ̧ u ̈ yor. Flora co ̈ mertlik ve c ̧ ic ̧ eklenmenin kis ̧ iles ̧ tirmesi olan hamile bir tanrıc ̧ adır. Venu ̈ s’u ̈ n sol tarafında u ̈ c ̧ gu ̈ zel go ̈ ru ̈ lmektedir. Resmin en solunda Hermes (Mercury), bir bas ̧ ka deyis ̧ le “deg ̆ neg ̆ iyle sisleri dag ̆ ıtan”, go ̈ ru ̈ lmektedir. Hermes, go ̈ ru ̈ nu ̈ s ̧ e go ̈ re ruhsal ilhamı sembolize etmektedir. Botticelli'nin Alegorik Resimlerinde Venus; Primavera, I ̇ lkbahar { Aphrodite (Venus)

56 Botticelli'nin Alegorik Resimlerinde Venus; Venu ̈ s ve Mars { Aphrodite (Venus)


"{ MİTOLOJİ I Ders 5 İçerik: Sanatsal yaratım su ̈ reci ic ̧ erisinde mitlerin kullanımları: Prometheus, Pandora, Sel: Zeus, Hera, Poseidon; Aphrodite (Venus);" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları