Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 9 – Veritabanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 9 – Veritabanı."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 9 – Veritabanı

2 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veri Dağınık bilgi kümesidir. Veri, anlamlı bir şekilde işlenip düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. 2/23

3 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanı Birbiri ile ilişkili hale getirilmiş veri ve bilgiler topluluğudur. Ya da, daha detaylı bir tanımla; veriyi yönetmek ve sunmak için kullanılan tablolar, formlar, veri erişim sayfaları, sorgular ve raporlardan oluşan nesneler topluluğudur. Veritabanı sadece veriler yığınını değil, bunlar arasındaki ilişkiyi de inceler. 3/23

4 Prof. Dr. Erman COŞKUN Klasik Dosya Sistemi 4/23

5 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanı Sistemi 5/23

6 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanının Faydaları Veri tekrarları ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir. Veri ve bilgi güvenliği sağlanır Bellek alanı israfı önlenir. Standart bir sorgu dili kullanmak mümkündür. Veri bütünlüğünün bozulması önlenir. 6/23

7 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanının Riskleri Kurulum ve bakımı klasik dosya sisteminden pahalıdır. Sistem içinde bazı bileşenler iyi tasarlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir. 7/23

8 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) Bir veri tabanı oluşturup üzerinde çeşitli işlemler yapılmasını sağlayan programlar topluluğudur. 8/23

9 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanı Türleri Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir.  Düz-dosya veritabanları oluşturanlar  İlişkisel (relatıonal) veritabanları oluşturanlar. 9/23

10 Prof. Dr. Erman COŞKUN Düz-Dosya Veritabanı Bu tür programlarda tüm veritabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır. Bu, birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir. Word ve excel bu tür programlara örnektir. 10/23 NOADSOYAD SINIF ADI EĞİTMEN 1ALİPAK EL İŞİ CAN CANAY 2VELİSAL EL İŞİ CAN CANAY 3AHMETVER EL İŞİ CAN CANAY 4MEHMETKAÇELEKTRİK AYŞE UFAK 5VELİKAPELEKTRİK

11 Prof. Dr. Erman COŞKUN İlişkisel Veritabanı Bu tür veri tabanında bir çok farklı tablo kullanılır ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. Bir ilişki, bir tabloya, başka bir başka bir tablodaki kaydı bağlanmamızı sağlar. Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve güncelleme kolaylaşır. İlişkisel veritabanı özelliği olan tablolar arasında ortak alan kullanarak tablodan tabloya geçiş sağlayan veritabanı yönetim sistemleridir. MICROSOFT ACCESS, MICROSOFT SQL SERVER, ORACLE, IBM DB2 en çok kullanılanlarıdır. 11/23

12 Prof. Dr. Erman COŞKUN İlişkisel Veritabanı Örneği 12/23

13 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanı Yöneticisi Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişidir. Veritabanının tasarımı, üzerinde yapılacak değişikler, kullanıcılara gerekli izinlerin verilmesi gibi işleri yapmakla yükümlüdür. 13/23

14 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veritabanı Bileşenleri Tablolar Formlar Veri erişim sayfaları Sorgular Raporlar 14/23

15 Prof. Dr. Erman COŞKUN Tablo Bir veritabanında verilerin saklandığı nesnelerdir. Bir veri tabanında bir veya daha fazla tablo olabilir. Örneğin “üniversite ” isimli veritabanında “öğrenciler”, “dersler” ve “hocalar” isimli 3 adet tablo olabilir. 15/23

16 Prof. Dr. Erman COŞKUN Tablo Her sütün, bir bilgi kategorisi olan bir alanı temsil eder. Her satır ise bir öğe için bilgi saklayan kayıttan oluşur. 16/23 NOADSOYADTELFAX 125ALİORTAK3233243433 349VELİBOZUK5432453135

17 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veri Türleri Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra, her bir alanın içerdiği veri türününü de belirtilmesi gerekir. Veri türü metin, not, sayı,tarih/saat, para birimi, otomatik sayı, evet/hayır, ole nesnesi veya köprü olabilir. 17/23

18 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veri Türleri Metin En fazla 255 karakterlik alfasayısal karakterlerdir. Örneğin personel adı, soyadı... Böyle alanlar üzerinde doğrudan doğruya matematiksel işlemler yapılamaz. Not Bazen tablo içinde uzun açıklamalar yapmak gerekebilir. Bu tür alanlara 65.500 karakter uzunluğunda veri kaydedilebilir. 18/23

19 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veri Türleri Sayı Sayısal değerler için kullanılır. Byte, tamsayı, uzun tamsayı, çift ve tek duyarlıklı tanımları yapılabilir. Tarih/Saat Bellekte 8 byte’lık yer kaplar ve tarih/saat bilgisi içerir. 19/23

20 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veri Türleri Para Birimi Özellikle büyük parasal geğerlerin kullanıldığı alanlardır. Sayının tamsayı kısmı en fazla 15, ondalıklı kısmı en fazla 4 karakter olabilir. Otomatik Sayı Böyle veri türüne sahip alanlar, tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, access tarafından otomatik olarak üretilen sıralı ya da rastlantısal dedeğere sahip olurlar. Bu alanda belirtilen sayısal değer tektir ve ayrı kayıtlarda birbirinin aynı olamaz. 20/23

21 Prof. Dr. Erman COŞKUN Veri Türleri Boolean 1 byte’lık uzunluğa sahip bu alanlar evet veya hayır biçimindeki verilerin saklanması için kullanılır. OLE Nesnesi Eğer tablo alanlarında resim, ses veya grafik gibi ole nesnelerinin saklanması sözkonusu ise bu tanımlama yapılır. Bu alanın büyüklüğü en fazla 1 gb olabilir. 21/23

22 Prof. Dr. Erman COŞKUN Alan Boyutu Veri türlerini içeren alanlarda bazı özel tanımlamalar yapılabilir. Byte, ınteger, long ınteger bunlardan birkaçıdır. Byte 0-255 arası pozitif tamsayıları saklar. Bellekte 1 byte yer kaplar. Integer (Tamsayı) 2 byte’lık işaretli tamsayı tipidir. -32.768 ile 32.767 arasında bir değer alabilir. Long (Uzun Tamsayı) 4 byte’lık işaretli tamsayı tipidir. -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında bir değer alabilir. 22/23

23 Prof. Dr. Erman COŞKUN Form Her Form Bir Veritabanı Nesnesidir. Formların Oluşturulması Ve Formlara Girilen Verilerin Veritabanına Kaydedilmesi İçin Uygun Tanımların Yapılması Gerekir. 23/23


"Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 9 – Veritabanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları