Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri"— Sunum transkripti:

1 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Hafta 9 – Veritabanı

2 Veri Dağınık bilgi kümesidir.
Veri, anlamlı bir şekilde işlenip düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur.

3 Veritabanı Birbiri ile ilişkili hale getirilmiş veri ve bilgiler topluluğudur. Ya da, daha detaylı bir tanımla; veriyi yönetmek ve sunmak için kullanılan tablolar, formlar, veri erişim sayfaları, sorgular ve raporlardan oluşan nesneler topluluğudur. Veritabanı sadece veriler yığınını değil, bunlar arasındaki ilişkiyi de inceler.

4 Klasik Dosya Sistemi

5 Veritabanı Sistemi

6 Veritabanının Faydaları
Veri tekrarları ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir. Veri ve bilgi güvenliği sağlanır Bellek alanı israfı önlenir. Standart bir sorgu dili kullanmak mümkündür. Veri bütünlüğünün bozulması önlenir.

7 Veritabanının Riskleri
Kurulum ve bakımı klasik dosya sisteminden pahalıdır. Sistem içinde bazı bileşenler iyi tasarlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

8 Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
Bir veri tabanı oluşturup üzerinde çeşitli işlemler yapılmasını sağlayan programlar topluluğudur.

9 Veritabanı Türleri Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir.
Düz-dosya veritabanları oluşturanlar İlişkisel (relatıonal) veritabanları oluşturanlar.

10 Düz-Dosya Veritabanı Bu tür programlarda tüm veritabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır. Bu, birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir. Word ve excel bu tür programlara örnektir. NO AD SOYAD SINIF ADI EĞİTMEN 1 ALİ PAK EL İŞİ CAN CANAY 2 VELİ SAL 3 AHMET VER 4 MEHMET KAÇ ELEKTRİK AYŞE UFAK 5 KAP

11 İlişkisel Veritabanı Bu tür veri tabanında bir çok farklı tablo kullanılır ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. Bir ilişki, bir tabloya, başka bir başka bir tablodaki kaydı bağlanmamızı sağlar. Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve güncelleme kolaylaşır. İlişkisel veritabanı özelliği olan tablolar arasında ortak alan kullanarak tablodan tabloya geçiş sağlayan veritabanı yönetim sistemleridir. MICROSOFT ACCESS, MICROSOFT SQL SERVER, ORACLE, IBM DB2 en çok kullanılanlarıdır.

12 İlişkisel Veritabanı Örneği

13 Veritabanı Yöneticisi
Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişidir. Veritabanının tasarımı, üzerinde yapılacak değişikler, kullanıcılara gerekli izinlerin verilmesi gibi işleri yapmakla yükümlüdür.

14 Veritabanı Bileşenleri
Tablolar Formlar Veri erişim sayfaları Sorgular Raporlar

15 Tablo Bir veritabanında verilerin saklandığı nesnelerdir.
Bir veri tabanında bir veya daha fazla tablo olabilir. Örneğin “üniversite ” isimli veritabanında “öğrenciler”, “dersler” ve “hocalar” isimli 3 adet tablo olabilir.

16 Tablo Her sütün, bir bilgi kategorisi olan bir alanı temsil eder.
Her satır ise bir öğe için bilgi saklayan kayıttan oluşur. NO AD SOYAD TEL FAX 125 ALİ ORTAK 32332 43433 349 VELİ BOZUK 54324 53135

17 Veri Türleri Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra, her bir alanın içerdiği veri türününü de belirtilmesi gerekir. Veri türü metin, not, sayı,tarih/saat, para birimi, otomatik sayı, evet/hayır, ole nesnesi veya köprü olabilir.

18 Veri Türleri Metin En fazla 255 karakterlik alfasayısal karakterlerdir. Örneğin personel adı, soyadı... Böyle alanlar üzerinde doğrudan doğruya matematiksel işlemler yapılamaz. Not Bazen tablo içinde uzun açıklamalar yapmak gerekebilir. Bu tür alanlara karakter uzunluğunda veri kaydedilebilir.

19 Veri Türleri Sayı Sayısal değerler için kullanılır.
Byte, tamsayı, uzun tamsayı, çift ve tek duyarlıklı tanımları yapılabilir. Tarih/Saat Bellekte 8 byte’lık yer kaplar ve tarih/saat bilgisi içerir.

20 Veri Türleri Para Birimi
Özellikle büyük parasal geğerlerin kullanıldığı alanlardır. Sayının tamsayı kısmı en fazla 15, ondalıklı kısmı en fazla 4 karakter olabilir. Otomatik Sayı Böyle veri türüne sahip alanlar, tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, access tarafından otomatik olarak üretilen sıralı ya da rastlantısal dedeğere sahip olurlar. Bu alanda belirtilen sayısal değer tektir ve ayrı kayıtlarda birbirinin aynı olamaz.

21 Veri Türleri Boolean 1 byte’lık uzunluğa sahip bu alanlar evet veya hayır biçimindeki verilerin saklanması için kullanılır. OLE Nesnesi Eğer tablo alanlarında resim, ses veya grafik gibi ole nesnelerinin saklanması sözkonusu ise bu tanımlama yapılır. Bu alanın büyüklüğü en fazla 1 gb olabilir.

22 Alan Boyutu Veri türlerini içeren alanlarda bazı özel tanımlamalar yapılabilir. Byte, ınteger, long ınteger bunlardan birkaçıdır. Byte 0-255 arası pozitif tamsayıları saklar. Bellekte 1 byte yer kaplar. Integer (Tamsayı) 2 byte’lık işaretli tamsayı tipidir ile arasında bir değer alabilir. Long (Uzun Tamsayı) 4 byte’lık işaretli tamsayı tipidir ile arasında bir değer alabilir.

23 Form Her Form Bir Veritabanı Nesnesidir.
Formların Oluşturulması Ve Formlara Girilen Verilerin Veritabanına Kaydedilmesi İçin Uygun Tanımların Yapılması Gerekir.


"İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları