Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lipitlerin Sindirim ve Emilimi Temel lipit moleküllerinin hatırlanması Sindirim ve Emilimde yer alan enzimler Sindirim sırasında yağların parçalanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lipitlerin Sindirim ve Emilimi Temel lipit moleküllerinin hatırlanması Sindirim ve Emilimde yer alan enzimler Sindirim sırasında yağların parçalanması."— Sunum transkripti:

1 Lipitlerin Sindirim ve Emilimi Temel lipit moleküllerinin hatırlanması Sindirim ve Emilimde yer alan enzimler Sindirim sırasında yağların parçalanması Emildikten sonra barsak mukoza hücresinde tekrar yapılmaları Emilen yağların karaciğere taşınması

2

3

4

5

6 6 LİPİDLERİN SİNDİRİM VE ABSORBSİYONU 1.Lingual Lipaz (ağız) 2.Gastrik Lipaz (mide) 3.Pankreatik Lipaz (pankreas) +KOLİPAZ 4.Kolesterol esteraz ve Fosfolipaz A2 (pankreas) enzimleri 5.Safra Tuzları (ince bağırsak) ve bağırsağın mekanik karıştırma etkisi 6.Kolesistokinin=pankreozimin ( bağısak endokrin hücreleri) Safra salgısı ve pankreas enzimleri + Mide motilitesi 7.Sekretin ( bağırsak endokrin hücreleri) + Pankreas bikarbonat salgısı

7 Lipit Sindirimi ve Emilimi Besin maddelerinin büyük bir kısmı önemli oranda lipid içerir. Lipidler yağlı yiyecek ve içeceklerde, ette bulunurlar ki günlük diyet 15-40 g kadar lipid içerir. Diyette yer alan major lipitler – Trigliseritler – Daha az fosfolipitler – Kolesterol’dür Bunlar hidrofobik moleküllerdir; emilebilmeleri için önce hidrolize olmalı ve daha küçük partiküllere emülsifiye olmalıdır (4-6 nm çapında miçeller)

8 Lipit Sindirimi ve Emilimi Yağda çözünen vitaminler: – A, D, E ve K vitaminleri ile Kolesterol de, miçeller aracılığı ile absorbe edilirler. Çok düşük yağ diyetinde olanlarda bu vitaminlerde eksiklikler oluşabilir.

9 Sindirimin Başlaması Lipitlerin esas sindirim yeri ince barsaklardır. Ancak bir miktar sindirim ağız ve midede başlar. LİPAZ adı verilen enzimler trigliserit ve fosfolipitleri parçalar: – Ağızda lingual lipaz – Mide esas (şef) hücrelerinden salgılanan gastrik lipaz

10 FFA Lingual lipaz Gastrik lipaz FFA Portal dolaşım A <12C

11 Sindirimde İnce Barsak Deudenuma geçen kimus pankreatik sıvı ile önce nötralize olur. Trigliseritler burada safra asitleri ile karşılaşır. Yağ globülleri emülsifiye olur.

12 FFA Safra asitleri Trigliseritler safra asitleri ile karşılaşır (SA’leri KC’de yapılır, safra kesesinde depolanır ve ortak kanal ile deudenum 2. parçasına akar)

13 FFA Safra asitleri; yağ globülündeki mono-, di-, ve tri- gliseritleri sarmalar ve büyük yağ globüllerini küçük trigliserit emülsiyon damlacıklarına parçalar.

14 14 Ko-lipaz ve Lipaz Ko-lipaz, misellerin iç yüzüne bağlanır ve lipazın yüksek affinite ile bağlanabileceği bir yer oluşturur Lipaz, kolipazla 1/1 oranında bağlanır ve yağ damlacıklarını hidroliz eder

15 FA Pankreatik lipaz + Kolipaz FFA 2 mol serbest yağ asidi 1 mol MonoAsilGliserol

16 Yağ asidi Kolesterol esteri OH Kolesterol Kolesterol ester hidrolaz FFA

17

18 FA PO 4 Alkol Fosfolipaz A 2 FFA Lizofosfolipaz FFA GLİSEROL BAZI

19 FFA <12C FFA Portal dolaşım A Emilim duodenum ve jejenumda pasif difüzyonla olur Emilim öncesi 2. kez emülsifikasyon gerekmez ENTEROSİT

20 FFA  12C FFA ENTEROSİT FFA MAG OH Kolesterol Emilim duodenum ve jejenumda pasif difüzyonla ve Na’a bağlı kotransportla olur Emilim öncesi 2. kez emülsifikasyon gerekir

21 FFA MAG FFA OH Kolesterol >12C

22 FFA AÇİL-KoA KoAATPAMP Açil-KoA sentetaz FFA MAG FFA Açil transferaz FFA KoA

23 OH Kolesterol Açil transferaz KoA AÇİL-KoA Yağ asidi Kolesterol esteri

24 LENFATİK DOLAŞIM A SİSTEMİK DOLAŞIM- SOL SUBCLAVİAN VEN A Apoprotein B48 barsak mukoza hücrelerinde sentezlenen bir proteindir. Eğer bu proteinin sentezlenmesinde bir problem olursa ŞL’la barsak mukoza hücrelerinde birikir ve konjenital abetalipoproteinemi hastalığı oluşur.

25 Lipidlerin vücuda alınması ve taşınması Mideden ince bağırsağa gelen kimus, asit reaksiyondadır; safra ve pankreas sıvısı tarafından nötralize edilir. Nötralize kimus içindeki lipidler üç basamakta sindirilirler: – Nötralize kimus içindeki lipidlerin ince bağırsakta sindiriminde ilk basamak emülsiyon oluşumudur – Lipid sindiriminin ikinci basamağında emülsiyon partiküllerine safra tuzlarının katılmasıyla miçeller oluşur – Misellerdeki lipidlere enzimlerin etkisi sonucu lipidler hidrolitik olarak parçalanırlar ve parçalanma ürünlerinin de misele katılmasıyla miks miseller oluşur

26 İnce bağırsaktaki miçellerde az miktarda trigliserid, bol miktarda 2-monogliserid, yağ asidi, gliserol, fosfolipid, serbest kolesterol ve safra tuzları bulunur. Bunların %95’i ileumdan pinositoz veya pasif diffüzyonla emilerek ince bağırsak mukoza hücresi içine geçerler

27

28 İnce bağırsak mukoza hücresinde yağ asitleri, koenzim A ile aktiflendikten sonra 2-monogliseridlerle esterleşirler ve tekrar trigliserid oluştururlar. İnce bağırsak mukoza hücresinde 2- monogliseridlerden oluşan ekzojen trigliseridler, az miktarda serbest kolesterol, kolesterol esteri ve fosfolipid ile biraraya gelirler; bir protein tabakasıyla da kaplanarak suda çözünebilir ve transport edilebilir şilomikronları oluştururlar. Şilomikronlar da lenf sistemi yoluyla dolaşıma katılırlar

29 Downloaded from: StudentConsult (on 14 November 2013 08:46 AM) © 2005 Elsevier


"Lipitlerin Sindirim ve Emilimi Temel lipit moleküllerinin hatırlanması Sindirim ve Emilimde yer alan enzimler Sindirim sırasında yağların parçalanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları