Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ürün Mallar ve Hizmetler. Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ürün Mallar ve Hizmetler. Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım."— Sunum transkripti:

1 Ürün Mallar ve Hizmetler

2 Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım Fiyat Mallar ve Hizmetler

3 Pazarlama İlkeleri 3 Pazarlama Yöneticisi Gözüyle Pazarlama Bileşenleri 4 P Tüketici Gözüyle Pazarlama Bileşenleri 4 C Product - ÜrünCustomer value - Tüketici için değeri Price - FiyatCost to the customer - Tüketiciye maliyeti Place - DağıtımConvenience - Sağladığı kolaylıklar Promotion - TutundurmaCommunication - Tüketiciyi bilgilendirmesi Mallar ve Hizmetler

4 Bir Ürününün Somut ve Soyut Özellikleri Pazarlama İlkeleri 4 Fiyat Marka Ambalaj Garanti Renk Firmanın imajı Tasarım Fiziksel nitelikler Kalite Satış sonrası hizmet Mallar ve Hizmetler

5 Pazarlama İlkeleri 5 Ürünlerin çoğu Hizmetlerin çoğu Oto tamiri Eğitim hizmeti Sağlıkhizmeti TV tamiri UlaşımTatilRestoranOtomobil MobilyaEv Gömlek DeterjanTuz Soyut baskın Somut baskın Araştırma özellikleri Deneyimsel özellikleri Güven özellikleri Mallar ve Hizmetler

6 Hizmetlerin Sınıflandırılması Gerektirdikleri araç bakımından  Araç bazlı hizmetler (ATM, Baz istasyonlar)  Nitelik gerektirmeyen, beceri gerektiren, profesyonel bilgi gerektiren insan bazlı hizmetler (Muhasebe, Masaj) - Hizmete katılıma göre  Müşterinin katılımını gerektiren hizmetler (tomografi)  Müşterinin katılımını gerektirmeyen (oto yıkama) Hizmeti sunana göre Kamu (Belediye, devlet) Özel sektör (şirketler) Hizmetin hedefine göre Kişiye sunulan hizmetler (psikolojik danışmanlık, avukatlık) Tüzel kişiliklere (İşletmeye-Kamu kuruluşlarına) sunulan hizmetler – Endüstriyel hizmetler (iş yeri hekimliği, catering, outsourcing, avukatlık) Hizmetin Amacına Göre Kâr amaçlı hizmetler (Özel hastaneler ve okullar) Kar amacı gütmeyen (Güvenlik, zorunlu eğitim) Pazarlama İlkeleri6Mallar ve Hizmetler

7 Araç Bazlıİnsan Bazlı Otomatik Araçlar Becerili Araçlar Standart Araçlar Niteliksiz İnsanlar Nitelikli İnsanlar Profesyoneller ATM Hizmetleri Otomatik Araç Yıkama Hizmetleri Kablolu TV Hizmetleri Havayolu Hizmetleri Kuru Temizleme Hizmetleri Taksi Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Genel Güvenlik Hizmetleri Tamir Bakım Hizmetleri Yiyecek Hizmetleri Doktor Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Pazarlama İlkeleri 7 HİZMETLER Mallar ve Hizmetler

8 Hizmetlerin Temel Özellikleri  Soyutluluk  Heterojenlik  Eş zamanlılık  Stoklanamama  Bir aracıyla birlikte sunulabilme Pazarlama İlkeleri 8 Mallar ve Hizmetler

9 Etkileşimli Pazarlama Pazarlama İlkeleri9 Etkile ş imli Pazarlama Dı ş sal Pazarlama İç sel Pazarlama İş letme M üş teriler Hizmet sunanlar Danışmanlık hizmetleri  Yeme içme hizmetleri  Temizlik hizmetleri  Bankacılık hizmetleri  Ulaşım hizmetleri  Eğitim hizmetleri  Sağlık hizmetleri Mallar ve Hizmetler

10 Genişletilmiş ürün Pazarlama İlkeleri10Mallar ve Hizmetler

11 Genişletilmiş ürün Pazarlama İlkeleri11 Öz Ürün Potansiyel Ürün Genişletilmiş Ürün Beklenen Ürün Temel Ürün Mallar ve Hizmetler

12 DEĞER başlıca çeşitler  Kültürel  Sosyal değer, ulusal değer, aile değeri  Finansal  Kazanım değeri, değişim değeri, fiyat değeri, işlevsel  Algılanan  Duygusal değer, durumsal, epistemik (bilişsel), kalite değeri (fiyat-fayda), marka değeri, hedonik değer Pazarlama İlkeleri12Mallar ve Hizmetler

13 Pazarlama İlkeleri13 Mal ve Hizmet (Ürün-Mamul) Tuz Deterjan Gömlek mobilya Eğitim hizmeti Reklam Yolcu taşıma Sağlık TV programı Otomobil lokanta Mal ve hizmet ağırlığı eşit ürünler Mal ağılıklı ürünler (Somut ürünler) Hizmet ağırlıklı Ürünler (Soyut Ürünler) DENGE Mallar ve Hizmetler

14 Mal ve Hizmetler (Ürün) tüketicinin gidermeyi duyduğu ihtiyacı karşılayan ya da çözmeye çalıştığı sorunu giderebilecek fiziksel ve psikolojik unsurların bütününden oluşur. Mal somut, duyu organlarıyla algılanabilen pazarlama bileşenidir Hizmetler duyu organlarınca genellikle algılanamayan, soyut ancak tüketicilerce hissedilebilen unsurlardan oluşan pazarlama bileşenidir. Pazarlama İlkeleri14Mallar ve Hizmetler

15 Pazarlama İlkeleri15 Ü r ü nler End ü striyel Ü r ü nler End ü striyel Ü r ü nler T ü ketim Ü r ü nleri T ü ketim Ü r ü nleri Kolayda ü r ü nler Be ğ enmeli ü r ü nler Ö zelli ğ i olan (l ü ks) ü r ü nler Aranmayan ü r ü nler Kolayda ü r ü nler Be ğ enmeli ü r ü nler Ö zelli ğ i olan (l ü ks) ü r ü nler Aranmayan ü r ü nler Makine ve tesisler Hammaddeler Yedek par ç alar Bakım ve onarım destekleri Hizmetler Makine ve tesisler Hammaddeler Yedek par ç alar Bakım ve onarım destekleri Hizmetler Mallar ve Hizmetler

16  Soyut ve somut ağırlıklı ürünler, bu özellikleri bir arada bulunarak ürünleri oluştursa da  Malları pazarlamak için kullanılan pazarlama karması hizmetler için kullanılan pazarlama karmasından farklıdır.. Pazarlama İlkeleri16 Farklı pazarlama karması Mallar ve Hizmetler

17  Ürün (Product)  Fiyat (Price)  Dağıtım (Place, distribution)  Tutundurma (Promotion)  Fiziksel durum (Physical evidence)  İnsan (People)  Süreç (Process) Pazarlama İlkeleri17 Hizmetler için pazarlama karması 7p Mallar ve Hizmetler

18 Pazarlama İlkeleri18 Kolayda Ürünler Beğenmeli Ürünler Özelliği Olan Ürünler Aranmayan Ürünler Profesyonel Hizmetler Yedek Parçalar Hammaddeler Makine ve Tesisler Bakım ve Onarım Destekleri Tüketim ÜrünleriEndüstriyel Ürünler Ürünler Mallar ve Hizmetler

19 Dokunulurluk Özelliklerine Göre Ürünler Tüketici Ürünleri Dokunulurluk Özelliklerine Göre Ürünler Dayanıksız MallarDayanıklı MallarHizmetler Kolayda Ürünler Ekmek Gazete Sigara El sabunu Konserve açacağı Çay bardağı Bankacılık hizmetleri İnternet cafe Trafik sigortası Beğenmeli Ürünler Çorap Gömlek Markalı içecek Buzdolabı Halı Yemek takımı Yangın ve hırsızlık sigortaları Lokanta Özelliği Olan (Lüks) Ürünler Markalı giyecekler Markalı kozmetikler Markalı bilgisayarlar ve ev eşyaları Tercih edilen kuaför sağlık ve eğitim hizmetleri Aranmayan Ürünler Düşük kalite tanınmamış marka bisküviler Yeni bir losyon Ansiklopedi Mezar taşı Karbon kağıdı Deprem sigortası Pazarlama İlkeleri19Mallar ve Hizmetler

20 Ürün Hayat Eğrisi Pazarlama İlkeleri20 Toplam endüstri kârı Satışlar / kar Toplam endüstri satışları GirişBüyümeOlgunlukDüşüş 0 Zaman Mallar ve Hizmetler

21 Ürün Hayat Eğrisi ve Pazarlama Stratejileri Pazarlama İlkeleri Pazarlama Amaçları Kazanç artışıFarklılaştırma Marka bağlılığı oluşturma Hasat toplama ya da çekilme RekabetYokArtarOldukça yoğunAzalır ÜrünPazarda tekDaha fazla alternatif Ürün hattı bütünüyle var En iyiler kalır Fiyat Pazarın kaymağını alma veya pazara nüfuz etme Pazar payını artırma veya rakiplerle anlaşma Pazar payını veya kârlılığı koruma Kârlılığı sürdürecek kısa süreli ayarlamalar Tutundurma Bilgilendirici ve eğitici çabalar Rekabet edici farklılıklara vurgu yapma Hatırlatma ağırlıklı mesajlar Oldukça az tutundurma çabası DağıtımSınırlı Daha fazla satış noktasında bulundurma Maksimum satış noktası Satış noktalarını azaltma Düşüş OlgunlukBüyümeGiriş 21Mallar ve Hizmetler

22 22 Ürün Hayat Eğrisinde Üç Özel Kategori Stil Moda Geçici heves Zaman Satışlar Zaman Satışlar Zaman Satışlar Pazarlama İlkeleriMallar ve Hizmetler

23 Pazarlama İlkeleri23 Moda  Moda insanın çevreye uyma ve başkalarından farklı olama isteğinin bir tezahürüdür.  Moda mallarda dağıtım kanalı kısa tutulur. Çünkü zamanlama çok önemlidir.  Moda  dalgalıdır  belirli bir hayat seyri vardır Satışlar Moda Zaman Mallar ve Hizmetler

24 Pazarlama İlkeleri24 Stil ve Geçici Heves  Moda herhangi bir dönemde halk tarafından benimsenen popüler olan stildir.  Stil, kendine has ayırdedici niteliği olan ifade ve sunuş şeklidir.  Geçici heves, toplum içinde hızla yayılan, aşırı heves haline dönüşen ve aynı ölçüde hızlı bir şekilde düşüşe geçen stillerden oluşur.  Moda haline gelen stilleri öncelikle moda öncüleri kullanır Geçici heves Stil Satışlar Zaman Mallar ve Hizmetler


"Ürün Mallar ve Hizmetler. Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları