Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜM KONU:MAKRO ve MİKRO KLİMA ALANLARI Öğretmen:Yrd. Doç. Dr. Zerrin Karakuzulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜM KONU:MAKRO ve MİKRO KLİMA ALANLARI Öğretmen:Yrd. Doç. Dr. Zerrin Karakuzulu."— Sunum transkripti:

1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜM KONU:MAKRO ve MİKRO KLİMA ALANLARI Öğretmen:Yrd. Doç. Dr. Zerrin Karakuzulu

2 BÜYÜK İKLİM TİPLERİ (MAKROKLİMA) ÖZELLİKLE Rİ EKVATORA L İKLİM SAVAN (Yazı yağışl ı tropi kal) ÇÖL İKLİMİ MUSONAKDENİZOKYANU S İKL İMİ ILIMAN KARA SAL (STEP) SERT KARASA L TUNDRAKUTUP GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER 0º-10º KUZEY- GÜNE Y 10º-20º KUZEY- GÜN EY 30ºD.Y.B. Dönenceler ve KARA İÇLERİNDE 10º-20º Enlemleri (G.D.Asya- Kuze y Avust ralya) 30º-40º Enlemleri (Akdeniz, G.Afri ka- Kap,Or ta Şili) 40º-60º Enle mleri Karaların Batı Kesi mleri Orta Kuşak ta Karalar ın İç kesiml eri Sibirya, Kanada 60º-70º Enlemleri Kutup Çevr eleri ve Grö nlan d YILLIK SICAK LIK ORTA LAMA SI 25º-28ºC20ºC21ºC20ºC15º-20ºC15ºC20ºC En Soğuk ay -45ºC En sıcak 20ºC -10ºC-20ºC YILLIK SICAK LIK FARKI 5ºC5º-10ºC Günlük Sıcakl ık Farkı 20ºC Civarında 5º-10ºC20ºC5º-10ºC30ºC65ºC40ºC25ºC YILLIK YAĞIŞ MİKT ARI 2000- 2500m m (Düzenlidir) 1.’dir 1500mm (Düzensiz) 4.’dür 200mm (Düzensiz) 10.’d ur 2000mm (Yaz yağışı görül ür- düzen sizdir ) 2.’di r 1000mm (Yaz kuraklı ğı var, düzensi zdir) 5.’dir 1500mm (Düzenli) 3.’dür 500mm (Yaz yağışı görülür, düzens izdir) 6.’dır 500mm (Yaz yağışı görül ür, düze nsizd ir) 7.’dir 250mm (Yaz yağışı görül ür, düze nsizd ir) 8.’d ir Dünyada En az yağış alan bölg edir 9.’d ur BİTKİ ÖRTÜSÜ Sık ve geniş yapra klı orma nlar Savan (yüks ek boylu otlar), orma n küme leri Kaktüs ve Cılız ot ve çalılık lar Muson Orm anlar ı Maki (Defne, zeytin, kekik, lavanta ) Karışık ve İğne yapr aklı Orm anla r İğne Yapraklı Orman ve Step (Bozkı r) İğne yapr aklı Orm an, Tay ga Orm anla rı Tundra (Cılız ot ve bodu r çalılı k) Buz ve Kar ile örtül ü oldu ğund an bitki yok DİĞER ÖZELLİKLE Rİ LATERİT TOPRAK ÇEŞİDİ VARDIR TAYFUN VE HOR TUM GÖRÜLÜR Arabistan, Gobi, Sahra, Büyü k Kum, Kalah ari, Takla maka n Assam böl. Çera punçi (12.000mm yağış alır) Batı Avru pa, K- Gün ey Ame rikan ın Batı kıyıları BÜYÜK İKLİM TİPLERİ (MAKROKLİMA) ÖZELLİKLE Rİ EKVATORA L İKLİM SAVAN (Yazı yağışl ı tropi kal) ÇÖL İKLİMİ MUSONAKDENİZOKYANU S İKL İMİ ILIMAN KARA SAL (STEP) SERT KARASA L TUNDRAKUTUP GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER 0º-10º KUZEY- GÜNE Y 10º-20º KUZEY- GÜN EY 30ºD.Y.B. Dönenceler ve KARA İÇLERİNDE 10º-20º Enlemleri (G.D.Asya- Kuze y Avust ralya) 30º-40º Enlemleri (Akdeniz, G.Afri ka- Kap,Or ta Şili) 40º-60º Enle mleri Karaların Batı Kesi mleri Orta Kuşak ta Karalar ın İç kesiml eri Sibirya, Kanada 60º-70º Enlemleri Kutup Çevr eleri ve Grö nlan d YILLIK SICAK LIK ORTA LAMA SI 25º-28ºC20ºC21ºC20ºC15º-20ºC15ºC20ºC En Soğuk ay -45ºC En sıcak 20ºC -10ºC-20ºC YILLIK SICAK LIK FARKI 5ºC5º-10ºC Günlük Sıcakl ık Farkı 20ºC Civarında 5º-10ºC20ºC5º-10ºC30ºC65ºC40ºC25ºC YILLIK YAĞIŞ MİKT ARI 2000- 2500m m (Düzenlidir) 1.’dir 1500mm (Düzensiz) 4.’dür 200mm (Düzensiz) 10.’d ur 2000mm (Yaz yağışı görül ür- düzen sizdir ) 2.’di r 1000mm (Yaz kuraklı ğı var, düzensi zdir) 5.’dir 1500mm (Düzenli) 3.’dür 500mm (Yaz yağışı görülür, düzens izdir) 6.’dır 500mm (Yaz yağışı görül ür, düze nsizd ir) 7.’dir 250mm (Yaz yağışı görül ür, düze nsizd ir) 8.’d ir Dünyada En az yağış alan bölg edir 9.’d ur BİTKİ ÖRTÜSÜ Sık ve geniş yapra klı orma nlar Savan (yüks ek boylu otlar), orma n küme leri Kaktüs ve Cılız ot ve çalılık lar Muson Orm anlar ı Maki (Defne, zeytin, kekik, lavanta ) Karışık ve İğne yapr aklı Orm anla r İğne Yapraklı Orman ve Step (Bozkı r) İğne yapr aklı Orm an, Tay ga Orm anla rı Tundra (Cılız ot ve bodu r çalılı k) Buz ve Kar ile örtül ü oldu ğund an bitki yok DİĞER ÖZELLİKLE Rİ LATERİT TOPRAK ÇEŞİDİ VARDIR TAYFUN VE HOR TUM GÖRÜLÜR Arabistan, Gobi, Sahra, Büyü k Kum, Kalah ari, Takla maka n Assam böl. Çera punçi (12.000mm yağış alır) Batı Avru pa, K- Gün ey Ame rikan ın Batı kıyıları

3 EKVATORAL İKLİM

4  10 Kuzey, 10 Güney Enlemleri arasındadır.  Kongo ve Amazon Havzaları, Brezilya, Filipinler ve Endonezya’da görülür.  Sıcaklık ortalaması 24°, yıllık sıcaklık farkı 1°-2° dir.  Her mevsim yağış vardır. Konveksiyonel yağışlar görülür ve miktarı 2500 mm dir.  Konveksiyonel yağışlar görülür ve miktarı 2500 mm dir.  Yerleşim 2000m, kalıcı kar 5000m den başlar.  Yüksek boylu, yayvan yapraklı ormanlar vardır.

5 YAĞIŞ 0°C0°C0°C0°C 10°C 20°C 30°C SICAKLIK

6

7 o 10°-20°Kuzey- 10°-20°Güney arasındadır. o Güney Brezilya, Kolombiya, Venezüella, Doğu Afrikada görülür. o Yazları yağışlı, kışları kuraktır. o Yıllık ortalama sıcaklık 20° dir. o o Yıllık sıcaklık farkı 6°-7° civarıdır. o 1500mm, Konveksiyonel yağış görülür. o Yağış rejimi ve akarsu rejimi düzensizdir. o Bitki örtüsü; uzun boylu otlardır. (savan)

8 YAĞIŞ 0°C0°C0°C0°C 10°C 20°C 30°C SICAKLIK

9

10

11 Güney ve Güneydoğu Asya’da ve Kuzey Avustralya’da etkilidir. (Hindistan, Afganistan, Pakistan, Güney Çin, Bangladeş, Vietnam, Tayland, Malezya, Kore, Japonya) Ortalama sıcaklık 20°, yıllık sıcaklık farkı 10°dir. Yazları yağışlı, kışları kuraktır. Orografik (yamaç) yağışlar görülür. Yaz Musonları sayesinde 2000mm yağış olur. Yağış ve akarsu rejimi düzensizdir. Yağış ve akarsu rejimi düzensizdir. Dünyanın en fazla yağış alan yeri Çerapunçi bu iklimde yer alır. (12.000mm) Dünyanın en fazla yağış alan yeri Çerapunçi bu iklimde yer alır. (12.000mm) Kışın yaprağını döken ORMAN ları vardır. Kışın yaprağını döken ORMAN ları vardır.

12

13

14

15 YAĞIŞ 0°C0°C0°C0°C 10°C 20°C 30°C SICAKLIK

16

17  Dönenceler civarındaki subtropikal basınç alanlarında (30° enlemlerinde) görülür. Büyük Sahra, Arabistan, Kalahari çölleri ve Avustralya ile Meksika çölleri örnektir.  Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir, yıllık sıcaklık farkı düşüktür. Fakat günlük sıcaklık farkı fazladır.  Yağış çok düşüktür.  Deniz etkisine kapalı alanlarda da görülür. (Orta Asya Gobi Çölü)  Kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüsler vardır.

18

19

20  30°-45° Enlemleri arasında kıtaların batı kesimlerinde görülür.  Akdeniz Havzası’nda(İspanya, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Yunanistan, TÜRKİYE, Suriye, İsrail, Lübnan.  Güney Kaliforniya, Güney Afrika Cumhuriyetinde Kap bölgesi, Güney Avustralya) görülür.  Yazlar sıcak kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.  Ortalama sıcaklık 20°, yıllık sıcaklık farkı 20°dir.  Cephe yağışı görülür.1000mm yağış vardır.  Yağış ve akarsu rejimi düzensizdir.

21

22 YAĞIŞ 0°C0°C0°C0°C 10°C 20°C 30°C SICAKLIK

23

24  Orta kuşak karalarının deniz etkisine kapalı kesimlerinde görülür.  Avrupa’nın yarı kurak iç ve doğu kesimlerinde, Asya’nın ve Anadolu’nun iç kısımlarında,İran çevresinde, Kuzey Amerika’nın iç kısımlarında görülür.  Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır.  Yıllık sıcaklık ortalaması 15° civarındadır.  Yağış miktarı 500 mm dir. İlkbahar’da Konveksiyonel (yükselim) yağışları görülür.  Yağış ve Akarsu rejimi düzensizdir.(Sel rejimli)  Kısa boylu otlar (Bozkır) ve Antropojen bozkırlar bitki örtüsünü oluştur.

25

26 SICAKLIK YAĞIŞ 0°C0°C0°C0°C 10°C 20°C 30°C

27

28 Kuzey Kanada, Kuzey Asya ve Sibirya’da görülür. Türkiye’de Kuzey Doğu Anadolu’da (Erzurum-Kars yöresi) görülür.  Kuzey Kanada, Kuzey Asya ve Sibirya’da görülür. Türkiye’de Kuzey Doğu Anadolu’da (Erzurum-Kars yöresi) görülür. Yazlar serin, kısa ve yağışlı, Kışlar uzun, çok soğuk, sert ve kar yağışlıdır.  Yazlar serin, kısa ve yağışlı, Kışlar uzun, çok soğuk, sert ve kar yağışlıdır. Nem azlığı, karasallık ve enlemden dolayı yıllık sıcaklık farkları çok yüksektir.  Nem azlığı, karasallık ve enlemden dolayı yıllık sıcaklık farkları çok yüksektir. Yaz sıcaklığı 15°, kış sıcaklığı -30° civarıdır.  Yaz sıcaklığı 15°, kış sıcaklığı -30° civarıdır.  500 mm yağış vardır vardır. Kar 7-8 ay yerde kalır.  Akarsu ve yağış rejimi düzensizdir.  İğne yapraklı Ormanlar vardır, Sibirya’da Tayga ormanları adını alır.

29

30 YAĞIŞ 0°C0°C0°C0°C 10°C 20°C 30°C SICAKLIK

31

32  Orta kuşak 40°-60° enlemleri arasında görülür.  Kuzey Yarım Kürede karaların Kuzey ve Kuzey batı kıyılarında görülür. (Batı ve Kuzey Batı Avrupa, Kuzey Batı Amerika, Batı Kanada)  Güney Yarım kürede Güney Şili, Avustralya’nın Güney Doğusu ve Yeni Zelanda’da görülür.  Batı Rüzgarları ve Okyanus Akıntıları ile oluşur  Ilık, her mevsim yazın serin, kışın yağışlıdır.  Nem oranı fazla olduğu için, yıllık sıcaklık farkı azdır ve sıcaklık 0° altına düşmez.  Cephesel yağış vardır. Geniş ve karışık yapraklı Ormanlar görülür.

33 YAĞIŞ 0°C0°C0°C0°C 10°C 20°C 30°C SICAKLIK

34

35 60°-70° Enlemleri arasında görülür. (Kuzey Sibirya, İzlanda, İskandinavya, Kuzey Kanada, Güney Grönland, Güney Arjantin) Yazlar kısa ve serin; kışlar uzun, sert ve kuraktır. En sıcak ay 10°, en soğuk ay -40° kadardır. Toprakları 10 ay boyunca donmuş kalır. Yıllık sıcaklık farkı 40° -50° civarındadır. 250 mm yağışın çoğu ısınmaya bağlı olarak yaz mevsiminde oluşur. 250 mm yağışın çoğu ısınmaya bağlı olarak yaz mevsiminde oluşur. Bataklık alanlarda yetişebilen çalı, ot ve yosun bitkileri (Tundra) vardır. Bataklık alanlarda yetişebilen çalı, ot ve yosun bitkileri (Tundra) vardır.

36

37  70°-90° enlemleri arasında bulunur.  (Antartika, Grönland, Kuzey Kutbu).  Her mevsim soğuk ve kuraktır.  En yüksek ay -5°, en soğuk ay -55° civarıdır. olduğu için yıllık yağış miktarı 100 mm altındadır.  Buharlaşma ve mutlak nem az olduğu için yıllık yağış miktarı 100 mm altındadır. Bitki örtüsü yoktur.  Bitki örtüsü yoktur.

38  Çevresini saran genel iklim özelliklerinden farklı bir iklim özelliğine sahip küçük bölgeleri adlandırmak için kullanılan terimdir  Çevresini saran genel iklim özelliklerinden farklı bir iklim özelliğine sahip küçük bölgeleri adlandırmak için kullanılan terimdir.Yani soğuk iklim kuşağında görülen küçük ılıman bölgeler ya da ılıman veya sıcak iklim kuşağında görülen küçük soğuk-serin bölgeler böyle adlandırılır.Dolayısı ile mikroklima alanlarında floranın çevresindeki diğer alanlardan oldukça farklılaştığı gözlenebilir.  Çevresindeki alanlarda yetişen bitkiler mikroklima alanlarında yetişmeyebilir ya da çevresindeki alanlarda  Çevresindeki alanlarda yetişen bitkiler mikroklima alanlarında yetişmeyebilir ya da çevresindeki alanlarda yetişmeyen bitkiler mikroklima alanlarında yetişebilir.İklim farklılaştığına göre faunanın da farklılaşması muhtemeldir.

39  Türkiye de en bilindik örnek, Rize ilinde bulunan mikroklima alanıdır. Dağlarla çevrili bu alan soğuk hava akımlarına kapalı olduğundan Akdeniz iklimine yakın bir iklime sahiptir. O kadar ki turunçgil ve kivi yetiştiriciliğine elverişli durumdadır.

40 KAYNAKÇA 1)Prof.Dr. ERİNÇ,S. Klimatoloji ve Metodları 2)www.arabolge.org 3)www.otomatikportakal.com.tr 4)www.coğrafyam.com.tr 5)www.sosyalbilimler.com 6)www.final.com.tr 7)www.guvender.com.tr


"FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜM KONU:MAKRO ve MİKRO KLİMA ALANLARI Öğretmen:Yrd. Doç. Dr. Zerrin Karakuzulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları