Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Yrd. Doç. Dr. İhsan SARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Yrd. Doç. Dr. İhsan SARI."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Yrd. Doç. Dr. İhsan SARI

2 2 İHSAN SARI

3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ VE ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİ

4 Araştırma: Bir şeyin/deneğin eleştirel bir biçimde incelenmesi sonucunda yeni gerçekleri keşfetmek ve yeni ilişkiler ve sonuçlara ulaşmak adına yapılan arayış ve sorgulamalar bütünüdür.  Kuramsal bir katkı  Yada uygulamadaki bir probleme çözüm Temel kavramlar

5 Hipotez (Denence): Ortaya çıkmış yada çıkacak belirli davranışlar, olgular veya olaylar hakkında varsayım niteliğindeki açıklamalardır. Araştırmacının araştırma problemindeki değişkenler arasında ne tür bir ilişkinin olduğuna dair beklentilerini ve yargılarını ifade eder. Araştırmacının değişkenler arasındaki var olduğunu düşündüğü ilişkilerdir. Temel kavramlar

6 Değişken: Her hangi bir deneğe/şeye ait ve birden çok değer alabilen bir özellik/kavram demektir.  Cinsiyet  Yaş  Eğitim durumu vb. BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER? Temel kavramlar

7 Bütüne bakarak parçalar hakkında fikir sahibi olma Parçalara bakarak bütün hakkında fikir sahibi olma. Örnekler??? Bilimsel araştırmada örneklem üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre yorum yapmak tüme varımdır. Hipotezlerin sınanması yoluyla genellemelere ulaşmaya çalışılır. Tümevarım-Tümdengelim?

8 1.Araştırma probleminin (konusunun) seçimi ve araştırma önerisinin oluşturulması. 2.Eleştirel kaynak incelemesi yaparak araştırma stratejisi ve hipotezlerin belirlenmesi. 3.Araştırmanın konu aldığı ana kütlenin (evren) ve örnek kütlenin (örneklem) seçilmesi. 4.Araştırma sorularının veya hipotezlerinin sınanabileceği verilerin toplanması. 5.Verilerin analizi. 6.Araştırma bulgularının raporlanması. Bilimsel Araştırma Süreci

9  En zor aşamalardan birisidir.  İleriki sürecin başarısını çok etkiler.  Ön kaynak taraması yapılmalıdır.  Gömleğin ilk düğmesini iliklemek gibidir.  Belli bir hedefe ulaşmak için yapılır  Bir gerçeği ortaya çıkarmak  Var olan problemlere çözüm aramak  Yeni ufuklar açabilecek konuları bulmak Araştırma probleminin (konusunun) seçimi ve araştırma önerisinin oluşturulması

10 Sportif başarıyı etkileyen etmenler? Öğrencilerin karşılaştıkları problemler… Toplumsal eşitsizlikler… Popüler olan sporlar… İş tatminine etki eden etmenler. Kaygıyı etkileyen unsurlar. Annelerin karşılaştıkları problemler. DAHA NET KONU VE PROBLEMLER ORTAYA KOYULMALI!! Bazı araştırma konusu örnekleri???

11 Genel konu belirleme Konunun daraltılması Muhtemel araştırma konularının belirlenmesi

12  Kuram ve uygulamalardan yola çıkarak (Kuramlar zor olabilir deneyimler daha basittir).  Bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek (örneğin: daha önce başarılı olunan ders).  Daha önce yapılan araştırmaları inceleyerek (incelerken not almak, konunun aynısını tekrar etmemek, incelenen araştırmanında zayıf olacağını bilmek, sonuç kısımlarındaki önerilere bakmak, yöntem açısından eksiklerini belirleyerek oraya yönelebilmek.  Tartışarak  Kaynak incelemesi yaparak Genel araştırma konusu hangi yöntemlerle belirlenir?

13  Eğitimde öğrenmeyi sağlamak için bilgisayar kullanımı  Sporda antrenör davranışları  Sporcuların motivasyonları üzerinde ailenin etkisi  Taraftarı saldırganlığa iten nedenler  Futbol hakemlerinin doğru karar vermesi  Beden eğitiminde beceri öğrenimi için teknolojinin kullanılması  Liderlik davranışının etkileri Genel araştırma konusu örnekleri

14  Sektör ayrımı (Hizmet, imalat, tarım)  Sanayi ayrımı (elektronik, otomotiv)  Konunun kapsamı  Coğrafi alan  Çalışan grupları  Toplumsal katmanlara göre  Yaş durumlarına göre  Yaşama yerine göre  Vb… Araştırma Konusunun Daraltılması İçin Kullanılabilecek Yollar

15  ARAŞTIRMA KONUSU NE ÇOK DAR NEDE ÇOK GENİŞ OLMALI…

16  Araştırılabilir olmak (sporcularda uyuşturucu kullanımı konusunda anket tekniği uygulamak?). DİĞER PROBLEMLİ KONULAR??  Uygulama veya kuramsal anlamlılık  Özgünlük  Değerlendirme komitesinin beklentileri ile uyum  Kişisel yeteneklerle uyumluluk (Bilgi, beceri, zaman, maddi imkan, ulaşabileceği kaynaklar vb.) İyi bir konunun belirleyicileri

17  Konu araştırılabilir nitelikte mi?  Konu değerlendirmeyi yapacak kurumun beklentilerini karşılıyor mu?  Konu ilginizi çekiyor mu?  Kuram ve uygulama açısından anlamlı mı?  Konuyu araştırabilecek niteliklere sahip misiniz?  Belirtilen zamanda yapabilecek misiniz?  Gerekli finansal kaynak var mı?  Gerekli verileri toplayabilecek misiniz?  Önceki çalışmalardan haberdar mısınız?  Araştırma problemlerini ve hedeflerini açıkça ifade edebiliyor musunuz? Araştırma konusunu belirlemeye yönelik kontrol listesi

18  Ne ve niçin soruları (Örneğin: Lisanslı kadın sporcuların oranı nedir? Lisanslı kadın sporcuların oranı neden erkek sporculardan daha azdır?). Araştırma sorularının yazılması

19  İlk olarak araştırma konusu bulduk  Konuyu daralttık  Genel araştırma sorularını yazdık  En son aşamada araştırmanın amaçları belirlenir Araştırma amaçlarının yazılması BU DÖRT BASAMAĞI KULLANARAK KENDİ ARAŞTIRMANIZI PLANLAYINIZ.

20  Araştırmalardan önce bir araştırma önerisi yazılmalıdır. Özellikle tez çalışmalarında ve projelerde önemlidir. Daha planlı, düzenli olmayı ve her noktanın ayrıntılı ifade edilmesini sağlar. Araştırma teklifinin yazılması

21 1.Fikirlerin organize edilmesi 2.İlgilileri ikna etmek (tez komitesi veya maddi destek verecek kurum) Araştırma teklifinin amacı

22  Araştırmanın başlığı (ilgi çekici olmalı, sonradan değiştirilebilir)  Arka plan  Araştırma soruları ve amaçları  Yöntem (yer, evren, yöntem, analiz tekniği vb.)  Zaman planı  Maddi kaynaklar (finansal imkan, verilere ulaşma, araç- gereçler)  Kaynakça Araştırma teklifinin içeriği

23 Eleştirel kaynak inceleme, hipotez ve strateji geliştirme Haftaya konumuz


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Yrd. Doç. Dr. İhsan SARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları