Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik"— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
Yrd. Doç. Dr. İhsan SARI

2 İHSAN SARI

3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ VE ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİ

4 Temel kavramlar Araştırma: Bir şeyin/deneğin eleştirel bir biçimde incelenmesi sonucunda yeni gerçekleri keşfetmek ve yeni ilişkiler ve sonuçlara ulaşmak adına yapılan arayış ve sorgulamalar bütünüdür. Kuramsal bir katkı Yada uygulamadaki bir probleme çözüm

5 Temel kavramlar Hipotez (Denence): Ortaya çıkmış yada çıkacak belirli davranışlar, olgular veya olaylar hakkında varsayım niteliğindeki açıklamalardır. Araştırmacının araştırma problemindeki değişkenler arasında ne tür bir ilişkinin olduğuna dair beklentilerini ve yargılarını ifade eder. Araştırmacının değişkenler arasındaki var olduğunu düşündüğü ilişkilerdir.

6 Temel kavramlar Değişken: Her hangi bir deneğe/şeye ait ve birden çok değer alabilen bir özellik/kavram demektir. Cinsiyet Yaş Eğitim durumu vb. BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER?

7 Tümevarım-Tümdengelim?
Bütüne bakarak parçalar hakkında fikir sahibi olma Parçalara bakarak bütün hakkında fikir sahibi olma. Örnekler??? Bilimsel araştırmada örneklem üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre yorum yapmak tüme varımdır. Hipotezlerin sınanması yoluyla genellemelere ulaşmaya çalışılır.

8 Bilimsel Araştırma Süreci
Araştırma probleminin (konusunun) seçimi ve araştırma önerisinin oluşturulması. Eleştirel kaynak incelemesi yaparak araştırma stratejisi ve hipotezlerin belirlenmesi. Araştırmanın konu aldığı ana kütlenin (evren) ve örnek kütlenin (örneklem) seçilmesi. Araştırma sorularının veya hipotezlerinin sınanabileceği verilerin toplanması. Verilerin analizi. Araştırma bulgularının raporlanması.

9 Araştırma probleminin (konusunun) seçimi ve araştırma önerisinin oluşturulması
En zor aşamalardan birisidir. İleriki sürecin başarısını çok etkiler. Ön kaynak taraması yapılmalıdır. Gömleğin ilk düğmesini iliklemek gibidir. Belli bir hedefe ulaşmak için yapılır Bir gerçeği ortaya çıkarmak Var olan problemlere çözüm aramak Yeni ufuklar açabilecek konuları bulmak

10 Bazı araştırma konusu örnekleri???
Sportif başarıyı etkileyen etmenler? Öğrencilerin karşılaştıkları problemler… Toplumsal eşitsizlikler… Popüler olan sporlar… İş tatminine etki eden etmenler. Kaygıyı etkileyen unsurlar. Annelerin karşılaştıkları problemler. DAHA NET KONU VE PROBLEMLER ORTAYA KOYULMALI!!

11 Muhtemel araştırma konularının belirlenmesi
Genel konu belirleme Konunun daraltılması

12 Genel araştırma konusu hangi yöntemlerle belirlenir?
Kuram ve uygulamalardan yola çıkarak (Kuramlar zor olabilir deneyimler daha basittir). Bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek (örneğin: daha önce başarılı olunan ders). Daha önce yapılan araştırmaları inceleyerek (incelerken not almak, konunun aynısını tekrar etmemek, incelenen araştırmanında zayıf olacağını bilmek, sonuç kısımlarındaki önerilere bakmak, yöntem açısından eksiklerini belirleyerek oraya yönelebilmek. Tartışarak Kaynak incelemesi yaparak

13 Genel araştırma konusu örnekleri
Eğitimde öğrenmeyi sağlamak için bilgisayar kullanımı Sporda antrenör davranışları Sporcuların motivasyonları üzerinde ailenin etkisi Taraftarı saldırganlığa iten nedenler Futbol hakemlerinin doğru karar vermesi Beden eğitiminde beceri öğrenimi için teknolojinin kullanılması Liderlik davranışının etkileri

14 Araştırma Konusunun Daraltılması İçin Kullanılabilecek Yollar
Sektör ayrımı (Hizmet, imalat, tarım) Sanayi ayrımı (elektronik, otomotiv) Konunun kapsamı Coğrafi alan Çalışan grupları Toplumsal katmanlara göre Yaş durumlarına göre Yaşama yerine göre Vb…

15 ARAŞTIRMA KONUSU NE ÇOK DAR NEDE ÇOK GENİŞ OLMALI…

16 İyi bir konunun belirleyicileri
Araştırılabilir olmak (sporcularda uyuşturucu kullanımı konusunda anket tekniği uygulamak?). DİĞER PROBLEMLİ KONULAR?? Uygulama veya kuramsal anlamlılık Özgünlük Değerlendirme komitesinin beklentileri ile uyum Kişisel yeteneklerle uyumluluk (Bilgi, beceri, zaman, maddi imkan, ulaşabileceği kaynaklar vb.)

17 Araştırma konusunu belirlemeye yönelik kontrol listesi
Konu araştırılabilir nitelikte mi? Konu değerlendirmeyi yapacak kurumun beklentilerini karşılıyor mu? Konu ilginizi çekiyor mu? Kuram ve uygulama açısından anlamlı mı? Konuyu araştırabilecek niteliklere sahip misiniz? Belirtilen zamanda yapabilecek misiniz? Gerekli finansal kaynak var mı? Gerekli verileri toplayabilecek misiniz? Önceki çalışmalardan haberdar mısınız? Araştırma problemlerini ve hedeflerini açıkça ifade edebiliyor musunuz?

18 Araştırma sorularının yazılması
Ne ve niçin soruları (Örneğin: Lisanslı kadın sporcuların oranı nedir? Lisanslı kadın sporcuların oranı neden erkek sporculardan daha azdır?).

19 Araştırma amaçlarının yazılması
İlk olarak araştırma konusu bulduk Konuyu daralttık Genel araştırma sorularını yazdık En son aşamada araştırmanın amaçları belirlenir BU DÖRT BASAMAĞI KULLANARAK KENDİ ARAŞTIRMANIZI PLANLAYINIZ.

20 Araştırma teklifinin yazılması
Araştırmalardan önce bir araştırma önerisi yazılmalıdır. Özellikle tez çalışmalarında ve projelerde önemlidir. Daha planlı, düzenli olmayı ve her noktanın ayrıntılı ifade edilmesini sağlar.

21 Araştırma teklifinin amacı
Fikirlerin organize edilmesi İlgilileri ikna etmek (tez komitesi veya maddi destek verecek kurum)

22 Araştırma teklifinin içeriği
Araştırmanın başlığı (ilgi çekici olmalı, sonradan değiştirilebilir) Arka plan Araştırma soruları ve amaçları Yöntem (yer, evren, yöntem, analiz tekniği vb.) Zaman planı Maddi kaynaklar (finansal imkan, verilere ulaşma, araç-gereçler) Kaynakça

23 Eleştirel kaynak inceleme, hipotez ve strateji geliştirme
Haftaya konumuz Eleştirel kaynak inceleme, hipotez ve strateji geliştirme


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları