Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİSEL GELİŞİM & İKY. Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek, yoksa aslana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİSEL GELİŞİM & İKY. Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek, yoksa aslana."— Sunum transkripti:

1 KİŞİSEL GELİŞİM & İKY

2 Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek, yoksa aslana yem olacaktır Her sabah bir aslan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek, yoksa açlıktan ölecektir. İster aslan olun, ister ceylan olun hiç önemi yok... Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini bilin. Hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini bilin.

3 Öz Farkındalık Bize ne Sağlar? Yetenek ve becerilerimizin fark edip kullanmamız başarıyı artırır. Zayıf yönlerimizi fark edip önlem almamız problemleri azaltır. Kurumsal ve bireysel yaşam kalitemiz artar.

4 Kişisel Gelişim ve Öz Farkındalık Öz farkındalık: Kişinin sahip olduğu özelliklerin yine kendisi tarafından ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi süreci Ben kimim? İşleri niçin bu şekliyle yapıyorum?

5 Öz Farkındalığın Yararları Bireysel yeteneklere ilişkin farkındalık Kişisel ilgi ve ihtiyaçların karşılanması için uygun seçimler yapılmasına yardım Sorumluluk bilinci ve özgüvenin yükselmesi Öğrenme ve bireysel gelişime destek Doğru beceriler geliştirilmesine rehberlik İşin kalitesinde artış

6 SWOT Analizi ve Johari Penceresi Dünden daha iyi olmamıza hizmet eder. Hem bireysel hem de kurumsal gelişime yönelik kullanılır. Sürekli gelişim sağlamayı amaçlar.

7 Stratejik Planlama SWOT Analizi İlişkisi Mevcut durum ne? Ne üretilecek? Kim için üretilecek? Neden üretilecek? Nasıl üretilecek?

8 Stratejik Planlama Örgütsel düzeyde kullanılabilir Bireysel düzeyde kullanılabilir Hem bireysel hem örgütsel gelişime hizmet eder İyileştirme sürecini sistematik hale getirir

9 Stratejik Planlama Mevcut durum analizi Güçlü yönler ( S trengths) Zayıf yönler ( W eaknesses) Fırsatlar ( O pportunities) Tehditler ( T hreats)

10 SWOT Analizi Stratejik planlamanın önemli bir aracı Kurumlar kadar bireyler de ihtiyaç duyar Öz farkındalığın önemli bir aracı

11 SWOT KONUSU: Aranan, tercih edilen, model alınan etkili bir ‘çocuk kütüphanecisi’ olmak istiyorum. Güçlü YönlerimZayıf Yönlerim FırsatlarımTehditlerim

12 Johari Penceresi ile Öz Farkındalık

13 Johari Penceresi “Birlikte yaşadığımız insanlara karşı tutumumuz onları anlamamıza bağlıdır.”

14 Johari Penceresi Nedir? Öz farkındalık Kişisel gelişim İletişimin güçlendirilmesi Kişiler arası ilişkiler Grup dinamiği oluşturma Ekip geliştirme Gruplar arası ilişkiler için kullanılan basit ve yararlı bir araç.

15 Johari Penceresi Nedir? 2 veya daha fazla insan arasındaki kişi tarafından bilinen yani paylaşılan ya da kişinin kendi tarafından bilinmeyen, paylaşılmayan iletişimi inceleyen bir yöntemdir. Johari Penceresinin iki boyutu vardır: Kişinin kendisi ile ilgili bildikleri Diğerlerinin kişi hakkında edindikleri bilgiler

16 Kendimle ilgili bildiğim şeyler Kendimle ilgili bilmediğim şeyler Başkalarının benimle ilgili bildikleri Başkalarının benimle ilgili bilmedikleri Johari Penceresi

17 Johari Penceresi Alanları Johari penceresi kendimize, şu iki farklı perspektiften bakacak şekilde yapılandırılmıştır: (1) Başkalarının Sizinle İlgili Bildikleri/Bilmedikleri (2) Sizin Kendinizle İlgili Bildikleriniz/Bilmedikleriniz

18 Açık Alan / Serbest Alan Kendimle ilgili bildiğim şeyler Kendimle ilgili bilmediğim şeyler Başkalarının benimle ilgili bildikleri Başkalarının benimle ilgili bilmedikleri Johari Penceresi: Açık Alan

19 Örtük (Gizli Alan) Kendimle ilgili bildiğim şeyler Kendimle ilgili bilmediğim şeyler Başkalarının benimle ilgili bildikleri Başkalarının benimle ilgili bilmedikleri Johari Penceresi: Örtük (Gizli) Alan

20 Kör Alan Kendimle ilgili bildiğim şeyler Kendimle ilgili bilmediğim şeyler Başkalarının benimle ilgili bildikleri Başkalarının benimle ilgili bilmedikleri Johari Penceresi: Kör Alan

21 Bilinmeyen Alan Kendimle ilgili bildiğim şeyler Kendimle ilgili bilmediğim şeyler Başkalarının benimle ilgili bildikleri Başkalarının benimle ilgili bilmedikleri Johari Penceresi: Bilinmeyen Alan

22 Kişisel Gelişim Kişisel gelişim bireyin sahip olduğu bilgi ve becerileri sürekli olarak gözden geçirmesiyle ilgili bir kavramdır. Kişisel gelişim kavramı bireyin sosyo ekonomik ve kültürel yaşamı ile entektüel yaşamını da yakından ilgilendirir

23 Kişisel gelişim ‘’ insanın içindeki sınırsız gücün farkına varabilmesi, var olan potansiyelinin neler olduğunu kavrayabilmesi ve bunu kullanabilmesi ‘’ yeteneğidir

24 Kişisel Gelişimin Boyutları Zihinsel Boyut, Bedensel Boyut, Duygusal Ve Sosyal Boyut, Manevi Yaşam Boyutu, Aile Boyutu, İş Ve Mesleki Boyut Sosyal Sorumluluk Boyutu

25 Zihinsel, bedensel veya ruhsal özelliklerinizi değerlendirirken, yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır. Gelişim sürecinin başarısı hoşgörü ve olgunlukta yatar. Burada kastedilen bireyin kendisine yönelik hoşgörüsü ve olgunluğudur.

26 Elinizden geldiği kadar bu işe vakit ayrınız ve mutlaka yazarak düşünmeye çalışınız. 1. Kendinizle ilgili olumlu özelliklerinizi düşünün. En çok hangi özelliğiniz beğeniyorsunuz? 2. Kendinizde beğenmediğiniz özellikler nelerdir? Bunlar en çok hangi zamanlarda ortaya çıkar? Beğenmediğiniz özelliklerinizi değiştirmek için neler yapabilirsiniz? 3. Başka insanlarda beğenmediğiniz özellikler nelerdir? 4. Başkaları sizi nasıl tanımlar? Örneğin arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız, öğretmenleriniz sizin nasıl bir insan olduğunuzu düşünürler? 5. Başkalarının sizi nasıl tanımasını isterdiniz? Her insanın diğerlerine göre iyi yaptığı ve diğerlerine göre daha kötü yaptığı bir şeyler vardır. Sizin güçlü ve zayıf olduğunuz yanlarınız nelerdir?

27 Her insanın dürüstlük, arkadaşlık, açık sözlü olma, saygılı olma, çevreyi koruma gibi bazı değerleri vardır. Her insanın öncelik verdiği değerler değişik olabilir. Sizin öncelik verdiğiniz değerler nelerdir? Bundan 15-20 yıl sonra nasıl bir insan olmak istediğinizi düşünün. Nerede, kimlerle yaşamak istediğinizi, ne iş yaptığınızı hayal edin. Bunları gerçekleştirebilmek için nelere ihtiyacınız olduğunu saptamaya çalışın. Kendinizle ilgili değiştirmeniz, geliştirmeniz, öğrenmeniz gereken şeyler nelerdir? Bunları bulmaya çalışın? Her insanın çeşitli rolleri ve bu rollerin yerine getirilmesi gereken sorumlulukları vardır. Örneğin anne rolü, öğrenci rolü, çalışan rolü, kardeş rolü, arkadaş rolü vb. Sizin rolleriniz nelerdir? Her bir rolünüz için ne gibi sorumluluklarınız var? Belirlemeye çalışın

28 Hangi kişisel gelişim eğitimlerini biliyorsunuz??? Ve bu eğitimlerin İKY ile bağlantısını nasıl açıklarsınız?


"KİŞİSEL GELİŞİM & İKY. Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek, yoksa aslana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları