Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Rehberlik Hizmetleri ve Özel Eğitim Hizmetleri Bilgilendirme Semineri Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Çalışmalar

3 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yürütme Komisyonu Komisyon ders yılının birinci ve ikinci döneminin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere yılda en az üç defa ve gerektiğinde toplanır. Okul Müdürünün Başkanlığında , Müdür Yardımcısı, Rehberlik Öğretmeni, Sınıf Rehber Öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci, Disiplin Kurulundan, Okul-Aile Birliğinden ve Okul Öğrenci Meclisinden birer temsilci

4 Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Programı
Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından ortak çerçeve program hazırlanır. Her okulun çerçeve programı olması gerekir. Okul kendi ihtiyaçları doğrultusunda ortak çerçeve planı yapılandırarak plan hazırlar. Eylül ayı sonuna kadar RAM’a gönderir. Haziran ayında yapılan faaliyetler RAM Modülüne girilir.

5 Okul Psikososyal Müdahale Ekibi(2002/11Genelge)
Müdür ya da müdür yardımcısı başkanlığında, Rehberlik Öğretmeni (varsa), Öğretmen Temsilcisi, Veli Temsilcisi, Öğrenci Temsilcisi Travma öncesi bilgilendirme çalışması, travma sonrası normalleşme sürecini kapsayan yıllık çalışma planı hazırlanır. (Eylül Ayı) Okul psikoeğitim çalışmaları yılsonu raporu hazırlanır ve RAM’ a gönderilir. (Haziran Ayı)

6 Şiddet Eylem Planının Hazırlanması (2006/26)
Okul Çalışma Ekibinin Oluşturulması (Müdür Yardımcısı, Rehberlik Öğretmeni (varsa), Öğretmen Temsilcisi, Okul Aile Birliği Temsilcisi, Öğrenci Temsilcisi) İl Eylem Planı doğrultusunda okulunda, şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerini ve çevre özelliklerini dikkate alarak okul eylem planını hazırlamak (Eylül Ayı) Ara rapor (Aralık Ayı) Yıl sonu raporunun gönderilmesi. (Haziran Ayı)

7 Bağımlılıkla Mücadele (2014/20)
Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele Genelgesi kapsamında hazırlanan eylem planına yönelik çalışmalar okulda yürütülür. Tütün ürünlerinin engellenmesi Öğrenci devamsızlığının azaltılması Ev ziyaretlerinin yapılması Sağlıklı beslenme Güvenli okul politikaları Sosyal Etkinlikler TBM Çalışmaları

8 Cinsel İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Yapılacak Çalışmalar
İlk Müdahale okul krize müdahale ekibinden Okul yönetimi tarafından il/ilçe MEM’lere “GİZLİDİR” ibaresi kullanılarak bilgi yazısı elden ulaştırılır.

9 İhmal Edilen Öğrencilere Yönelik Hizmetler
İhmal edilen öğrenci hakkında rehberlik servisine ayrıntılı bilgi verilir ve sürece dâhil olunur. Rehberlik servisi tarafından ihmalin sebepleri doğrultusunda öğrenciyi sağlık kuruluşlarına ve gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı il/ ilçe müdürlüklerine yönlendirilir.

10 Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayan Öğrenciler İle Karşılaşıldığında Yapılması Gerekenler
Fiziksel ve psikolojik değişiklikler gözlenen öğrenciler hakkında rehberlik servisine ayrıntılı bilgi verilir. Çocuğa yönelik şiddetin veli tarafından uygulanması halinde adli ve kolluk birimleri ile ASPB’ ye (il/ilçe müdürlükleri, ALO 183 telefon hattı vb.) rehberlik servisiyle iş birliği halinde bildirimde bulunulur. Şiddet uygulayan öğrenci hakkında ayrıntılı bilgi ve destek vermek amacıyla rehberlik servisi ile işbirliğine gidilir.

11 Adli Makamlarca Danışmanlık ve Eğitim Tedbir Kararı Verilen Öğrenciler İle Yürütülecek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Rehberlik servisinin veliye ulaşamadığı hallerde okul müdürlükleri tarafından resmi yazı ile muhtarlıklara, muhtarlıkların ulaşamadığı durumlarda ise il/ilçe MEM kanalıyla nüfus müdürlüklerinden en son ikamet edilen adres tespit edilerek aileye ulaşılır. Veliye hiçbir şekilde ulaşılamaması (posta, telefon ve muhtarlık) halinde, adrese bağlı muhtarlıkla beraber tutanak altına alınır. İlgili mahkemeye gönderilmek üzere okul yönetimince İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi yazı ile en geç on gün içinde gönderilir

12 Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Bölümüne Öğrenci Yönlendirme Rehberlik Öğretmeni olmayan okullar öğrencileri yönlendirebilir. Rehberlik Öğretmeni olan okullar okulda yapılan çalışma sonrasında yönlendirme yapabilir. RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanlığından randevu alınır. Rehberlik Öğretmeni, Şube veya Sınıf Öğretmeni ile okul yönetimi tarafından Gönderme Öncesi Bilgi Formu doldurulur ve randevu günü getirilir.

13 Özel Eğitim Hizmetlerine Yönelik Çalışmalar

14 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey Özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan birey. Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu Ortak sınavlarda sınav tedbiri Yabancı Dil dersinden isteğe bağlı olarak muaf olabilirler.

15 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Orta ve Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey Temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey. Resmi Tedbir; Özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu Ortak sınavlara girmezler.

16 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birey Aşırı hareketlilik, hiperaktivite belirtilerini en az iki ortamda, altı ay süreyle gösteren ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey. Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır.

17 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Dil ve konuşma güçlüğü olan birey Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlük nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan birey, Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır.

18 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Görme yetersizliği olan birey Görme gücünün kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır.

19 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
İşitme yetersizliği olan birey İşitme duyarlılığının kaybından dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan birey Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır. Yabancı Dil dersinden isteğe bağlı olarak muaf olabilirler.

20 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Ortopedik (Bedensel) yetersizliği olan birey Kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen yetersizlikler nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan birey Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma eğitimi Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır. Kaba ve ince motor gerektiren derslerden isteğe bağlı olarak muaf olabilirler.

21 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Otistik birey Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan birey Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır.

22 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Özel öğrenme güçlüğü olan birey Öğrenmede bazı alanlarda yaşadığı sınırlılık nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan birey Resmi Tedbir; Tam zamanlı kaynaştırma eğitimi, Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır.

23 YETERSİZLİK SINIFLAMALARI
Süreğen hastalığı olan birey Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan birey Resmi Tedbir; Evde eğitim, Ortak sınavlarda sınav tedbiri alınır.

24 Kaynaştırma Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri Tam Zamanlı Kaynaştırma Yarı Zamanlı Kaynaştırma (Özel Eğitim Sınıfı) Tersine Kaynaştırma

25 Özel Eğitim Sınıfı Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde açılabilir. Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Otizm (Hafif Düzey) Özel Eğitim Sınıfı Otizm (Orta-Ağır Düzey) Özel Eğitim Sınıfı Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı

26 Tanılama Süreci Veli, okul başvurusu Özel Eğitim Bölümünden telefonla randevu alınması, veli ile birlikte ilk kez tanılama yapılacaklar için eğitsel değerlendirme isteği formu hazırlanıp kapalı zarf içinde RAM’a gönderilmesi Daha sonraki rapor yenilemelerinde ise bireysel gelişim raporu hazırlanıp aynı yöntemlerle RAM’a gönderilir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama raporunun hazırlanması

27 Tanılama Süreci Rapor resmi tedbir içeriyorsa Nazilli İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna yönlendirilir. RAM yönlendirme kararı doğrultusunda kurul tarafından yerleştirme kararının verilmesi ve ilgili okula gönderilmesi Raporla ilgili veri girişinin e-okuldan yapılması Resmi tedbir kademeler arası geçişlerde, destek eğitim raporu her yıl yenilenir.

28 Sınav Tedbiri Okul tarafından genel eğitim programını takip eden kaynaştırma öğrencileri için sınav tedbiri konusunda RAM’a yönlendirme yapılır. Başvuruyu öğrenci velisi yapabilir. Başvuru esnasında öğrenci belgesi, özürlü sağlık kurulu raporu (özürlü kimlik kartı) veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı istenecektir. Yetersizliğine uygun sınav tedbiri RAM tarafından alınır ve sistemden alınan çıktı öğrenci velisine verilir.

29 Kaynaştırma Uygulamaları
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için zorunlu öğrenim okul öncesi eğitim döneminde başlayıp ortaöğretim süresini de kapsayan eğitim ve öğretim sürecidir. Öğrencilerin sınıflara eşit şekilde dağıtılması Okulda BEPG Birimi kurulması BEPG Birimi; kaynaştırma öğrencileri için her yıl program hazırlar.

30 Kaynaştırma Uygulamaları
BEPG birimi; müdür yardımcısı başkanlığında, özel eğitim öğretmeni (varsa), rehberlik öğretmeni (varsa) sınıf veya alan öğretmeni, veli ve öğrenci Ders programları ve yetersizlikleri dikkate alınarak öğrencinin seviyesine uygun olarak BEP planı hazırlanır ve her öğrenci için BEP Dosyası tutulur.

31 Başarının Değerlendirilmesi
Bulunduğu okulun eğitim programını izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır. Yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.

32 Başarının Değerlendirilmesi
Yazma güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir. Sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir

33 Başarının Değerlendirilmesi
Görme yetersizliği olan öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır. İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.” Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler.

34 Başarının Değerlendirilmesi
Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır. Bedensel yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf olabilir.

35 Destek Eğitim Odası Kaynaştırma Öğrencilerinin tümü faydalanabilir. 2015/15 nolu genelge açılması zorunludur. Laboratuvar, resim atölyesi, müzik odası bu amaç için kullanılabilir. Okulun ders saatlerinde yapılması esas olup, veli izni ile okulun çalışma saatlerinde planlanabilir. Öncelikle okulun öğretmenleri, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir.

36 Destek Eğitim Odası Özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Okulda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Bireysel eğitim yapılır. Grup eğitimi de yapılabilir Destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır

37 Destek Eğitim Odası BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca öğrencinin ihtiyaç duyduğu her derslerden bu odadan faydalanabilir. Öğretmen ders ücretini % 25 fazla alır. Öğrenci beden eğitimi, serbest etkinlik, görsel sanatlar gibi derslerden alınıp destek eğitim odasına alınmamalıdır.

38 Teşekkürler


"Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları