Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN TARIMDA ÇALIŞANLAR Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Tarımda İş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN TARIMDA ÇALIŞANLAR Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Tarımda İş."— Sunum transkripti:

1 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN TARIMDA ÇALIŞANLAR Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 Toplumların üretim biçimi, erken ölüm ve hastalıklarla ilişkili TARIM en tehlikeli iş kolu

3 Türkiye'de her 4 kişiden biri tarımda istihdam edilmektedir. TARIM İŞÇİLERİ FOTOĞRAFI

4 Toplam kamu kesimi kaynaklarının; %54,2’si tarım %10,9’u sanayi %8,1’i eğitime, %6,2’si ulaştırma %4,3’ü sağlık %16’sının altyapı ve diğer hizmetler İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması TRC1 (Adıyaman, Gaziantep, Kilis), TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIMDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI NELER SÖYLEDİ?

5 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanların Çalıştığı Alanların Dağılımı (%)

6 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışan Kadın ve Erkeklerin Son Üç Yılda Hizmete Erişim Durumları (%)

7 GAP Bölgesinde Hastalıklarla İlişkili Ev Ortamı Riskleri (%)

8 GAP Bölgesi'nde Tarımda Çalışan Ailelerin Tarlada Suya Erişimi (%)

9 GAP Bölgesi'nde Tarımda Çalışan Ailelerin Suyunun Klorlanma Durumu (%)

10 GAP Bölgesinde Tarımda Genel Çevresel Riskler (%)

11 GAP Bölgesinde Hayvanlarla İlgili Riskler

12 GAP Bölgesinde Nakliye ve Makinelerle İlgili Riskler (%)

13 GAP Bölgesinde Bitki Koruma Ürünü Uygulama Davranışları (%)

14 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışan Kadın ve Erkeklerin Pestisit Uygulama Sırasında Rahatsızlanma Durumları

15 Pestisit uygulayan kadın ve erkekler İki kişiden biri zararlarını bilmiyor Sağlık etkilerini bildiğini söyleyen 10 kişiden sadece biri kronik etkileri biliyor

16 Çocuklar, Termal Stres ve Psiko-sosyal Riskler (%)

17 Tarımda Çalışanların Sık Görülen Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı bilme Hastalığın nedenlerini bilme Hastalıktan korunmayı bilme

18 Tarımda Çalışanların Sık Görülen Cilt Hastalıklarına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Cilt hastalığı nedenlerini bilme Cilt hastalığında n korunmayı bilme Güneş ışınlarının zararlı olduğu saatleri bilme Güneş ışınlarının neden olduğu hastalıklarda n korunmayı bilme

19 Tarımda Çalışanların Sık Görülen Solunum Sistemi Hastalıklarına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı bilme Hastalığın nedenlerini bilme Hastalıktan korunmayı bilme

20 Tarımda Çalışanların Sık Görülen Hayvan, Su Kaynaklı ve İnsandan İnsana Bulaşan Hastalıklara Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hayvan kaynaklı hastalıkları bilme Hayvan kaynaklı hastalıkları n sağlık etkilerini bilme Hayvan kaynaklı hastalıklarda n korunmayı bilme Su kaynaklı hastalıkları n sağlık etkilerini bilme Su kaynaklı hastalıklarda n korunmayı bilme

21 Tarımda Çalışanların İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

22 Tarımda Çalışanların Brusella Hastalığına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme Hastalığı Duyma Durumu

23 Tarımda Çalışanların Kuduz Hastalığına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

24 Tarımda Çalışanların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

25 Tarımda Çalışanların Kuş Gribi Hastalığına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

26 Tarımda Çalışanların Kist Hidatik Hastalığına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

27 Tarımda Çalışanların Toksoplazma Enfeksiyonuna Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

28 Tarımda Çalışanların Şark Çıbanı Hastalığına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

29 Tarımda Çalışanların Sıtma Hastalığına Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

30 Tarımda Çalışanların Hepatit A Enfeksiyonuna Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

31 Tarımda Çalışanların Bağırsak Parazitlerine Yönelik Bilgi Durumunun Yüzde Dağılımı Hastalığı Duyma Durumu Sağlık etkilerini bilme Nereden/ Nasıl bulaştığı nı bilme Korunma yı bilme

32 Bulaşıcı hastalıklar (%)

33 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanlarda Üreme Sağlığı Sorunları (%)

34 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanlarda Üreme Sağlığı Sorunları

35 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanlarda Genel Sağlık Göstergeleri (Yüzde)

36 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanlarda Genel Sağlık Göstergeleri (Binde)

37 Tarımda Çalışan 15-49 Yaşları Arasındaki Kadınlarda Mikrobesin Eksikliği (%)

38 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışan Ailelerin 5 Yaş Altı Çocuklarında Bağı r sak Paraziti Varlığı (%)

39 Tarımda Çalışan Ailelerin Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Yüzde Dağılımı

40 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanların Ruh Sağlığı (%)

41 Tarımda Çalışanlarında Akut Kaza ve Yaralanmalar Her yüz kişiden biri kaza ve yaralanmaya maruz kalmıştır. –İki kişiden biri düşme-çarpma –On kişiden biri tarım aletleri (çoğunluğu traktör) –Hayvanlar –Kavga

42 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanların Hastalandıklarında İlk Başvurdukları Yöntem (%)

43 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanların Doktora Başvuru Nedeni (%)

44 GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanların Aile Hekimine Kayıtlı Olma Durumu (%)

45 GAP Tarımda Çalışanların Aile Hekimlerinden Danışmanlık Alma ve Davranışa Dönüştürme Durumu

46

47 Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet sunum sistemi açısından kanıtlar

48 Şanlıurfa- ve Adıyaman il merkezlerinden tarım işgücü göçü (2010-2011) 48 İlin Tarım Alanları Göç, bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere sağlık ve sosyal sorunların kontrolü için dikkate alınması gereken temel faktör Hizmetleri planlama ve uygulama açısından MTİ/2011

49 Nüfusun Yaş Yapısı Medyan yaş 18; Şanlıurfa 17; Adıyaman 20 % Türkiye’de medyan yaş kadınlarda 30; erkeklerde 29

50 Nüfusa kayıtlı olmama durumu TNSA (2008) 5 yaş altı %6,3 Toplam %10,1 % Hizmete erişim açısından

51 Ortalama hanehalkı büyüklüğü Şanlıurfa 7,4±2,9 Adıyaman 5,5±1,9

52 Hanehalkı nüfusunun öğrenim durumu (6 Yaş ve üzeri) % Sağlık eğitimi açısından (Koruma ve tedavi) Açık ilköğretim, açık lise yaygın (Ücretleri?; ders alma ihtiyacı?)

53 Yoksulluk Ailedeki kişi sayısı % Sağlık sorunlarının görülme sıklığı açısından

54 Sosyal güvence durumu -%38,8’i ayni ya da nakdi yardım almakta (özürlü maaşı dahil olmak üzere) %

55 Akraba evliliği durumu Akraba Evliliği Durumu Sayı% Akraba Değil114649,2 Akraba Evliliği 118350,8 Amca Çocuğu46119,8 Hala Çocuğu1124,8 Teyze Çocuğu1235,3 Dayı Çocuğu1406,0 Baba Tarafı Diğer Akraba 25110,4 Anne Tarafı Diğer Akraba 964,0 Hastalıkları / Erken ölümleri arttıran faktörler

56 Tarım işgücü göçünün aylara göre dağılımı % Hizmet sunumunun planlanması açısından

57 Mevsimlik işçi göçü süresi İki kişiden biri doğduğundan bu yana mevsimlik tarım işçisi % Hizmet sunumunun planlanması açısından

58 Çalışma alanlarında temiz içme suyuna erişim %33. Hijyenik tuvalet; sadece hanehalkı üyeleri tarafından kullanılması, atığı insan temasından etkin bir şekilde ayırması (kanalizasyona bağlı ya da kapalı çukur, her dışkılama sonrası üzerinin toprakla örtülmesi) Temel sağlık hizmetlerinin sunumu açısından

59 En çok tüketilen gıdalar % Beslenme sağlık ve sosyal sorunların temel açıklayıcısıdır.

60 Sağlık hizmetine başvuru durumu

61 Aile sağlığı merkezine başvuru % Yaklaşık % 9 0’ ı hastaneye başvuruyor %10’unun kimlik numarası olmadığı için aile hekimine kayıtlı değil

62 Hastalık durumunda doktora başvurmama nedenleri % Çalıştıkları yerler kırsal ve hizmete uzak

63 Gebelerin aile hekimine kayıt durumu Her 4 bebekten 1’i izlenmekte % -Gebeyken ortaya çıkabilecek durumlar, bunların ana-çocuk sağlığı ile ilişkisi ve önlemek için doğum öncesi bakım almanın gereğini bilmeme -Bulundukları ilde nüfusa kayıtlı değiller ya da nüfus kayıtları yok

64 Doğurganlık ölçütleri TürkiyeGüneydoğuMTİ Kaba Doğum Hızı (‰) 16,7 27,1 39,5 Ortalama Canlı Doğum Sayısı 3,315,676,36 Halen gebe yüzdesi 3,96,913,8 Toplam Doğurganlık Hızı 2,163,474,94

65 Kadınların ilk evlenme yaşı

66 18 yaş öncesi evlenme durumu ve 18 yaş öncesi evliliği onaylama durumu %

67 18 yaşından önce doğum yapma %

68 Doğum öncesi bakım almama %

69 İki yıl ve daha kısa doğum aralığını ve 5 ve üzerindeki çocuk sayısını onaylama %

70 Ölü doğumlar %

71 Son gebelikte yaşanan sorunlar T etanoz aşı hızı %46,4 %

72 Ölüm hızları Ölüm ölçütleriTürkiyeMTİ Kaba ölüm hızı‰6‰22,6 Bebek ölüm hızı‰17‰59 5 yaş altı ölüm hızı‰24‰74,8 Kaba ana ölüm oranıYüzbinde 16,4 Yüzbinde 153

73 Uzun ve sağlıklı yaşam Halkın sağlık eğitimi Beslenme durumunun iyileştirilmesi Endemik hastalıkların kontrolü Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması Temiz su sağlanması ve sanitasyon Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama Temel ilaçların sağlanması 45 75 Ortalama 25 yıl TSH 5 yıl yeni tıbbi ve cerrahi yöntemler BİREYSEL VE KURUMSAL DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ ALANLARI Hastalık ve erken ölümleri önleyici hizmetler


"TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN TARIMDA ÇALIŞANLAR Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Tarımda İş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları