Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslar arası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 5: Tarifeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslar arası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 5: Tarifeler."— Sunum transkripti:

1 Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslar arası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 5: Tarifeler

2 Carbaugh, Chap. 5 2 Ticaret neden sınırlandırılır??  Serbest ticaretin kazançları uzun sürede kendini gösterir, genellikle tüm topluma yayılır  Serbest ticaretin maliyetleri ise hızlıca ortaya çıkar ve genellikle ekonomide belli sektörlerde yoğunlaşır. Tarifeler

3 Carbaugh, Chap. 5 3 Tarifelerin Özellikleri  Tarife ülkelerarasında dolaşan ürünlerden alınan bir vergidir  İthalat tarifeleri – ithalattan alınır  İhracat tarifeleri – ihraç edilen ürünlerden alınır.  Koruyucu tarife – yerli üreticiyi rekabetten korumak için uygulanır  Gelir amaçlı tarife – bütçe gelirlerini artırmak amaçlı tarifeler (sanayileşmiş ülkelerde artık uygulanmamaktadır) Tarifeler

4 Carbaugh, Chap. 5 4 Tarife Türleri  Spesifik tarife ( 从量税 )  Üründen birim başına alınan parasal vergi Örnek: İthal edilecek 100 tl değerindeki her bir bisiklet için 10tl lik bir spesifik tarife gümrük memurlarının her bir işlemden 10tl toplayacağı anlamına gelir. Tarifeler

5 Carbaugh, Chap. 5 5  Ad valorem tarife ( 从价税 )  Ürün değerinin belli bir yüzdesi olarak alınır Örnek: Bisiklet ithalatında uygulanacak %20 lik bir ad valorem tarife her bir 100tl lik bisiklet için 20tl vergi toplanacağı anlamına gelir.  Karma tarife ( 混合税 )  Spesifik ve ad valorem tarifelerin bir kombinasyonudur. Genellikle parçaları ayrı ayrı ithal edildiğinde tarifeye tabi olan nihai mallar için uygulanır.

6 Carbaugh, Chap. 5 6 Etkin Koruma Oranı  Bir tarifenin etkisi genellikle ileri sürülen miktarından farklıdır.  Etkin koruma oranı bir nominal tarife oranının gerçekte ithalata rakip yerli üreticileri rekabetten ne ölçüde koruduğunu gösteren bir göstergedir. Tarife

7 Carbaugh, Chap. 5 7  Etkin Koruma Oranı  Tarifeler ürünün nihai fiyatıyla birlikte ürünün girdi olarak kullanıldığı malların üretim maliyetini de etkiler.  Koruma altındaki malların üretimi için ithal edilen ara malları olması durumunda bir tarifenin sağladığı gerçek koruma tarife oranına eşit değildir. Örnek : Bir uçak üretiminin maliyeti 60 milyon $, uçağın satın alma fiyatının yarısının da yurt dışından ithal edilen parçalardan oluştuğunu kabul edelim. Devletin vereceği 10 milyonluk sübvansiyon uçağın satın alıcıya olan katma değer maliyetini 30 milyondan 20 milyona düşürecektir. Bu durumda etkin koruma oranı: (30-20)/20 = %50.

8 Carbaugh, Chap. 5 8 Etkin Koruma Oranı (devam)  Yerli üreticiler çeşitli tarifelere bağlı ithal girdi ya da ara malı kullanıyor olabilir, bu da hesaplamayı etkiler.  Tarife oranları hammadde ve parçalarda düşük ve nihai mallarda yüksek ise nihai mallar üzerindeki etkin tarife oranı nominal tarife oranından oldukça yüksek olacaktır. the nominal rate  Buna gümrük tarifelerinin kademeleşmesi denir. Tarifeler

9 Carbaugh, Chap. 5 9 Tarifelerden Sakınma ve Erteleme (US)  Yerli parçaları kullanan yabancı montaj için üretimden pay alma ve özel muamele  Antrepo  Serbest ticaret bölgeleri Tariffs

10 Carbaugh, Chap. 5 10 Tarifelerin Fayda ve Maliyetleri  Bir tarife malın fiyatını ithalatçı ülkede artırır, ihracatçı ülkede düşürür.  Fiyat değişikliklerinin sonucu olarak:  İthalatçı ülkede tüketiciler kaybeder, İhracatçı ülkede tüketiciler kazanır  İthalatçı ülkede üreticiler kazanır, İhracatçı ülkede üreticiler kaybeder  Tarife uygulayan hükümet gelir elde eder  Maliyet ve Faydaları karşılaştırmak ve ölçmek için tüketici ve üretici artığı kavramlarını tanımlamak gerekir.

11 Carbaugh, Chap. 5 11 Tarifelerin refah etkisi  Tüketici artığı  Alıcının ödemeye istekli olduğu fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki fark  Üretici artığı  Üreticinin bir malı üretmek için gerekli minimum maliyetin üzerinde elde ettiği gelir Tarifeler

12 Carbaugh, Chap. 5 12 Tüketici ve üretici artığı Tarifeler Tüketici artığı Üretici artığı (Gerçek fiyat) Arz (minimum fiyat) Toplam değişken maliyet Talep (maksimum fiyat) Toplam harcama Benzin Fiyat

13 Carbaugh, Chap. 5 13  Yararlı tanımlar:  Ticaret haddi ihraç edilebilir malların ithal edilebilir malların birimlerinde ifade edilen göreli fiyatı  Küçük ülke ticaret hadlerini etkileyemeyen ülke  Analitik çerçeve iki varsayıma dayanır:  İki büyük ülke aralarında ticaret yapar  Bir küçük ülke diğer ülkelerle ticaret yapar Temel Tarife Analizi

14 Carbaugh, Chap. 5 14 Tarifelerin ticaret ve refah etkisi Tarifelerin refah etkisi Küçük ülke modeli Fiyat Otomobil miktarı

15 Carbaugh, Chap. 5 15 Tarifelerin ticaret ve refah etkileri Tarifelerin refah etkisi Büyük ülke modeli Fiyat Otomobil miktarı

16 Carbaugh, Chap. 5 16 İthalatın sınırlandırılmasını kim öder?  Yerli tüketiciler artan maliyetlerle karşılaşır  Düşük maliyetli ithalata konulan tarife nedeniyle düşük gelirli tüketici zarar görür.  Ekonominin genelinde refah kaybı yaşanır (dara kaybı)  İhracatçı sanayiler girdi maliyetlerinde artışla karşılaşır.  Yaşam maliyetleri artarCost of living increases  Diğer ülkeler de karşı tepki olarak ticareti sınırlandırabilir Tariff effects

17 Carbaugh, Chap. 5 17 Argümanlar  İş koruma  Ucuz yabancı emekten korunma  Ticarette adalet  Yaşam standartlarını koruma  Üretim maliyetlerinin eşitlenmesi  Bebek-sanayi tezi  Siyasal ve sosyal nedenler Tarifelerin nedenleri


"Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslar arası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 5: Tarifeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları