Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL. Okul genel anlamda “toplumun ve bireylerin eğitim gereksiniminin planlı, programlı ve istendik bir biçimde karşılanabilmesi için kurulmuş formal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL. Okul genel anlamda “toplumun ve bireylerin eğitim gereksiniminin planlı, programlı ve istendik bir biçimde karşılanabilmesi için kurulmuş formal."— Sunum transkripti:

1 OKUL. Okul genel anlamda “toplumun ve bireylerin eğitim gereksiniminin planlı, programlı ve istendik bir biçimde karşılanabilmesi için kurulmuş formal bir örgüttür” Örgüt, toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşılamak üzere, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak için güçlerini eşgüdümleyen insanlardan oluşan toplumsal açık bir sistemdir.

2 Sınıf Yönetimi Okulun Özellikleri 1- Okulun en önemli ve açık özelliği üzerinde çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve yine topluma giden insan olmasıdır. Böylece okulun birey boyutu kurum boyutundan daha duyarlı, informal yanı formal yanından daha ağır, etki alanı yetki alanından daha geniştir. Bu nedenle okul yöneticileri, daha çok informal bir ortam içinde çalışmak, yetkiden fazla etki yollarına baş vurmak durumundadır. Dr. Kerim KARABACAK

3 Sınıf Yönetimi Okulun Özellikleri 2- Okulda çeşitli değerler bulunur ve bunlar çatışma durumundadır. Okulun görevlerinden en önemlilerinden biri, içinde olduğu kadar dışında da çatışan bu sosyal, politik ve ekonomik değerleri uzlaştırmak ve dengeleştirmektir. Bu nedenle okul sadece bir öğrenim kurumu olarak görülmemelidir. Okulun bireyin topluma uyumuna yardımcı olan bir örgüt olması, ona bireye toplum koşullarını açıklama ve anlamasına yardım etme zorunluluğunu yükler.

4 Sınıf Yönetimi Okulun Özellikleri 3- Okulun ürününü değerlendirmek güçtür. Okulun amaçları diğer örgütlere oranla daha karmaşık ve çatışıktır. Diğer yandan okula gelen her bir birey değişik özelliklerle okula gelmektedir. Öğretme ve öğrenmenin insan davranışı üzerindeki etkisi uzun vadede ortaya çıkmaktadır. Bunu gözlemlemek ve değerlendirmek hem sabır hem de beceri isteyen bir girişimdir. Öğrenme etkinliğinin kendisi de karmaşık ve bir çok değişkenin etkisi altındadır. Bu değişkenlerden hangisinin öğrencinin üzerinde ne ölçüde etkili olduğunun tam olarak tespit edilmesi güçtür.

5 Sınıf Yönetimi Okulun Özellikleri 4- Okul özel bir çevredir. Bu çevrede öğrencinin eğitimi için uygun bir ortam hazırlanmaktadır. Bu yapılırken gerçek çevrede olup istenen yahut istenmeyen kavram ve süreçlerin bu özel çevrede yer alıp almamasına dikkat edilmektedir. Bu özel çevrenin amacı, çocuğa gerçek çevreyi kolaylaştırılarak, temizleyerek ve dengeleştirerek öğretmektir.

6 Sınıf Yönetimi Okulun Özellikleri 5- Okul çevredeki bütün formal ve informal örgütlerin ya yön verdiği veya etkilediği bir örgüttür. Çevrenin tüm problem ve görevlerine katılmayan bir okulun başarılı olduğu söylenemez. Çevredeki örgütler okulu amaçları doğrultusunda etkilemeye çalışırken okulda yetiştirdiği insanlar vasıtasıyla onların insan gücünü oluşturarak onları etkiler. Böylece etkileşim karşılıklı hale gelir.

7 Sınıf Yönetimi Okulun Görevleri (Bir görüşe göre; okulun 3 temel alanda görevi vardır) 1- Okulun toplumsal görevi, çocuğu toplumsallaştırmadır. 2- Okulun ekonomik görevi, ekonominin beyin ve insangücü ihtiyacının karşılanmasıdır. 3- Okulun politik görevi ise yetiştirilen bireylerin devlet sistemine bağlılık göstermesini ve liderlik yetenekleri olanların seçilerek eğitilmesini gerçekleştirmektir.

8 Sınıf Yönetimi Okulun Görevleri (Bir başka görüşe göre; okulun 3 temel alanda görevi vardır) 1- Basitleştirme, zor, karmaşık ve çok fazla olan bilgi kütlesinin öğrencinin düzeyine ve kapasitesine uygun biçimde öğrenme yaşantılarını oluşturabileceği düzeyde etkileşimlerinin yönetilmesidir. Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak, onlara yaşamı kolaylaştırmak okulun görevidir. Bunun için yetiştirilmiş profesyonellerin – yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerin- sürekli denetiminde olan okulda yaşam öğrenciler için daha kolay olacaktır. Bilgiler de öğrencilerin özelliklerine uygun düzeyde kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru verilir. Dr. Kerim KARABACAK

9 Sınıf Yönetimi Okulun Görevleri 2- Ayıklama okuldan beklenen diğer bir görevdir. Okul çevrenin zihinsel alışkanlıkları etkileyen, değersiz, işe yaramaz, zararlı özelliklerini ortadan kaldırarak öğrenciye arınmış, temizlenmiş eylemler düzeneği sağlar. Bu işlevi ile okul, çevrede kolay rastlanabilecek olan davranışlarını okuldan içeri sokmayarak, öğrencilerin bu olumsuz davranışlarla etkileşimini engellemektedir. Kumar, alkol, uyuşturucu gibi öğrenci için istenmeyen davranışların okulda görülmesi engellenir. Yasal metinler benzeri davranışların görülebileceği mekanların okulun yakınında faaliyet göstermesini yasaklar. Böylece öğrencilerin bu davranışlarla etkileşimleri engellenmiş olur. Okulda bu davranışların öğrencilerde oluşmamasının eğitsel temellerini oluşturur. Dr. Kerim KARABACAK

10 Sınıf Yönetimi Okulun Görevleri 3- Denge kurma ise, okulun toplumsal çevredeki çeşitli öğeleri dengeleştirmesi ve bireyi içinde doğduğu yakın toplumsal grubun sınırlamalarından kurtararak daha geniş bir çevre ile etkileşime geçmesini sağlamasıdır. Okulun dışındaki çevrede, insanların kişisel özellikleriyle açıklanamayacak düzeylerde yaşam farklılıkları görülür. Bu faklılıklar toplumsal huzuru tehdit eder nitelikte olabilir. Toplumun barış ve huzur içinde yaşaması, bu farkların açıklanabilir, mantıklı bir düzeyde tutulmasına bağlıdır. İşte okul bu aşırı farklılıkların kendi sınırları içinde sergilenmesine, yaşanmasına izin vermeyen, toplumsal yaşamda olmayan dengeyi kendi sınırları içinde kurması gerekir. Dış çevrenin çok farklı koşullarında yaşayan öğrenciler, okula geldiklerinde, benzer koşullarda olurlar. Birbirlerinin yaşam biçimlerinden etkilenir, birbirlerini tanır, anlar ve kaynaşırlar. Dr. Kerim KARABACAK

11 Sınıf Yönetimi Her iki yaklaşım da toplumsal açıdan okula ve eğitime bakışın ürünüdür.. Birey açısından yaklaşıldığında ise eğitimin ve dolayısıyla okulun işlevi; her öğrencinin tam olarak eğitsel, zihinsel, fiziksel, törel, tinsel (ruhsal) ve kişilik gelişimine yardım etmektir Bu anlamıyla eğitim bireyin bir bütün olarak gelişimine yardım etmektir. Bu okula ilişkin bakışın çerçevesini çizer. Okullar hükümetin, yerel yönetimlerin, ailelerin, öğretmenlerin veya okulun diğer çalışanları için değil, öğrenciler içindir. Okulun sağladığı eğitsel ve kişisel yaşantıların hepsinin hedefi öğrencilerin yetiştirilmesine dönük olmalıdır. Yönetim, öğretmen ve diğer çalışanların okuldaki görevleri bu hedefe yönelik olarak çalışmaktır.

12 Sınıf Yönetimi HAFTAYA Okulların Yönetimi, Kurullar ve Komisyonlar Görüşmek Üzere…..


"OKUL. Okul genel anlamda “toplumun ve bireylerin eğitim gereksiniminin planlı, programlı ve istendik bir biçimde karşılanabilmesi için kurulmuş formal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları