Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ
KOP BÖLGESİNDE EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM Prof. Dr. Cennet OĞUZ Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

2 EĞİTİM Ekonomik anlamda eğitim çeşitli yaş ve toplumsal kümelerde, toplumsal ve ekonomik değişmeleri gerçekleştirmek, bireysel ve ulusal düzeyde toplumun gelişmesini sağlamak amacıyla, davranış ve becerileri geliştirmek ve bilginin yayılmasını sağlamak için gönüllü ve örgütlenmiş eylemlerin tümüdür.

3 Eğitim genel olarak ikiye ayrılır;
Örgütlenmiş Eğitim: Uzmanlık alanlarında bilgiler edinilmesi için gerekli eğitim. Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Hizmet içi Eğitim Örgütlenmemiş Eğitim: Toplumsal çevreyi ve mesleki eğitim ifade eder.

4 Değişen, gelişen ve aynı ölçüde küçülen bir dünyada yaşıyoruz
Değişen, gelişen ve aynı ölçüde küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Yakın gelecekte bu değişim ve gelişime ayak uydurabilen ulusların yaşama şansı olacaktır. Artan nüfus ve bunların göç nedeniyle şehirlerde yoğunlaşması tarımsal faaliyetlerde bulunan insanların daha fazla ve daha kaliteli üretim yapmasını zorunlu kılmakta, diğer taraftan da bu faaliyetlerde bulunan insanların daha ileri teknolojileri kullanabilecek düzeye gelmeleri için gerekli bilgilerin onlara sağlanmasını ve o insanların yaşam koşullarının bilinçli bir şekilde iyileştirilmesini gerektirmektedir.

5 Bilgi ve bilgiyi yönetmek günümüzün en büyük sermayesi olarak değerlendirilmektedir,
Bilgi geleceği yönlendirmek geleceği yönetmek adına da en büyük girdiyi oluşturmaktadır. Bilgiye erişmede ve bilgiyi kullanmada en önemli etken eğitim (bilgi edinme) ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve edinilen bilginin doğru yerde ve zamanda kullanılmasıdır. Eğitim-yayım ihtiyaç analizi bölgenin öncelikli hedefleri doğrultusunda gerek eğiticilerin gerekse çiftçilerin geliştirilmesi gereken alanları belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır.

6 ÇALIŞMA İLE Devlet kurumları ve çiftçi örgütlerinin “Tarımsal eğitim ve yayım” konusunda mevcut durumlarının ortaya konulması, Eğitim ve yayım faaliyeti yapan personel profilinin ortaya konulması, Eğitim ve yayım faaliyeti yapan eğiticilerin ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi, Çiftçi eğitim konularının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

7 Bu aracın adı: TARIMSAL YAYIMDIR.
Bu nedenle devlet ve ilgili paydaşlar kırsal kesim insanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek ve bu insanların ihtiyaç duydukları tarımsal teknik bilgileri onlara sağlayacak sağlıklı bir mekanizmayı kurmak ve çalıştırmak durumundadır. Bu aracın adı: TARIMSAL YAYIMDIR.

8 YAYIM EĞİTİMİ Tarımsal Yayım, en genel tanımı ile “çiftçi eğitimi”dir.
Tarımsal Yayım, tarımla uğraşan kişilerin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkınmalarına yardım etmek amacına yönelik, okul-dışı ve gönüllü bir eğitim sistemidir. İletişim, insanlar arasında karşılıklı olarak bilgi, duygu ve düşüncelerin iletilmesidir. Tarımsal Yayım eğitime, eğitim ise iletişime dayanan faaliyetlerdir.

9 ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ÇALIŞMALARI
EĞİTİM YAYIM ÇALIŞMALARI ÇİFTÇİ TOPLANTISI, UZUN VE KISA SÜRELİ KURSLAR, SERGİ VE TEŞVİK MÜSABAKALARI, DENEME VE DEMOSTRASYONLAR, TARLA GÜNLERİ, KİTLE YAYIM VASITALARI, ÜRETİM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI OLARAK YAPILMAKTADIR.

10 YAYIM EĞİTİMİ Tarımsal Yayım’da hedef kitle, tarımla uğraşan kişilerdir , Tarımsal Yayım amaçları da çok yönlü olmak durumundadır, Bu amaçlar eğitimle ulaşılabilecek ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel nitelikte olabilir, Ekonomik amaçlar; gelirin artırılması, sosyal amaçlar; bölgeler ve cinsiyetler arası farklılıkların azaltılması, kültürel amaçlar; katılımcılığın ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesi çevresel amaçlar ise; çevre koruma ve geliştirme bilincinin kazandırılması gibi amaçlardır..

11 Yeni teknoloji üreten Endüstriler
Tarımsal Yayım Çiftçiler

12 Bölge Açısından Eğitim İhtiyacı;
KOP’tan doğrudan ya da dolaylı etkilenen kırsal nüfusun, sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve kendine yeterli olma konusunda yardımcı olmak, KOP’a hizmet götüren kadro ve kurumların teknik kapasitelerini geliştirmeleri yönünde destek vermek, KOP’un uygulama süreci boyunca edinilen bilgi ve birikimi ulusal ve uluslararası platformlara aktarmak açısından önem taşımaktadır.

13 HER TOPLUM SÜREKLİ BİR SOSYAL DEĞİŞİM İÇİNDEDİR.
& GELİŞİM Davranış Değişimi Teknolojik Değişim Rantabilite Bakış Açısı

14 DAVRANIŞ DEĞİŞİM AŞAMALARI
İTİCİ GÜÇLER KARŞI GÜÇLER

15 ARAŞTIRMA BİRİMLERİ Bakanlık Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Özel Kuruluşlar (Tarıma dayalı sanayi vd.) Yayım Birimi ÜRETİCİ D İ Ğ E R Ü T C L Teknoloji Kullanımı Üretim Artışı & Gelir Artışı

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları