Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç Hastalıkları Kliniği Dr.Serkan Elarslan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç Hastalıkları Kliniği Dr.Serkan Elarslan"— Sunum transkripti:

1 İç Hastalıkları Kliniği Dr.Serkan Elarslan
T.C. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Dr.Serkan Elarslan

2 1.Vaka S.K. 69 yaşında, kadın hasta
Şikayeti:Aşırı halsizlik ve hafif darbelerle vücudunda çürükler oluşması Halsizliği son bir ayda artmış Çürükler uzun yıllardan beri var

3 Özgeçmiş: 8 yıldır Tip 2 diyabet (OAD kullanıyor), 25 senedir hipertansiyon Soygeçmiş:Belirgin bir özellik yok.

4 Fizik muayene Aşırı derecede soluk, vücudun değişik yerlerinde peteşi ve ekimozlar mevcut. TA:160/100 mmHg, nabız 106/dk ritmik, Hepatosplenomegali ve LAM yok. Diğer sistem muayeneleri normal.

5 Hemogram WBC : 1,600 / mm³ RBC :1,530,000 / mm³ Hg :5,5 g/dL
Hct :15,9 % MCV :103 fl PLT :12,000 / mm³

6 Patolojik bulgular Pansitopeni ?

7 Pansitopeni ? Aplastik anemi Myelodisplastik sendrom
Alösemik akut lösemiler Primer veya sekonder myelofibroz Megaloblastik anemi Paroksismal nokturnal hemoglobinüri Hipersplenizm

8 Biyokimya Glukoz:171 mg/dL Üre:41mg/dL Kreatinin:0,89mg/dL
Ürik asit:6,7mg/dL T.bilirubin:0,37 mg/dL D.bilirubin:0,07mg/dL İ.bilirubin:0,30mg/dL HBA1c:9,28 LDH:355mg/dL T.protein:6,80mg/dL Albumin:3,80mg/dL Globulin:3,00mg/dL Protein elektroforezi: Normal

9 Biyokimya TSH:1,23 uIU/mL FT4:0,83 ng/dL HBsAg :(-) Anti HBs:(-)
AntiHCV:(-) Anti HIV:(-) ANA :(-) Anti ds DNA:(-) RF :(-) HAM testi :(-) Batın USG:normal

10 Düzeltilmiş retikülosit:%0,5
Coombs testi:(-) Demir:106 ug/dL Demir bağlama:261ug/dL Vitamin B12: 122 pg/dL Sedimentasyon:120 mm/sa CRP:5,04 mg/dl

11 Periferik yayma Eritrositlerde mikrositoz, makrositoz ve anizositoz görüldü, rulo formasyonu dikkat çekici Trombositler sayıca azalmış, en fazla 2’ li kümeler oluşturmakta Lökosit formülünde %80 lenfosit, %5 monosit, %9 nötrofil, %3 çomak, %3 eozinofil saptandı, 2 adet atipik hücre görüldü.

12 Kemik iliği aspirasyonu
Hücreden orta derecede zengin Megakaryositler bol miktarda, Mikromegakaryositler mevcut Eritroid seride, megaloblastik seyrek çekirdek anomalileri Myeloid seri hipergranüler görünümde

13

14

15 Kemik iliği biyopsisi Yağ dokusu:%70-80 Hiposellüler
Megakaryositler:Seyrek, tek tük displazi Eritroid seri:sayıca azalmış, normoblastik matürasyonlu kolonizasyon, seyrek diskaryosiz Granülositik seri:Yeterli kalitede matürasyon yok Yama tarzında ve interstisiyal karakterde, matürasyon göstermeyen genç blastik hücrelerin oluşturduğu infiltrasyon alanları mevcut.

16 Patolojik düzeyde genç blastik hücre artışı, granülositik ve megakaryositik seride regresyon gösteren hiposellüler kemik iliği Blastik hücre popülasyonu MDS aşırı blastlı olarak yorumlanabilir.

17 Tedavi Vitamin B12 düzeyi düşük bulunan hastaya parenteral vitamin B12 başlandı.Hastada klinik yanıt gözlenmedi. Yaklaşık bir yıldır takip edilen hastaya aneminin semptomatik olduğu dönemlerde kan transfüzyonu yapıldı. Kontrol amacı ile yapılan kemik iliği aspirasyonunda blast miktarında artma gözlendi.

18 2.Vaka H.Ç. 1955, Sinop doğumlu erkek hasta
3 ay kadar önce başlayan, efor sırasında daha belirgin olan, kramp tarzında, batında sol üst kadranda lokalize ağrı şikayeti ile başvurdu.

19 Özgeçmiş:Özellik yok. Soygeçmiş:Baba barsak ca nedeniyle ex Amca karaciğer S Sigara kullanmıyor. Alkol kullanmıyor. Sürekli olarak kullandığı ilaç yok.

20 Fizik muayene Genel durumu iyi, bilinç açık, aktif
Traube kapalı, dalak kot altında midklaviküler hatta 5 cm palpable Karaciğer kot altında midklaviküler hatta 3 cm palpable, LAP yok Diğer organ ve sistemlerin muayene bulguları doğaldır.

21 Patolojik bulgular Hepatomegali Splenomegali ?

22 Laboratuar bulguları EKG:Normal Teleradiografi:KTO<0,50
Biyokimya: ürik asit :8,7 mg/dL LDH :933 mg/dL Sedimantasyon :35 mm /sa CRP :0,51 mg/dL HBsAg (-) , Anti HCV (-)

23 Hemogram WBC : 40,500/ mm³ Neu : 37,600/ mm³ %92,8
Lym :1,510/ mm³ %3,73 Mono:892/ mm³ %2,20 Eos :187/ mm³ %0,461 Baso :311/ mm³ %0,769 RBC :4,380,000/ mm³ Hg :12,1 g/dL Hct : %36,0 PLT :229,000/ mm³

24 Hematolojik malignite ?
WBC: 40,500 / mm³ Neu : 37,600 / mm³ , %92,8 Lökomoid reaksiyon ? Hematolojik malignite ?

25 LAP skoru Nötrofillerde bulunan alkalen fosfataz aktivitesi periferik yaymada azo boyaları ile incelenir. Boyanma şiddetine göre 0 ile 4 ‘e kadar derecelendirilir. 100 hücredeki boyanma şiddeti rakamsal olarak verilir. Normalde 20 ile 120 arasında bir değer elde edilir.

26 LAP skoru 54

27 Periferik yayma Eritrositler normokrom, normositer
Nötrofil, çomak, metamiyelosit ve miyelositlerle birlikte seyrek promiyelosit Bazofil ve eozinofil seyrek Blast görülmedi. Trombositler yeterli

28

29 Hematolojik malignite ?
Hepatosplenomegali Hemogram LAP skoru Periferik yayma Hematolojik malignite ?

30 Kemik iliği aspirasyonu
Hücreden zengin kemik iliği Hücrelerin büyük çoğunluğunu miyeloid dizi hücreleri oluşturmakta Miyeloid dizinin tüm olgunlaşma basamaklarındaki hücreler mevcut Megakaryosit bol Eritroid dizi: %7 Blast: %3

31

32 Kemik iliği biyopsisi Yağ dokusu % 5 den az Hipersellüler
Megakaryositler; orta derecede hiperplazi, oldukça yaygın ve belirgin displazi mevcut Eritroid seri; büyük ölçüde silinmiş, yer yer diskaryotik görünüm mevcut Granülositer seri; belirgin derecede hiperplazi, düzenli koloni yokluğu ve infiltratif patern

33 Kemik iliği biyopsisi ES/GS:1/20
İnfiltrasyon; hiperplazik granülosit seri infiltrasyonu Retikülin;2 Kollojen;0 Hemosiderin;0

34 Kemik iliği biyopsisi Orta derecede retikülin lif artışı
Granülositik seride infiltratif hiperplazi Orta derecede megakaryositoz gösteren hipersellüler kemik iliği

35 Kronik myeloproliferatif hastalık
Kronik myeloid lösemi ? Ph Kromozomu ?

36 Ph Kromozomu Negatif

37 Sitogenetik analiz 46,XY,t(1;9)( p34.2;q34 )
karyotip özelliği tespit edilmiştir. Ph (-) bcr-abl (+)

38 Kesin tanı ?

39 Kronik myeloproliferatif hastalık (sınıflandırılamayan) Tedavi
Hidroksiüre 1000 mg / gün Allopurinol 300 mg / gün

40 25,10,04 28,02,05 05,04,05 WBC 40,500 9,370 7,640 NEU 37,600 7,070 5,620 RBC 4,380,000 4,390,000 4,460,000 Hg 12,1 13,8 14,2 Hct 36 41,5 41 PLT 229,000 108,000 129,000

41 01,11,05 WBC 45,800 NEU 36,800 RBC 3,780,000 Hg 10,9 Hct 32,4 PLT 314,000


"İç Hastalıkları Kliniği Dr.Serkan Elarslan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları