Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAP ZONGULDAK DERNE Ğİ. Burcu Sufi Demirtürk 1984, Zonguldak 2002 yılında Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi 2008 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – Ziraat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAP ZONGULDAK DERNE Ğİ. Burcu Sufi Demirtürk 1984, Zonguldak 2002 yılında Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi 2008 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – Ziraat."— Sunum transkripti:

1 YAP ZONGULDAK DERNE Ğİ

2 Burcu Sufi Demirtürk 1984, Zonguldak 2002 yılında Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi 2008 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – Ziraat Mühendisli ğ i (Lisans) 2012 Bo ğ aziçi Üniversitesi – Effective Management Specialization and EMBA (Yüksek Lisans) 2012 (halen) Executive English(Kensington Academy London)

3 2009 -2010 Youth Leaders for Community (Toplum İ çin Genç Liderler) – Romanya 2010- Fransa, Macaristan, Portekiz (Proje e ğ itimleri) Yap Zonguldak Derne ğ i Yönetim Kurulu Ba ş kanı & Proje Koordinatörü Eurodesk İ rtibat Ki ş isi

4 Yap Zonguldak Derne ğ i Yap Zonguldak Derne ğ i, Avrupa Komisyonu'na akredite bir AB Ofisi ve aynı zamanda 3 tam zamanlı çalı ş anı ve birçok gönüllüsü ile faliyetlerini sürdüren bir (Zonguldak Valili ğ inin Kapuz İ lkö ğ retim Okuluna verdi ğ ini izinle) Masa Tenisi Kompleksidir. Yap Zonguldak Derne ğ i tüm Youth in Action (Gençlik Programları) programlarında aktif ve özellikle Avrupa Gönüllü Hizmeti için Gönderen ve Evsahibi kurulu ş tur. Bugüne kadar 48 genci 27 AB ülkesindeAvrupa Birli ğ i projelerine yerle ş tirmi ş, 100den fazla genci de 1 haftalık programlara göndermi ve bir o kadar sayıda genci Zonguldak'ta misafir etmi ş tir.

5 Ya ğ murlu Ş ehir Zonguldak'ta 2009 yılında kurulan bu ofis, o yıldan bu yana farklı kültürden gelen gençleri bir araya getirerek kültürel farkındalı ğ ı ve anlayı ş ı arttırarak kültürlerarası bariyerleri kırmayı hedeflemektedir. 2011 Mart yılından bugüne kadar Eurodesk Temas Noktasıdır. Gençlere Avrupa fırsatları ile ilgili tüm bilgileri Türk Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonuna ba ğ lı bir a ğ dan ula ş tırır. (First Class)

6 Youth in Action (Gençlik Projeleri) Eylem 1.1 Gençlik De ğ i ş imleri, Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti, Eylem 3.1 AB Kom ş u Ülkeleriyle İş birli ğ i, Eylem 4.3 Gençlik Çalı ş anları ve Gençlik Kurulu ş ları İ çin E ğ itim ve A ğ Kurma Eylem 4.4 Brüksel Projeleri Eylem 4.6 Eurodesk

7 Türk Ulusal Ajansı -Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti, 70.010 Euro -48 Gencimizi 27 AB ülkesindeki projelere yerle ş tirdik.

8

9

10 Masa Tenisi Kompleksi

11

12

13 Dinledi ğ iniz için te ş ekkür ederim. Yap Zonguldak Derne ğ i Yap Zonguldak Derne ğ i Tel/Fax: +903722572546 (pbx) Tel/Fax: +903722572546 (pbx) Email: yapzonguldak@gmail.com, yap@eurodesk.eu, Email: yapzonguldak@gmail.com, yap@eurodesk.eu, yapzonguldak@gmail.com, yap@eurodesk.eu, yapzonguldak@gmail.com, yap@eurodesk.eu, Official: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=76000 560415 http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=76000 560415 http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=76000 560415 Web: http://www.yapzonguldak.eu http://www.yapzonguldak.eu Facebook Page: http://www.facebook.com/yapzonguldak http://www.facebook.com/yapzonguldak


"YAP ZONGULDAK DERNE Ğİ. Burcu Sufi Demirtürk 1984, Zonguldak 2002 yılında Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi 2008 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – Ziraat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları