Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALAR. UYGULAMALAR Evsel Tehlikeli Atıkların Toplanması Çöl Manzarası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALAR. UYGULAMALAR Evsel Tehlikeli Atıkların Toplanması Çöl Manzarası."— Sunum transkripti:

1

2 UYGULAMALAR

3 Evsel Tehlikeli Atıkların
Toplanması Çöl Manzarası

4 Çevre mühendisleri, tehlikeli atıkların uygun şekilde yönetimi için sistemler tasarlar, ayrıca, yaptıkları tasarımların çevresel etkilerini de dikkate alırlar.

5 15.1 Tehlikeli Atıkların Tanımlanması
Tehlikeli atık, bertaraf edilmek istendiğinde aşağıda verilen iki kriterden birine uyan maddeye/atığa verilen ad olarak tanımlanmaktadır.

6

7 Ö R N E K Yeni bir pestisite karşı farelerin direnci üzerinde bir toksisite testi yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Fareler için bu pestisitin LD50’si nedir? 70 kg ağırlığındaki tipik bir insan için LD50 nedir? Bir farenin ağırlığını 20 g kabul ediniz.

8 Şekil 15.1 Örnek 15.1’de bir fare için verilen verilerden LD50’nin hesaplanması.
Devamı

9 15.2 Tehlikeli Atık Yönetimi
Tehlikeli atıklar ABD’de USEPA tarafından kontrol edilir. Bu yetki, birkaç kanun çerçevesinde tanımlanmıştır.

10 Şekil 15.3 Yer altında tehlikeli atıklar için olası üç durum.
Kirlenmiş (Eski) Sahaların Temizlenmesi Şekil 15.3 Yer altında tehlikeli atıklar için olası üç durum.

11 Şekil 15.3 Yer altında tehlikeli atıklar için olası üç durum.

12 15.2.2 Tehlikeli Atıkların Arıtılması
Tehlikeli olarak bilinen maddelere müdahale, maddeye ve duruma özgü olarak yapılır. Bundan dolayı, mühendislerin alternatif olarak değerlendirebileceği birçok arıtma işlemi bulunmaktadır.

13 Ö R N E K Bir tehlikeli yakma fırınında, % 22’si PCB ve % 78’si organik solvent olan PCB atığından saatte 100 kg yakılmaktadır. Bir deneme çalışmasında emisyondaki PCB konsantrasyonu 0.02 g/m3 olarak ölçülmüştür. Baca gazı debisi 40 m3/dk’dır. Yakma fırınının verimi (PCB giderimi) ne olur?

14 15.2.3 Tehlikeli Atığın Bertarafı
Tehlikeli atıkların bertarafında en yaygın olarak kullanılan metot güvenli düzenli depolamadır. Bu tür depolama alanları esasında bir önceki bölümde bahsedilen RCRA D depolama alanlarına benzer.

15 15.3 Radyoaktif Atık Yönetimi
Çevre mühendisleri genellikle uzmanlık gerektiren bir konu olan radyasyon güvenliğiyle ilgilenmezler, ancak yine de radyoaktif atıkların bertarafı ve oluşturduğu riskler hakkında bilgili olmaları gerekir.

16 İyonize Radyasyon Radyasyon, izotopların bozunması sonucunda oluşan bir enerji türüdür. Bir elementin izotopu standart elementle aynı atomik numaraya (proton sayısı) ancak farklı kütleye (nötron ve protonların sayısı) sahiptir (Diğer bir ifadeyle farklı sayıda nötrona sahiptir).

17 Ö R N E K Rn-222 kaynağı için 5 günlük 1.0-curie (Ci) sonrasında aktivite ne kadardır? (Bir Ci ve bir becqurel, Bq, yayılım ya da bozunum hızı ölçütleridir.)

18 15.3.2 İyonize Radyasyona Bağlı Riskler

19 Şekil 15.4 Radon test kiti ve bertaraf sistemi.

20

21 15.3.3 Radyoaktif Atıkların Arıtımı ve Bertarafı
Radyoaktif atık bertarafında en belirleyici özellik, yayılan radyasyon miktarıdır. Her ne kadar radyoaktif atıklar için giderek artan karmaşıklıkta bir sınıflandırma yapılsa da, temelde sınıflandırma yüksek, orta ve düşük düzey olmak üzere yapılır.

22 15.4 Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi
Materials Matter kitabında Kenneth Geiser sürdürülebilir malzeme yönetimini desteklemek için iki stratejiden bahseder. Bunlardan bir tanesi, "dematerilizasyon" olarak adlandırılan ve insan ihtiyaçlarını gidermek için aynı hizmeti sağlarken, daha az malzeme kullanımı ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesi üzerine kurulu stratejidir. İkinci strateji "detoksifikasyon" (toksisitenin giderilmesi) olarak adlandırılan endüstriyel atıklarda ve ürünlerde daha az tehlikeli kimyasalların kullanımını içerir.

23 Yeşil Kimya Yeşil kimya tehlikeli atıkların oluşumunu ve kullanımını azaltan ya da ortadan kaldıran proseslerin ve kimyasalların tasarımıdır. Yeşil kimya tasarım üzerine odaklanmaktadır. Çünkü, kimyasalın toksisite, performans ve akıbeti ile ilgili kararlar tasarım aşamasında alınır.

24 Kirlilik Önleme En geniş anlamda, kirlilik önleme nasıl yapılacağına bakmadan atığı önleme/ortadan kaldırma fikridir. Buradaki yaklaşım, Bölüm 14’te anlatılan kentsel katı atık yönetimi ile aynıdır. Ancak, bunun kullanımı daha fazla teşvik edilmektedir.

25 Ö R N E K İmalatçı bir firma, uçucu organik karbonların (VOC’ler) hava emisyonlarıyla ilgilenmektedir. Bu kimyasallar üretim esnasında buharlaşabilirler, fakat hangi kimyasalların ya da ne kadarının buharlaşacağını hesaplamak mümkün değildir. Şirket, en çok kullanılan üç kimyasal için denetim yapar ve aşağıdaki sonuçları elde eder. (Arıtma tesisine gelen ortalama debi m3/s.)

26 Ö R N E K

27 Kaçan VOC miktarı ne kadardır?

28 15.5 Tehlikeli Atık Yönetimi Ve Gelecek Nesiller
Neden bunun hakkında kaygılanmalıyız? Kişisel olarak zararlı atıklardan neredeyse kesin olarak kötü bir şekilde etkilenmeyecek olduğumuz doğru değil mi? Hatta çocuklarımızın bile bu iyi yönetilememiş zararlı atıklardan etkilenme ihtimalleri düşük değil mi? Neden gelecek ve gelecek nesillerle ilgili bu kadar endişeliyiz?

29


"UYGULAMALAR. UYGULAMALAR Evsel Tehlikeli Atıkların Toplanması Çöl Manzarası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları