Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKLAM."— Sunum transkripti:

1 REKLAM

2 İş Tanımları Müşteri İlişkileri
Müşteri İlişkileri departmanı, ajans ile müşteri arasındaki bağı kurar. Hizmet verilen markaya yararlı, ajans için verimli bir işbirliği ortamı sağlar. Aşağıdaki tanımlamalar reklam ajansları, medya ajansları ve interaktif iletişim ajanslarındaki müşteri ilişkileri ve proje yönetimi pozisyonları için geçerlidir. Görev ve Sorumluluklar Hizmet verilen markaların iş hedeflerini ve pazarlama planlarını öğrenir; ihtiyaçları tanımlayan müşteri brief’ini alır; tüm iletişim faaliyetlerinin, markanın hedefleri doğrultusunda olmasını sağlar. Müşterinin ajanstan beklediklerini, ajanstaki stratejik planlama sorumlularıyla birlikte, bir kez de kendi tanımlar ve debrief olarak adlandırılan bu çalışmayı müşteriye onaylatır. Marka için gerekli iletişim işlerini, ajans içinde kullanılmakta olan formatları kullanarak (kreatif brief, medya brief’i vb.), stratejik planlama sorumlusuyla birlikte ilgili diğer departmanlara sipariş eder.

3 İş Tanımları Müşteri İlişkileri
Yerel ve yabancı medyayı takip eder. Başta sorumlu olduğu markaların sektörleri olmak üzere, tüm sektörlerdeki iletişim faaliyetleri, gelişmeler ve değişimlerden haberdar olur. Hizmet verdiği markaların içinde bulundukları pazarı, tüketici eğilimlerini ve markaların rakiplerini tanır ve izler. Markayla ilgili iş süreçlerini planlar, işlerin brief’e uygun ve zamanında teslim edilmesini sağlar, ajans içerisindeki sistem ve mekanizmalarla koordineli çalışır. Müşteri toplantılarını koordine eder, toplantı notlarını ilgili taraflara dağıtır ve beklenen işleri günceller. Üretilen yaratıcı iş / interaktif iletişim çalışması / medya planlaması işlerini müşteriye sunmak (bazı durumlarda kreatifler, stratejik plamalacılar da sunum yapmaktadır) ve onaylatmakla (yazılı) sorumludur. Markayla ilgili konularda, ilgili ajans çalışanlarını ve müşterileri zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirir. Müşteriyle ilgili her türlü evrak ve belgeyi dosyalar ve saklar. Müşterinin reklam / medya bütçesinin efektif kullanımından sorumludur. Müşteri kârlılığını gözetmekten sorumludur. Finans departmanı ile koordineli çalışır, faturaların zamanında kesilmesinden sorumludur ve tahsilatları takip eder. Ajansın müşteri portföyünü geliştirmesi, imajını koruması ve güçlendirmesi için destek olur.

4 İş Tanımları Müşteri İlişkileri
Aranan Özellikler İyi derecede pazarlama ve reklamcılık bilgisi. Gündemi, trendleri, sosyal medyayı takip etme merakı, popüler kültüre ve teknolojiye hakimiyet. Stratejik ve analitik düşünme yeteneği. Çözüm odaklılık, etkili insan ilişkileri yönetimi, organizasyon yeteneği. Türkçe ve İngilizce'ye hakimiyet, iyi iletişim kurabilme (yazılı – sözlü) ve sunum becerisi. Sosyal, aktif bir kişiliğe sahip olma, takım oyunculuğu, gözlemcilik, pozitif düşünme eğilimi. Güçlü problem çözme becerisi, stres altında çalışabilme yeteneği. Etkin zaman yönetimi, hızlı adaptasyon, titiz, özenli dikkatli çalışabilme becerisi. Ufuk açacak, yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına sahip olma.

5 İş Tanımları Stratejik Planlama
Stratejik planlama departmanı, kampanyaya tüketici gözüyle bakılmasını, tüketici beklentilerinin anlaşılmasını sağlar. Aynı zamanda, reklam / medya kampanyalarına yön verir. Görev ve Sorumluluklar Markaların pazarlama stratejilerini anlayarak/yorumlayarak ve geliştirerek, eksiksiz, doğru ve yalın iletişim stratejilerinin hazırlanmasından sorumludur. Hedef kitlede bulunan tüketicilerin davranış, beklenti, istek ve ihtiyaçlarını, alışveriş ve tüketim alışkanlıklarını belirler. Ürün ve sektör araştırmalarını yorumlar, iletişim öncesi ve sonrasında araştırmalar yapar, öneriler geliştirir. Müşterinin ajanstan beklediklerini, ajanstaki müşteri ilişkileri ile birlikte yeniden tanımlar ve debrief olarak adlandırılan bu çalışmayla ajansın doğru iş üretmesine destek olur. Hedef kitleyi net olarak tanımlar ve müşteri ilişkileri ile birlikte bu hedef kitleye ulaşma yollarını içeren kreatif brief'i / medya brief’ini yazarak, ilgili departmanlara yönlendirir. Markanın iletişim yolculuğunu belirler. Reklam ve interaktif iletişim ajanslarında yaratıcı çözümlerin oluşturulmasında, yaratıcı ekiple; medya ajanslarında medya planlama aşamasında, planlama ekibiyle birlikte çalışır. Dünyadaki gelişmeleri yakından izler, pazarlama trendlerini takip eder. Geliştirilen araştırma tekniklerini öğrenir, onları hizmet verdiği markalara ilişkin iletişim süreçlerine adapte eder.

6 İş Tanımları Stratejik Planlama
Aranan Özellikler İyi derecede pazarlama ve reklamcılık bilgisi. Gündemi, trendleri takip etme merakı, sosyal medyayı takip etme, popüler kültüre hakimiyet. Stratejik düşünme yeteneği, araştırma, analiz ve planlamaya yatkınlık. Türkçe ve İngilizce'ye hakimiyet, iyi iletişim (yazılı – sözlü) yeteneği ve sunum becerisine sahip olma. Dışa dönüklük, takım oyunculuğu, gözlemcilik, pozitif düşünme eğilimi. Çözüm odaklı olma. Ufuk açacak, yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına sahip olma.

7 İş Tanımları Yaratıcı Grup (Kreatif)
Reklam Yazarı Sanat Yönetmeni "Kreatif Brief"i dikkat çekici bir reklam fikrine dönüştürür ve bu fikrin uygulamalarını tasarlar. Rekabet ortamı ve marka değerlerini anlar, ihtiyaca yönelik çözüm üretir.

8 İş Tanımları Reklam Yazarı
Sanat yönetmeniyle birlikte yaratıcı fikri oluşturur ve reklam senaryosunu yazar. Görev ve Sorumluluklar Strateji ve yaratıcı fikir oluşturma sürecinde görev alır. Sanat yönetmeni ile işbirliği yaparak, marka değerlerini öne çıkaracak şekilde, çeşitli mecralarda kullanılacak işlerin metinlerini yazar. Prodüksiyon aşamasında bulunup, brief'e uygun iş üretilmesinden, biten işin kalitesinden sorumludur. Ülke ve dünyadaki yarışmaları, sektörün performansını izler, özgün ve ödül kazandırıcı işler üretebilecek bilgi birikimine sahip olur.

9 İş Tanımları Reklam Yazarı Aranan Özellikler
Stratejik düşünce yeteneği, kararlaştırılan stratejiye bağlı olarak yaratıcı çözüm önerebilme becerisi, ikna yeteneği. Türkçe ve İngilizce'ye hakimiyet, iyi iletişim kurabilme (yazılı – sözlü) yeteneği, sunum becerisi. İyi bir dinleyici olma. Eleştiriye açık davranabilme özelliği, esnek kişilik ve çözüm üretme yeteneği. Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip olma, yeniliklere açıklık. Yeni fikir üretme enerjisine sahip olmak, zamanlamaya uygun iş üretebilme becerisi.

10 İş Tanımları Sanat Yönetmeni
Reklam yazarıyla birlikte yaratıcı fikri oluşturur, yaratıcı işin görsel yönüyle ilgili sorumluluk alır. Görev ve Sorumluluklar Kreatif brief doğrultusunda, reklam yazarıyla birlikte yaratıcı çözümler hazırlar, marka değerlerini öne çıkaracak şekilde, görsel yönlendirme yapar. Yaratıcı işlerin prodüksiyon aşamasında bulunur, brief'e uygun iş üretilmesinden, biten işin kalitesinden sorumludur. Ülke ve dünyadaki yarışmaları, sektörün performansını izler, özgün ve ödül kazandırıcı işler üretebilecek bilgi birikimine sahip olur.

11 İş Tanımları Sanat Yönetmeni Aranan Özellikler
Stratejik düşünce yeteneği, kararlaştırılan stratejiye bağlı olarak yaratıcı çözüm önerebilme becerisi, ikna yeteneği. Türkçe ve İngilizce'ye hakimiyet, iyi iletişim kurabilme (yazılı – sözlü) yeteneği, sunum becerisi. İyi bir dinleyici olma. Eleştiriye açık davranabilme özelliği, esnek kişilik ve çözüm üretme yeteneği. Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip olma, yeniliklere açıklık. Yeni fikir üretme enerjisine sahip olmak, zamanlamaya uygun iş üretebilme becerisi.

12 İş Tanımları Prodüksiyon
Yaratıcı iletişim fikirlerinin yapımını, reklam filmi, basılı malzeme ve diğer reklam uygulamaları üretimini üstlenir.

13 İş Tanımları Film Prodüksiyonu Görev ve Sorumluluklar
İlgili firmalardan alınacak fiyat tekliflerinin aynı kriterlere göre hazırlanması için, şirketlerle bağlantıya geçmeden önce kreatif ekiple teknik özellikler ve detaylar üzerinde mutabakata varır. Onaylanan senaryonun gerektirdiği teknik ve sanatsal kapasitelere hâkim prodüksiyon şirketlerinden fiyat ister. Teklifleri, kalite, yaratıcılık, hız ve maliyet açılarından değerlendirir ve müşteriye öneri sunar. Uygun ve efektif yapım maliyetinden sorumludur. Müşterinin onayından sonra, senaryodaki metin, görüntü, oyuncuların tanım ve kostümleri, mekân, dekor, teknik malzeme, zamanlama vb. detayları kapsayan bir dosya hazırlayarak, üretimin bu doğrultuda yapılmasını sağlar. Film ve fotoğraf çekimleri sırasında sette bulunur. Brief’e uygun iş üretilmesini sağlar. Bu çalışmalar sırasında müşteri, müşteri temsilcisi ve yaratıcı ekip ile çok yakın işbirliği içinde çalışır. Üretimle ilgili faturaların doğru zamanlamayla müşteriye gönderilmesi ve tahsilat süreçlerinde finans departmanı ile koordineli çalışır. Prodüksiyonun farklı aşamalarında hizmet veren kişi ve kurumları tanır, yeni yetenekleri öğrenir ve üretilen işleri izler.

14 Basılı İşler Prodüksiyonu
İş Tanımları Basılı İşler Prodüksiyonu Görev ve Sorumluluklar Yaratıcı ekiple yakın iletişim içinde bulunarak, beklenen baskı, kağıt ve renk kalitesini anlar. Kalite, fiyat ve hız açısından en uygun matbaayı seçer ve müşteriden onay alır. Basım sürecinin her aşamasında kaliteyi denetler. Basım teknikleri konusundaki gelişmeleri izler, sektöre hizmet veren kuruluşları tanımakla yükümlüdür. Aranan Özellikler Film / basılı işler prodüksiyonuyla ilgili süreç ve dinamikler hakkında mesleki bilgiye sahip olma. Liderlik ve proje yönetim, organizasyon, pratik çözüm üretebilme becerileri. Yüksek kalite standartlarına sahip olma. Detaycı, titiz, dikkatli, stres altında çalışabilme becerisi. Takım ruhuna sahip olma, esnek ve çözüm odaklılık. Türkçe – İngilizce hakimiyeti, iyi iletişim (yazılı – sözlü) kurabilme, müzakere becerisi ve ikna yeteneğine sahip olma. Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip olma, yeniliklere açıklık.

15 Medya Planlama/Satın Alma
İş Tanımları Medya Planlama/Satın Alma Reklam ve iletişim ajansları tarafından üretilen reklam işlerinin, marka hedefleri ve iletişim stratejilerine uygun biçimde, doğru mecralarda yayınlanmasını sağlar. Görev ve Sorumluluklar Hizmet verilen markaların pazarlama ve iletişim stratejilerini öğrenir; ihtiyaçları tanımlayan medya brief'ini alır, hedef kitleyi ve bütçeyi anlar; medya planlama ve satın almanın, markanın hedefleri doğrultusunda yapılmasını sağlar. Yıllık / dönemsel medya planlama ve satın alma stratejisini belirler; müşterinin medya bütçesinin efektif kullanımından, doğru mecra karması planlamaktan sorumludur. Müşterinin ajanstan beklediklerini, ajanstaki stratejik planlama sorumlularıyla birlikte, bir kez de kendi tanımlar ve debrief olarak adlandırılan bu çalışmayı müşteriye onaylatır. Medya bütçesini yönetir. Strateji aşamasında belirlenen mecraların hedef kitle bazında hangi dönemde, hangi yoğunlukta, hangi ulaşım maliyetiyle ve hangi satın alma avantajlarıyla var olacağına karar verir. Ajans ve müşterilerini temsilen mecra sorumlularıyla sürekli iletişim halindedir. Yaratıcı çözüm önerileri geliştirir, müşteri onayından sonra, satın alma yapar. Tamamlanan müşteri kampanyaları ve rakiplerin durumuyla ilgili, karşılaştırmalı dönem raporu hazırlar, öneriler geliştirir. Dünyadaki gelişmeleri yakından izler, medya trendlerini takip eder.

16 Medya Planlama/Satın Alma
İş Tanımları Medya Planlama/Satın Alma Aranan Özellikler Mecra dinamikleri ve kullanım yöntemleri hakkında uzmanlık. Stratejik ve analitik düşünebilme, verileri derleme ve analiz etme yeteneği. Türkçe ve İngilizce'ye hakimiyet, iyi iletişim (yazılı – sözlü) kurabilme, sunum, ikna ve müzakere becerisi. Detaycı, titiz, dikkatli, çalışabilme becerisi. Takım ruhuna sahip olma, esnek ve çözüm odaklılık. Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip olma, yeniliklere açıklık.

17


"REKLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları