Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama İletişimi Araçları Altunışık-Özdemir-Torlak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama İletişimi Araçları Altunışık-Özdemir-Torlak."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama İletişimi Araçları Altunışık-Özdemir-Torlak

2 Kişisel Satış Halkla İlişkiler CRM – Doğrudan satış Satış geliştirme-Satış Özendirme-Promosyon Medya Ürün Medya WOM- Word of Mouth Ağızdan Ağıza iletişim WOM Reklam Tutundurma Yöntemleri Pazarlama İlkeleri2Pazarlama İletişimi Araçları

3 Tutundurma karması seçiminde etkili faktörler  Ürünlerin özellikleri  Pazarın özellikleri  İşletmenin finansal kaynakları  Rekabet yapısı ve yönü  Ürün hayat eğrisi itibariyle bulunulan aşama  Dağıtım stratejileri Tutundurma karması Pazarlama İlkeleri3Pazarlama İletişimi Araçları

4 Satın Alma Hazırlık Aşamaları Pazarlama İlkeleriPazarlama İletişimi Araçları4 FarkındalıkBilgilenmeBeğenme Tercihİkna olmaSatın alma Satın Alma Hazırlık Aşamaları

5 Pazarlama İletişiminde Reklam

6 Reklam;  bir mal ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin ya da fikrin (ürün),  kimliği belirli sorumlusu tarafından (reklamveren)  ücret karşılığında (yer ve zaman satın alarak)  kitle iletişim araçları vasıtasıyla (medya)  olumlu bir biçimde  tanıtılıp benimsetilmesi çabalarıdır. Pazarlama İlkeleri6Pazarlama İletişimi Araçları

7 Reklam Özellikleri  Geniş kitlelere yönelik olma  Tekrarlanabilme ve her yana yayılabilme  Anlamlı ve etkili biçimde sunulma  Kişisel olmama Fonksiyonları  Bilgilendirme  Hatırlatma  İkna etme (Kandırma) Değer katma ve Örgütün diğer fonksiyonlarına yardımcı olma Pazarlama İlkeleri7Pazarlama İletişimi Araçları

8 Bir İletişim ve İkna Süreci Olarak Reklam Reklam BilgilendirmeDuyulara hitap Tutum Davranış Kültürel Değerler Önceki Deneyimle r Önceki Deneyimle r Pazarlama İlkeleri8Pazarlama İletişimi Araçları

9 Reklam Kampanyası Süreci Pazarlama Probleminin Tanımlanması Pazarlama Probleminin Tanımlanması İşletmenin Pazarlama Hedef ve Stratejilerinin Gözden Geçirilmesi Pazarlama Problemine ve Pazarlama Hedeflerine Uygun Tutundurma Bileşenlerinin Planlanması Pazarlama Problemine ve Pazarlama Hedeflerine Uygun Tutundurma Bileşenlerinin Planlanması Reklam Planlaması 1. Reklam hedeflerinin belirlenmesi 2. Reklam bütçesinin oluşturulması 3. Reklam mesajının ve yaratıcı çalışmalarının tamamlanması 4. Reklam ortam ve araçlarının seçimi ve reklam bütçesinin dağıtımı 5. Reklam kampanyasının test edilmesi ve değerlendirilmesi Reklam Planlaması 1. Reklam hedeflerinin belirlenmesi 2. Reklam bütçesinin oluşturulması 3. Reklam mesajının ve yaratıcı çalışmalarının tamamlanması 4. Reklam ortam ve araçlarının seçimi ve reklam bütçesinin dağıtımı 5. Reklam kampanyasının test edilmesi ve değerlendirilmesi Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi Reklam Ajansı Pazarlama Bilgi Sistemi Karar akışı Geri bildirim Pazarlama İlkeleri9Pazarlama İletişimi Araçları

10 Kişisel Satış

11  Yüz yüze  Medya kullanılmadan  Satış elemanı  Satış temsilcisi  Satış görevlisi  … Pazarlama İlkeleri11Pazarlama İletişimi Araçları

12 Kişisel Satış Özellikleri  Doğrudan ve canlı ilişki  Dostluk ilişkileri geliştirme  Çift yönlü iletişim  Birinci elden geribildirim Hedefleri  İşletmeyi, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak  Satış yapmak  Yeni müşteriler bulmak  Bilgi toplamak, yönetime iletmek ve müşterileri bilgilendirmek Pazarlama İlkeleri12Pazarlama İletişimi Araçları

13  Üretici temsilcileri  Toptancı temsilcileri  Perakendeci satış personeli Pazarlama İlkeleriPazarlama İletişimi Araçları13 Kişisel Satış Türleri

14  İlk izlenim  Konuşma  Dinleme  Beden dili  Sunuş  İkna  Satış kapatı Pazarlama İlkeleriPazarlama İletişimi Araçları14 Kişisel Satış Süreci Asıl kazanç bir kereliğine satış yapmak değil, müşteriyi kazanmak

15  Satış yönetimi, esas işi satış yapmak olan satış elemanlarından oluşan örgütün yön  Satış Elemanlarının Seçilmesi  Satış Elemanlarının Eğitimi  Satış Elemanlarının Motivasyonu  Satış Elemanlarının Ücretlendirilmesi  Başarı Değerleme Pazarlama İlkeleriPazarlama İletişimi Araçları15 Satış Yönetimi

16 SATIŞ ÖZENDİRME (PROMOSYON)

17 Satış Özendirmenin Amaçları -1-  Planlanmamış, anında güdülenmiş satın almaları artırmak.  Müşterilere veya tüketicilere bir değer (kıymet) aktarmak, vermek.  Müşteriler, tüketiciler, kanal üyeleri, firma satış elemanları ve diğer gruplarda coşku sağlamak, onları motive etmek.  Satış sıkıntısını geçici olarak gidermek.  Bir süre için rekabeti karşılamak, geciktirmek.  Tüketiciyi denemeye çekmek. Pazarlama İlkeleri17Pazarlama İletişimi Araçları

18 Satış teşvik çeşitleri  Promosyonlar  Kuponlar  Hediyeler  Gösteriler, özel olaylar, fuar ve sergiler  Örnek ürün dağıtımları  Yarışma ve çekilişler  Seyahatler  Vitrin düzenleme Pazarlama İlkeleri18Pazarlama İletişimi Araçları

19 Halkla İlişkiler PR

20 Halkla İlişkiler ve Duyurum  Halkla ilişkiler bir kişi veya örgüte karşı kamuoyunun (hedef kitlenin) tavrını değerleyip, organizasyonun kamuoyu nezdinde saygınlık ve itibar kazanabileceği strateji ve politikaların izlenmesidir  Duyurum (publicity); işletme ürün ya da faaliyetleri hakkında kitle iletişim araçlarıyla hedef kitlelere ulaştırılan haber biçimine yakın mesajlardır. PR Public Relations Publicity Pazarlama İlkeleri20Pazarlama İletişimi Araçları

21 Halkla İlişkiler Özellikleri  İnandırıcılık ve güvenilirlik  Kitlelere kolay ulaşabilme  Merak ve ilgi uyandırma Çeşitleri  Basın bültenleri, haber programları  Basın toplantıları  Tanışma yemek ve toplantıları, özel etkinlikler  Şirket gazete, dergi ve bültenleri  Açılış, kuruluş vb. yıldönümü etkinlikleri  Sosyal, kültürel vb. faaliyetlerde sponsorluk  Bilimsel toplantılar Pazarlama İlkeleri21Pazarlama İletişimi Araçları

22 Pazarlama Halkla İlişkiler ve Duyurum Dezavantajları  Mesaj üzerinde kontrol yetkisinin olmaması,  Bir kerelik yayınlanması ve sınırlı yayılması,  Belirli bir tarifeye bağlı olmamakla birlikte tamamen ücretsiz olmaması,  Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması. Avantajları  Reklam ve kişisel satış çabalarından daha düşük maliyetli olması,  Reklamdan daha güvenilir olması,  Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi,  Daha fazla bilgi içermesi,  Gerekli zamanlarda kullanılabilmesi. Pazarlama İlkeleri22Pazarlama İletişimi Araçları

23 Doğrudan Pazarlama

24  Pazarlamada bireyselleştirme ve kişiselleştirmenin ön plana çıkmasıyla veritabanlı pazarlama çabalarına da katkı sağlayabilecek doğrudan pazarlama çabalarının önemi artmıştır.  Doğrudan pazarlama hem dağıtım hem de tutundurma aracı olarak fonksiyon icra etmektedir. Pazarlama İlkeleri24Pazarlama İletişimi Araçları

25 Doğrudan Pazarlama Çeşitleri  Bireyselleştirilmiş pazarlama  Kiosk pazarlama  Yüzyüze satış  Doğrudan postalama  Katalogla pazarlama  Telefon pazarlama  Otomatik satış kulübeleriyle satış  İnternette pazarlama Pazarlama İlkeleri25Pazarlama İletişimi Araçları

26 2012 yılı içinde Facebook uygulamalarını en çok kullanan beş firmanın etkinlikleri hangi kapsamda değerlendirilmelidir sorusunun cevabı  99 etkinlik (%51) reklam olarak,  20 etkinlik (%11) satış özendirme  56 etkinlik (%32) halkla ilişkiler faaliyeti  11 etkinlik (%6)doğrudan pazarlama etkinliği olarak değerlendirilmiştir. Pazarlama İlkeleriPazarlama İletişimi Araçları26 Pazarlama iletişimi araçları ve sosyal medya

27 Tutundurma karması elemanlarının karşılaştırılması

28 Tutundurma Araçlarının Farklı Aşamalardaki Özellikleri Olumlu tutum Kavrama İkna etme Sipariş verme Kişisel Satış Reklam Promosyon PR Pazarlama İlkeleri28Pazarlama İletişimi Araçları


"Pazarlama İletişimi Araçları Altunışık-Özdemir-Torlak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları