Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim fakültesi ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim fakültesi ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI."— Sunum transkripti:

1 İletişim fakültesi ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI

2 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın temel amacı Malatya ilinin Türkiye'deki imajını ortaya koymak suretiyle şehrin adeta bir fotoğrafını çekmektir. Böylece Malatya'nın marka şehir olma projesine ışık tutulması (yol gösterilmesi) hedeflenmektedir.

3 20 il 1067 KİŞİ Adana, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Niğde, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Rize, Sakarya, Sivas ve Van illerinde 1067 kişi ile yüzyüze görüşme yapılmıştır.

4 AraştIrmaDA… 1. Malatya’da marka olan/ olmaya yakın kent ürünlerinin neler olduğu, 2. Malatya'nın marka olmak için sahip olduğu avantajlar ve dezavantajların neler olduğu, 3. Malatya'nın soyut imaj unsurlarının nasıl algılandığı, 4. Malatya halkının Türkiye'de nasıl algılandığı (nasıl bir imaja sahip olduğu)… sorularına cevap aranmıştır.

5 Araştırmaya katılanların %52,7’si «erkek»,
SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ERKEK 562 KADIN 505 TOPLAM 1067 Araştırmaya katılanların %52,7’si «erkek», %47,3’ü «kadın»dır. Birden fazla slayt gerekebilir

6 Araştırmaya katılanların
Yaş dağılımları 18-24 %36 25-35 %29,6 36-45 %18,1 46-60 %16.3 61 yaş ve üstü %6 Araştırmaya katılanların %36’sı 18-24, %29,6’sı , %18,1’i 36-45, %16,3’ü ve %6’sı 61 yaş ve üstündedir. Birden fazla slayt gerekebilir

7 TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI- ALGISI

8 MALATYA KELİMESİNİN YAPTIĞI ÇAĞRIŞIM…
%85,2 OLUMLU %14,8 OLUMSUZ %100 TOPLAM Her 100 kişiden 85’inin zihninde Malatya kelimesi olumlu çağrışım yapmaktadır Birden fazla slayt gerekebilir

9 %3,8 %3,3 %100 %78,1 %9,2 %5,6 İnönü Üniversitesi Malatyaspor
Kayısı %78,1 İnönü Üniversitesi %9,2 Turgut Özal %5,6 MALATYA KELİMESİNİ DUYUNCA İLK AKLA GELEN ŞEY… Malatya kelimesini duyunca ilk akla gelen şey %78,1 ile kayısıdır. Bunu %9,2 ile İnönü Üniversitesi izlemektedir. (Kayısı= Malatya) Malatyaspor %3,8 İsmet İnönü %3,3 TOPLAM %100 Birden fazla slayt gerekebilir

10 MALATYA’yı ziyaret etme durumu…
%26,3 Evet %73,7 Hayır %100 TOPLAM Araştırmaya katılanların %26,3’ü Malatya’yı ziyaret ettiğini belirtmiştir. (Her 100 kişiden 26’sı Malatya’yı ziyaret etmiş.) Birden fazla slayt gerekebilir

11 %1 %0,9 %0,4 %100 Sizce Malatya hangi bölgemizde yer almaktadır? Ege
Doğu Anadolu %69,3 Güneydoğu Anadolu %13,8 İç Anadolu %12,9 Akdeniz %1,7 Sizce Malatya hangi bölgemizde yer almaktadır? Katılımcıların %69.3’ü doğru cevap vererek “Doğu Anadolu Bölgesi” şıkkını seçmişlerdir. Ege %1 Marmara %0,9 Karadeniz %0,4 TOPLAM %100 Birden fazla slayt gerekebilir

12 Tarihsel Zenginlikleri
Kayısı %73,8 Tarihsel Zenginlikleri %9,7 İnönü Üniversitesi %9,6 SİZCE MALATYA’NIN EN ÖNEMLİ DEĞERİ NEDİR? Türk Halkının %73.8’i ne göre Malatya ilinin en önemli değeri “kayısı” dır. Malatyaspor %3,7 Sanayisi %2,8 Konaklama imkanları %0,4 Birden fazla slayt gerekebilir

13 MALATYA MODERN BİR ŞEHİRDİR...
Araştırmaya katılanların %45’i Malatya’yı Modern bir Şehir olarak görmektedir Katılmıyorum %18,1 Fikrim Yok %36,9 Katılıyorum %45 Birden fazla slayt gerekebilir

14 MALATYA BİR SANAYİ ŞEHRİDİR…
Araştırmaya katılanların, %28,5’i Malatya’yı bir Sanayi Şehri olarak görmektedir Katılmıyorum %29,5 Fikrim Yok %42 Katılıyorum %28,5 Birden fazla slayt gerekebilir

15 MALATYA TEMİZ BİR ŞEHİRDİR...
Araştırmaya katılanların %55’i Malatya’yı Temiz bir Şehir olarak görmektedir. Katılmıyorum %38,6 Fikrim Yok %6,4 Katılıyorum %55 Birden fazla slayt gerekebilir

16 MALATYA SAKİN BİR ŞEHİRDİR...
Araştırmaya katılanların, %64,1’i Malatya’yı Sakin Bir Şehir olarak görmektedir. Katılmıyorum %8 Fikrim Yok %27,9 Katılıyorum %64,1 Birden fazla slayt gerekebilir

17 MALATYA GÜVENLİ BİR ŞEHİRDİR...
Araştırmaya katılanların %55,6’sı Malatya’yı güvenli bir şehir olarak görmektedir Katılmıyorum %11,6 Fikrim Yok %32,8 Katılıyorum %55,6 Birden fazla slayt gerekebilir

18 MALATYA UCUZ BİR ŞEHİRDİR.
Araştırmaya katılanların %40,5’i Malatya’yı Ucuz bir şehir olarak görmek- tedir. Katılmıyorum %9,3 Fikrim Yok %50,2 Katılıyorum %40,5 Birden fazla slayt gerekebilir

19 TÜRKİYE’DE “MALATYA HALKI İMAJI- ALGISI”
«.

20 MALATYA HALKI DİNDARDIR…
Araştırmaya katılanların %56,7’si Malatya halkının dindar olduğu kanaati taşımaktadır. Katılmıyorum %7,6 Fikrim Yok %35,7 Katılıyorum %56,7 Birden fazla slayt gerekebilir

21 MALATYA HALKI HOŞGÖRÜLÜDÜR…
Araştırmaya katılanların %61,5’i Malatya halkının hoşgörülü olduğu kanaati taşımaktadır. Katılmıyorum %6,8 Fikrim Yok %31,7 Katılıyorum %61,5 Birden fazla slayt gerekebilir

22 MALATYA HALKI SICAKKANLIDIR…
Araştırmaya katılanların %62,1’i Malatya halkının sıcakkanlı olduğu kanaati taşımaktadır Katılmıyorum %6,7 Fikrim Yok %31,2 Katılıyorum %62,1 Birden fazla slayt gerekebilir

23 MALATYA HALKI YARDIMSEVERDİR…
Araştırmaya katılanların %57,3’ü Malatya halkının yardım-sever olduğu kanaati taşımaktadır. Katılmıyorum %6,7 Fikrim Yok %36 Katılıyorum %57,3 Birden fazla slayt gerekebilir

24 MALATYA HALKI GİRİŞİMCİDİR...
Araştırmaya katılanların %42,9’u Malatya halkının girişimci olduğu kanaati taşımaktadır. Katılmıyorum %11,9 Fikrim Yok %45,2 Katılıyorum %42,9 Birden fazla slayt gerekebilir

25 MALATYA HALKI ÇALIŞKANDIR…
Araştırmaya katılanların %50,7’si Malatya halkının çalışkan olduğu kanaati taşımaktadır. Katılmıyorum %8,5 Fikrim Yok %40,8 Katılıyorum %50,7 Birden fazla slayt gerekebilir

26 %53,3 %20,8 %25,9 MALATYA’DA YAŞAMAK İSTERİM..
Araştırmaya katılanların %25.9’u Malatya’da yaşamak isterim şeklinde kanaate sahiptir. Katılmıyorum %53,3 Fikrim Yok %20,8 Katılıyorum %25,9 Birden fazla slayt gerekebilir

27 MALATYA VE GAZİANTEP İLLERİ KARŞILAŞTIRMASI

28 Kelime çağrışım testi (olumlu) Coğrafi konumunun bilinilirliği
MALATYA (%) GAZİANTEP (%) Kelime çağrışım testi (olumlu) 85,2 81,2 İlk akla gelen şey Kayısı 78,1 İnönü Üniv. 9,2 Turgut Özal 5,6 Baklava 47 Fıstık 24 Antep sofrası 16 Ziyaret edilme durumu 26,3 42,5 Coğrafi konumunun bilinilirliği 69,3 84,2 En önemli değeri Kayısı 73,8 Tarih. zengin. 9,7 İnönü Üniv. 9,6 Malatyaspor 3,7 Sanayi 2,8 Baklava 32,5 Fıstık 29 Tarihsel zeng. 18 Sanayi 10,2 Gaziantepspor 7 Yaşama isteği 25,9 30,6

29 s Şehir Algısı MALATYA (%) GAZİANTEP (%)
Modern bir şehir olarak nitelendirilme 45 54,7 Gelişmiş bir şehir olarak nitelendirilme 28,5 57 Sakin bir şehir olarak nitelendirilme 64,1 50,8 Güvenli bir şehir olarak nitelendirilme 55,6 47 Ucuz bir şehir olarak nitelendirilme 40,5 46

30 Şehir Halkı MALATYA (%) GAZİANTEP (%) Dindar olma algısı 56,7 64,3 Hoşgörülü olma algısı 61,5 60,6 Sıcakkanlı olma algısı 62,1 64,6 Yardımsever olma algısı 57,3 65 Girişimci olma algısı 42,9 51,5 Çalışkan olma algısı 50,7 59,5


"İletişim fakültesi ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları