Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETIŞIM FAKÜLTESI ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETIŞIM FAKÜLTESI ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI."— Sunum transkripti:

1 İLETIŞIM FAKÜLTESI ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI

2 ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın temel amacı Malatya ilinin Türkiye'deki imajını ortaya koymak suretiyle şehrin adeta bir fotoğrafını çekmektir. Böylece Malatya'nın marka şehir olma projesine ışık tutulması (yol gösterilmesi) hedeflenmektedir.

3 20 IL 1067 KİŞİ Adana, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Niğde, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Rize, Sakarya, Sivas ve Van illerinde 1067 kişi ile yüzyüze görüşme yapılmıştır.

4 ARAŞTIRMADA… 1. Malatya’da marka olan/ olmaya yakın kent ürünlerinin neler olduğu, 2. Malatya'nın marka olmak için sahip olduğu avantajlar ve dezavantajların neler olduğu, 3. Malatya'nın soyut imaj unsurlarının nasıl algılandığı, 4. Malatya halkının Türkiye'de nasıl algılandığı (nasıl bir imaja sahip olduğu)… sorularına cevap aranmıştır.

5 562 ERKEK 505 KADIN 1067 TOPLAM SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Araştırmaya katılanların %52,7’si «erkek», %47,3’ü «kadın»dır.

6 %36 18-24 %29,6 25-35 %18,1 36-45 %16.3 46-60 %6 61 yaş ve üstü Yaş dağılımları Araştırmaya katılanların %36’sı 18-24, %29,6’sı 25-35, %18,1’i 36-45, %16,3’ü 46-60 ve %6’sı 61 yaş ve üstündedir.

7 TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI- ALGISI TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI- ALGISI

8 %85,2 OLUMLU %14,8 OLUMSUZ %100 TOPLAM MALATYA KELİMESİNİN YAPTIĞI ÇAĞRIŞIM… Her 100 kişiden 85’inin zihninde Malatya kelimesi olumlu çağrışım yapmaktadır

9 Kayısı %78,1 İnönü Üniversitesi %9,2 Turgut Özal %5,6 MALATYA KELİMESİNİ DUYUNCA İLK AKLA GELEN ŞEY… Malatyaspor %3,8 İsmet İnönü %3,3 TOPLAM %100 Malatya kelimesini duyunca ilk akla gelen şey %78,1 ile kayısıdır. Bunu %9,2 ile İnönü Üniversitesi izlemektedir. (Kayısı= Malatya)

10 %26,3 Evet %73,7 Hayır %100 TOPLAM MALATYA’yı ziyaret etme durumu… Araştırmaya katılanların %26,3’ü Malatya’yı ziyaret ettiğini belirtmiştir. (Her 100 kişiden 26’sı Malatya’yı ziyaret etmiş.)

11 Doğu Anadolu %69,3 Güneydoğu Anadolu %13,8 İç Anadolu %12,9 Akdeniz %1,7 Sizce Malatya hangi bölgemizde yer almaktadır? Ege %1 Marmara %0,9 Karadeniz %0,4 TOPLAM %100 Katılımcıların %69.3’ü doğru cevap vererek “Doğu Anadolu Bölgesi” şıkkını seçmişlerdir.

12 Kayısı %73,8 Tarihsel Zenginlikleri %9,7 İnönü Üniversitesi %9,6 SİZCE MALATYA’NIN EN ÖNEMLİ DEĞERİ NEDİR ? Malatyaspor %3,7 Sanayisi %2,8 Konaklama imkanları %0,4 Türk Halkının %73.8’i ne göre Malatya ilinin en önemli değeri “kayısı” dır.

13 Katılmıyorum %18,1 Fikrim Yok %36,9 Katılıyorum %45 MALATYA MODERN BİR ŞEHİRDİR... Araştırmaya katılanların %45’i Malatya’yı Modern bir Şehir olarak görmektedir

14 Katılmıyorum %29,5 Fikrim Yok %42 Katılıyorum %28,5 MALATYA BİR SANAYİ ŞEHRİDİR… Araştırmaya katılanların, %28,5’i Malatya’yı bir Sanayi Şehri olarak görmektedir

15 Katılmıyorum %38,6 Fikrim Yok %6,4 Katılıyorum %55 MALATYA TEMİZ BİR ŞEHİRDİR... Araştırmaya katılanların %55’i Malatya’yı Temiz bir Şehir olarak görmektedir.

16 Katılmıyorum %8 Fikrim Yok %27,9 Katılıyorum %64,1 MALATYA SAKİN BİR ŞEHİRDİR... Araştırmaya katılanların, %64,1’i Malatya’yı Sakin Bir Şehir olarak görmektedir.

17 Katılmıyorum %11,6 Fikrim Yok %32,8 Katılıyorum %55,6 MALATYA GÜVENLİ BİR ŞEHİRDİR... Araştırmaya katılanların %55,6’sı Malatya’yı güvenli bir şehir olarak görmektedir

18 Katılmıyorum %9,3 Fikrim Yok %50,2 Katılıyorum %40,5 MALATYA UCUZ BİR ŞEHİRDİR. Araştırmaya katılanların %40,5’i Malatya’yı Ucuz bir şehir olarak görmek- tedir.

19 TÜRKİYE’DE “MALATYA HALKI İMAJI- ALGISI ” TÜRKİYE’DE “MALATYA HALKI İMAJI- ALGISI ” «.

20 Katılmıyorum %7,6 Fikrim Yok %35,7 Katılıyorum %56,7 MALATYA HALKI DİNDARDIR… Araştırmaya katılanların %56,7’si Malatya halkının dindar olduğu kanaati taşımaktadır.

21 Katılmıyorum %6,8 Fikrim Yok %31,7 Katılıyorum %61,5 MALATYA HALKI HOŞGÖRÜLÜDÜR… Araştırmaya katılanların %61,5’i Malatya halkının hoşgörülü olduğu kanaati taşımaktadır.

22 Katılmıyorum %6,7 Fikrim Yok %31,2 Katılıyorum %62,1 MALATYA HALKI SICAKKANLIDIR… Araştırmaya katılanların %62,1’i Malatya halkının sıcakkanlı olduğu kanaati taşımaktadır

23 Katılmıyorum %6,7 Fikrim Yok %36 Katılıyorum %57,3 MALATYA HALKI YARDIMSEVERDİR… Araştırmaya katılanların %57,3’ü Malatya halkının yardım- sever olduğu kanaati taşımaktadır.

24 Katılmıyorum %11,9 Fikrim Yok %45,2 Katılıyorum %42,9 MALATYA HALKI GİRİŞİMCİDİR... Araştırmaya katılanların %42,9’u Malatya halkının girişimci olduğu kanaati taşımaktadır.

25 Katılmıyorum %8,5 Fikrim Yok %40,8 Katılıyorum %50,7 MALATYA HALKI ÇALIŞKANDIR… Araştırmaya katılanların %50,7’si Malatya halkının çalışkan olduğu kanaati taşımaktadır.

26 Katılmıyorum %53,3 Fikrim Yok %20,8 Katılıyorum %25,9 MALATYA’DA YAŞAMAK İSTERİM.. Araştırmaya katılanların %25.9’u Malatya’da yaşamak isterim şeklinde kanaate sahiptir.

27 MALATYA VE GAZİANTEP İLLERİ KARŞILAŞTIRMASI

28 MALATYA (%)GAZİANTEP (%) Kelime çağrışım testi (olumlu) 85,281,2 İlk akla gelen şeyKayısı 78,1 İnönü Üniv. 9,2 Turgut Özal 5,6 Baklava 47 Fıstık 24 Antep sofrası 16 Ziyaret edilme durumu 26,342,5 Coğrafi konumunun bilinilirliği 69,384,2 En önemli değeriKayısı 73,8 Tarih. zengin. 9,7 İnönü Üniv. 9,6 Malatyaspor 3,7 Sanayi 2,8 Baklava 32,5 Fıstık 29 Tarihsel zeng. 18 Sanayi 10,2 Gaziantepspor 7 Yaşama isteği25,930,6

29 s Şehir AlgısıMALATYA (%)GAZİANTEP (%) Modern bir şehir olarak nitelendirilme 4554,7 Gelişmiş bir şehir olarak nitelendirilme 28,557 Sakin bir şehir olarak nitelendirilme 64,150,8 Güvenli bir şehir olarak nitelendirilme 55,647 Ucuz bir şehir olarak nitelendirilme 40,546

30 Şehir HalkıMALATYA (%)GAZİANTEP (%) Dindar olma algısı56,764,3 Hoşgörülü olma algısı61,560,6 Sıcakkanlı olma algısı62,164,6 Yardımsever olma algısı57,365 Girişimci olma algısı42,951,5 Çalışkan olma algısı50,759,5


"İLETIŞIM FAKÜLTESI ŞEHİRLER VE İMAJLAR: MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALATYA İMAJI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları