Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 12 Örgütlerde Grup Süreçleri. BÖLÜM 12 Örgütlerde Grup Süreçleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 12 Örgütlerde Grup Süreçleri. BÖLÜM 12 Örgütlerde Grup Süreçleri."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 12 Örgütlerde Grup Süreçleri

3 Grubu, amaçları başarmaya yönlendirme yeteneği.
Liderlik Nedir? Liderlik Grubu, amaçları başarmaya yönlendirme yeteneği.

4 Evrensel Liderlik Teorileri
Evrensel Teoriler Tüm etkili liderlerde ortak olan temel karakteristikleri arayan teoriler.

5 Büyük Adam/Kadın Teorisi
Evrensel Liderlik Teorileri BÜYÜK ADAM/KADIN TEORİSİ Büyük Adam/Kadın Teorisi Büyük liderlerin doğduğunu sonradan olmadığını ileri süren evrensel liderlik teorisi.

6 Bireyin karakteri ya da kişiliğiyle özdeşleştirilen kalıcı nitelikler.
Evrensel Liderlik Teorileri ÖZELLİKLER TEORİSİ Özellikler Bireyin karakteri ya da kişiliğiyle özdeşleştirilen kalıcı nitelikler. Özellikler Teorisi Tüm etkili liderler tarafından paylaşılan özellikleri keşfetmeye çalışır.

7 Davranışsal Liderlik Teorileri
Ohio State ve Michigan Üniversitesindeki çalışmalardan çıkarılan, etkili liderlerdeki ortak davranışlara odaklanan teoriler.

8 Yapıyı Harekete Geçirme
Davranışsal Liderlik Teorileri OHİO STATE LİDERLİK ALIŞTIRMALARI Yapıyı Harekete Geçirme İşle ilgi durumları tanımlayan, örgütleyen ve yapılandıran liderlik davranışları. İlkişiyi Dikkate Alma İzleyicilerin duygu, tutum ve ihtiyaçlarına duyarlılık gösteren liderlik davranışları

9 Görev-odaklı Davranışlar İlişki-odaklı Davranışlar
Davranışsal Liderlik Teorileri MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK ARAŞTIRMALARI Görev-odaklı Davranışlar Görevlere odaklanan lider davranışları. İlişki-odaklı Davranışlar Kişilerarası ilişkileri korumaya odaklanan lider davranışları.

10 Davranışsal Liderlik Teorileri
DAVRANIŞSAL LİDERLİK TEORİLERİNİ DEĞERLENDİRME Liderlik Izgarası Etkili liderlerin hem görev hem de ilişki yönelimli olması gerektiğini belirten, davranışsal liderlik teorilerinin bulgularından çıkan bir uygulama.

11 Durumsallık Teorileri
Durumsal Liderlik Teorileri Durumsallık Teorileri Liderle durumun karakteristikleri arasındaki etkileşime bakan teoriler.

12 Fiedler’in Durumsallık Modeli
Durumsal Liderlik Teorileri FIEDLER’İN DURUMSALLIK MODELİ Fiedler’in Durumsallık Modeli Etkili liderliğin, liderin tarzıyla durumun lidere verdiği etki ve kontrol derecesi arasındaki eşleşmeye bağlı olduğunu ileri süren liderlik teorisidir.

13 En Az Tercih Edilen Çalışma Arkadaşı (ETÇ)
Durumsal Liderlik Teorileri FIEDLER’İN DURUMSALLIK MODELİ En Az Tercih Edilen Çalışma Arkadaşı (ETÇ) Liderin en çok zorlandığı çalışma arkadaşını ölçerek onun ilişki ya da görev yönelimli olduğunu belirleyen ölçek.

14 Durumsal Liderlik Teorileri
FIEDLER’İN DURUMSALLIK MODELİ Liderle izleyicileri arasındaki ilişkinin niteliği. Lider-üye İlişkisi Görevin unsurlarının ne kadar iyi yapılandığının değerlendirilmesidir. Görevin Yapısı Liderin izleyicileri cezalandırma ve ödüllendirme yetkisidir. Pozisyonun Gücü

15

16 Yönlendirici Davranışlar
Durumsal Liderlik Teorileri AMAÇ-YOL TEORİSİ Amaç-yol Teorisi Bu teoriye göre liderin rolü, gruba amaçları gerçekleştirmede yardım etmektir. Yönlendirici Davranışlar İşin yapılmasına dönük talimat ve öneriler sunan lider davranışı.

17 Durumsal Liderlik Teorileri
AMAÇ-YOL TEORİSİ Belirli sonuçlara odaklanan lider davranışı. Başarı Odaklı Davranış Kişiler arası ilişkilere odaklanan ve çalışanın mutluluğuna duyarlılık gösteren lider davranışı. Destekleyici Davranış üyeleri grubun plan ve kararlarında aktif rol almaya teşvik eden lider davranışı Katılımcı Davranış

18 Durumsal Liderlik Teorileri
KARAR VERME MODELİ Karar Verme Modeli Durumun karakteristikleriyle liderin karar verme stratejilerini eşleştiren bir teori.

19 Lider-üye Etkileşim Modeli
Durumsal Liderlik Teorileri LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ MODELİ Lider-üye Etkileşim Modeli Etkili liderliğin liderle grup üyeleri arasındaki etkileşimin niteliği tarafından belirlendiğini öneren teori.

20 Karizmatik Liderlik Teorisi
Karizmatik ve Dönüştürücü Liderlik Teorileri KARİZMATİK LİDERLİK TEORİSİ Karizmatik Liderlik Teorisi Liderlerin izleyicilerinde sadakat ve esinlenme (ilham) yaratan sıra dışı karakteristiklere sahip olduğunu belirtir.

21 Karizmatik ve Dönüştürücü Liderlik Teorileri
KARİZMATİK LİDERLİK TEORİSİ

22 Etkileşimsel Liderlik
Karizmatik ve Dönüştürücü Liderlik Teorileri DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK TEORİSİ Etkileşimsel Liderlik İşe karşılık para gibi bazı işlemlere dayalı liderlik. Dönüştürücü Liderlik Liderin bir çalışma grubuna paylaşılan değerler ve bir gelecek vizyonu sağlama yeteneğine odaklanır.

23


"BÖLÜM 12 Örgütlerde Grup Süreçleri. BÖLÜM 12 Örgütlerde Grup Süreçleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları