Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geleceğin Sınıfını Tasarlamak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geleceğin Sınıfını Tasarlamak"— Sunum transkripti:

1 Geleceğin Sınıfını Tasarlamak
Mehmet MUHARREMOĞLU Ulusal Koordinatör Zehra SAYIN Teknik Koordinatör Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 5 Aralık 2015 Ankara

2 Innovative Technologies for Engaging Classrooms

3 iTEC’te Yenilik (Innovative) Kavramı
iTEC’de, yeniliği aşağıdaki şekilde tanımladık: ‘eğitim zorluklarına; yararlı pedagojik ve teknolojik çözümler sağlayan, potansiyel olarak yaygınlaştırılabilir öğrenme aktiviteleri.’

4 Projenin yasal çerçevesi
iTEC Projesi 7. ÇP Bilgi ve İletişim Teknolojileri tematik alanı “Teknoloji Destekli Öğrenme” konu başlığı altında yer almıştır. Eylül 2010 – Ağustos 2014 arasında (48 ay) sürmüştür. Toplam bütçesi 10,6 Milyon Avro Toplam 5 faz 19 Avrupa ülkesi ile eş zamanlı uygulanmıştır Türkiye adına Milli Eğitim Bakanlığı ortak olmuştur.

5 Projenin gerekçesi “Her şeyin değiştiğini düşünmemeliyiz - Genellikle, çocuklar ve öğrenciler değişmez. Yeni BİT’in bir sonucu olarak, Avrupa gen havuzunda herhangi bir dalgalanma olmamıştır….. Çocuklar ve öğrenenler, yaparak öğrenirler. İzleyici duygusuna yardımcı olan BİT onların öğrendiklerini ifade etmelerine kılavuzluk eder ve destek olur” Profesör Stephen Heppell’in 1998

6 "Bu dönemde, kolay oldukları için değil zor oldukları için, aya gitmeyi ve başka şeyler yapmayı seçtik”

7 Geleceğin sınıfı: Karşılaştığımız zorluk
İnovatif, çekici öğrenme ve öğretme Sınıflar

8 Öğrenme ve öğretme yöntemleri
Flip öğrenme Harmanlaştırılmış öğrenme İşbirlikçi öğrenme Oyun tabanlı öğrenme Bireyselleştirilmiş öğrenme Proje tabanlı öğrenme Sorgulayarak öğrenme Öğrenci merkezli öğrenme

9 Hedefi “19 Eğitim Bakanlığı dahil 27 proje ortağı ile iTEC, yenilikçi öğretme ve öğrenme faaliyetlerini desteklemek amacıyla teknolojinin konuşlandırılmasının küçük ölçekli pilot çalışmaların ötesine nasıl taşınacağını ve tüm Avrupa okullarında yerleşik hale nasıl geleceğini açıklayan bir model oluşturmayı hedeflemiştir “

10 iTEC Yaklaşımı: SENARYODAN DERS PLANINA
Trendlerin analizleri & anketler Uzman çalıştayları & senaryo hazırlama Katılımcı tasarım & odak grupları Ön-pilotlar ve aktivite hazırlama eğitim, teknoloji, ekonomik, sosyal ve siyasal eğilimler Bakınız: iTEC Senaryo Geliştirme Süreci

11 Trendler Ligi Eğilimler için heyecan verici bir etkinliğe başladık: Trendler Ligi. Bu sıralama egzersizinin şimdi, gelecekte öğretimimiz üzerinde en büyük etkisi olacağını düşündüğümüz eğitim eğilimleri üzerinde 'den fazla oy bulunuyor. Ve aynı zamanda Hayatboyu Öğrenmeyi Ligin en üstünde görmek teşvik edicidir! Bu, öğretime yönelik 21. yüzyıl becerileri yönünde bir kaymaya işaret ediyor: öğrenmeyi öğrenmek, Kritik problem çözmek, yaratıcılık bir hayatboyu öğreneninin tüm anahtar becerileridir. Bir önemli şey, bir altyapı veya bir maliyet sorunu olarak teknoloji yerine, öncelikle bir pedagojik sorunu başta görmekteyiz. iTEC - Designing the future classroom DD/MM/YYYY

12 Yenilik Olgunluk Modeli
Genellikle teknolojinin etkin kullanılıyor olmadan sınıfa girdiğini görüyoruz. Bu nedenle, her şeyden önce öğrenme ve öğretme için teknolojiyi nasıl kullanmak istediğimizi düşünmemiz gerekir. Yenilik Olgunluk Modeli bunu yaparken bize yardımcı olur birçok alanda teknolojinin öğretme ve öğrenmemizi mümkün olan en iyi şekilde desteklediğinden emin olmamız için birçok çaba gerekiyor. Örneğin, bizim ağırlıklı olarak onlara teknolojiyle bir şey ürettirmekten veya hatta öğrencinin öğrenmesini kişiselleştirmesi için teknolojiyi daha iyi kullanmasından daha çok teknolojiyi pasif kullanan % 54 civarında öğrencimiz var. iTEC - Designing the future classroom DD/MM/YYYY

13 iTEC Geleceğin Sınıfı olgunluk modeli matrisi
iTEC Geleceğin Sınıfı Olgunluk Matrisi (Yüksek aşamalar alt aşamaların uygulamalarını içermektedir) iTEC Geleceğin Sınıfı olgunluk modeli matrisi 1. Değişim 2. Zenginleştirmek 3. Geliştirmek 4. Genişletmek 5. Yetkilendirmek Sınıf Kurum Sistem Projenin öngördüğü 5 inovasyon uygulama seviyesi vardır. Değişim; Zenginleştirmek (İçsel Koordinasyon); Geliştirmek (tekrar dizayn edilmiş süreç) Genişletmek / Sınırları Büyütmek/Ağların yeniden dizaynı ve gömme (embed) Yetkilendirmek (Tekrar tanımlama-yaratıcı kullanma) Yenilik Aşaması Katılımcıların, olabilirliği yüksek ve etkili eğilimleri ele almaları beklenir

14 iTEC Geleceğin Sınıfı Olgunluk modeli (Yüksek aşamalar alt aşamaların uygulamalarını içermektedir)
Okulunuzda sınıfta ne ölçüde a) öğretmenler ve b) öğrenciler öğrenmeyi yönetiyor? Öğrenmede teknolojinin rolü nedir? Öğrencilerinizin ne ölçüde dijital medya a) tüketicileri b) kullanıcıları c) üreticileridir?

15 5. Yetkilendirmek Öğretiminiz : teknoloji öğrenenin seçim yapmasını ve kişiselleştirmeyi desteklemek için kullanılır. Teknoloji çoğu faaliyetlere entegre edilir ve öğrenmeyi sınıfın ötesine doğru iter. Öğrenci rolü :akıllı ve analitik içerik tarafından öğrenci takip edilerek desteklenir. Örneğin öğrenciler teknoloji araçlarından kendi öğrenme stilleri hakkında veri alır ve bir sonraki öğrenme adımlarını belirlemek için bunu kullanır. Öğrenme hedefleri : aktiviteler, öğrencilerle müzakere edilen, gözden geçirilen ve sürekli revize edilen kişiselleştirilmiş öğrenme hedeflerini ele alıyor.

16 4. Genişletmek Öğretiminiz : teknoloji, okul içi ve dışındaki öğrenme arasındaki açığı kapatmak için kullanılır ve öğrenciler tarafından bir araştırmanın cevabı olarak bir ürünün oluşturulmasını desteklemek için kullanılır Öğrenci rolü : öğrenciler kendi öğrenmelerini yönetecek teknolojiyi kullanarak, öğrenmelerini destekleyecek gerekli kaynakları veya araçları seçer, örneğin bir konuda kendi anlayışlarını daha da geliştirmek için konuyla ilgili bir online kursa katılım sağlamaları. Öğrenme hedefleri : aktiviteler, işbirlikçi problem çözme gibi örtüşen 21. yüzyıl becerilerini içermek için geleneksel ders yeterlikleri ötesine geçen öğrenme hedeflerine yöneliktir.

17 3. Geliştirmek Öğretiminiz : teknoloji örneğin öğrenci işbirliği, araştırtma ve farklılaştırmayı desteklemek gibi 21. yüzyıl becerilerini desteklemek için kullanılır Öğrenci rolü : öğrenciler bir bilgisayar modellemesi yaparak kendi fiziksel, ekonomik, ya da sosyal süreç anlayışlarını geliştirir örneğin öğrenciler 'üretici' ve işbirlikçi olarak modellemek ve yapmak için ağ teknolojileri kullanır. Öğrenme hedefleri : aktiviteler, bazı 21. Yüzyıl Becerileri içeren ama konu özel yetkinlikler ve bilgiye odaklanan öğrenme hedeflerine yöneliktir.

18 2. Zenginleştirmek Öğretiminiz : Teknoloji tanıdık pedagojik yaklaşımları geliştirmek için kullanılır ama ana öğretim tarzı değişmez. Örneğin, IWB kullanarak bir video göstermek. Öğrenci rolü Ofis araçları ve arama motorları gibi teknoloji araçları ve kaynakları 'kullanıcı'sı olarak Öğrenci. Öğrenci görev için uygun kaynakları veya araçları seçer. Öğrenme hedefleri : aktiviteler, dersteki ilgili içerik alanlarını ele alan öğrenme hedeflerine odaklanır

19 1. Değişim Öğretiminiz : Teknoloji geçerli öğretim yaklaşımları içinde doğrudan köklü kaynakların yedeği olarak, kullanılır, bir IWB’yi Bir kara tahta için bir yedek olarak veya bir e-Kitap’ı bir metin kitap için bir yedek olarak kullanmak gibi. Öğrenci rolü : İçerik veya kaynağın öğrenci aktivitesini belirlediği, içerik ve öğrenme kaynakları 'Tüketici' olarak öğrenen. Öğrenme hedefleri : aktiviteler, dersteki belirli içerik parçalarını hedefleyen ilgili öğrenme hedeflerine odaklanır.

20 Katılımcılar iTEC kapsamında 19 Avrupa ülkesinde 2624 derslikte
yaklaşık öğrenci eğitim araçları ve kaynakları konulu 5 fazdan oluşan bir çalışma yapılmıştır. Ağustos 2014’te tamamlanan proje Geleceğin Sınıfları adıyla devam etmektedir.

21 iTEC’in sınıf ortamına getirdiği yenilikler
Pedagojik yenilik Öğretmen ve öğrenci rolleri İşbirliği Bireyselleştirme Öğrenme yönetimi Değerlendirme Otantik öğrenme Tasarım ve üretim iTEC’in sınıf ortamına getirdiği yenilikler

22 iTEC’in sınıf ortamına getirdiği yenilikler
Öğrencilerin rolü Teknoloji kullanma Öğretmen çalışması Diğer pedagojik inovasyonlar Otonomi Öğrenciler tarafından kullanım (Grup çalışması, Yenilikçi çıktılar, Tasarım, Akran öğretimi) Öğretmen rolü Yansıtma (öğrenciler ve öğretmenler) Grup çalışması Eş-tasarımcı Öğrenme Müfredat tasarımı ve planlaması Keşif öğrenme Akran değerlendirici Öğretmenler tarafından kullanım (Sınıf Ötesinde Öğrenme, ‘Ters çevrilmiş' öğrenme, Öğrenci katılımı) Zihin haritalama Öğretmen eğitmeni Proje tabanlı öğrenme Akran öğretmen Değerlendirme Yapımcı Otantik öğrenme

23 Sırasıyla iTEC metodolojisi, pedagojik kavramları
iTEC metodolojisi içinde, farklı pedagojik kavramlar şu sırayla inşa edilir Öğrenme Senaryoları, Öğrenme Aktiviteleri, Öğrenme Hikâyeleri Senaryolar vizyon; Aktiviteler fikirler; Hikayeler bağlam,

24 Öğrenme Senaryoları Vizyondur; dersimizi işlerken hangi düzeyde bir inovasyon uygulayabileceğimizi belirlemek amacıyla kullanılır.

25 Öğrenme Aktiviteleri Fikirlerdir; „„öğrenme senaryosu ile uyumlu ders planlarını oluşturmak için özel aktiviteler oluşturmayı sağlar. Senaryoları nasıl başaracağımıza dair bize somut fikirler sağlayan basit basamak taşlarıdır.Proje tabanlı öğrenme modeli üzerine kuruludur.Bir görevden daha büyüktür ihtiyaç duyulan araçları ve kaynakları belirtir.Bir dizi tasarım tabanlı süreçler aracılığıyla yaratıcılık, işbirliği ve iletişime odaklıdır. Yenilikçi olmalarında mutlaka radikal değildir. Bununla birlikte bize, yenilikçi bir Geleceğin Sınıfı Senaryosuna ulaşmada somut basamak taşları sunarak destek olur

26 Öğrenme Hikayesi Bağlamdır; Aktivitelerin sınıfta nasıl daha pratik uygulandığını gösterir. Bir Öğretmen Öğrenme Aktivitelerini, sınıfta kullanacağı yenilikçi ve bağlamsal anlatıya, diğer bir deyişle bir Öğrenme Hikayesine çevirir.

27 Öğrenme Senaryoları Arkalarındaki pedagoji Müfredatlar arası FTM’e odaklı Öğrencilerin kendileri ve akranları için kaynaklar geliştirmeleri Geribildirim verme İşbirlikçi çalışma Sınıf dışında çalışma Öğretmenler için mesleki destek ağı oluşturma Öğrenenlerin işbirliği, iletişim ve öz-yönetim becerilerini artırma Öğretmenler, politika yapıcıları, pedagojik uzmanlar ve sanayi temsilcilerini içeren kapsamlı işbirlikçi bir süreçtir.

28 Senaryo planlama Senaryoda kimler yer almaktadır? Rolleri nedir?
Katılan bu kişiler neden uygulamalarını değiştirmeye karar verdi? Senaryonuzun temel amacı nedir? Senaryo nerede gerçekleşiyor? Senaryo ne zaman gerçekleşir? Ne oluyor? Senaryonuzdaki insanlar neler yapıyor? Teknoloji: Senaryonuzda hangi teknoloji kullanılır? Nasıl kullanılır? Diğer kaynaklar: Senaryonuzda başka hangi kaynaklara ihtiyaç var?

29 Projenin Kaynakları Öğrenme Senaryoları
Eğilimler senaryoları oluşturmak için birer yapı taşıdır ve mevcut eğilimlere göre 5. Fazda oluşturulan öğrenme senaryoları şunlardır: Sınava aktif hazırlık, Uzmandan ışık öyküsü, Dijital üreticiler, Kazanan oyuncular, Ev-okul iletişimi Ev-okul iletişimi BİT yolculuğu öyküsü, Okulumuz çevremiz öyküsü, Kişisel öğrenme aracı öyküsü, Kökten değişmiş esnek sınıf öyküsü, Yerel bölge jeo araştırmasıdır öyküsü

30 Projenin Kaynakları iTEC öğrenme aktiviteleri
bir iTEC öğrenme senaryosunun gerçekleşmesini destekleyen konu bağımsız genel aktivitelerdir

31 Öğrenme Aktiviteleri Genel Öğrenme Aktiviteleri Proje tabanlı öğrenme modeli üzerine kurulur. Bir öğrenme aktivitesi bir görevden daha büyüktür. Bir aktivite, öğrenme faaliyetinin, başarıyla tamamlanması için ihtiyaç duyulan araçları ve kaynakları belirtir. Ayrıca, örneğin motivasyon, hazırlık talimatları ve kurallar gibi bilgileri içerir.

32 Öğrenme Hikayesi Kriterleri
Öğrenme Hikayesi 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirir: Örneğin, aktiviteler bilgi edinmenin yanında işbirlikçi becerileri geliştirir Öğrenme Hikayesi 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirmek için teknolojiyi kullanır: Örneğin, teknoloji bir şey (film, animasyon, sunum, vb) üretmek için bir araç olarak kullanılır veya öğrenciler için daha kolay sınıf içinde ve dışında işbirliği yapmak üzere kullanılır Öğrenme Hikayesi kendi öğrenme çıktıları ile iyi uyumludur: aktiviteler ve değerlendirme açıkça tanımlanmış öğrenme çıktıları ile bağlantıdır ve öğretmenin hikaye sonunda hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemesine izin verir Öğrenme Hikayesi dengelidir: kullanılan en az dört farklı Öğrenme Aktiviteleri ile iyi bir aktiviteler karışımı vardır (Öğrenme Tasarımcısındaki TLA'lar) ve Aktivitelerin hiçbiri % 35’den fazla zaman almaz.

33 iTEC’in öğretme ve öğrenmeye faydaları
Öğrenme çıktılarını geliştirmek Öğretmen yeterliliklerini geliştirmek Teknolojik yeterlik Yönetim yeterliği Pedagojik yeterlik Yenilik meydana getirmek Etkin teknoloji kullanımını artırmak Sınıfa yenilikçi dijital araçları tanıtmak Sınıf uygulamalarını değiştirmek

34 www. itecturkey.org.tr

35

36 3 temel başlık altında 15 temel bulgu içermektedir.
Proje Bulguları 3 temel başlık altında 15 temel bulgu içermektedir.

37 Yöntem Veri kaynakları (Eylül 2011’den Haziran 2014’e kadar toplanan)
Projenin dört yılı boyunca üst üste örtüşen beş dönem (D1-D5) şeklinde pilot uygulamalar yapılmıştır. Değerlendirme, iTEC sonuçlarının geliştirilmesini desteklemek ve iTEC yaklaşımının öğrenim ve öğretime etkisini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, özetleyici değerlendirme yerine nitel veri toplama destekli biçimlendirici değerlendirme gerçekleştirilmiştir. (Eylül 2011’den Haziran 2014’e kadar toplanan) 68 uygulama vaka analizi; 1399 öğretmen anketi yanıtları; 1488 öğrenci anketi yanıtları; 19 öğretmen odak grubu; 16 ülke vaka analizi.

38 1 iTEC yaklaşımı öğrencileri ve öğrenmeyi nasıl etkiledi?

39 Bulgu 1: Öğretmenler, iTEC yaklaşımının öğrencilerin 21
Bulgu 1: Öğretmenler, iTEC yaklaşımının öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirdiğini gözlemlemiştir. Öğrencilerin de benzer görüşlerdedirler.

40 Bulgu 2: Sınıfta öğrenci rolleri değişmiştir; akran değerlendirici ve öğretmen olmuşlardır, kendi öğrenimlerinin eş tasarımcıları ve tasarımcı/üretici olmuştur. Bulgu 3: iTEC yaklaşımı hem öğretmenler (ölçme-değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak) hem öğrenciler tarafından algılanan şekilde öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmiştir.

41 Bulgu 4: iTEC yaklaşımıyla desteklenen sınıf faaliyetlerine katılım öğrencilerin motivasyonunu olumlu etkilemiştir.

42 2 iTEC yaklaşımı öğretmenleri ve öğretimi nasıl etkiledi?

43 Bulgu 5: Geleceğin Dersliği senaryo geliştirme süreci politika yapıcılar, öğretmenler ve paydaşlar tarafından yenilikçi olarak görülmüştür ancak daha fazla çalışma gerekmektedir. Bulgu 6: Öğretmenler ve koordinatörler, Öğrenme Aktivitesi geliştirme sürecinin derslikte yenilikçi dijital pedagojileri geliştirme potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla çalışma gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Bulgu 7: Öğretmenler, iTEC yaklaşımının pedagojilerini ve dijital yetkinliklerini geliştirdiğini düşünmüştür.

44 Bulgu 8: Öğretmenler pedagojik uygulamaları konusunda daha istekli hale gelmiştir.

45 Bulgu 9: Öğretmenler teknolojiyi daha sık kullandıklarını belirtmiştir; araştırma veya sunumlarla sınırlanmak yerine tüm öğrenim sürecine sistematik olarak bütünleştirilmiştir. Bulgu 10: Öğretmenler daha önce kullanmadıkları dijital araçlarla tanışmıştır; bazıları diğerlerine göre daha olumlu karşılanmıştır. Bulgu 11: Öğretmenler hem okullarında hem de okulları dışında daha fazla işbirliği yapmıştır ve çevrimiçi topluluklar bu süreci kolaylaştırmıştır.

46 3 iTEC yaklaşımının okullarda sistem genelinde benimsenme potansiyeli nedir?

47 Bulgu 12:Eğitim sistemlerinde iTEC yaklaşımına dair farkındalık büyümektedir ve yaygın bir şekilde kavrandığının işaretleri mevcuttur. Bulgu 13: Senaryo yönlendirmeli tasarım süreci, süreç düzgün planlandığı sürece yenilikçiliğin yaygınlaşmasını destekleyebilir. Bulgu 14: Senaryolar, Öğrenme Öyküleri ve Öğrenme Aktiviteleri kütüphanesi politika yapıcılar ve öğretmenler tarafından iTEC’in sistem çapında derslik yeniliğini destekleyen önemli bir ürünü olarak görülmektedir. Bulgu 15: iTEC’in ülke politikaları ve stratejileriyle yakından uyum sağladığı ülkelerde, iTEC yaklaşımı benimsenebilir ve gelecekteki uygulamaları etkileyebilir.

48 iTEC Kaynakları Güncel web araçları tanıtımı MEB HİE Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Modülü iTEC Face grubu https://www.facebook.com/groups/ / EDUKATA : Öğrenme Aktivitesi Geliştirme Rehberi EUN Akademi MOOC Öğretmen Eğitimleri Yaratıcı Sınıflar Laboratuvarı Öğrenme Senaryoları ve Öğrenme Hikayeleri 1.Öğrencilere İçerik oluşturtma İşbirlikçi öğrenme Kişisel / Kişiselleştirilmiş Öğrenme 4. Sınıfı flip (tersyüz) yapma Oyun Temelli Öğrenme EUN Öğrenme Tasarımcısı 1. Okuma, izleme, dinleme 2.İşbirliği yapma 3.Tartışma 4.Araştırma 5.Uygulama 6.Üretme Ulusal Öğrenme Tasarımcısı Bir Öğrenme Hikayesi gerçekleştirmek için Öğrenme Aktiviteleri akışı hazırlamayı sağlar. Örnek öğretmen Çalışmaları iTEC - Designing the future classroom DD/MM/YYYY

49 2025’in sınıfı için öğretmenleri nasıl hazırlamalıyız?
iTEC Öğrenme Hikayeleri ve Aktivitelerinin 2025’in öğrenenlerinin ihtiyaçlarını karşılayacağından nasıl emin olabiliriz. Öğretmenler ve öğrencilerin sınıfta ve dışarıda 21. yy teknolojilerini kullanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır? Londra'da Eğitim Enstitüsünde Dijital Teknolojiler ile Öğrenme Profesörü, Diana Laurillard 2025 sınıfının önemli bir özelliği olarak şunu belirlemektedir: Öğrenciler kendi öğrenmelerini yönlendiriyor iTEC - Designing the future classroom DD/MM/YYYY

50 www. itecturkey.org.tr Daha fazlası için… zehrasayn@gmail.com


"Geleceğin Sınıfını Tasarlamak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları