Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT
Atık Yönetimi Yönetmeliği ( – R.G) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( – R.G.) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( R.G.) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( R.G.) ve diğer Özel Atık mevzuatı… (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, vb..) 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KAPSAM •atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması geçici depolanması •taşınması •bertaraf edilmesi 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL İLKELER Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esas olup; tıbbi atıkların alıcı ortama verilmesi yasaktır. Tıbbi atıkların tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması, bertarafı esastır. Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL İLKELER Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi esastır. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetmelik ile; -Bakanlık ve Mülki Amirlere görev ve yetkiler -Tıbbi Atık Üreticileri ve Belediyelere yükümlülükler verilmiştir. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK; Program ve politikaları saptamak, uygulamaya yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili faaliyetlerin denetimini yapmak, Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine çevre lisansı vermek. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜLKİ AMİRLER; Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak, aykırılık halinde yaptırım uygulamak, Oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını temin etmek, değerlendirmek ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlığa göndermek, – Tıbbi atık taşıma denetlemek, araçlarına taşıma lisansı vermek, faaliyetlerini Tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf ücretini MAHALLİ ÇEVRE KURULU (MÇK) aracılığıyla belirlemek, Bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerini denetlemek, aykırılık halinde yaptırım uygulamak. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN
SAĞLIK KURULUŞLARI (ÜNİTELER) •Üniversite hastaneleri ve klinikleri, •Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, •Doğum hastaneleri ve klinikleri, •Askeri hastaneler ve klinikleri. BÜYÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI •Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, •Ayakta tedavi merkezleri, •Morglar ve otopsi merkezleri, •Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, •Bakımevleri ve huzurevleri, •Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar, •Hayvan hastaneleri, •Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, •Acil yardım ve ilk yardım merkezleri, •Diyaliz merkezleri, •Rehabilitasyon merkezleri, •Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, •Tıbbi araştırma merkezleri. ORTA MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI •Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (muayenehaneler, ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri vb), •Veteriner muayenehaneleri, •Akapunktur merkezleri, •Fizik tedavi merkezleri, •Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri, •Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri, •Eczaneler, •Ambulans hizmetleri, •Hayvanat bahçeleri. KÜÇÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 SINIFLANDIRILMASI (EK-2)
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI (EK-2) 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamak •atıkların kaynağında ayrı toplanması, •kullanılacak ekipman ve araçlar, •atık miktarları, •toplama sıklığı, •geçici depolama sistemleri, •toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu, •kaza anında alınacak önlemler, •sorumlu personel ve eğitimleri. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Atıkları kaynağında ayrı toplamak Tıbbi Atıklar Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tehlikeli Atıklar 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Tıbbi Atıkların Toplanmasında kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. -yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; -orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden üretilmiş, -sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz, -çift kat kalınlığı 100 mikron, -en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, -üzerinde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ve “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan Kesici-Delici Atıkların Toplanmasında plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler kullanılır. -delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, -su geçirmez, -açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, -üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Torbalar ve biriktirme kapları en fazla ¾ oranında doldurulur, Torbaların ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü halde diğer bir aynı özellikteki torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Sıvı tıbbi atıklar uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak kırmızı renkli torbalara konulur. Doldurulan biriktirme kaplarının ağızları kapatılır ve kırmızı renkli torbalara konur. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Dolu tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz. Bu torbalar ve kaplar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Ayrı toplanmış atıkları bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşımak 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde özel araçlar ile toplanırlar. -tekerlekli ve kapaklı, -paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, -keskin kenarları olmayan, -temizlenmesi, dezenfeksiyonu kolay, -sadece bu iş için ayrılmış, -turuncu renkli, -üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi zorunludur!!! Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Atıkları geçici depolamak

20 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
20 ve üstü yatağa sahip sağlık kuruluşları -iki bölmeli (evsel+tıbbi), -en az 2 günlük atık kapasiteli, -Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C nin altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir. -temizlenmesi kolay malzeme ile kaplı, -yeterli aydınlatma ve pasif havalandırmalı, -dışa açılan veya sürmeli kapıları olan, -tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapıları turuncu renkli, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan, -araçların rahat ulaşabileceği yerde, yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerlerden uzak, -evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Kapıları, kullanım dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalıdır!!! 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
20 ‘den az yatağa sahip sağlık kuruluşları -en az 2 günlük atık kapasiteli, -kilitlenebilir kapaklı, -dik köşeler içermez, kesişen yüzeyler yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir, -dış yüzeyi turuncu renkli, - üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur, -yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta bulunmalıdır, -her gün veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir/dezenfekte edilir. Kapağı, kullanım dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalıdır!!! 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Atıkların taşınmasıyla görevli personelin özel giysilerini temin etmekle yükümlüdür. -Turuncu renkli özel elbise -eldiven -koruyucu gözlük -maske -çizme 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Personelin eğitimini sağlamak. Tıbbi atıkların -toplanması, -taşınması, -geçici depolanması, -yarattığı sağlık riskleri, -neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, -bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler konusunda eğitime tabi tutulur. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

24 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Görevli personelin sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlamak. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

25 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU tarafından tespit edilen tıbbi atık bertaraf ücretini bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemek. İlimizde tüm sağlık kuruluşları için toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti 2016 yılı için; 1.6 TL/kg+KDV olarak belirlenmiştir. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Tıbbi atıkların geçici atık depolarından bertaraf tesislerine taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan (c) bölümünde belirtilen ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların taşınması sırasında ulusal atık taşıma formu kullanılması şartı aranmaz; ancak tıbbi atıkların bu ünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanılması zorunludur. Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasında ve tıbbi atık taşıma lisansı alınmasında, tarihli ve 29301sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ’in ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uyulur. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

27 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Ulusal Atık Taşıma Formları atık üreticisi tarafından il gil i Val il ikten (Çevre ve Şehirc il ik İl Müdürlüğ ü) temin edilir. Form 4 Nüshadan oluşur A, B, C, D C A B C D A ve C nüshaları 2şer adet 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamak; •hizmet verdikleri sağlık kuruluşları, •bu kuruluşların tıbbi atık miktarları, •geçici depolama sistemleri, •toplama ve taşınmada kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları, •araç temizleme ve dezenfeksiyon, •kaza anında alınacak önlemler, yapılacak işlemler, •sorumlular ve eğitim, •tıbbi atıkların bertarafında uyguladıkları sistemler, 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Tıbbi atıkları sağlık kuruluşlarından alarak bertaraf tesisine taşımak / taşıttırmak (Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur.) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı almak 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Görevli personeli eğitmek/eğitimini ve özel giysilerini sağlamak. Görevli personelin sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlamak. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile Valiliğe (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) göndermek Tıbbi Atık Miktarı 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

33 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için çevre lisansı almak 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

34 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI
Sterilizasyon Y a k m a Sterilize edilen tıbbi atıklar evsel atık düzenli depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilir 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

35 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE LİSANSI Yakma sistemleri ve sterilizasyon sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Tıbbi atık sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisi kurmak ve işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadır. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

36 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAKMA Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Yakma tesisi olarak Kocaeli ve Ankara’da iki tesis faaliyet göstermekte olup, patolojik atıkların bertarafını yapmaktadır. SAĞLIK KURULUŞLARI tarafından MÜNFERİT YAKMA TESİSİ KURULAMAZ ve İŞLETİLEMEZ! 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

37 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAKMA – Yakma işlemine tabi tutulacak atıklar içinde büyük miktarlarda genotoksik atık mevcutsa, sıcaklığın en az 1100 ◦C olması zorunludur. – Yakılacak tıbbi atıklar içinde termometreler, kullanılmış piller/bataryalar, civa ve kadmiyum içeren atıklar, radyolojik basınçlı kaplar bulunmaz. atıklar, ampuller ve – Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde, tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yöne tm e liği n Atıkl arın Yakılm asına İlişkin belirtilen ilgili maddelerinde esaslara uyulur. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

38 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
STERİLİZASYON – Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon yoluyla tamamen yok edilmesi veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99, oranında azaltılması olarak tanımlanır. – Tıbbi atıkların bertarafında alternatif bir teknolojidir. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

39 23/12/2015 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
STERİLİZASYON Enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici atıklar sterilizasyon yöntemi ile zararsız hale getirilebilirler. Zararsız hale getirilen atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilirler. Patolojik atıklar ile kimyasal maddeler, genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kaplar sterilizasyona tabi tutulamaz. SAĞLIK KURULUŞLARI tarafından MÜNFERİT STERİLİZASYON TESİSİ KURULAMAZ ve İŞLETİLEMEZ! 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

40 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - EDİRNE
23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

41 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - BURSA
23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

42 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - AYDIN
23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

43 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - DENİZLİ
23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

44 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - ZONGULDAK
23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

45 YÖNETMELİĞE AYKIRILIK HALİ
Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve aynı Kanunun 20., 21., 22. ve 24. maddelerinde belirtilen cezalar verilir. 23/12/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

46 TEŞEKKÜRLER Telefon : 0 232 3416800 Faks : 0 232 3416536
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Denetimlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Telefon : Faks :


"TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları