Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 16 Aralık 2015, İzmit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 16 Aralık 2015, İzmit."— Sunum transkripti:

1 HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 16 Aralık 2015, İzmit

2 Toplantıya hangi vasıta ile geldiniz? Voter:250Voted:0 A.Kendi otomobilimle B.Otobüs/dolmuşla C.Arkadaşımın otomobili ile D.Taksiyle E.Yürüyerek

3 Hastane Enfeksiyonu Tanımı Hastaneye yattıktan sonra edinilen ve hastanede gelişen enfeksiyonlardır Yatış esnasında inkübasyon döneminde olmamalıdır Genellikle yatıştan 48-72 saat sonra ortaya çıkar Taburcu olduktan sonra da gelişebilir (10 gün)

4 Hastane Enfeksiyonları Gelişme Nedenleri Hastaneler enfeksiyon gelişimi için uygun ortamlardır; ▪Kapalı ortamlar ▪Duyarlı (hasta) kişiler ▪Sağlık personeli ile ortak temas ▪Mekanik bariyerleri ve immun sistemi bozan işlemler ve tedaviler ▪Normal florayı bozan tedaviler

5

6 Hastane Enfeksiyonu sıklığı Hastanede yatan hastaların % 5-10 kadarında görülmektedir Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda görülme oranı % 20-30 dolayındadır

7 Nozokomiyal Enfeksiyonların Türkiye’de Görülme Sıklığı %1.0- %16.5 Kaynak:Willke A, Gündeş S. Aktüel Tıp Dergisi(2001) 6: 1-6

8 Hastane enfeksiyonlarının büyük bir kısmı yoğun bakım ünitelerinde görülmektedir Hastane enfeksiyonlarının yoğun bakımlardaki hastalarda görülme oranı 5.3% - 56.1 arasındadır Tekeli and Palabıyıkoğlu Flora (2003) 8(52):3-31

9 Hastane Enfeksiyonu Sonuçları Hastanede kalış süresinde uzama Morbiditede artış Mortalitede artış Hekim başarısını olumsuz etkileme Tanı ve tedavi maliyetinde artış İş gücü kaybı

10

11 HE’nin Mortaliteye Etkisi A.B.D’ de ; HE olanlarda mortalite %19.6 HE olmayanlarda %2.9 Türkiye’de; HE olanlarda mortalite %19.6-28.5 HE olmayanlarda %0-2.9 Kaynaklar: Yalçın et al. J Chemother (1997) 9:411-414 Oncul et al. Burns (2002) 28:738-744

12 Hastane Enfeksiyonları Görülme Sıklığı Açısından İkiye Ayrılır  Endemik %95  Epidemik %5

13 Hastane genelinde en sık görülen enfeksiyon hangisidir? Voter:250Voted:0 A.Akciğer B.Cerrahi alan C.Üriner D.Kan dolaşımı E.Gastrointestinal

14 Anatomik Yerleşim Yerine Göre Endemik Hastane Enfeksiyonları Üriner enfeksiyonlar Cerrahi alan (yara) enfeksiyonları Solunum yolu enfeksiyonları (nozokomiyal pnömoniler) Nozokomiyal bakteriyemiler Diğerleri (KVS, SSS, KBB, kemik ve eklem, gastrointestinal vb)

15 Hastane enfeksiyonu etkenleri Hastanenin özelliklerine, Servisin tipine, Zamana göre değişir.

16 Hastane Enfeksiyonları Direnç Problemi Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) ve S.epidermidis (MRSE) Vankomisin dirençli enterokoklar(VRE) Çoğul dirençli gram negatif basiller Klebsiella spp. Acinetobacter spp. P.aeruginosa Enterobacter spp. VISA(GISA)

17

18 Hastane Enfeksiyon Kontrolü 1958 – Enfeksiyon Kontrol Komiteleri 1962 – Enfeksiyon kontrol hemşiresi 1970 – NNIS (Ulusal nozokomiyal enfeksiyon sürveyansı) 1976-1983 – SENİC (Nozokomiyal enfeksiyon kontrolünün etkinliğini belirleme çalışması) 1984-1999– Hastane geneli sürveyansın sonlandırılması

19 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Kaç yılında Yayınlandı? Voter:250Voted:0 A.1975 B.1985 C.1995 D.2005 E.2015

20 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11 Ağustos 2005, 25903 sayılı Resmi Gazete

21 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Görevleri Enfeksiyon kontrol programları geliştirmek Uygulanan işlemlerin standartlarını belirlemek Bu konuda eğitim vermek Sürveyans sonuçlarına göre yeni stratejiler geliştirmek Antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek Sterilizasyon, dezenfeksiyon standardizasyonu

22 Hastane Enfeksiyon Kontrolü Morbidite ve mortaliteyi azaltır Hastanede yatış süresini kısaltır Maliyeti düşürür Direnç gelişimini yavaşlatır

23 Hastane Enfeksiyon Kontrolü SENIC verilerine göre Enfeksiyon kontrol hemşiresi varlığında enfeksiyon oranında %18 azalma Hastane epidemiyoloğu varlığında %32 azalma Kontrol yöntemleri ile kazanç; 750.000 hastane enfeksiyonu 2.500.000 hasta günü 1 milyar dolar

24 Kontrol yöntemleri ile Türkiye’de; Çavuşlu ve arkadaşları; YBÜ enfeksiyonlarını %60, Geyik ve arkadaşları; %69 oranında azaltmışlardır. Kaynak: İnfeksiyon Dergisi 2002; 16:443-449

25 Enfeksiyon Kontrolü için CDC Önerileri Enfeksiyon Kontrol Komitesi (Enfeksiyon kontrol hemşiresi, hastane epidemiyoloğu) Sürekli ve prospektif sürveyans Enfeksiyon hızlarının belirlenmesi Verilerin düzenli olarak strateji belirlenmesinde kullanılması

26 Sürveyans kapsamı Enfeksiyonların sınıflandırılması Veri toplanması Verilerin tabule edilmesi Yorum Gerekli yerlere bildirim Önlemler

27 Sürveyansın amacı Hastane enfeksiyon hızlarının belirlenmesi Salgınların saptanması Risk gruplarının belirlenmesi Enfeksiyon etkenleri, antibiyotik direnç durumlarının belirlenmesi izlenmesi Stratejiler geliştirilmesi

28 Güncel sürveyans komponentleri Erişkin ve pediatrik YBÜ sürveyansı ▪Hasta yatış günü, üriner katater günü, santral katater günü, ventilasyon gününe göre enfeksiyon hızları Yüksek riskli yeni doğan servisi sürveyansı ▪Doğum kilosuna göre ( ≤1000g,1001-1500g, 15001-2500g, >> 2500g) sınıflandırılarak, umblikal katater, santral katater gününe göre enfeksiyon hızları Cerrahi alan enfeksiyonları sürveyansı ▪Ameliyatın cinsi (temiz, temiz kontamine, kontamine), ameliyat süresi, ASA skoru kaydedilerek enfeksiyon hızı

29

30 Hastane Enfeksiyonları- Kalite Yataklı sağlık kurumlarının en önemli kalite göstergelerinden biri; hastane enfeksiyonlarıdır: Ventilatörle ilişkili pnömoni hızı Cerrahi alan enfeksiyon hızları Santral venöz ve/veya umblikal katater ilişkili bakteriyemi hızı Üriner kataterle ilişkili üriner enfeksiyon hızı

31 Hastane enfeksiyonlarını tek başına %30 azaltan önlem hangisidir? Voter:250Voted:0 A.Üriner kateter takarken asepsi antisepsiye önem vermek B.Cerrahi öncesi antibiyotik profilaksisi C.Gerektiği yerde usulüne uygun el hijyeni sağlamak D.Sıçrama olasılığı olan işlemlerde gözlük takmak

32 32

33 UHESA-2014 ÖZET RAPOR

34

35


"HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 16 Aralık 2015, İzmit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları