Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 16 Aralık 2015, İzmit

2 Toplantıya hangi vasıta ile geldiniz?
Kendi otomobilimle Otobüs/dolmuşla Arkadaşımın otomobili ile Taksiyle Yürüyerek Voted:0 Voter:250

3 Hastane Enfeksiyonu Tanımı
Hastaneye yattıktan sonra edinilen ve hastanede gelişen enfeksiyonlardır Yatış esnasında inkübasyon döneminde olmamalıdır Genellikle yatıştan saat sonra ortaya çıkar Taburcu olduktan sonra da gelişebilir (10 gün)

4 Hastane Enfeksiyonları Gelişme Nedenleri
Hastaneler enfeksiyon gelişimi için uygun ortamlardır; ▪Kapalı ortamlar ▪Duyarlı (hasta) kişiler ▪Sağlık personeli ile ortak temas ▪Mekanik bariyerleri ve immun sistemi bozan işlemler ve tedaviler ▪Normal florayı bozan tedaviler

5

6 Hastane Enfeksiyonu sıklığı
Hastanede yatan hastaların % 5-10 kadarında görülmektedir Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda görülme oranı % dolayındadır

7 Nozokomiyal Enfeksiyonların Türkiye’de Görülme Sıklığı
%1.0- %16.5 Kaynak:Willke A, Gündeş S . Aktüel Tıp Dergisi(2001) 6: 1-6

8 Hastane enfeksiyonlarının yoğun bakımlardaki hastalarda görülme oranı
Hastane enfeksiyonlarının büyük bir kısmı yoğun bakım ünitelerinde görülmektedir Hastane enfeksiyonlarının yoğun bakımlardaki hastalarda görülme oranı 5.3% arasındadır Tekeli and Palabıyıkoğlu Flora (2003) 8(52):3-31

9 Hastane Enfeksiyonu Sonuçları
Hastanede kalış süresinde uzama Morbiditede artış Mortalitede artış Hekim başarısını olumsuz etkileme Tanı ve tedavi maliyetinde artış İş gücü kaybı

10

11 HE’nin Mortaliteye Etkisi
A.B.D’ de ; HE olanlarda mortalite %19.6 HE olmayanlarda %2.9 Türkiye’de; HE olanlarda mortalite % HE olmayanlarda %0-2.9 Kaynaklar: Yalçın et al. J Chemother (1997) 9: Oncul et al. Burns (2002) 28:

12 Hastane Enfeksiyonları Görülme Sıklığı Açısından İkiye Ayrılır
Endemik %95 Epidemik %5

13 Hastane genelinde en sık görülen enfeksiyon hangisidir?
Akciğer Cerrahi alan Üriner Kan dolaşımı Gastrointestinal Voted:0 Voter:250

14 Anatomik Yerleşim Yerine Göre Endemik Hastane Enfeksiyonları
Üriner enfeksiyonlar Cerrahi alan (yara) enfeksiyonları Solunum yolu enfeksiyonları (nozokomiyal pnömoniler) Nozokomiyal bakteriyemiler Diğerleri (KVS, SSS, KBB, kemik ve eklem, gastrointestinal vb)

15 Hastane enfeksiyonu etkenleri
Hastanenin özelliklerine, Servisin tipine, Zamana göre değişir.

16 Hastane Enfeksiyonları Direnç Problemi
Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) ve S.epidermidis (MRSE) Vankomisin dirençli enterokoklar(VRE) Çoğul dirençli gram negatif basiller Klebsiella spp. Acinetobacter spp. P.aeruginosa Enterobacter spp. VISA(GISA)

17

18 Hastane Enfeksiyon Kontrolü
1958 – Enfeksiyon Kontrol Komiteleri 1962 – Enfeksiyon kontrol hemşiresi 1970 – NNIS (Ulusal nozokomiyal enfeksiyon sürveyansı) – SENİC (Nozokomiyal enfeksiyon kontrolünün etkinliğini belirleme çalışması) – Hastane geneli sürveyansın sonlandırılması

19 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Kaç yılında Yayınlandı?
1975 1985 1995 2005 2015 Voted:0 Voter:250

20 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
11 Ağustos 2005, sayılı Resmi Gazete

21 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Görevleri
Enfeksiyon kontrol programları geliştirmek Uygulanan işlemlerin standartlarını belirlemek Bu konuda eğitim vermek Sürveyans sonuçlarına göre yeni stratejiler geliştirmek Antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek Sterilizasyon, dezenfeksiyon standardizasyonu

22 Hastane Enfeksiyon Kontrolü
Morbidite ve mortaliteyi azaltır Hastanede yatış süresini kısaltır Maliyeti düşürür Direnç gelişimini yavaşlatır

23 Hastane Enfeksiyon Kontrolü SENIC verilerine göre
Enfeksiyon kontrol hemşiresi varlığında enfeksiyon oranında %18 azalma Hastane epidemiyoloğu varlığında %32 azalma Kontrol yöntemleri ile kazanç; hastane enfeksiyonu hasta günü 1 milyar dolar

24 Kontrol yöntemleri ile Türkiye’de;
Çavuşlu ve arkadaşları; YBÜ enfeksiyonlarını %60, Geyik ve arkadaşları; %69 oranında azaltmışlardır. Kaynak: İnfeksiyon Dergisi 2002; 16:

25 Enfeksiyon Kontrolü için CDC Önerileri
Enfeksiyon Kontrol Komitesi (Enfeksiyon kontrol hemşiresi, hastane epidemiyoloğu) Sürekli ve prospektif sürveyans Enfeksiyon hızlarının belirlenmesi Verilerin düzenli olarak strateji belirlenmesinde kullanılması

26 Enfeksiyonların sınıflandırılması Veri toplanması
Sürveyans kapsamı Enfeksiyonların sınıflandırılması Veri toplanması Verilerin tabule edilmesi Yorum Gerekli yerlere bildirim Önlemler

27 Hastane enfeksiyon hızlarının belirlenmesi Salgınların saptanması
Sürveyansın amacı Hastane enfeksiyon hızlarının belirlenmesi Salgınların saptanması Risk gruplarının belirlenmesi Enfeksiyon etkenleri, antibiyotik direnç durumlarının belirlenmesi izlenmesi Stratejiler geliştirilmesi

28 Güncel sürveyans komponentleri
Erişkin ve pediatrik YBÜ sürveyansı ▪Hasta yatış günü, üriner katater günü, santral katater günü, ventilasyon gününe göre enfeksiyon hızları Yüksek riskli yeni doğan servisi sürveyansı ▪Doğum kilosuna göre ( ≤1000g, g, g, >> 2500g) sınıflandırılarak, umblikal katater, santral katater gününe göre enfeksiyon hızları Cerrahi alan enfeksiyonları sürveyansı ▪Ameliyatın cinsi (temiz, temiz kontamine, kontamine), ameliyat süresi, ASA skoru kaydedilerek enfeksiyon hızı

29

30 Hastane Enfeksiyonları- Kalite
Yataklı sağlık kurumlarının en önemli kalite göstergelerinden biri; hastane enfeksiyonlarıdır: Ventilatörle ilişkili pnömoni hızı Cerrahi alan enfeksiyon hızları Santral venöz ve/veya umblikal katater ilişkili bakteriyemi hızı Üriner kataterle ilişkili üriner enfeksiyon hızı

31 Hastane enfeksiyonlarını tek başına %30 azaltan önlem hangisidir?
Üriner kateter takarken asepsi antisepsiye önem vermek Cerrahi öncesi antibiyotik profilaksisi Gerektiği yerde usulüne uygun el hijyeni sağlamak Sıçrama olasılığı olan işlemlerde gözlük takmak Voted:0 Voter:250

32

33 UHESA-2014 ÖZET RAPOR

34 UHESA-2014 ÖZET RAPOR

35 UHESA-2014 ÖZET RAPOR


"HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları